TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2006 DUYURULAR

No Başlık Tarih İndirilme
2006-208 Harmanlama Amacıyla "Rafinerici" ve "Dağıtıcı" Firmalara Biodizel Tesliminde ÖTV Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları (13 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği) 2006-12-27 977
2006-207 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat : 2006/12) 2006-12-20 842
2006-206 Fason İş Üstlenen Firmanın Başka Bir Fasoncuya İş Yaptırmasında KDV Tevkifatı 2006-12-20 999
2006-205 2006 Yılı Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı 2006-12-19 733
2006-204 Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/2 2006-12-18 860
2006-203 Orhan Pamuk'un Nobel Ödülü'ne vergi olmaz 2006-12-13 1054
2006-202 TMS-11 Çerçevesinde Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Muhasebeleştirilmesi 2006-12-12 940
2006-201 Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Sorularınız 2006-12-11 797
2006-200 Harmanlama Amacıyla "Rafinerici" ve "Dağıtıcı" Firmalara Biodizel Tesliminde ÖTV Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin 2006/11202 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2006-12-11 754
2006-199 Kobilerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı 2006-12-08 618
2006-198 Çekiliş Suretiyle Bayilere Hediye Verilmesinde İzin Gerekliliğinin Kaldırıldığı ve Bu İşlemlerin Vergisel Boyutu 2006-12-08 1081
2006-197 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2006/3) 2006-12-08 715
2006-196 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Gerekçesi 2006-12-05 839
2006-195 Serbest Bölgelere İlişkin Mal ve Hizmetlerde KDV İstisnası 2006-12-04 1051
2006-194 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgesi Seri No :2006/1 2006-11-30 767
2006-193 Yeniden Değerleme Oranı (%7,8) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2006-11-28 721
2006-192 Elektrik Faturalarında Haksız KDV Alınıyor 2006-11-28 896
2006-191 Düşük Orana Tabi Malların İhraç Kayıtlı Tesliminde İadesi İstenebilecek KDV Tutarının Tesbiti, Beyanı ve Tevsiki 2006-11-24 1028
2006-190 Mevduat ve Kredi Faiz Oranları Hakkında 2006/11188 Sayılı Karar 2006-11-22 864
2006-189 Katma Değer Vergisi Sirküleri / 44 2006-11-21 857
2006-188 Asgari Geçim İndirimi Ne Zaman Uygulanmaya Başlanacak? 2006-11-20 1310
2006-187 5458 Sayılı Kanuna Göre Borçların Yeniden Yapılandırılması 2006-11-20 842
2006-186 Gelir Düzeyi Dikkate Alınmıyor 2006-11-20 895
2006-185 Vergi İadesi Kalkmasın Kapsamı Genişletilsin 2006-11-17 728
2006-184 Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Beyannamelerinin Verilme Süresi 13 Kasım 2006 Pazartesi Akşamına Uzatıldı 2006-11-09 768
2006-183 Sel Felaketi Nedeniyle Prim Borçlarının Ertelenmesi Hakkında 16-384 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-11-08 739
2006-182 Eurobondlardan Elde Edilen Faiz Gelirleri İle Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2006-11-06 909
2006-181 49 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 2006-11-06 813
2006-180 Garanti Kapsamındaki Bedelsiz Tamir Hizmetlerinin ve Buna İlişkin Tazminatların KDV Karşısındaki Durumu 2006-11-03 814
2006-179 Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi Seri No. 2006/ 1 2006-11-03 1104
2006-178 İhraç Kayıtlı Mal Bedelinin Sonradan Değişmesi Halinde KDV Bakımından Ne Yapılacağı 2006-11-02 1040
2006-177 Eylül 2006 Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Ekim 2006 Tarihine Kadar Uzatıldı 2006-10-19 740
2006-176 İki ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini İnternet Üzerinden E-Bildirge Uygulaması İle Göndermek Zorundadırlar 2006-10-19 895
2006-175 Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (R.G. 18.10.2006 – 26323) 2006-10-18 810
2006-174 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İade Alacaklarının Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubuna İlişkin Tebliğ Taslağı Hazırlandı 2006-10-18 861
2006-173 20 Eylül 2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin 21 Eylül 2006 Tarihinde Verilmiş Olması Halinde Süresinde Verilmiş Sayılacağı (Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 24) 2006-10-16 776
