TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2008 DUYURULAR

No Başlık Tarih İndirilme
2008-152 5510 Sayılı Kanun''un Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Uygulamaları İle llgili 2008/108 Sayılı SGK Genelgesi 2008-12-26 1149
2008-151 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No : 5 2008-12-24 1149
2008-150 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Asgari Miktarlara Yükseltmelerine ilişkin İntibak Süresi 1 Yıl Uzatılmıştır (2008/2 Sayılı İç Ticaret Tebliği) 2008-12-24 1149
2008-149 YTL''den TL''ye Geçişle İlgili Bazı Sorular ve Cevapları 2008-12-22 1148
2008-148 2007 Yılında %1 Veya %8 Oranla Teslim ve Hizmette Bulunmuş Olanların İade Talebinde Bulunmaları İçin Son Beyanname Kasım/2008 Ayı Beyannamesidir 2008-12-19 1149
2008-147 KDV İade Alacaklarının Vadesi 15.12.2008 Tarihinde Sona Eren SSK Prim Borçlarına Mahsup Talepleri 22.12.2008 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2008-12-18 1150
2008-146 4760 Sayılı ÖTV Kanuna Ekli (1) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Madeni Yağlarda Uygulanan ÖTV Tutarının 0,92 YTL/kg Olarak Belirlenmesine İlişkin 2008/14387 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2008-12-18 1149
2008-145 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No :1) (R.G. 06.12.2008 - 27076) 2008-12-06 1151
2008-144 Gelir İdaresi Başkanlığı''nca Oluşturulan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008 - 2010) 2008-12-05 1149
2008-143 İhracat ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere Yönelik Vergi, Resim, Harç İstisnası ile ilgili Yeni Düzenlemeler 2008-12-05 1149
2008-142 Şirketlerin Tam Bölünme Yoluyla Ortadan Kaldırılmasına İlişkin İki Mukteza ve Uygulama Örnekleri 2008-12-03 1149
2008-141 Bankalarda Hesap Açılması, Kredi veya Kredi Kartı Verilmesi Gibi Sürekli İş İlişkisi İçinde Bulunan Müşterilerin Adres Teyidine İlişkin Süre 01.06.2009 Tarihine Kadar Uzatıldı 2008-12-02 1150
2008-140 ÖTV Uygulamasında Standart Yakıt Deposu Tanımında Yeniden Eski Tanıma Dönülmüştür 2008-11-28 1150
2008-139 Bankalarda Hesabı Bulunan Vatandaşların Adres Teyidine İlişkin MASAK Duyurusu 2008-11-28 1151
2008-138 Avantajlı Tecilden Yararlanma Süresi 5 Aralık Cuma Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatıldı 2008-11-27 1150
2008-137 Yatırım ve İstihdamı Teşvik Amaçlı Ön İzin Sözleşmelerinde Harç ve Damga Vergisi Uygulaması 2008-11-27 1149
2008-136 Yasal Defterlerin Zamanında Tasdiki ve Yazılması İle Muhafazasına İlişkin İhmaller Çok Vahim Sonuçlar Doğurabilir 2008-11-27 1149
2008-135 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ Taslağı (Seri No :1) 2008-11-25 1149
2008-134 Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmanın Ağır Sonuçları 2008-11-25 1149
2008-133 Ekim Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin 1 Aralık 2008 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı 2008-11-24 1150
2008-132 Kamu ve Özel Kuruluşlar İle Bankalar Arasında Yapılan Maaş Ödeme Protokolleri Gereğince, Yapılan "Promosyon" Ödemelerinin Vergisel Boyutu Hakkındaki 2008/1 No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Sirküleri 2008-11-24 1150
2008-131 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 21.11.2008 - 27061) 2008-11-21 1148
2008-130 Ekim Ayına Ait Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi 1 Aralık 2008 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Uzatıldı 2008-11-21 1150
2008-129 2009 Yılı Mart Ayında İstanbul''da Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonundan Sorumlu Forum Sekreteryasına Bu Forumun Gerçekleştirilmesi İçin Yapılacak Mal Teslimleri İle Hizmet İfalarına 2008-11-20 1150
2008-128 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil - Terkin Uygulamasının Süresi Uzatılmalıdır 2008-11-19 1148
2008-127 Varlık Barışı Kanunu Mecliste Kabul Edildi 2008-11-14 1149
2008-126 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik (R.G. 12.11.2008 - 27052) 2008-11-13 1149
2008-125 2003 Yılında Yapılan Fon Payı Kesintilerinin İadesi İle İlgili Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgesi (Seri No. 2008/1) 2008-11-10 1149
2008-124 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Tevkifat Uygulaması) 2008-11-06 1149
2008-123 5 Kasım 2008 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2008 Yılı Aylık Dönemlerine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi 10 Kasım 2008 Tarihine Kadar Uzatıldı 2008-11-05 1149
2008-122 Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranılması İle İlgili 2008-88 Sayılı SGK Genelgesi 2008-11-05 1149
2008-121 ÖTV Uygulamasında Standard Yakıt Deposu Tanımı Değiştirilmiştir 2008-11-04 1150
