TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2009 DUYURULAR

No Başlık Tarih İndirilme
2009-118 Vergi Resim Harç İstisnası Belgelerinin Azami Süresi 24 Aya Çıkarılmıştır 2009-12-30 1241
2009-117 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) 2009-12-30 1248
2009-116 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin İntibak Süresi 2 Yıl Uzatılmıştır (2009/3 Sayılı İç Ticaret Tebliği) 2009-12-28 1240
2009-114 BDO DENET Finansal Danışmanlık Faaliyetine Başladı 2009-12-15 1249
2009-113 4447 Sayılı Kanunun 50 nci Maddesinin Beşinci Fıkrasında Öngörülen Sigorta Primi Teşviki İle İlgili 2009-149 Sayılı SGK Genelgesi 2009-12-15 1250
2009-112 Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) Vergilendirme Rehberi 2009-12-15 1257
2009-111 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Komisyon Raporu 2009-12-14 1250
2009-110 Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin (Stopaj) İadesinde Yaşanan Sorunlar 2009-12-11 1233
2009-109 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi (Seri No : 2009/2) 2009-12-11 1228
2009-108 Kobi Birleşmelerinde İlişkili Şirketlerin Durumu 2009-12-10 1251
2009-107 Kurban Bayramı Tatili Nedeniyle Vergilerin Ödeme Süresi Uzatıldı 2009-11-25 1236
2009-106 Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No :9) 2009-11-12 1246
2009-105 Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No :6 2009-11-10 1240
2009-104 İhraç Kayıtlı Olarak Teslim Edilen Malın İhraç Edilememesi, Yurtdışından Geri Gelmesi, Malın İhraç Kayıtlı Teslime Uygun Olmadığının Sonradan Anlaşılması ve İhraç Kaydı ile Alınan Malın İadesi 2009-11-04 1257
2009-103 Şirketlerde Sermayenin Azaltılması Halinde Ortaya Çıkabilecek Vergiler 2009-11-04 1241
2009-102 2009 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu (% 2,20) 2009-11-04 1251
2009-101 5838 Sayılı Kanun Gereğince Belgelerin Birleştirilmesi Hakkında 2009/121 Sayılı SGK Genelgesi 2009-11-03 1235
2009-100 Tıbbi Görüntüleme ve Tahlil Hizmetlerinin Ticari Faaliyet Sayılması ve Bunun Sonuçları 2009-11-02 1234
2009-099 TRT Bandrol Ücretlerinde Yeni Düzenleme 2009-10-26 1245
2009-098 2009 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Kullanılacak Yeniden Değerleme Oranı 2009-10-19 1251
2009-097 Yasal Düzenleme İçin Yeterli Süre Var 2009-10-19 1239
2009-096 Anayasa Mahkemesi; Vergi Usul Kanunu İle Gelir Vergisi Kanunu'nun "Yatırım İndirimi Hakkından Yararlanmayı Üç Yılla Sınırlayan Hükmü" Dahil Bazı Hükümlerini İptal Etmiştir 2009-10-16 1241
2009-095 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslarda Yapılan Değişiklikler 2009-10-09 1238
2009-094 İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 2009-10-07 1247
2009-093 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Uygulanan ÖTV ve KDV İstisnasında Azami 550 lt. Değil, Aracın "Standart Deposunun" Alabildiği Miktar Sınırı Geçerlidir 2009-10-06 1257
2009-092 Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi Gereken KDV (2 No.lu KDV Beyannamesi) 2009-10-02 1265
2009-091 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2009) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2009-09-30 1250
2009-090 Net Ücret Uygulanan İşyerlerinde İşe Başlatmama Tazminatları Üzerinden Ödenen Stopajın Kime İade Edileceği 2009-09-29 1253
2009-089 İthalatta Ödenmesi Gereken KDV’nin Eksikliği Nedeniyle Yapılması Gereken İşlemde, İthalatçının 1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinin Nasıl Dikkate Alınması Gerektiği 2009-09-29 1241
2009-088 12 Dönem Teminatsız ve Raporsuz Nakden veya MAhsup Yoluyla KDV İadesi Alanların İncelemeye Sevkini Öngören Genelge Yürürlükten Kaldırılmıştır 2009-09-29 1236