2006-172 4 Yıl Geçmeden Şahsi Gayrimenkulünü Satanların Gelir Vergisine İlişkin Bilgiler 2006-10-12 761
2006-171 Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin de Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır 2006-10-10 868
2006-170 Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi İle İlgili 2006/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 2006-10-04 979
2006-169 İntifa Hakkının Tesisi ve Kullandırılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi 2006-10-04 1182
2006-168 Yurtdışı Taşeronluk İşleri Hakkında İki Mukteza ve Açıklamalarımız 2006-10-03 972
2006-167 Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi (Stopaj)-II (*) 2006-10-03 1162
2006-166 E-Bildirge Zorunluluk Uygulamasında Yapılan Değişiklik İle İlgili 16-382 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-09-28 736
2006-165 İnsafsız Takdire Maliye 'Bakacak' 2006-09-22 774
164 Emlak Verginizi Kendiniz Hesaplayabilirsiniz 2006-09-18 891
163 Belediyeler Gelir Olsun Diye Emlak Vergisine Yüklendi 2006-09-18 795
2006-162 Emlak Vergisinde İnsafsız Takdir 2006-09-15 825
2006-161 Örtülü Sermaye Konusunda Yeni KVK İle Getirilen Hükümler 2006-09-14 1009
2006-160 İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğunu Danıştay İptal Etti 2006-09-14 825
2006-159 Sanayi Tezleri (San-Tez) Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi 2006-09-11 894
2006-158 İade Kaldırılınca Oluşacak Kayıp İndirimle Giderilecek 2006-09-06 701
2006-157 Kurumlar Vergisini Etkileyebilen Bağışlar ve Sponsorluklar 2006-09-05 1149
2006-156 Evlilikteki Yasal Mal Rejiminin Mirasa Ve Veraset Ve İntikal Vergisine Etkisi 2006-09-05 951
155 750.000 YTL’yi Aşan Miktarda Borcu Olanlar Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Sitesinde İlan Ediliyor 2006-09-01 858
2006-154 Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi (Stopaj) - I 2006-08-25 1078
2006-153 Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğ Taslağı (Sıra No: 3) 2006-08-23 775
2006-152 Tecil ve Taksitlendirme Yetkilerinin Artırılması ve Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar İle İlgili 16-381 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-08-22 1039
2006-151 Hurda Taşıtlara İlişkin MTV Borçlarının Silinmesi Hakkında 27 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği 2006-08-21 763
2006-150 Temmuz Dönemi KDV Beyan Süresinin Uzatılmasına İlişkin Katma Değer Vergisi Sirküleri / 42 2006-08-21 723
2006-149 T.C. Uyruğunda Bulunan Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin 3 Seri No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Taslağı 2006-08-15 903
2006-148 İhraç Malı Taşıyan Araçlara ÖTV İstisnası Kapsamında Yakıt Teslim Edilmesi Hakkında ÖTV Genel Tebliğ Taslağı Yayımlandı 2006-08-14 872
2006-147 Eurobond Gelirlerinin Vergilendirilmesi İle İlgili Tebliğ Taslağı 2006-08-14 866
2006-146 68 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ Taslağı 2006-08-09 871
2006-145 27 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 2006-08-08 873
2006-144 İstanbul'da Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı 2006-08-07 1180
2006-143 İkinci Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Ağustos 2006 Akşamına Kadar Uzatıldı 2006-08-04 751
2006-142 Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin 5535 Sayılı Kanun Uyarınca Dernek ve Vakıfların Vergi Borçlarının Terkinine İlişkin 2006/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi 2006-08-03 692
2006-141 20.07.2006 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin 21.07.2006 Tarihinde Verilmiş Olması Halinde Süresinde Verilmiş Sayılacağı (Vergi Usul Kanunu Sirküleri /23) 2006-08-02 793
2006-140 Yeni Gelir Vergisi Kanunu Yıl Sonuna Kadar Çıkarılacak, KDV İadesi Alan Firmalara Yönelik Denetimler Artırılacak 2006-07-31 772
2006-139 Toplu İş Sözleşmelerine İstinaden Düzenlenen 28.07.2006 Ek Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kurumumuza e-Bildirge Kanalıyla Gönderilmesi ile ilgili 16-380 EK Sayılı Genelge 2006-07-28 1066
2006-138 Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2006-07-26 788
