TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2006 DUYURULAR

No Başlık Tarih İndirilme
2006-208 Harmanlama Amacıyla "Rafinerici" ve "Dağıtıcı" Firmalara Biodizel Tesliminde ÖTV Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları (13 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği) 2006-12-27 1149
2006-207 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat : 2006/12) 2006-12-20 1151
2006-206 Fason İş Üstlenen Firmanın Başka Bir Fasoncuya İş Yaptırmasında KDV Tevkifatı 2006-12-20 1152
2006-205 2006 Yılı Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı 2006-12-19 1155
2006-204 Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/2 2006-12-18 1151
2006-203 Orhan Pamuk'un Nobel Ödülü'ne vergi olmaz 2006-12-13 1156
2006-202 TMS-11 Çerçevesinde Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Muhasebeleştirilmesi 2006-12-12 1149
2006-201 Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Sorularınız 2006-12-11 1152
2006-200 Harmanlama Amacıyla "Rafinerici" ve "Dağıtıcı" Firmalara Biodizel Tesliminde ÖTV Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin 2006/11202 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2006-12-11 1154
2006-199 Kobilerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı 2006-12-08 1155
2006-198 Çekiliş Suretiyle Bayilere Hediye Verilmesinde İzin Gerekliliğinin Kaldırıldığı ve Bu İşlemlerin Vergisel Boyutu 2006-12-08 1150
2006-197 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2006/3) 2006-12-08 1153
2006-196 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Gerekçesi 2006-12-05 1152
2006-195 Serbest Bölgelere İlişkin Mal ve Hizmetlerde KDV İstisnası 2006-12-04 1152
2006-194 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgesi Seri No :2006/1 2006-11-30 1151
2006-193 Yeniden Değerleme Oranı (%7,8) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2006-11-28 1154
2006-192 Elektrik Faturalarında Haksız KDV Alınıyor 2006-11-28 1158
2006-191 Düşük Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı Tesliminde İadesi İstenebilecek KDV Tutarının Tesbiti, Beyanı ve Tevsiki 2006-11-24 1149
2006-190 Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında 2006/11188 Sayılı Karar 2006-11-22 1149
2006-189 Katma Değer Vergisi Sirküleri / 44 2006-11-21 1151
2006-188 Asgari Geçim İndirimi Ne Zaman Uygulanmaya Başlanacak? 2006-11-20 1156
2006-187 5458 Sayılı Kanuna Göre Borçların Yeniden Yapılandırılması 2006-11-20 1152
2006-186 Gelir Düzeyi Dikkate Alınmıyor 2006-11-20 1153
2006-185 Vergi İadesi Kalkmasın Kapsamı Genişletilsin 2006-11-17 1151
2006-184 Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Beyannamelerinin Verilme Süresi 13 Kasım 2006 Pazartesi Akşamına Uzatıldı 2006-11-09 1155
2006-183 Sel Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ertelenmesi Hakkında 16-384 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-11-08 1152
2006-182 Eurobondlardan Elde Edilen Faiz Gelirleri İle Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2006-11-06 1154
2006-181 49 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 2006-11-06 1150
2006-180 Garanti Kapsamındaki Bedelsiz Tamir Hizmetlerinin ve Buna İlişkin Tazminatların KDV Karşısındaki Durumu 2006-11-03 1157
2006-179 Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Seri No. 2006/ 1 2006-11-03 1159
2006-178 İhraç Kayıtlı Mal Bedelinin Sonradan Değişmesi Halinde KDV Bakımından Ne Yapılacağı 2006-11-02 1150
2006-177 Eylül 2006 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Ekim 2006 Tarihine Kadar Uzatıldı 2006-10-19 1152
2006-176 İki ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini İnternet Üzerinden E-Bildirge Uygulaması İle Göndermek Zorundadırlar 2006-10-19 1156
2006-175 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (R.G. 18.10.2006 – 26323) 2006-10-18 1151
2006-174 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubuna İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı 2006-10-18 1164
2006-173 20 Eylül 2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin 21 Eylül 2006 Tarihinde Verilmiş Olması Halinde Süresinde Verilmiş Sayılacağı (Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 24) 2006-10-16 1156