2009-087 Mali Durumu Bozularak Sermayesinin Karşılığını Kaybeden Sermaye Şirketleri (TTK'nın 324. Maddesi) 2009-09-28 1229
2009-086 2009 Yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Yapılan Değişiklikler Kapsamında ÖTV'siz Deniz Yakıtı Olarak Teslim Edilebilecek Mallar Hakkında 8 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi 2009-09-18 1236
2009-085 Tabii Afetten Zarar Görenlere Bir Yıla Kadar SGK Prim Borcu Erteleme İmkanı 2009-09-18 1232
2009-084 Sel Felaketi Dolayısıyla Yapılan Açıklamalar 2009-09-17 1242
2009-083 4447 Sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesinde Öngörülen İşveren Hissesi Sigorta Primi Teşviki Hakkında 2009/113 Sayılı SGK Genelgesi 2009-09-16 1234
2009-082 İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 2009-09-03 1248
2009-081 Elektrik Üretim Lisansı Sahibi Şirketlerdeki Dahili Elektrik Tüketimlerinin Çeşitli Vergi, Pay ve Fonlar Karşısındaki Durumu 2009-09-03 1240
2009-080 Türk Sahipli Yabancı Bayraklı, Özel Kullanımdaki, Yat ve Benzeri Araçların İthaline (Türk Bayraklı Hale Getirilmesine) İlişkin Tebliğ (2009/3) 2009-08-22 1247
2009-079 Varlık Barışı İle İlgili Broşür 2009-08-20 1234
2009-078 İhraç Kayıtlı Teslimlerden Doğan Fark İade Haklarının KDV Beyannamesine Yansıtılmasına İlişkin Sorun ve Çözüm Önerisi 2009-08-04 1230
2009-077 2009 Yılı Adli Tatili Başladı 2009-07-31 1239
2009-076 Yeni Yatırım Teşvik Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği Yayımlandı 2009-07-28 1230
2009-075 Anonim Şirket Bölünmelerinde İki Yıllık Hisse Devir Yasağı Kaldırılarak Tam ve Kısmi Bölünme Daha İşlevsel Hale Getirilmiştir 2009-07-28 1234
2009-074 Devamlı Mahiyetteki İşyerlerinde Uzlaşma Uygulaması 2009-07-27 1247
2009-073 Zincirleme Olarak Çok Sayıda KDV Beyannamesini Düzeltme Külfetini Ortadan Kaldıran Mukteza 2009-07-27 1246
2009-072 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair 4207 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkındaki 2009/13 Sayılı Genelge 16.07.2009 Tarihinde Yayımlanmıştır 2009-07-21 1256
2009-071 Bir Sigortalı Çalıştıran İşyerlerince Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İle İlk ve Tekrar Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinin E-sigorta Kanalıyla Gönderilmesi Hakkında Genelge 2009-07-17 1237
2009-070 Yeni Yatırım Teşvik Kararı Yayımlandı 2009-07-16 1245
2009-069 Bazı Malların ÖTV Tutarını Değiştiren ve Bazı Lokantalardaki KDV Oranını % 18’e Yükselten Kararname Yürürlüğe Girmiştir 2009-07-15 1242
2009-068 1.7.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Kanuni Temerrüt Faizi Oranı 2009-07-03 1244
2009-067 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2009) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2009-07-03 1242
2009-066 1 Temmuz 2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücret, Sosyal Güvenlik Primi Taban ve Tavanı, Prim İstisna Tutarları, Kıdem Tazminatı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2009-07-03 1241
2009-065 2009 Yılı Mali Tatili Başladı 2009-07-01 1250
2009-064 Bazı Mallarda KDV ve ÖTV Oranları Yeniden Belirlenmiştir 2009-06-17 1251
2009-062 Yeni Yatırımları Teşvik Paketi Sunumu 2009-06-05 1244
2009-061 İndirimli kurumlar vergisi 2009-06-05 1245
2009-060 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı İle Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 2009-06-02 1246
2009-059 Eksik Olduğu Sonradan Anlaşılan ve Satıcı Tarafından Tamamlanan Satış KDV''si İçin Alıcıya Rücu Edilmesi ve Alıcının Bu KDV''yi Satıcıya Ödeyip İndirmesi İmkanı 2009-05-28 1241
