TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2008 DUYURULAR

No Başlık Tarih İndirilme
2008-152 5510 Sayılı Kanun''un Kısa Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Uygulamaları İle llgili 2008/108 Sayılı SGK Genelgesi 2008-12-26 973
2008-151 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No : 5 2008-12-24 878
2008-150 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Asgari Miktarlara Yükseltmelerine ilişkin İntibak Süresi 1 Yıl Uzatılmıştır (2008/2 Sayılı İç Ticaret Tebliği) 2008-12-24 762
2008-149 YTL''den TL''ye Geçişle İlgili Bazı Sorular ve Cevapları 2008-12-22 1129
2008-148 2007 Yılında %1 Veya %8 Oranla Teslim ve Hizmette Bulunmuş Olanların İade Talebinde Bulunmaları İçin Son Beyanname Kasım/2008 Ayı Beyannamesidir 2008-12-19 784
2008-147 KDV İade Alacaklarının Vadesi 15.12.2008 Tarihinde Sona Eren SSK Prim Borçlarına Mahsup Talepleri 22.12.2008 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2008-12-18 920
2008-146 4760 Sayılı ÖTV Kanuna Ekli (1) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Madeni Yağlarda Uygulanan ÖTV Tutarının 0,92 YTL/kg Olarak Belirlenmesine İlişkin 2008/14387 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2008-12-18 777
2008-145 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No :1) (R.G. 06.12.2008 - 27076) 2008-12-06 841
2008-144 Gelir İdaresi Başkanlığı''nca Oluşturulan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2008 - 2010) 2008-12-05 973
2008-143 İhracat ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetlere Yönelik Vergi, Resim, Harç İstisnası ile ilgili Yeni Düzenlemeler 2008-12-05 1148
2008-142 Şirketlerin Tam Bölünme Yoluyla Ortadan Kaldırılmasına İlişkin İki Mukteza ve Uygulama Örnekleri 2008-12-03 864
2008-141 Bankalarda Hesap Açılması, Kredi veya Kredi Kartı Verilmesi Gibi Sürekli İş İlişkisi İçinde Bulunan Müşterilerin Adres Teyidine İlişkin Süre 01.06.2009 Tarihine Kadar Uzatıldı 2008-12-02 772
2008-140 ÖTV Uygulamasında Standart Yakıt Deposu Tanımında Yeniden Eski Tanıma Dönülmüştür 2008-11-28 862
2008-139 Bankalarda Hesabı Bulunan Vatandaşların Adres Teyidine İlişkin MASAK Duyurusu 2008-11-28 774
2008-138 Avantajlı Tecilden Yararlanma Süresi 5 Aralık Cuma Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatıldı 2008-11-27 784
2008-137 Yatırım ve İstihdamı Teşvik Amaçlı Ön İzin Sözleşmelerinde Harç ve Damga Vergisi Uygulaması 2008-11-27 944
2008-136 Yasal Defterlerin Zamanında Tasdiki ve Yazılması İle Muhafazasına İlişkin İhmaller Çok Vahim Sonuçlar Doğurabilir 2008-11-27 991
2008-135 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ Taslağı (Seri No :1) 2008-11-25 747
2008-134 Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanmanın Ağır Sonuçları 2008-11-25 1125
2008-133 Ekim Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresinin 1 Aralık 2008 Tarihine Kadar Uzatılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı 2008-11-24 1437
2008-132 Kamu ve Özel Kuruluşlar İle Bankalar Arasında Yapılan Maaş Ödeme Protokolleri Gereğince, Yapılan "Promosyon" Ödemelerinin Vergisel Boyutu Hakkındaki 2008/1 No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Sirküleri 2008-11-24 966
2008-131 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 21.11.2008 - 27061) 2008-11-21 769
2008-130 Ekim Ayına Ait Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi 1 Aralık 2008 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Uzatıldı 2008-11-21 822
2008-129 2009 Yılı Mart Ayında İstanbul''da Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonundan Sorumlu Forum Sekreteryasına Bu Forumun Gerçekleştirilmesi İçin Yapılacak Mal Teslimleri İle Hizmet İfalarına 2008-11-20 761
2008-128 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil - Terkin Uygulamasının Süresi Uzatılmalıdır 2008-11-19 928
2008-127 Varlık Barışı Kanunu Mecliste Kabul Edildi 2008-11-14 740
2008-126 Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Edinimine İlişkin Yönetmelik (R.G. 12.11.2008 - 27052) 2008-11-13 873
2008-125 2003 Yılında Yapılan Fon Payı Kesintilerinin İadesi İle İlgili Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgesi (Seri No. 2008/1) 2008-11-10 910
2008-124 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Tevkifat Uygulaması) 2008-11-06 906
2008-123 5 Kasım 2008 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken 2008 Yılı Aylık Dönemlerine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Süresi 10 Kasım 2008 Tarihine Kadar Uzatıldı 2008-11-05 771
2008-122 Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranılması İle İlgili 2008-88 Sayılı SGK Genelgesi 2008-11-05 967
