TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2009 VERGİ SİRKÜLERLERİ

No Başlık Tarih İndirilme
2009/123 22.12.2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %19'dan %16'ya Düşmüştür 2009-12-22 1406
2009/122 2010 Yılı Defter Tasdikleri 2009-12-16 2044
2009/121 Varlık Barışının Şahsi Gayrimenkul Değerini Yükselterek Gelecekte Doğacak Vergileri Azaltma Fonksiyonu 2009-12-16 1643
2009/120 113 No.lu KDV Genel Tebliği 2009-12-07 2098
2009/119 Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları İle İlgili Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı 2009-12-01 1792
2009/118 Haklarında Olumsuz Tespit veya Rapor Bulunan Mükelleflerden Yapılan Alımlara İlişkin KDV İndirimine Yönelik Olarak Vergi Dairelerince Yapılan Tebligatlar 2009-11-23 2020
2009/117 Tecil Faizi Oranı Yıllık %25'ten %19'a Düşürülmüştür (Tahsilat Genel Tebliği Seri : C Sıra No : 1) 2009-11-23 1248
2009/116 Gelir Vergisi Tarifesinde Yer Alan %35'lik Gelir Vergisi Oranının Ücret Gelirleri Yönünden İptalini Öngören Anayasa Mahkemesi Kararı Yürürlüğe Girmeden Uygulanabilir mi ? 2009-11-19 1726
2009/114 2009 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı (% 2,2) Resmi Gazete’de Yayımlandı (392 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2009-11-19 1314
2009/115 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'tan %1,95'e Düşürülmüştür (2009/15565 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2009-11-19 1449
2009/113 2010 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (55 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2009-10-28 1407
2009/112 Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yönelik Mevzuattaki Gelişmeler Mevcut Uygulamayı Etkilememiştir 2009-10-12 1566
2009/111 Varlık Barışından Yararlanmak İçin Öngörülen Bildirim ve Beyan Süresi 31.12.2009 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2009-09-30 1455
2009/110 Yatırım Yeri Tahsisine İlişkin Yönetmelik 2009-09-17 1533
2009/109 Tabii Afet Nedeniyle Kaybolan, Hasara veya Değer Kaybına Uğrayan İktisadi Kıymetlerin Vergisel Durumu 2009-09-15 1662
2009/108 Sel Felaketi Nedeniyle Defter ve/veya Belgeleri Zayi Olanların Yapması Gereken İşlemler 2009-09-11 1730
2009/107 Gelire Endeksli Senetlerin Repo veya Kesin Satış İşlemlerinde de BSMV Oranı %1 Olarak Uygulanacak (2009/15398 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2009-09-07 1354
2009/106 Kobi Birleşmesinde İndirimli (%5) Kurumlar Vergisi Oranı Uygulanmasına İlişkin Kararname Yayımlandı (2009/15386 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2009-09-07 1429
2009/105 Yolcu ve Gezinti Gemileri Yat, Eğlence ve Spor Teknelerinde 30 Kasım 2009 Tarihine Kadar ÖTV'yi Kaldıran ve KDV Oranını %1'e İndiren Kararname 2009-08-22 1613
2009/104 İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5921 Sayılı Kanun 2009-08-18 1770
2009/103 Kobi Birleşmelerine Özel Vergisel Teşvik (4 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği) 2009-08-18 1535
2009/102 4 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 2009-08-17 1743
2009/101 Gelir Vergisi Kanununda 5904 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında 272 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 2009-08-17 1709
2009/100 31.12.2009 Tarihine Kadar Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsiline İlişkin Esaslar 2009-08-17 1412
2009/099 Varlık Barışı İle İlgili Hatırlatmalar 2009-08-17 1774
2009/098 Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim, Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerine Taşınma Desteği 2009-07-31 1393
2009/097 Yurtdışı Harcırah Gündelikleri Hakkında 2009/15244 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2009-07-27 1552
2009/096 01.08.2009 Tarihinden İtibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Diğer Birimlere de Yapılmış Sayılacağına Dair Yönetmelik Yayımlandı 2009-07-22 1684
2009/095 Bazı Lokantalardaki KDV Oranı % 8’den % 18’e Yükseltilmiştir 2009-07-15 1748
2009/094 Kısa Çalışma Süresi Uzatılmış ve Yeni Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği Yayımlanmıştır 2009-07-14 1462