2009-058 BANKALARA ADRES TEYİD BİLGİLERİNİN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE 1 HAZİRAN 2009 TARİHİNDE SONA ERECEK 2009-05-11 1236
2009-057 ÖZEL AMAÇLI KULLANILAN YAT, KOTRA VE HER TÜRLÜ MOTORLU TEKNELERDEN ALINAN MTV’NİN KALDIRILMASINI DA ÖNGÖREN 5897 SAYILI KANUN MECLİSTE KABUL EDİLDİ 2009-05-11 1242
2009-056 MAYIS AYINDA YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR 2009-05-07 1243
2009-055 TOPRAKTAN KONUT YA DA İŞYERİ TESLİMLERİNDE HARÇ MÜKELLEFİYETİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE KAT İRTİFAKLI ARSA TAPUSU DEVRİ VE CİNS TASHİHİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HARÇ MÜKELLEFİYETİ) 2009-05-04 1243
2009-054 ORTAKLARIN ADİ ORTAKLIĞA PARA KULLANDIRMALARI VEYA ADİ ORTAKLIK KAYITLARINDAKİ PARAYI KULLANMALARI HALİNDE VERGİSEL AÇIDAN ORTAYA ÇIKAN DURUMLAR 2009-05-04 1236
2009-053 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 2009-04-29 1244
2009-052 GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 2009-04-28 1241
2009-051 SON DEĞİŞİKLİKLERLE PERSONELE SAĞLANABİLECEK STOPAJ VE SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ AVANTAJLI MENFAATLER 2009-04-27 1229
2009-050 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-04-14 1230
2009-049 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-04-03 1233
2009-048 BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ DÖNEM SONU (31.03.2009) İTİBARİYLE UYGULANACAK KURLAR 2009-03-31 1250
2009-047 5838 SAYILI KANUNLA ÇEKLERE GETİRİLEN VADE KISITLAMASININ YARATTIĞI VERGİ AVANTAJI 2009-03-30 1238
2009-046 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 2009-03-27 1233
2009-045 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/72 2009-03-25 1240
2009-044 TAZMİNAT OLARAK ALINAN PARALARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 2009-03-24 1245
2009-043 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-03-24 1248
2009-042 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-03-22 1230
2009-041 5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri hakkında 2009-03-20 1233
2009-040 MODELİ 1979 VE DAHA ESKİ OLAN TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI KOŞULUYLA MTV VE BUNA BAĞLI DİĞER BORÇLARININ TERKİNİNE İLİŞKİN TEBLİĞ TASLAĞI 2009-03-18 1246
2009-039 Kira geliri beyannamesi vermek için son 10 gün 2009-03-16 1237
2009-038 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-03-03 1234
2009-037 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (20.02.2009 – 27147) 2009-02-23 1241
2009-036 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2009-02-19 1235
2009-035 TÜBİTAK AR-GE DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPTI 2009-02-18 1240
2009-034 SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİMLER İLE İŞYERİ HEKİMLERİNİN NE ŞEKİLDE VERGİLENDİRİLECEĞİNE İLİŞKİN VUK SİRKÜLERİ 2009-02-17 1249
2009-033 1.1.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Kanuni Temerrüt Faizi Oranı 2009-02-16 1235
2009-032 EMLAK VERGİSİNİN % 10’U ORANINDA ALINMAKTA OLAN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYININ KULLANIMINA YÖNELİK DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (5835 Sayılı Kanun) 2009-02-11 1241
2009-031 İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI 2009-02-09 1238
2009-030 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA 5811 SAYILI KANUNA İLİŞKİN İÇ GENELGE ÇIKARILDI 2009-02-09 1246
2009-029 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü İhtilaflı Prim İşleri ve İcra Daire Başkanlığı 2009-02-03 1236
2009-028 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİN DESTEKLENMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/26) (R.G. 06.02.2009 – 27133) 2009-02-06 1239