2008-121 ÖTV Uygulamasında Standard Yakıt Deposu Tanımı Değiştirilmiştir 2008-11-04 938
2008-120 Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Cezaların Kredi Kartı İle Ödenmesi İmkanı Getirilmiştir 2008-11-04 712
2008-119 Vergi Dairesine Olan Borçların, 18 Ayda Yıllık %3 Faizle Taksitlendirilmesine İlişkin Başvurularda Kullanılacak Dilekçe 2008-11-01 830
2008-118 İki Yılı Aşan Süre İle Elde Tutulmuş Şahsi Hisse Senetleri Satış Kazançlarının Vergilenmemesi İçin Aranan Basılmış Hisse Senedi veya Geçici İlmuhaber Şartı 2008-10-31 894
2008-117 Varlık Barışına İlişkin Kanun Tasarısı Meclis''e Sevk Edildi 2008-10-30 864
2008-116 Maliye Bakanlığı''ndan Yapılan Açıklamada Vergi Borçlarının Ödenmesinde Kolaylık Sağlandığı Belirtildi 2008-10-28 902
2008-115 Yeni İşe Başlatılan veya Görev Yeri Değiştirilen Personelin Ailesinin ve Eşyalarının Taşınması İçin Yapılan Giderler 2008-10-27 1154
2008-114 Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. 23.10.2008 - 27033) 2008-10-24 757
2008-113 Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları İle İlgili 2008/86 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi 2008-10-24 1029
2008-112 Hakedişlerde Aranılacak Borcu Yoktur Yazıları 2008-10-24 845
2008-111 Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi 2008-10-23 768
2008-110 2009 Yılında İstanbul Şehrinde Yapılacak Beşinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu İle KDV Kanunu''na Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 5804 Sayılı Kanun 2008-10-23 919
2008-109 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi İle İlgili 2008-85 Sayılı SGK Genelgesi 2008-10-16 821
2008-108 2007 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin 2008 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2008-10-10 914
2008-107 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2008) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2008-10-08 932
2008-106 Sosyal Güvenlik Reformu İle İlgili Yönetmelik ve Tebliğler Yayımlandı 2008-10-06 868
2008-105 KDV İadelerinde Yüklenim Listesi 2008-10-06 1039
2008-104 İşkur e-İstihdam Projesini Başlatmıştır, Aylık İşgücü Çizelgelerinin İnternetten Gönderilmesi Mecburiyeti Getirilmiştir 2008-09-17 1156
2008-103 Elektronik Beyanname Uygulaması İle İlgili 37 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri 2008-09-12 813
2008-102 Kredi Kartı İle Yapılan Tahsilatlar İle İlgili Maliye Bakanlığı Açıklaması 2008-09-04 765
2008-101 850.000 YTL ve Üzerinde Vergi Borcu Bulunanların Listesi İnternette İlan Edilmiştir 2008-09-01 916
2008-100 Tankerlerden Yapılan Akaryakıt Satışlarında Düzenlenecek Belgeler ile İlgili 10 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri 2008-08-29 745
2008-099 KDV Kanunu'nda da Değişiklikler Öngören 5793 Sayılı Kanun 2008-08-29 978
2008-098 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri İle İlgili Tübitak Duyuruları 2008-08-29 968
2008-097 Sosyal Güvenlik Alacaklarının, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 25 inci Maddesine Göre Peşin veya Taksitle Ödenmesi İle İlgili 2008-79 Sayılı SSK Genelgesi 2008-08-28 852
2008-096 Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki İle İlgili 2008-77 Sayılı SSK Genelgesi 2008-08-28 888
2008-095 Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ 2008-08-27 766
2008-094 Ar-Ge Merkezi Belgesi Başvuru Formu 2008-08-14 1022
2008-093 Nisan - Mayıs- Haziran 2008 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmıştır 2008-08-14 702
2008-092 Sona Eren Adi Ortaklıklara Ait Devrolan KDV Ortaklarca İndirilebilmelidir 2008-08-11 1022
2008-091 18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki Hakkında 2008/73 Sayılı SSK Genelgesi 2008-08-11 898
2008-090 Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Hakkında 2008-72 Sayılı SSK Genelgesi 2008-08-11 906
2008-089 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliği Seri No : 1 (R.G. 08.08.2008 - 26961) 2008-08-08 953
2008-088 İkinci Geçici Vergi Dönemine İlişkin Yeniden Değerleme Oranı % 5,56 Olarak Açıklandı 2008-08-04 738
2008-087 268 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı 2008-07-24 827
2008-086 Tahsilat Genel Tebliği Seri : B Sıra No : 3 2008-07-11 920
2008-085 2008/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi 2008-07-11 761
2008-084 Harçsız Pasaport Uygulaması Hakkında Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2008/2 2008-07-10 850
2008-083 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No :14 (R.G. 08.07.2008 - 26930) 2008-07-09 934
2008-082 2007 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin İkinci Geçici Vergi Döneminde Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2008-07-09 881