2006-137 Üreticiden Satın Alınan Tütün Ürünü İçin Avans Olarak Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı Oranı 2006-07-21 804
2006-136 Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik 2006-07-21 883
2006-135 Motorlu Taşıt Vergisi İkinci Taksidi Temmuz Sonuna Kadar Ödenecektir 2006-07-21 1022
2006-134 2005 Yılında Yapılmış Olan Takdirlerin Yerine Geçmek Üzere Yeniden Yapılacak Takdirlere İlişkin 2006/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi 2006-07-20 992
2006-133 Emlak Vergileri Düzeltiliyor 2006-07-15 695
2006-132 1.7.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı İle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2006-07-14 762
2006-131 İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin de Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır 2006-07-12 827
2006-130 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 3 2006-07-11 760
2006-129 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde Sorgulu Tahsilat Dönemi Başladı 2006-07-10 780
2006-128 359 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 2006-07-10 773
2006-127 Her Nev'i Ayakkabı, Ökçe ve Tabanlarının KDV Oranının %8 Olduğu 2006-07-08 977
2006-126 5527 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı 2006-07-07 745
2006-125 Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 2006-06-29 710
2006-124 99 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 2006-06-28 809
2006-123 Borç Aslı Tutarı 100.000 YTL. ve 27.06.2006 Üzerindeki Borçların Azami Taksit Sayılarının Belirlenmesine İlişkin Yöntemde Yapılan Değişiklik İle İlgili 16-376 Ek Sayılı Genelge 2006-06-23 851
2006-122 Gelir Vergisi Kanunu'nun Menkul Kıymet Gelirleri İle İlgili Geçici 67 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifi 2006-06-27 836
2006-121 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile İlgili 16-375 Ek Sayılı Genelge 2006-06-26 781
2006-120 Ba ve Bs Formlarına İlişkin Hadlerdeki Belirsizlik 2006-06-26 752
2006-119 Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/7 2006-06-26 763
2006-118 Özel Tüketim Vergisi Sirküleri /2 2006-06-23 711
2006-117 Eski Kurumlar Vergisi Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 2006-06-23 1027
2006-117 Eski Kurumlar Vergisi Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu 2006-06-23 1027
2006-116 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Yayımlandı 2006-06-21 771
2006-115 Asgari İşçilik Oranlarının Tespiti İle İlgili 16- 374 Ek Sayılı Genelge 2006-06-21 923
2006-114 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Mecliste Kabul Edildi 2006-06-15 714
2006-113 Türk Ticaret Kanunu Bağımsız Denetimi Zorunlu Hale Getirecek 2006-06-13 806
2006-112 Hizmet İhracında, KDV İstisnasının Geçerli Olabilmesi ve KDV İadesi Talebinde Bulunulabilmesi İçin Bedelin Döviz Olarak Türkiye''ye Getirilmesi Şartı Neyi İfade Etmektedir 2006-06-07 921
2006-111C Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapor 2006-06-06 745
2006-111B Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapor 2006-06-06 839
2006-111A Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapor 2006-05-06 958
2006-111 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 47 Milletvekilinin; Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Rapor 2006-06-06 830
2006-110B Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu TBMM Genel Kurulunda Aynen Kabul Edildi 2006-06-02 718
2006-110A Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu TBMM Genel Kurulunda Aynen Kabul Edildi 2006-06-02 702
2006-110 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu TBBM Genel Kurulunda Aynen Kabul Edildi 2006-06-02 770
2006-109 Yeniden Yapılandırma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında 16-373 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-05-31 736
2006-108 % 1 veya % 8 KDV Oranlı Teslim ve Hizmetlerde Bulunanlara Mahsup Yoluyla Aylık KDV İadesi Yapılmasına Yönelik 99 No.lu KDV Tebliği Taslağı 2006-05-31 760
2006-107 KDV Oranı İndiriminin, Tekstil Sektörüne Ana Hammadde Sağlayan Sentetik/Akrilik Elyaf Üreticileri Üzerinde Yarattığı Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz 2006-05-26 924