2006-172 4 Yıl Geçmeden Şahsi Gayrimenkulünü Satanların Gelir Vergisine İlişkin Bilgiler 2006-10-12 1151
2006-171 Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin de Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır 2006-10-10 1150
2006-170 Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi İle İlgili 2006/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 2006-10-04 1153
2006-169 İntifa Hakkının Tesisi ve Kullandırılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi 2006-10-04 1155
2006-168 Yurtdışı Taşeronluk İşleri Hakkında İki Mukteza ve Açıklamalarımız 2006-10-03 1150
2006-167 Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi (Stopaj)-II (*) 2006-10-03 1158
2006-166 E-Bildirge Zorunluluk Uygulamasında Yapılan Değişiklik İle İlgili 16-382 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-09-28 1157
2006-165 İnsafsız Takdire Maliye 'Bakacak' 2006-09-22 1153
164 Emlak Verginizi Kendiniz Hesaplayabilirsiniz 2006-09-18 1152
163 Belediyeler Gelir Olsun Diye Emlak Vergisine Yüklendi 2006-09-18 1154
2006-162 Emlak Vergisinde İnsafsız Takdir 2006-09-15 1157
2006-161 Örtülü Sermaye Konusunda Yeni KVK İle Getirilen Hükümler 2006-09-14 1152
2006-160 İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğunu Danıştay İptal Etti 2006-09-14 1152
2006-159 Sanayi Tezleri (San-Tez) Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi 2006-09-11 1154
2006-158 İade Kaldırılınca Oluşacak Kayıp İndirimle Giderilecek 2006-09-06 1154
2006-157 Kurumlar Vergisini Etkileyebilen Bağışlar ve Sponsorluklar 2006-09-05 1160
2006-156 Evlilikteki Yasal Mal Rejiminin Mirasa Ve Veraset Ve İntikal Vergisine Etkisi 2006-09-05 1152
155 750.000 YTL’yi Aşan Miktarda Borcu Olanlar Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Sitesinde İlan Ediliyor 2006-09-01 1157
2006-154 Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi (Stopaj) - I 2006-08-25 1151
2006-153 Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğ Taslağı (Sıra No: 3) 2006-08-23 1155
2006-152 Tecil ve Taksitlendirme Yetkilerinin Artırılması ve Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar İle İlgili 16-381 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-08-22 1164
2006-151 Hurda Taşıtlara İlişkin MTV Borçlarının Silinmesi Hakkında 27 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 2006-08-21 1155
2006-150 Temmuz Dönemi KDV Beyan Süresinin Uzatılmasına İlişkin Katma Değer Vergisi Sirküleri / 42 2006-08-21 1150
2006-149 T.C. Uyruğunda Bulunan Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin 3 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Taslağı 2006-08-15 1155
2006-148 İhraç Malı Taşıyan Araçlara ÖTV İstisnası Kapsamında Yakıt Teslim Edilmesi Hakkında ÖTV Genel Tebliğ Taslağı Yayımlandı 2006-08-14 1153
2006-147 Eurobond Gelirlerinin Vergilendirilmesi İle İlgili Tebliğ Taslağı 2006-08-14 1169
2006-146 68 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Taslağı 2006-08-09 1150
2006-145 27 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 2006-08-08 1149
2006-144 İstanbul'da Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı 2006-08-07 1152
2006-143 İkinci Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Ağustos 2006 Akşamına Kadar Uzatıldı 2006-08-04 1152
2006-142 Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin 5535 Sayılı Kanun Uyarınca Dernek ve Vakıfların Vergi Borçlarının Terkinine İlişkin 2006/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi 2006-08-03 1156
2006-141 20.07.2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin 21.07.2006 Tarihinde Verilmiş Olması Halinde Süresinde Verilmiş Sayılacağı (Vergi Usul Kanunu Sirküleri /23) 2006-08-02 1160
2006-140 Yeni Gelir Vergisi Kanunu Yıl Sonuna Kadar Çıkarılacak, KDV İadesi Alan Firmalara Yönelik Denetimler Artırılacak 2006-07-31 1151
2006-139 Toplu İş Sözleşmelerine İstinaden Düzenlenen 28.07.2006 Ek Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kurumumuza e-Bildirge Kanalıyla Gönderilmesi ile ilgili 16-380 EK Sayılı Genelge 2006-07-28 1150
