TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2009 DUYURULAR

No Başlık Tarih İndirilme
2009-118 Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin Azami Süresi 24 Aya Çıkarılmıştır 2009-12-30 984
2009-117 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) 2009-12-30 1143
2009-116 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin İntibak Süresi 2 Yıl Uzatılmıştır (2009/3 Sayılı İç Ticaret Tebliği) 2009-12-28 1214
2009-114 BDO DENET Finansal Danışmanlık Faaliyetine Başladı 2009-12-15 1187
2009-113 4447 Sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin Beşinci Fıkrasında Öngörülen Sigorta Primi Teşviki İle İlgili 2009-149 Sayılı SGK Genelgesi 2009-12-15 1321
2009-112 Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) Vergilendirme Rehberi 2009-12-15 1252
2009-111 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Komisyon Raporu 2009-12-14 1207
2009-110 Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin (Stopaj) İadesinde Yaşanan Sorunlar 2009-12-11 1571
2009-109 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi (Seri No : 2009/2) 2009-12-11 1029
2009-108 Kobi Birleşmelerinde İlişkili Şirketlerin Durumu 2009-12-10 1055
2009-107 Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Vergilerin Ödeme Süresi Uzatıldı 2009-11-25 1051
2009-106 Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No :9) 2009-11-12 1199
2009-105 Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No :6 2009-11-10 1020
2009-104 İhraç Kayıtlı Olarak Teslim Edilen Malın İhraç Edilememesi, Yurtdışından Geri Gelmesi, Malın İhraç Kayıtlı Teslime Uygun Olmadığının Sonradan Anlaşılması ve İhraç Kaydı ile Alınan Malın İadesi 2009-11-04 1328
2009-103 Şirketlerde Sermayenin Azaltılması Halinde Ortaya Çıkabilecek Vergiler 2009-11-04 1165
2009-102 2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu (% 2,20) 2009-11-04 1241
2009-101 5838 Sayılı Kanun Gereğince Belgelerin Birleştirilmesi Hakkında 2009/121 Sayılı SGK Genelgesi 2009-11-03 1145
2009-100 Tıbbi Görüntüleme ve Tahlil Hizmetlerinin Ticari Faaliyet Sayılması ve Bunun Sonuçları 2009-11-02 1036
2009-099 TRT Bandrol Ücretlerinde Yeni Düzenleme 2009-10-26 1261
2009-098 2009 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı 2009-10-19 1155
2009-097 Yasal Düzenleme İçin Yeterli Süre Var 2009-10-19 1135
2009-096 Anayasa Mahkemesi; Vergi Usul Kanunu İle Gelir Vergisi Kanunu'nun "Yatırım İndirimi Hakkından Yararlanmayı Üç Yılla Sınırlayan Hükmü" Dahil Bazı Hükümlerini İptal Etmiştir 2009-10-16 1298
2009-095 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslarda Yapılan Değişiklikler 2009-10-09 1552
2009-094 İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 2009-10-07 1194
2009-093 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Uygulanan ÖTV ve KDV İstisnasında Azami 550 lt. Değil, Aracın "Standart Deposunun" Alabildiği Miktar Sınırı Geçerlidir 2009-10-06 1161
2009-092 Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi Gereken KDV (2 No.lu KDV Beyannamesi) 2009-10-02 1625
2009-091 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2009) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2009-09-30 1356
2009-090 Net Ücret Uygulanan İşyerlerinde İşe Başlatmama Tazminatları Üzerinden Ödenen Stopajın Kime İade Edileceği 2009-09-29 1309
2009-089 İthalatta Ödenmesi Gereken KDV’nin Eksikliği Nedeniyle Yapılması Gereken İşlemde, İthalatçının 1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinin Nasıl Dikkate Alınması Gerektiği 2009-09-29 1084
2009-088 12 Dönem Teminatsız ve Raporsuz Nakden veya MAhsup Yoluyla KDV İadesi Alanların İncelemeye Sevkini Öngören Genelge Yürürlükten Kaldırılmıştır 2009-09-29 1207
2009-087 Mali Durumu Bozularak Sermayesinin Karşılığını Kaybeden Sermaye Şirketleri (TTK'nın 324. Maddesi) 2009-09-28 1742
2009-086 2009 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Yapılan Değişiklikler Kapsamında ÖTV'siz Deniz Yakıtı Olarak Teslim Edilebilecek Mallar Hakkında 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi 2009-09-18 925
2009-085 Tabii Afetten Zarar Görenlere Bir Yıla Kadar SGK Prim Borcu Erteleme İmkanı 2009-09-18 1046
2009-084 Sel Felaketi Dolayısıyla Yapılan Açıklamalar 2009-09-17 1019
2009-083 4447 Sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde Öngörülen İşveren Hissesi Sigorta Primi Teşviki Hakkında 2009/113 Sayılı SGK Genelgesi 2009-09-16 1262
2009-082 İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 2009-09-03 1568
2009-081 Elektrik Üretim Lisansı Sahibi Şirketlerdeki Dahili Elektrik Tüketimlerinin Çeşitli Vergi, Pay ve Fonlar Karşısındaki Durumu 2009-09-03 1319
2009-080 Türk Sahipli Yabancı Bayraklı, Özel Kullanımdaki, Yat ve Benzeri Araçların İthaline (Türk Bayraklı Hale Getirilmesine) İlişkin Tebliğ (2009/3) 2009-08-22 1101