2009/093 15.7.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kâğıt Bedelleri Artırıldı 2009-07-14 1314
2009/092 Kat Mülkiyetine Geçmeyene Getirilen İdari Para Cezası 5912 Sayılı Kanunla Kaldırılmış ve Kat Mülkiyetine Geçişte Yeni Esaslar Getirilmiştir 2009-07-13 1625
2009/091 Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu Getirilen Beyanname Bildirim ve Formlara İlişkin Ceza Uygulaması (5904 Sayılı Kanun) 2009-07-13 1997
2009/090 Önemli Bir Fırsat: Varlık Barışında Süre Uzatılmış ve KDV İndirim Reddinden Kaynaklanan Tarhiyatlar da Mahsup Kapsamına Alınmıştır (5917 Sayılı Kanun Md.44, 45 ve 46) 2009-07-13 1723
2009/089 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla Düzenlenen Damga Vergisi İstisnasının Uygulama Esaslarına İlişkin 3 Seri No.lu Tebliğ İle 52 No.lu Damga Vergisi Tebliği 2009-07-08 1611
2009/088 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Olarak 5904 Sayılı Kanun'da Yapılan Düzenlemeler 2009-07-03 1390
2009/087 Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Yaptıkları Konut Teslimlerindeki KDV İstisnası Kaldırılmıştır (5904 Sayılı Kanun'un 13/b ve 16'ncı Maddeleri) 2009-07-03 1495
2009/086 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2009-07-03 2033
2009/085 Denetçilerin Genel Kurul Toplantılarına Katılması ve Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Diğer Hususlar 2009-06-30 1590
2009/084 Vergi Borcu 150.000 TL'yi Aşan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir (391 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2009-06-26 1348
2009/083 Bazı Mallarda Katma Değer Vergisi (KDV) Oranları Yeniden Belirlenmiştir 2009-06-19 1882
2009/082 Bazı Mallarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranları Yeniden Belirlenmiştir 2009-06-17 1396
2009/081 12.06.2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %20'den %19'a Düşmüştür 2009-06-15 1440
2009/080 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun'a İstinaden Tahakkuk Ettirilen Vergilerin Tecil Edilmeyeceğine İlişkin 2009/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi 2009-06-10 1561
2009/079 Araçlardaki ÖTV İndirimi ve Net Alanı 150 m2 ve üzeri Konut Teslimlerindeki KDV İndirimi 14.06.2009 Tarihinde Sona Ermektedir 2009-06-04 1365
2009/078 Bankalara Adres Teyidine İlişkin Süre 1 Eylül 2009 Tarihine Ertelendi 2009-05-26 1268
2009-55-Ek4 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ ÖRNEĞİ 2009-03-06 1266
2009-55-Ek3 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ 2009-03-06 1270
2009-077 Yat, Kotra ve Her Türlü Motorlu Teknelerden Alınan Motorlu Taşıtlar Vergisini Kaldıran, Yerine Harç Ödenmesi Yükümlülüğünü Getiren 5897 Sayılı Kanun Resmi Gazete''de Yayımlandı 2009-05-21 1359
2009-076 Çeklere Geçici Bir Süre İle Sınırlı Olarak Vade Getirilmiş Olsa da İleri Tarihli Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulamayacağı Hakkında 41 Sayılı Vuk Sirküleri 2009-05-13 1122
2009-075 TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI 1 SIRA NO.LU GENEL TEBLİĞİ 2009-05-11 1299
2009-074 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARI NEDENİYLE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİ İHTİRAZİ KAYITLA VERMENİN ANLAMI YOKTUR 2009-05-07 1289
2009-073 İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİNE İLİŞKİN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ (ÖİV) UYGULAMASI HAKKINDA 5 SERİ NO.LU ÖİV GENEL TEBLİĞİ 2009-05-05 1080
2009-072 VERGİ LEVHALARININ MAYIS AYI İÇİNDE TASDİK ETTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR (x) 2009-05-04 1144
2009-071 1 MAYIS TARİHİ “EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ” OLARAK BELİRLENMİŞTİR 2009-04-29 1360
2009-070 BAZI MAKİNA, CİHAZ VE MOBİLYALAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN GEÇİCİ SÜRELİ DÜŞÜK (% 8) KDV ORANINA TABİ MALLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 2009-04-16 1251
2009-069 09.04.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %27’den %20’ye DÜŞMÜŞTÜR 2009-04-09 990
2009-068 2010 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ İLE İLGİLİ ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM DEĞER TAKDİRLERİNE İLİŞKİN SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR 2009-04-07 1281