2006-138 Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2006-07-26 1149
2006-137 Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü İçin Avans Olarak Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Oranı 2006-07-21 1151
2006-136 Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik 2006-07-21 1150
2006-135 Motorlu Taşıt Vergisi İkinci Taksidi Temmuz Sonuna Kadar Ödenecektir 2006-07-21 1157
2006-134 2005 Yılında Yapılmış Olan Takdirlerin Yerine Geçmek Üzere Yeniden Yapılacak Takdirlere İlişkin 2006/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi 2006-07-20 1149
2006-133 Emlak Vergileri Düzeltiliyor 2006-07-15 1154
2006-132 1.7.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı İle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2006-07-14 1157
2006-131 İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin de Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır 2006-07-12 1155
2006-130 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 3 2006-07-11 1150
2006-129 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Sorgulu Tahsilat Dönemi Başladı 2006-07-10 1151
2006-128 359 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 2006-07-10 1149
2006-127 Her Nev'i Ayakkabı, Ökçe ve Tabanlarının KDV Oranının %8 Olduğu 2006-07-08 1152
2006-126 5527 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı 2006-07-07 1156
2006-125 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 2006-06-29 1151
2006-124 99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 2006-06-28 1155
2006-123 Borç Aslı Tutarı 100.000 YTL. ve 27.06.2006 Üzerindeki Borçların Azami Taksit Sayılarının Belirlenmesine İlişkin Yöntemde Yapılan Değişiklik İle İlgili 16-376 Ek Sayılı Genelge 2006-06-23 1150
2006-122 Gelir Vergisi Kanunu'nun Menkul Kıymet Gelirleri İle İlgili Geçici 67 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifi 2006-06-27 1152
2006-121 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile İlgili 16-375 Ek Sayılı Genelge 2006-06-26 1151
2006-120 Ba ve Bs Formlarına İlişkin Hadlerdeki Belirsizlik 2006-06-26 1152
2006-119 Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/7 2006-06-26 1153
2006-118 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri /2 2006-06-23 1149
2006-117 Eski Kurumlar Vergisi Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 2006-06-23 1151
2006-117 Eski Kurumlar Vergisi Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 2006-06-23 1151
2006-116 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Yayımlandı 2006-06-21 1155
2006-115 Asgari İşçilik Oranlarının Tespiti İle İlgili 16- 374 Ek Sayılı Genelge 2006-06-21 1150
2006-114 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Mecliste Kabul Edildi 2006-06-15 1151
2006-113 Türk Ticaret Kanunu Bağımsız Denetimi Zorunlu Hale Getirecek 2006-06-13 1150
2006-112 Hizmet İhracında, KDV İstisnasının Geçerli Olabilmesi ve KDV İadesi Talebinde Bulunulabilmesi İçin Bedelin Döviz Olarak Türkiye''ye Getirilmesi Şartı Neyi İfade Etmektedir 2006-06-07 1154
2006-111C Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapor 2006-06-06 1152
2006-111B Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapor 2006-06-06 1154
2006-111A Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapor 2006-05-06 1152
2006-111 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapor 2006-06-06 1152
2006-110B Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu TBMM Genel Kurulunda Aynen Kabul Edildi 2006-06-02 1150
2006-110A Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu TBMM Genel Kurulunda Aynen Kabul Edildi 2006-06-02 1155
2006-110 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu TBBM Genel Kurulunda Aynen Kabul Edildi 2006-06-02 1153
2006-109 Yeniden Yapılandırma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında 16-373 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-05-31 1155
2006-108 % 1 veya % 8 KDV Oranlı Teslim ve Hizmetlerde Bulunanlara Mahsup Yoluyla Aylık KDV İadesi Yapılmasına Yönelik 99 No.lu KDV Tebliği Taslağı 2006-05-31 1152