2009-079 Varlık Barışı İle İlgili Broşür 2009-08-20 1368
2009-078 İhraç Kayıtlı Teslimlerden Doğan Fark İade Haklarının KDV Beyannamesine Yansıtılmasına İlişkin Sorun ve Çözüm Önerisi 2009-08-04 1412
2009-077 2009 Yılı Adli Tatili Başladı 2009-07-31 1196
2009-076 Yeni Yatırım Teşvik Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği Yayımlandı 2009-07-28 1388
2009-075 Anonim Şirket Bölünmelerinde İki Yıllık Hisse Devir Yasağı Kaldırılarak Tam ve Kısmi Bölünme Daha İşlevsel Hale Getirilmiştir 2009-07-28 1240
2009-074 Devamlı Mahiyetteki İşyerlerinde Uzlaşma Uygulaması 2009-07-27 1182
2009-073 Zincirleme Olarak Çok Sayıda KDV Beyannamesini Düzeltme Külfetini Ortadan Kaldıran Mukteza 2009-07-27 1714
2009-072 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 4207 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkındaki 2009/13 Sayılı Genelge 16.07.2009 Tarihinde Yayımlanmıştır 2009-07-21 1374
2009-071 Bir Sigortalı Çalıştıran İşyerlerince Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle İlk ve Tekrar Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin E-sigorta Kanalıyla Gönderilmesi Hakkında Genelge 2009-07-17 1210
2009-070 Yeni Yatırım Teşvik Kararı Yayımlandı 2009-07-16 1581
2009-069 Bazı Malların ÖTV Tutarını Değiştiren ve Bazı Lokantalardaki KDV Oranını % 18’e Yükselten Kararname Yürürlüğe Girmiştir 2009-07-15 1097
2009-068 1.7.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Kanuni Temerrüt Faizi Oranı 2009-07-03 1160
2009-067 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2009) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2009-07-03 1215
2009-066 1 Temmuz 2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret, Sosyal Güvenlik Primi Taban ve Tavanı, Prim İstisna Tutarları, Kıdem Tazminatı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2009-07-03 1421
2009-065 2009 Yılı Mali Tatili Başladı 2009-07-01 1306
2009-064 Bazı Mallarda KDV ve ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir 2009-06-17 1259
2009-062 Yeni Yatırımları Teşvik Paketi Sunumu 2009-06-05 1536
2009-061 İndirimli kurumlar vergisi 2009-06-05 1446
2009-060 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 2009-06-02 1240
2009-059 Eksik Olduğu Sonradan Anlaşılan ve Satıcı Tarafından Tamamlanan Satış KDV''si İçin Alıcıya Rücu Edilmesi ve Alıcının Bu KDV''yi Satıcıya Ödeyip İndirmesi İmkanı 2009-05-28 1155
2009-058 BANKALARA ADRES TEYİD BİLGİLERİNİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE 1 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE SONA ERECEK 2009-05-11 1028
2009-057 ÖZEL AMAÇLI KULLANILAN YAT, KOTRA VE HER TÜRLÜ MOTORLU TEKNELERDEN ALINAN MTV’NİN KALDIRILMASINI DA ÖNGÖREN 5897 SAYILI KANUN MECLİSTE KABUL EDİLDİ 2009-05-11 871
2009-056 MAYIS AYINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR 2009-05-07 905
2009-055 TOPRAKTAN KONUT YA DA İŞYERİ TESLİMLERİNDE HARÇ MÜKELLEFİYETİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE KAT İRTİFAKLI ARSA TAPUSU DEVRİ VE CİNS TASHİHİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HARÇ MÜKELLEFİYETİ) 2009-05-04 925
2009-054 ORTAKLARIN ADİ ORTAKLIĞA PARA KULLANDIRMALARI VEYA ADİ ORTAKLIK KAYITLARINDAKİ PARAYI KULLANMALARI HALİNDE VERGİSEL AÇIDAN ORTAYA ÇIKAN DURUMLAR 2009-05-04 1190
2009-053 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 2009-04-29 988
2009-052 GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 2009-04-28 827
2009-051 SON DEĞİŞİKLİKLERLE PERSONELE SAĞLANABİLECEK STOPAJ VE SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ AVANTAJLI MENFAATLER 2009-04-27 1653
2009-050 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-04-14 1342
2009-049 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-04-03 912
2009-048 BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (31.03.2009) İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR 2009-03-31 888
2009-047 5838 SAYILI KANUNLA ÇEKLERE GETİRİLEN VADE KISITLAMASININ YARATTIĞI VERGİ AVANTAJI 2009-03-30 853
2009-046 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 2009-03-27 866
2009-045 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/72 2009-03-25 921
2009-044 TAZMİNAT OLARAK ALINAN PARALARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 2009-03-24 841
2009-043 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-03-24 805
2009-042 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-03-22 1147
2009-041 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri hakkında 2009-03-20 757
2009-040 MODELİ 1979 VE DAHA ESKİ OLAN TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI KOŞULUYLA MTV VE BUNA BAĞLI DİĞER BORÇLARININ TERKİNİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI 2009-03-18 855
2009-039 Kira geliri beyannamesi vermek için son 10 gün 2009-03-16 747