2006-106 Tüm Türkiye''nin 2006 Yılı Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerleri İnternette Yayımlandı 2006-05-24 856
2006-105 Eurobondların İtfası ve Alım-Satımından Elde Edilen Getirilerin Gerçek Kişiler Yönünden Vergilendirilmesine İlişkin Tebliğ Taslağı 2006-05-17 908
2006-104 %1 veya %8 Oranlı KDV İle Mal veya Hizmet Verenlere Mahsup Yoluyla Aylık KDV İadesi Uygulaması Henüz Başlamamıştır 2006-05-16 710
2006-103 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar 2006-05-15 709
2006-102 Özel Hesap Dönemine Geçiş 2006-05-11 1121
2006-101 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Bazı Maddelerinin Yeniden Görüşülmesi İçin Meclise Geri Gönderildi 2006-05-10 761
2006-100 Ocak-Şubat-Mart 2006 Dönemine Ait İlk Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması 2006-05-10 752
2006-099 5458 Sayılı Kanuna Göre Hizmet Sürelerinin Çakışması 2006-05-09 917
2006-098 Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Olan Geçici Vergi Oranı 2006-05-09 819
2006-097 KDV Tevkifatı Konusunda Bilgiler İçeren Tablolar 2006-05-04 907
2006-096 Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi (E-Borcu Yoktur Uygulaması) Hakkında Tebliğ (RG. 4.5.2006-26158) 2006-05-04 1251
2006-095 Tecil Faizi Oranı ile Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı ve Özel İşlem Vergisinde Gecikme Zammı Oranı 2006-05-03 974
2006-094 Özel Tüketim Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5493 Sayılı Kanun Cumhurbaşkanına Sunuldu 2006-05-01 827
2006-093 İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalıların İşe İade Edilmelerine İlişkin Kararlar 2006-04-28 946
2006-092 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu -2 2006-04-24 855
2006-092 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu -1 2006-04-24 855
2006-091 Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması 2006-04-24 758
2006-090 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No:3) 2006-04-20 711
2006-089 Mart Dönemi KDV Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı (Katma Değer Vergisi Sirküleri / 40) 2006-04-19 696
2006-088 Muhtasar Beyanname Süresi 24.4.2006 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2006-04-18 766
2006-087 Gelir Vergisi Tarifesi İle İlgili 50 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri 2006-04-18 925
2006-086 Yeni Gelir Vergisi Tarifesi ve Daha Önce Ödenmiş Olan Ücretlerden Kesilen Vergilerin Düzeltilmesi 2006-04-17 1152
2006-085 Bilgisayarlı Muhasebe Programları Standartları Genel Tebliği Taslağı 2006-04-13 781
2006-084 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tek Nüsha Olarak Verilecektir 2006-04-13 909
2006-083 Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 25.04.2006 Akşamına Kadar Uzatılmıştır 2006-04-12 730
2006-082 KDV Oranı %8'e İndirilen Deri ve Tekstil Ürünlerinin G.T.İ.P. Numaraları 2006-04-11 1071
2006-081 Vergi ve/veya SSK Primi Hesaplanmaksızın Personele Sağlanabilecek Menfaatler 2006-04-10 1266
2006-080 Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancına Yönelik İstisna Uygulamasında Tahsilat Şartı 2006-04-10 894
2006-079 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2005 Kurumlar Vergisi Rehberi 2006-04-07 850
2006-078 Bazı Deri ve Tekstil Ürünlerindeki KDV İndiriminin Sebep Olacağı Devrolan KDV Sorunu ve Çözüm Önerileri 2006-04-07 758
2006-077 Yurt Dışı Çıkış Harcı Sirküleri/2 2006-04-05 746
2006-076 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasını Öngören 5479 Sayılı Kanun Mecliste kabul edildi. 2006-04-03 806
2006-075 Ücretlide orta ve üst grubun vergisi artıyor. 2006-03-31 1071
2006-074 5458 Sayılı Kanuna Göre Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 16-368 EK Sosyal Sigortalar Kurumu Genelgesi 2006-03-29 739
2006-073 SSK'ya Süresinde Ödenmeyen Borçlara Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammı Uygulaması Hakkında 16-367 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-03-28 916
2006-072 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Yeniden Uzatıldı 2006-03-24 687