2006-107 KDV Oranı İndiriminin, Tekstil Sektörüne Ana Hammadde Sağlayan Sentetik/Akrilik Elyaf Üreticileri Üzerinde Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz 2006-05-26 1151
2006-106 Tüm Türkiye''nin 2006 Yılı Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerleri İnternette Yayımlandı 2006-05-24 1159
2006-105 Eurobondların İtfası ve Alım-Satımından Elde Edilen Getirilerin Gerçek Kişiler Yönünden Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Taslağı 2006-05-17 1156
2006-104 %1 veya %8 Oranlı KDV İle Mal veya Hizmet Verenlere Mahsup Yoluyla Aylık KDV İadesi Uygulaması Henüz Başlamamıştır 2006-05-16 1156
2006-103 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar 2006-05-15 1158
2006-102 Özel Hesap Dönemine Geçiş 2006-05-11 1155
2006-101 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Bazı Maddelerinin Yeniden Görüşülmesi İçin Meclise Geri Gönderildi 2006-05-10 1155
2006-100 Ocak-Şubat-Mart 2006 Dönemine Ait İlk Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması 2006-05-10 1152
2006-099 5458 Sayılı Kanuna Göre Hizmet Sürelerinin Çakışması 2006-05-09 1157
2006-098 Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Olan Geçici Vergi Oranı 2006-05-09 1151
2006-097 KDV Tevkifatı Konusunda Bilgiler İçeren Tablolar 2006-05-04 1153
2006-096 Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi (E-Borcu Yoktur Uygulaması) Hakkında Tebliğ (RG. 4.5.2006-26158) 2006-05-04 1149
2006-095 Tecil Faizi Oranı ile Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisinde Gecikme Zammı Oranı 2006-05-03 1150
2006-094 Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5493 Sayılı Kanun Cumhurbaşkanına Sunuldu 2006-05-01 1149
2006-093 İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar 2006-04-28 1158
2006-092 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu -2 2006-04-24 1152
2006-092 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu -1 2006-04-24 1152
2006-091 Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması 2006-04-24 1152
2006-090 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No:3) 2006-04-20 1153
2006-089 Mart Dönemi KDV Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı (Katma Değer Vergisi Sirküleri / 40) 2006-04-19 1151
2006-088 Muhtasar Beyanname Süresi 24.4.2006 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2006-04-18 1151
2006-087 Gelir Vergisi Tarifesi İle İlgili 50 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 2006-04-18 1154
2006-086 Yeni Gelir Vergisi Tarifesi ve Daha Önce Ödenmiş Olan Ücretlerden Kesilen Vergilerin Düzeltilmesi 2006-04-17 1153
2006-085 Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Genel Tebliği Taslağı 2006-04-13 1155
2006-084 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tek Nüsha Olarak Verilecektir 2006-04-13 1153
2006-083 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 25.04.2006 Akşamına Kadar Uzatılmıştır 2006-04-12 1150
2006-082 KDV Oranı %8'e İndirilen Deri ve Tekstil Ürünlerinin G.T.İ.P. Numaraları 2006-04-11 1157
2006-081 Vergi ve/veya SSK Primi Hesaplanmaksızın Personele Sağlanabilecek Menfaatler 2006-04-10 1150
2006-080 Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancına Yönelik İstisna Uygulamasında Tahsilat Şartı 2006-04-10 1151
2006-079 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2005 Kurumlar Vergisi Rehberi 2006-04-07 1153
2006-078 Bazı Deri ve Tekstil Ürünlerindeki KDV İndiriminin Sebep Olacağı Devrolan KDV Sorunu ve Çözüm Önerileri 2006-04-07 1149
2006-077 Yurt Dışı Çıkış Harcı Sirküleri/2 2006-04-05 1154
2006-076 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Öngören 5479 Sayılı Kanun Mecliste kabul edildi. 2006-04-03 1151
2006-075 Ücretlide orta ve üst grubun vergisi artıyor. 2006-03-31 1154
2006-074 5458 Sayılı Kanuna Göre Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 16-368 EK Sosyal Sigortalar Kurumu Genelgesi 2006-03-29 1180
2006-073 SSK'ya Süresinde Ödenmeyen Borçlara Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammı Uygulaması Hakkında 16-367 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-03-28 1157
2006-072 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Yeniden Uzatıldı 2006-03-24 1156