2008-120 Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Cezaların Kredi Kartı İle Ödenmesi İmkanı Getirilmiştir 2008-11-04 1151
2008-119 Vergi Dairesine Olan Borçların, 18 Ayda Yıllık %3 Faizle Taksitlendirilmesine İlişkin Başvurularda Kullanılacak Dilekçe 2008-11-01 1149
2008-118 İki Yılı Aşan Süre İle Elde Tutulmuş Şahsi Hisse Senetleri Satış Kazançlarının Vergilenmemesi İçin Aranan Basılmış Hisse Senedi veya Geçici İlmuhaber Şartı 2008-10-31 1149
2008-117 Varlık Barışına İlişkin Kanun Tasarısı Meclis''e Sevk Edildi 2008-10-30 1148
2008-116 Maliye Bakanlığı''ndan Yapılan Açıklamada Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık Sağlandığı Belirtildi 2008-10-28 1150
2008-115 Yeni İşe Başlatılan veya Görev Yeri Değiştirilen Personelin Ailesinin ve Eşyalarının Taşınması İçin Yapılan Giderler 2008-10-27 1149
2008-114 Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 23.10.2008 - 27033) 2008-10-24 1149
2008-113 Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları İle İlgili 2008/86 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2008-10-24 1150
2008-112 Hakedişlerde Aranılacak Borcu Yoktur Yazıları 2008-10-24 1149
2008-111 Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi 2008-10-23 1148
2008-110 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu İle KDV Kanunu''na Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 5804 Sayılı Kanun 2008-10-23 1148
2008-109 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi İle İlgili 2008-85 Sayılı SGK Genelgesi 2008-10-16 1148
2008-108 2007 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin 2008 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2008-10-10 1148
2008-107 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2008) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2008-10-08 1149
2008-106 Sosyal Güvenlik Reformu İle İlgili Yönetmelik ve Tebliğler Yayımlandı 2008-10-06 1148
2008-105 KDV İadelerinde Yüklenim Listesi 2008-10-06 1149
2008-104 İşkur e-İstihdam Projesini Başlatmıştır, Aylık İşgücü Çizelgelerinin İnternetten Gönderilmesi Mecburiyeti Getirilmiştir 2008-09-17 1151
2008-103 Elektronik Beyanname Uygulaması İle İlgili 37 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 2008-09-12 1149
2008-102 Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilatlar İle İlgili Maliye Bakanlığı Açıklaması 2008-09-04 1151
2008-101 850.000 YTL ve Üzerinde Vergi Borcu Bulunanların Listesi İnternette İlan Edilmiştir 2008-09-01 1149
2008-100 Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Belgeler ile İlgili 10 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri 2008-08-29 1151
2008-099 KDV Kanunu'nda da Değişiklikler Öngören 5793 Sayılı Kanun 2008-08-29 1150
2008-098 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri İle İlgili Tübitak Duyuruları 2008-08-29 1150
2008-097 Sosyal Güvenlik Alacaklarının, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 25 inci Maddesine Göre Peşin veya Taksitle Ödenmesi İle İlgili 2008-79 Sayılı SSK Genelgesi 2008-08-28 1148
2008-096 Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki İle İlgili 2008-77 Sayılı SSK Genelgesi 2008-08-28 1148
2008-095 Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ 2008-08-27 1149
2008-094 Ar-Ge Merkezi Belgesi Başvuru Formu 2008-08-14 1149
2008-093 Nisan - Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır 2008-08-14 1149
2008-092 Sona Eren Adi Ortaklıklara Ait Devrolan KDV Ortaklarca İndirilebilmelidir 2008-08-11 1148
2008-091 18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki Hakkında 2008/73 Sayılı SSK Genelgesi 2008-08-11 1149
2008-090 Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Hakkında 2008-72 Sayılı SSK Genelgesi 2008-08-11 1149
2008-089 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliği Seri No : 1 (R.G. 08.08.2008 - 26961) 2008-08-08 1150
2008-088 İkinci Geçici Vergi Dönemine İlişkin Yeniden Değerleme Oranı % 5,56 Olarak Açıklandı 2008-08-04 1149
2008-087 268 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı 2008-07-24 1149
2008-086 Tahsilat Genel Tebliği Seri : B Sıra No : 3 2008-07-11 1149
2008-085 2008/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi 2008-07-11 1148
2008-084 Harçsız Pasaport Uygulaması Hakkında Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2008/2 2008-07-10 1149
2008-083 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No :14 (R.G. 08.07.2008 - 26930) 2008-07-09 1148
2008-082 2007 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin İkinci Geçici Vergi Döneminde Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2008-07-09 1150