2006-071 Deri, Tekstil Ve Hazır Giyim Ürünlerinde Yapılan Kdv İndiriminden Etkilenen Ve Etkilenmeyen Mallarla İlgili Açıklamalar (39 No.lu KDV Sirküleri) 2006-03-20 736
2006-070 İdari Para Cezalarına İlişkin 16-365 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-03-17 849
2006-069 5458 Sayılı Kanuna İstinaden SSK'ya Olan Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Sorular Ve Cevaplar 2006-03-17 838
2006-068 Kayıtların Döviz Cinsinden Tutulması Ve Bu Konuda Ojer Telekomünikasyon A.Ş.ne Bakanlar Kurulunca Verilen İzin 2006-03-16 989
2006-067 Bilindiği üzere, konut yapı kooperatifleri; 2006-03-16 770
2006-066 Kira Stopajlarının Gelir Vergisinden Mahsubu 2006-03-15 984
2006-065 Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulama Süreci 2006-03-14 736
2006-064 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 24 Mart 2006 Akşamına Kadar Uzatıldı 2006-03-09 758
2006-063 Tekstil, Hazır Giyim Ve Deride KDV Oranı % 18'den % 8'e İndirilecek 2006-03-07 1029
2006-062 Kira Geliri Elde Eden Mükelleflere 2006 Beyan Döneminde Kolaylık Sağlandı 2006-03-02 702
2006-061 Otomasyonlu vergi dairelerince, adı geçen beyannameler 2006 yılı Mart ayından itibaren tek nüsha olarak alınacaktır. 2006-03-02 734
2006-060 Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığınca, kira gelirlerinin beyanına yönelik olarak, ilgili verilerin girilmesi durumunda ödenmesi gereken Gelir Vergisi tutarını otomatik olarak gösteren bir hesap 2006-03-01 690
2006-059 Konut Kredilerinde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisine İlişkin Olarak Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Ve Tüketici Finansman Şirketleri Derneğine Gönderilen 10.02 2006-03-01 1421
2006-058 Kredi Kart Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 5464 Sayılı Banka Kartları Ve Kredi Kartları Kanunu Yayımlandı 2006-03-01 924
2006-057 Yemek Kuponları SSK Primine Tabi Değildir 2006-02-27 1002
2006-056 Mükellef Hakları Bildirgesi 2006-02-27 711
2006-055 Vergi İndirimine Ait Bordro 2006-02-23 1046
2006-054 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı 2006-02-23 983
2006-053 Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine artık www.gib.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. 2006-02-23 1333
2006-052 Kabahatler Kanunu İle İlgili 2006/1 Seri Nolu Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı 2006-02-23 958
2006-051 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi 24 Şubat 2006 Akşamına Kadar Uzatıldı. 2006-02-16 921
2006-050 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 57 nci Maddesi 2006-02-16 723
2006-049 Kurumumuz Sağlık Yardımlarından Yararlanan Kimselerin Yurt Dışına Tedaviye Gönderilmelerinde Uygulanacak Esaslar. 2006-02-16 758
2006-048 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARI 2006-02-13 1043
2006-047 Yabancı Gerçek Ve Tüzel Kişilerin Türkiye'de Taşınmaz Edinimi Hususunda Son Gelişmeler ve Mevcut Durum. 2006-02-13 830
2006-046 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1) 2006-02-10 742
2006-045 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi ( Basit Usul - Gerçek Usul ) 2006 2006-02-09 1608
2006-044 2006 yılı Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) birinci taksidinin ödeme süresinin 6 Şubat 2006 akşamına kadar uzatılmasına ve bu tarihe kadar ödenmeyen MTV''ye hangi tarihten itibaren gecikme zammı uygulanacağ 2006-02-09 840
2006-043 Elektronik Kayıt Ünitesi Kullanımına Ve Akaryakıt Pompalarının Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlanması Mecburiyetine İlişkin 67 Seri No.Lu Tebliğ 2006-02-06 893
2006-042 Özel Sektör Firmalarınca Verilen Harcırahların Vergiden Müstesna Kısmı Nasıl Hesaplanmalıdır? 2006-02-03 808
2006-041 Stopaja Tabi Ödemelerin Ayın Veya Hizmet Şeklinde Olması Durumunda Stopaj Yapılıp Yapılmayacağı 2006-02-03 1006
2006-040 Çiğ Dönerin KDV Oranı 2006-02-02 1029
2006-039 Yeni Gelir Vergisi Tarifesini Düzenleyen Ve Yatırım İndirimini Kaldıran Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edilerek Meclis Genel Kuruluna Sevk Edildi 2006-02-02 825
2006-038 2006 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 1. taksidinin ödeme süresi uzatılmıştır 2006-01-31 807