2006-071 Deri, Tekstil Ve Hazır Giyim Ürünlerinde Yapılan Kdv İndiriminden Etkilenen Ve Etkilenmeyen Mallarla İlgili Açıklamalar (39 No.lu KDV Sirküleri) 2006-03-20 1152
2006-070 İdari Para Cezalarına İlişkin 16-365 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-03-17 1152
2006-069 5458 Sayılı Kanuna İstinaden SSK'ya Olan Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Sorular Ve Cevaplar 2006-03-17 1152
2006-068 Kayıtların Döviz Cinsinden Tutulması Ve Bu Konuda Ojer Telekomünikasyon A.Ş.ne Bakanlar Kurulunca Verilen İzin 2006-03-16 1152
2006-067 Bilindiği üzere, konut yapı kooperatifleri; 2006-03-16 1153
2006-066 Kira Stopajlarının Gelir Vergisinden Mahsubu 2006-03-15 1154
2006-065 Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Süreci 2006-03-14 1152
2006-064 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 24 Mart 2006 Akşamına Kadar Uzatıldı 2006-03-09 1152
2006-063 Tekstil, Hazır Giyim Ve Deride KDV Oranı % 18'den % 8'e İndirilecek 2006-03-07 1153
2006-062 Kira Geliri Elde Eden Mükelleflere 2006 Beyan Döneminde Kolaylık Sağlandı 2006-03-02 1151
2006-061 Otomasyonlu vergi dairelerince, adı geçen beyannameler 2006 yılı Mart ayından itibaren tek nüsha olarak alınacaktır. 2006-03-02 1157
2006-060 Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığınca, kira gelirlerinin beyanına yönelik olarak, ilgili verilerin girilmesi durumunda ödenmesi gereken Gelir Vergisi tutarını otomatik olarak gösteren bir hesap 2006-03-01 1152
2006-059 Konut Kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisine İlişkin Olarak Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Ve Tüketici Finansman Şirketleri Derneğine Gönderilen 10.02 2006-03-01 1151
2006-058 Kredi Kart Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 5464 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu Yayımlandı 2006-03-01 1153
2006-057 Yemek Kuponları SSK Primine Tabi Değildir 2006-02-27 1153
2006-056 Mükellef Hakları Bildirgesi 2006-02-27 1158
2006-055 Vergi İndirimine Ait Bordro 2006-02-23 1152
2006-054 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı 2006-02-23 1155
2006-053 Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine artık www.gib.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. 2006-02-23 1154
2006-052 Kabahatler Kanunu İle İlgili 2006/1 Seri Nolu Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı 2006-02-23 1154
2006-051 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi 24 Şubat 2006 Akşamına Kadar Uzatıldı. 2006-02-16 1158
2006-050 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 57 nci Maddesi 2006-02-16 1152
2006-049 Kurumumuz Sağlık Yardımlarından Yararlanan Kimselerin Yurt Dışına Tedaviye Gönderilmelerinde Uygulanacak Esaslar. 2006-02-16 1153
2006-048 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI 2006-02-13 1155
2006-047 Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Edinimi Hususunda Son Gelişmeler ve Mevcut Durum. 2006-02-13 1154
2006-046 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) 2006-02-10 1152
2006-045 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi ( Basit Usul - Gerçek Usul ) 2006 2006-02-09 1163
2006-044 2006 yılı Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) birinci taksidinin ödeme süresinin 6 Şubat 2006 akşamına kadar uzatılmasına ve bu tarihe kadar ödenmeyen MTV''ye hangi tarihten itibaren gecikme zammı uygulanacağ 2006-02-09 1152
2006-043 Elektronik Kayıt Ünitesi Kullanımına Ve Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanması Mecburiyetine İlişkin 67 Seri No.Lu Tebliğ 2006-02-06 1154
2006-042 Özel Sektör Firmalarınca Verilen Harcırahların Vergiden Müstesna Kısmı Nasıl Hesaplanmalıdır? 2006-02-03 1150
2006-041 Stopaja Tabi Ödemelerin Ayın Veya Hizmet Şeklinde Olması Durumunda Stopaj Yapılıp Yapılmayacağı 2006-02-03 1152
2006-040 Çiğ Dönerin KDV Oranı 2006-02-02 1155
2006-039 Yeni Gelir Vergisi Tarifesini Düzenleyen Ve Yatırım İndirimini Kaldıran Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edilerek Meclis Genel Kuruluna Sevk Edildi 2006-02-02 1150
2006-038 2006 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 1. taksidinin ödeme süresi uzatılmıştır 2006-01-31 1154