2008-081 Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2008/1) (R.G. 08.07.2008 - 26930) 2008-07-09 1148
2008-080 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanunla Getirilen Vergi ve SSK Teşvikleri 2008-07-08 1148
2008-079 1 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Çalışma Mevzuatı İle İlgili Gerçekleşen Değişiklikler 2008-07-07 1148
2008-078 Basel-II Uygulanmasının Ertelenmesine İlişkin Basın Açıklaması 2008-07-03 1148
2008-077 Mali Tatil Başlamıştır 2008-07-02 1149
2008-076 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2008) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2008-06-30 1148
2008-075 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanunu Tasarısı 2008-06-30 1148
2008-074 Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu Tasarısı 2008-06-30 1149
2008-073 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No : 1) (Taslak) 2008-06-20 1148
2008-072 Sigorta Prim Borcu Bulunan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanması Yıl Sonuna Kadar Ertelendi 2008-06-16 1149
2008-071 Spor Kulüplerinin Vergi ve SSK Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Seri : B Sıra No : 2 (R.G. 12.06.2008 - 26904) 2008-06-12 1149
2008-070 Serbest Bölgeler Kanunu Değiştiriliyor 2008-06-10 1149
2008-069 Ücret Gelirinden Stopaj Alınması Gündemde 2008-06-10 1149
2008-068 Otomotiv Kampanyasına ÖTV Darbesi 2008-06-10 1148
2008-067 Sosyal Güvenlik Alacaklarının, Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası/Peşin veya Taksitle Ödenmesine İlişkin 2008-50 Sayılı SSK Genelgesi 2008-06-05 1148
2008-066 Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması İle İlgili SSK Duyurusu 2008-06-03 1148
2008-065 Katma Değer Vergisi İade-Mahsup İşlemlerinde Aranılan Belgeler 2008-06-02 1148
2008-064 İskontoların KDV Karşısındaki Durumu 2008-05-29 1148
2008-063 382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Resmi Gazete''ye Gönderilmiştir 2008-05-28 1150
2008-062 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2008-05-26 1149
2008-061 Küçük Esnafa Vergi İstisnası Geliyor 2008-05-23 1149
2008-060 Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafazası ve İbrazı Hakkında 33 Sayılı VUK Sirküleri 2008-05-15 1150
2008-059 Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması 2008-05-14 1149
2008-058 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 2008-05-09 1148
2008-057 Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2008-05-09 1148
2008-056 Veraset İntikal Vergisinin Yürürlükten Kaldırılmasını Öngören Kanun Yasalaştığında Hibenin Vergisi Artacak 2008-05-08 1150
2008-055 Bülent Üstünel Üç Yıl Daha Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanlığı''na Devam Edecek 2008-05-06 1149
2008-054 5084 Sayılı Kanunun 4. ve 7. Maddelerinde 30/4/2008 5568 ve 5615 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemelerle İlgili 2008/31 Sayılı SSK Genelgesi 2008-05-05 1149
2008-053 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 2008-04-30 1148
2008-052 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Taslağı 2008-04-28 1149
2008-051 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2008-04-25 1148
2008-050 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 2008-04-25 1148
2008-049 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılması ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2008-04-25 1150
2008-048 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 2007 Takvim Yılına Ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır. 2008-04-24 1149
2008-047 2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete''de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi 2008-04-18 1149
2008-046 "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"un (Ek:2) Doldurulmasına İlişkin Öneriler 2008-04-16 1149
2008-045 Ar-Ge Teşvik Yasasında Kafalar Karışık 2008-04-14 1149
2008-044 2007 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin Birinci Geçici Vergi Döneminde Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2008-04-09 1149
2008-043 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2008) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2008-04-04 1150
2008-042 Yatırımlardan Kaynaklanan KDV Yükü Kaldırılmalıdır 2008-04-03 1148
2008-041 İhracat İstisnası Hakkında Genel Yazı 2008-04-03 1149
2008-040 Türk Vergi Mevzuatına Göre Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme 2008-04-02 1149
2008-039 2007 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Konusunda Özet Açıklamalar ve Bir Örnek 2008-04-02 1149