2006-037 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı-2 2006-01-30 795
2006-037 Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı-1 2006-01-30 795
2006-036 Kurumlarda 2005 Yılı Vergi Karşılığının Hesabı Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Konusunda Açıklamalar-2 2006-01-27 998
2006-036 Kurumlarda 2005 Yılı Vergi Karşılığının Hesabı Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Konusunda Açıklamalar-1 2006-01-27 998
2006-035 2006 Yılı İçin Geçerli Gelir Vergisi Tarifesi 2006-01-27 714
2006-034 Kuş Gribi Hastalığı Nedeniyle Mücbir Sebep Haline İlişkin Genel Yazı 2006-01-27 705
2006-033 Vergi İade Bildiriminin İbraz Edilme Süresinin Uzatılması 2006-01-27 732
2006-032 Kuş Gribi Hastalığı Nedeniyle İşverenlerin Prim Borçlarının Ertelenmesi 2006-01-26 737
2006-031 Gelir Vergisi Kanunu ve 6183 Sayılı Amne Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 2006-01-19 634
2006-030 Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 2006-01-18 1058
2006-029 Gerçek kişilerce 2005 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği 2006-01-18 887
2006-028 Kurumlar Vergisi Sirküleri/20 2006-01-17 698
2006-027 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu?nun İçerdiği Esaslar 2006-01-16 860
2006-026 Çekle Ödemelerde Muhatap Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar 375 Ytl'ye Çıkarıldı 2006-01-16 1044
2006-025 Gelir Vergisi Sirküleri/44 2006-01-16 695
2006-024 Örtülü Sermaye Olarak Değerlendirilen Borçlara İlişkin Lehteki Kur Farkları İle Bu Borçların Enflasyon Düzeltmesi Karşısındaki Durum 2006-01-06 1024
2006-023 Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda, Sosyal Güvenlik Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasını Öngören Kanun Tasarısı Kabul Edildi 2006-01-06 771
2006-022 1.1.2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilen Eurobondların Vergilendirilmesi 2006-01-06 787
2006-021 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 2006-01-06 762
2006-020 Aralık 2005 Dönemine Ait Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi 24 Ocak 2005 Akşamına Uzatıld 2006-01-06 757
2006-019 KDV İade Hakkının SSK Borcuna Mahsup Suretiyle Kullanılması 2006-01-05 952
2006-018 T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Tahsisler Daire Başkanlığı 2006-01-04 988
2006-017 Aralık 2005 Dönemine Ait Kdv Beyannamelerinin Verilme Süresi 24 Ocak Akşamına Kadar Uzatıldı 2006-01-04 766
2006-016 2006 Yılı Türkiye Muhasebe Standartlarının Yılı Olacak 2006-01-03 815
2006-015 Finansal Kiralama İşlemlerinde Faiz Ve Kur Farklarının Tabi Tutulacağı İşlem 2006-01-03 909
2006-014 Gelir vergisinde ilk dilim 7.000 YTL olacak 2006-01-03 991
2006-013 12 Dönem Teminatsız Ve Raporsuz Nakden Veya Mahsup Yoluyla Kdv İadesi Alanların İncelemeye Sevkini Öngören Genelge Ve Uygulaması 2006-01-02 982
2006-012 Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda Öngörülen İdarî Para Cezaları 1.1.2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmiştir 2006-01-02 872
2006-011 Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/1 2006-01-02 710
2006-010 BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ İÇ GENELGESİ 2006-01-01 762
2006-009 Gelir Vergisi Sirküleri/43 2006-01-01 726
2006-008 Tebliğ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebl 2006-01-01 810
2006-007 Sermaye Artırımlarının Süresinin Uzatılması 2006-01-01 728
2006-006 Özel İletişim Vergisi Sirküleri/1 2006-01-01 744
2006-005 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 50 ) 2006-01-01 762
2006-004 Vergi iadesi için SON 25 GÜN 2006-01-01 782
2006-003 Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 Nci Maddesinin 5436 Sayılı Kanunla Değişik Hali 2006-01-01 732
2006-002 5436 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” İle Gvk’nun Geçici 67 İnci Maddesinde Yapılan Değişiklikler 2006-01-01 739
2006-001 Türk İşverenler Tarafından Yurtdışına Götürülen Veya Yurtdışında İstihdam Edilen İşçilerin Ücretlerinin Vergilendirilmesi 2006-01-01 1067

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 29 / 02 / 2020 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.