2008-081 Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2008/1) (R.G. 08.07.2008 - 26930) 2008-07-09 868
2008-080 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanunla Getirilen Vergi ve SSK Teşvikleri 2008-07-08 763
2008-079 1 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Çalışma Mevzuatı İle İlgili Gerçekleşen Değişiklikler 2008-07-07 855
2008-078 Basel-II Uygulanmasının Ertelenmesine İlişkin Basın Açıklaması 2008-07-03 781
2008-077 Mali Tatil Başlamıştır 2008-07-02 714
2008-076 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2008) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2008-06-30 800
2008-075 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kanunu Tasarısı 2008-06-30 833
2008-074 Türkiye Denetim Standartları ve Kamu Gözetimi Kurumu Kanunu Tasarısı 2008-06-30 1400
2008-073 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No : 1) (Taslak) 2008-06-20 754
2008-072 Sigorta Prim Borcu Bulunan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanması Yıl Sonuna Kadar Ertelendi 2008-06-16 881
2008-071 Spor Kulüplerinin Vergi ve SSK Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Seri : B Sıra No : 2 (R.G. 12.06.2008 - 26904) 2008-06-12 730
2008-070 Serbest Bölgeler Kanunu Değiştiriliyor 2008-06-10 717
2008-069 Ücret Gelirinden Stopaj Alınması Gündemde 2008-06-10 647
2008-068 Otomotiv Kampanyasına ÖTV Darbesi 2008-06-10 753
2008-067 Sosyal Güvenlik Alacaklarının, Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası/Peşin veya Taksitle Ödenmesine İlişkin 2008-50 Sayılı SSK Genelgesi 2008-06-05 958
2008-066 Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması İle İlgili SSK Duyurusu 2008-06-03 805
2008-065 Katma Değer Vergisi İade-Mahsup İşlemlerinde Aranılan Belgeler 2008-06-02 880
2008-064 İskontoların KDV Karşısındaki Durumu 2008-05-29 894
2008-063 382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Resmi Gazete''ye Gönderilmiştir 2008-05-28 784
2008-062 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2008-05-26 717
2008-061 Küçük Esnafa Vergi İstisnası Geliyor 2008-05-23 872
2008-060 Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafazası ve İbrazı Hakkında 33 Sayılı VUK Sirküleri 2008-05-15 906
2008-059 Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması 2008-05-14 756
2008-058 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 2008-05-09 867
2008-057 Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2008-05-09 833
2008-056 Veraset İntikal Vergisinin Yürürlükten Kaldırılmasını Öngören Kanun Yasalaştığında Hibenin Vergisi Artacak 2008-05-08 851
2008-055 Bülent Üstünel Üç Yıl Daha Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkanlığı''na Devam Edecek 2008-05-06 1111
2008-054 5084 Sayılı Kanunun 4. ve 7. Maddelerinde 30/4/2008 5568 ve 5615 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemelerle İlgili 2008/31 Sayılı SSK Genelgesi 2008-05-05 847
2008-053 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 2008-04-30 875
2008-052 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Taslağı 2008-04-28 905
2008-051 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2008-04-25 776
2008-050 Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 2008-04-25 828
2008-049 Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılması ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2008-04-25 881
2008-048 Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 2007 Takvim Yılına Ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır. 2008-04-24 758
2008-047 2 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazete''de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi 2008-04-18 734
2008-046 "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"un (Ek:2) Doldurulmasına İlişkin Öneriler 2008-04-16 993
2008-045 Ar-Ge Teşvik Yasasında Kafalar Karışık 2008-04-14 851
2008-044 2007 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin Birinci Geçici Vergi Döneminde Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2008-04-09 802
2008-043 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2008) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2008-04-04 859
2008-042 Yatırımlardan Kaynaklanan KDV Yükü Kaldırılmalıdır 2008-04-03 818
2008-041 İhracat İstisnası Hakkında Genel Yazı 2008-04-03 834
2008-040 Türk Vergi Mevzuatına Göre Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme 2008-04-02 851
2008-039 2007 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Konusunda Özet Açıklamalar ve Bir Örnek 2008-04-02 989