2006-037 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı-2 2006-01-30 1151
2006-037 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı-1 2006-01-30 1151
2006-036 Kurumlarda 2005 Yılı Vergi Karşılığının Hesabı Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Konusunda Açıklamalar-2 2006-01-27 1152
2006-036 Kurumlarda 2005 Yılı Vergi Karşılığının Hesabı Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Konusunda Açıklamalar-1 2006-01-27 1152
2006-035 2006 Yılı İçin Geçerli Gelir Vergisi Tarifesi 2006-01-27 1157
2006-034 Kuş Gribi Hastalığı Nedeniyle Mücbir Sebep Haline İlişkin Genel Yazı 2006-01-27 1152
2006-033 Vergi İade Bildiriminin İbraz Edilme Süresinin Uzatılması 2006-01-27 1154
2006-032 Kuş Gribi Hastalığı Nedeniyle İşverenlerin Prim Borçlarının Ertelenmesi 2006-01-26 1152
2006-031 Gelir Vergisi Kanunu ve 6183 Sayılı Amne Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 2006-01-19 1154
2006-030 Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 2006-01-18 1158
2006-029 Gerçek kişilerce 2005 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği 2006-01-18 1150
2006-028 Kurumlar Vergisi Sirküleri/20 2006-01-17 1152
2006-027 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu?nun İçerdiği Esaslar 2006-01-16 1158
2006-026 Çekle Ödemelerde Muhatap Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar 375 Ytl'ye Çıkarıldı 2006-01-16 1156
2006-025 Gelir Vergisi Sirküleri/44 2006-01-16 1156
2006-024 Örtülü Sermaye Olarak Değerlendirilen Borçlara İlişkin Lehteki Kur Farkları İle Bu Borçların Enflasyon Düzeltmesi Karşısındaki Durum 2006-01-06 1152
2006-023 Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, Sosyal Güvenlik Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Öngören Kanun Tasarısı Kabul Edildi 2006-01-06 1154
2006-022 1.1.2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilen Eurobondların Vergilendirilmesi 2006-01-06 1155
2006-021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 2006-01-06 1154
2006-020 Aralık 2005 Dönemine Ait Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi 24 Ocak 2005 Akşamına Uzatıld 2006-01-06 1156
2006-019 KDV İade Hakkının SSK Borcuna Mahsup Suretiyle Kullanılması 2006-01-05 1149
2006-018 T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığı 2006-01-04 1155
2006-017 Aralık 2005 Dönemine Ait Kdv Beyannamelerinin Verilme Süresi 24 Ocak Akşamına Kadar Uzatıldı 2006-01-04 1153
2006-016 2006 Yılı Türkiye Muhasebe Standartlarının Yılı Olacak 2006-01-03 1156
2006-015 Finansal Kiralama İşlemlerinde Faiz Ve Kur Farklarının Tabi Tutulacağı İşlem 2006-01-03 1150
2006-014 Gelir vergisinde ilk dilim 7.000 YTL olacak 2006-01-03 1152
2006-013 12 Dönem Teminatsız Ve Raporsuz Nakden Veya Mahsup Yoluyla Kdv İadesi Alanların İncelemeye Sevkini Öngören Genelge Ve Uygulaması 2006-01-02 1152
2006-012 Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda Öngörülen İdarî Para Cezaları 1.1.2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmiştir 2006-01-02 1152
2006-011 Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/1 2006-01-02 1159
2006-010 BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ İÇ GENELGESİ 2006-01-01 1152
2006-009 Gelir Vergisi Sirküleri/43 2006-01-01 1149
2006-008 Tebliğ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebl 2006-01-01 1152
2006-007 Sermaye Artırımlarının Süresinin Uzatılması 2006-01-01 1153
2006-006 Özel İletişim Vergisi Sirküleri/1 2006-01-01 1151
2006-005 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 50 ) 2006-01-01 1152
2006-004 Vergi iadesi için SON 25 GÜN 2006-01-01 1154
2006-003 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 Nci Maddesinin 5436 Sayılı Kanunla Değişik Hali 2006-01-01 1159
2006-002 5436 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” İle Gvk’nun Geçici 67 İnci Maddesinde Yapılan Değişiklikler 2006-01-01 1150
2006-001 Türk İşverenler Tarafından Yurtdışına Götürülen Veya Yurtdışında İstihdam Edilen İşçilerin Ücretlerinin Vergilendirilmesi 2006-01-01 1152

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 15 / 08 / 2020