2008-038 Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Tebliğ Taslağı 2008-03-27 1149
2008-037 Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Ortaklıklar İle İlişkili Tarafları Arasındaki İşlemlerin Değerlemesinin Yaptırılmasına İlişkin Seri : IV No:41 Sayılı SPK Tebliği 2008-03-26 1148
2008-036 DSİ Tarafından Tahakkuk Ettirilen Alacakların 6183 Sayılı Tahsilat Kanunu''na Göre Takip ve Tahsiline İlişkin Seri B Sıra 1 No.lu Tahsilat Genel Tebliği 2008-03-25 1150
2008-035 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 2008-03-17 1148
2008-034 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları 2008-03-17 1149
2008-033 Ecrimisil Borçlarında Özel Uzlaşmanın Usul ve Esasları Hakkında 318 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 2008-03-17 1148
2008-032 Yatırım İndiriminde Gözler Anayasa Mahkemesi''nde... 2008-03-12 1149
2008-031 Ortağın Şirkete Ait Parayı Faizsiz Kullanması ve Hazine Zararı Bulunmadığı Durumda Örtülü Kazanç 2008-03-12 1149
2008-030 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi Yapan Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verme Süreleri Uzatıldı 2008-03-10 1149
2008-029 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği Sıra No : 3 2008-03-07 1148
2008-028 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No : 2) 2008-03-06 1149
2008-027 Veraset ve İntikal Vergisi Kaldırılıyor 2008-02-27 1149
2008-026 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No : 108 2008-02-26 1149
2008-025 İhtilaflı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yoluyla Tahsiline İlişkin 5736 Sayılı Kanun Kabul Edildi 2008-02-20 1148
2008-024 Konut Finansmanı Kapsamında Kullanılan Kredilerle İlgili BSMV İç Genelgesi (Sıra No.2008/1) 2008-02-19 1149
2008-023 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Tasarısına İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 2008-02-15 1149
2008-022 Şarapta Asgari Maktu ÖTV Tutarı Düşürüldü (2008/1321 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2008-02-14 1150
2008-021 Gelir İdaresi Başkanlığı, Elektronik Fatura Kayıt Sistemine İlişkin Çalışmaları Tamamladı 2008-02-13 1150
2008-020 İş Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezalarının 2008 Yılı Miktarları 2008-02-13 1149
2008-019 Dördüncü Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 15 Şubat 2008 Akşamına Kadar Uzatıldı 2008-02-13 1149
2008-018 asdfsdfgdsfgfdg 2008-02-12 1149
2008-017 Kredi Geri Dönüşüne İlişkin Olarak İcrada Yapılan İşlemler Sırasında Tahsil Edilen Harçların İstisna Kapsamında Bulunduğuna ve Bu Nedenle İade Edilmesine İlişkin 2008/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Ge 2008-02-08 1149
2008-016 2007 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı 2008-02-08 1149
2008-015 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 2008-02-08 1149
2008-014 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı 2008-02-07 1148
2008-013 2007 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Şubat Ayı Sonuna Kadar Verileceğine ve 2008 Yılına İlişkin Formlarının Aylık Olarak Gönderileceğine İlişkin 381 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 2008-02-05 1148
2008-012 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları ve Damga Vergisi ile İlgili 2008-6 Sayılı SSK Genelgesi 2008-01-16 1150
2008-011 Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi Gereken KDV (2 No.lu KDV Beyannamesi) 2008-01-10 1150
2008-010 Asgari Geçim İndirimi Uygulama Esasları 2008-01-09 1149
2008-009 Çekle Ödemelerde Muhatap Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar 435 YTL''ye Çıkarıldı 2008-01-08 1149
2008-008 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No.107) 2008-01-04 1148
2008-007 Kurum Alacaklarının İcra Takip İşlemleri İle İlgili 2008-1 Sayılı SSK Genelgesi 2008-01-04 1150
2008-006 Kira Stopaj Fazlasının İadesi ve Stopaj Ödenmemesinin Mal Sahibine Etkisi 2008-01-02 1150
2008-005 Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları 1.1.2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmiştir 2008-01-01 1149
2008-004 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin İntibak Süresi 1 Yıl Daha Uzatılmıştır (2007/2 Sayılı İç Ticaret Tebliği) 2008-01-01 1149
2008-003 2008 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçlarına İlişkin 55 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2008-01-01 1149
2008-002 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Yürürlük Tarihi 01.06.2008’e Ertelenmiştir 2008-01-01 1149
2008-001 Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/3 2008-01-01 1150

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 06 / 07 / 2020