2009-038 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-03-03 922
2009-037 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (20.02.2009 – 27147) 2009-02-23 807
2009-036 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2009-02-19 763
2009-035 TÜBİTAK AR-GE DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPTI 2009-02-18 876
2009-034 SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİMLER İLE İŞYERİ HEKİMLERİNİN NE ŞEKİLDE VERGİLENDİRİLECEĞİNE İLİŞKİN VUK SİRKÜLERİ 2009-02-17 910
2009-033 1.1.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Kanuni Temerrüt Faizi Oranı 2009-02-16 1006
2009-032 EMLAK VERGİSİNİN % 10’U ORANINDA ALINMAKTA OLAN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYININ KULLANIMINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (5835 Sayılı Kanun) 2009-02-11 976
2009-031 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 2009-02-09 809
2009-030 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA 5811 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İÇ GENELGE ÇIKARILDI 2009-02-09 822
2009-029 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı 2009-02-03 926
2009-028 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/26) (R.G. 06.02.2009 – 27133) 2009-02-06 951
2009-027 GENELGE 2009/3 (R.G. 05.02.2009 – 27132) 2009-02-05 728
2009-026 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14594 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR (03.02.2009 – 27130) 2009-02-04 835
2009-025 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14593 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR (03.02.2009 – 27130) 2009-02-04 876
2009-024 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR (03.02.2009 – 27130) 2009-02-04 824
2009-023 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR (03.02.2009 – 27130) 2009-02-03 896
2009-022 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI ve TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2009-01-01 1056
2009-021 SİCİL AFFINA İLİŞKİN 5834 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI 2009-01-29 1016
2009-020 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 2009-01-29 703
2009-019 TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TASARISI 2009-01-28 926
2009-018 AMORTİSMAN AYIRMAMA VEYA EKSİK AMORTİSMAN AYIRMA UYGULAMASININ SONUÇLARI 2009-01-27 1077
2009-017 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-01-16 918
2009-016 AMORTİSMAN AYIRMAMA VEYA EKSİK AMORTİSMAN AYIRMA UYGULAMASININ SONUÇLARI 2009-01-27 751
2009-015 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU UYGULAMASINA İLİŞKİN 2009-01-15 876
2009-014 BAZI AMME ALACAKLARININ VERGİ DAİRESİ VEZNELERİNE NAKDEN VEYA ÇEKLE ÖDENMESİ YERİNE TAHSİLATA YETKİLİ KILINAN BANKALARA ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU 2009-01-15 758
2009-013 ÇEKLE ÖDEMELERDE MUHATAP BANKANIN SORUMLU OLDUĞU TUTAR 470 LİRAYA ÇIKARILDI 2009-01-15 693
2009-012 EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ İÇİN ALTI AYA KADAR EK SÜRE VERİLEBİLECEKTİR 2009-01-14 766
2009-011 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KENDİ ADINA VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARDAN 5 YILI AŞAN SÜREYE İLİŞKİN PRİM BORCU BULUNANLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ (R.G. 14.1.2009 – 27110) 2009-01-14 738
2009-010 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI 2009-01-14 775
2009-009 HİZMET İTHALLERİNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU VE BU SORUMLULUĞUN GECİKTİRİLMİŞ SAYILAMAYACAĞI DURUMLAR 2009-01-09 864
2009-008 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı 2009-01-01 930
2008-007 AVANSLARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILMAMASI VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DOĞURMAMASI GEREKEN HALLER 2009-01-01 1237
2009-006 GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TECİL VE TAKSİTLENDİRME) SERİ NO: 1 (R.G. 06.01.2009 – 27102) 2009-01-06 752
2009-005 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/39 2009-01-06 750
2009-004 2007 YILINDAN DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN 2008 YILI DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ VE YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE HANGİ ORANLARLA ENDEKSLENECEĞİ 2009-01-05 795
2009-003 ÖTV’DE SAKATLIK İSTİSNASINDAN YARARLANANLARIN DURUMU MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLAR TARAFINDAN İNTERNET VERGİ DAİRESİ’NDEN SORGULANABİLECEKTİR 2009-01-01 934
2009-002 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/8 2009-01-01 764
2009-001 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) 2009-01-01 696

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 19 / 09 / 2019 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.