2009-027 GENELGE 2009/3 (R.G. 05.02.2009 – 27132) 2009-02-05 1241
2009-026 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14594 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR (03.02.2009 – 27130) 2009-02-04 1247
2009-025 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14593 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR (03.02.2009 – 27130) 2009-02-04 1233
2009-024 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14592 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR (03.02.2009 – 27130) 2009-02-04 1244
2009-023 12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR (03.02.2009 – 27130) 2009-02-03 1238
2009-022 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI ve TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2009-01-01 1238
2009-021 SİCİL AFFINA İLİŞKİN 5834 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI 2009-01-29 1233
2009-020 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 2009-01-29 1245
2009-019 TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TASARISI 2009-01-28 1244
2009-018 AMORTİSMAN AYIRMAMA VEYA EKSİK AMORTİSMAN AYIRMA UYGULAMASININ SONUÇLARI 2009-01-27 1231
2009-017 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı 2009-01-16 1239
2009-016 AMORTİSMAN AYIRMAMA VEYA EKSİK AMORTİSMAN AYIRMA UYGULAMASININ SONUÇLARI 2009-01-27 1234
2009-015 DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİLERDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU UYGULAMASINA İLİŞKİN 2009-01-15 1239
2009-014 BAZI AMME ALACAKLARININ VERGİ DAİRESİ VEZNELERİNE NAKDEN VEYA ÇEKLE ÖDENMESİ YERİNE TAHSİLATA YETKİLİ KILINAN BANKALARA ÖDENMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU 2009-01-15 1238
2009-013 ÇEKLE ÖDEMELERDE MUHATAP BANKANIN SORUMLU OLDUĞU TUTAR 470 LİRAYA ÇIKARILDI 2009-01-15 1250
2009-012 EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ İÇİN ALTI AYA KADAR EK SÜRE VERİLEBİLECEKTİR 2009-01-14 1251
2009-011 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE KENDİ ADINA VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLARDAN 5 YILI AŞAN SÜREYE İLİŞKİN PRİM BORCU BULUNANLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ (R.G. 14.1.2009 – 27110) 2009-01-14 1245
2009-010 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI 2009-01-14 1238
2009-009 HİZMET İTHALLERİNDE KDV VE STOPAJ SORUMLULUĞU VE BU SORUMLULUĞUN GECİKTİRİLMİŞ SAYILAMAYACAĞI DURUMLAR 2009-01-09 1233
2009-008 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı 2009-01-01 1233
2008-007 AVANSLARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILMAMASI VE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DOĞURMAMASI GEREKEN HALLER 2009-01-01 1258
2009-006 GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TECİL VE TAKSİTLENDİRME) SERİ NO: 1 (R.G. 06.01.2009 – 27102) 2009-01-06 1241
2009-005 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/39 2009-01-06 1235
2009-004 2007 YILINDAN DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN 2008 YILI DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ VE YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDE HANGİ ORANLARLA ENDEKSLENECEĞİ 2009-01-05 1247
2009-003 ÖTV’DE SAKATLIK İSTİSNASINDAN YARARLANANLARIN DURUMU MOTORLU ARAÇ TİCARETİ YAPANLAR TARAFINDAN İNTERNET VERGİ DAİRESİ’NDEN SORGULANABİLECEKTİR 2009-01-01 1249
2009-002 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/8 2009-01-01 1240
2009-001 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) 2009-01-01 1245

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 31 / 07 / 2021