2008-038 Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Tebliğ Taslağı 2008-03-27 822
2008-037 Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Ortaklıklar İle İlişkili Tarafları Arasındaki İşlemlerin Değerlemesinin Yaptırılmasına İlişkin Seri : IV No:41 Sayılı SPK Tebliği 2008-03-26 812
2008-036 DSİ Tarafından Tahakkuk Ettirilen Alacakların 6183 Sayılı Tahsilat Kanunu''na Göre Takip ve Tahsiline İlişkin Seri B Sıra 1 No.lu Tahsilat Genel Tebliği 2008-03-25 843
2008-035 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 2008-03-17 769
2008-034 Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları 2008-03-17 946
2008-033 Ecrimisil Borçlarında Özel Uzlaşmanın Usul ve Esasları Hakkında 318 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 2008-03-17 949
2008-032 Yatırım İndiriminde Gözler Anayasa Mahkemesi''nde... 2008-03-12 710
2008-031 Ortağın Şirkete Ait Parayı Faizsiz Kullanması ve Hazine Zararı Bulunmadığı Durumda Örtülü Kazanç 2008-03-12 767
2008-030 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi Yapan Mükelleflerin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini Verme Süreleri Uzatıldı 2008-03-10 787
2008-029 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği Sıra No : 3 2008-03-07 978
2008-028 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No : 2) 2008-03-06 751
2008-027 Veraset ve İntikal Vergisi Kaldırılıyor 2008-02-27 808
2008-026 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No : 108 2008-02-26 794
2008-025 İhtilaflı Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yoluyla Tahsiline İlişkin 5736 Sayılı Kanun Kabul Edildi 2008-02-20 757
2008-024 Konut Finansmanı Kapsamında Kullanılan Kredilerle İlgili BSMV İç Genelgesi (Sıra No.2008/1) 2008-02-19 722
2008-023 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Tasarısına İlişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 2008-02-15 881
2008-022 Şarapta Asgari Maktu ÖTV Tutarı Düşürüldü (2008/1321 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2008-02-14 841
2008-021 Gelir İdaresi Başkanlığı, Elektronik Fatura Kayıt Sistemine İlişkin Çalışmaları Tamamladı 2008-02-13 902
2008-020 İş Kanunu'na Göre Uygulanacak İdari Para Cezalarının 2008 Yılı Miktarları 2008-02-13 740
2008-019 Dördüncü Dönem Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresi 15 Şubat 2008 Akşamına Kadar Uzatıldı 2008-02-13 853
2008-018 asdfsdfgdsfgfdg 2008-02-12 897
2008-017 Kredi Geri Dönüşüne İlişkin Olarak İcrada Yapılan İşlemler Sırasında Tahsil Edilen Harçların İstisna Kapsamında Bulunduğuna ve Bu Nedenle İade Edilmesine İlişkin 2008/1 Sıra No.lu Harçlar Kanunu İç Ge 2008-02-08 858
2008-016 2007 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı 2008-02-08 882
2008-015 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 2008-02-08 1938
2008-014 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı 2008-02-07 747
2008-013 2007 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Şubat Ayı Sonuna Kadar Verileceğine ve 2008 Yılına İlişkin Formlarının Aylık Olarak Gönderileceğine İlişkin 381 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 2008-02-05 892
2008-012 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları ve Damga Vergisi ile İlgili 2008-6 Sayılı SSK Genelgesi 2008-01-16 811
2008-011 Sorumlu Sıfatıyla Ödenmesi Gereken KDV (2 No.lu KDV Beyannamesi) 2008-01-10 889
2008-010 Asgari Geçim İndirimi Uygulama Esasları 2008-01-09 712
2008-009 Çekle Ödemelerde Muhatap Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar 435 YTL''ye Çıkarıldı 2008-01-08 753
2008-008 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No.107) 2008-01-04 777
2008-007 Kurum Alacaklarının İcra Takip İşlemleri İle İlgili 2008-1 Sayılı SSK Genelgesi 2008-01-04 830
2008-006 Kira Stopaj Fazlasının İadesi ve Stopaj Ödenmemesinin Mal Sahibine Etkisi 2008-01-02 884
2008-005 Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları 1.1.2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Değiştirilmiştir 2008-01-01 745
2008-004 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin İntibak Süresi 1 Yıl Daha Uzatılmıştır (2007/2 Sayılı İç Ticaret Tebliği) 2008-01-01 736
2008-003 2008 Yılında Uygulanacak Konsolosluk Harçlarına İlişkin 55 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2008-01-01 784
2008-002 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Yürürlük Tarihi 01.06.2008’e Ertelenmiştir 2008-01-01 853
2008-001 Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/3 2008-01-01 778

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 10 / 04 / 2020 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.