2009-067 2008 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2009-03-31 1409
2009-066 İŞYERİ, BAZI MAKİNA, CİHAZ, BİLGİSAYAR VE MOBİLYA TESLİMLERİNDE KDV ORANI 30.06.2009 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE % 8’E İNDİRİLMİŞTİR 2009-03-30 1162
2009-065 GAYRİMENKUL DEVİR VE İKTİSAPLARINDA UYGULANAN TAPU HARCI 30.06.2009 TARİHİNE KADAR BİNDE 15’DEN BİNDE 5’E İNDİRİLMİŞTİR 2009-03-30 1148
2009-064 MODELİ 1979 VE DAHA ESKİ OLAN TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI KOŞULUYLA VERGİ VE CEZA BORÇLARININ TERKİNİNE İLİŞKİN 33 SERİ NO.LU MTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 2009-03-25 1053
2009-063 AR-GE VE DESTEK PERSONELİNE YÖNELİK GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ 2 SERİ NO.LU TEBLİĞ 2009-03-24 1355
2009-062 HARÇLAR KANUNU’NDA 5838 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ 59 SERİ NO.LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2009-03-17 1159
2009/061 BAZI MALLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) ORANLARI GEÇİCİ OLARAK (3 AYLIK SÜRE İÇİN) İNDİRİLMİŞTİR (2009/14802 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2009-03-16 1102
2009-060 NET ALANI 150 M2 VE ÜZERİ KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANI 15.06.2009 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE % 8’E İNDİRİLMİŞTİR. 2009-03-16 1221
2009-059 TÜKETİCİ KREDİLERİNDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FON KESİNTİSİ %15’DEN %10’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR (2009/14803 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 2009-03-16 1033
2009-058 SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI 2009-03-12 1187
2009-057 5838 SAYILI KANUN’LA ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-13 1158
2009-056 5838 SAYILI KANUN İLE KDV KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-07 1188
2009-55-35 ÖRNEKLER 2009-03-06 1115
2009-055-33 TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE 2008 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM KAZANÇLARINDA VERGİLEME 2009-03-06 1225
2009-055 2008 YILINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2009-03-02 1205
2009-054 5838 SAYILI KANUNLA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 1133
2009-053 01.08.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA YAPILACAK SİGORTALI VE İŞYERLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİMLER DİĞER BİRİMLERE DE YAPILMIŞ SAYILACAKTIR 2009-03-02 1049
2009-052 5838 SAYILI KANUNLA GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 978
2009-051 5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 1054
2009-050 5838 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 1160
2009-049 5838 SAYILI KANUNLA DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 1081
2009-048 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN YATIRIM YAPMAYI TEŞVİK EDEN DÜZENLEMELER (İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ) 2009-03-02 1236
2009-047 ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLİRKEN YANLIŞLIKLA “PİŞMANLIK TALEPLİ” YERİNE “KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA” SEÇENEĞİNİN İŞARETLENMESİNİN SONUÇLARI 2009-03-02 1460
2009-046 İLAVE GENÇ ERKEK ve KADIN İSTİHDAMINI TEŞVİKTE KAPSAM GENİŞLETİLMİŞ ve SÜRE UZATILMIŞTIR 2009-03-02 1041
2009-045 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE 2008 VE 2009 YILINDA YAPILAN BAŞVURULARA MÜNHASIR OLMAK ÜZERE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 2009-03-02 938
2009-044 5838 SAYILI KANUNLA GELİR GERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 1171
2009-043 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5838 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 2009-03-02 1046
2009-042 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN 2 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞ 2009-02-20 1113
2009-041 YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ SONUNA KADAR HAZIRLANMALIDIR 2009-02-20 1140
2009-040 İFLÂSIN ERTELENMESİ MÜESSESESİ 2009-02-17 1286
2009/039 112 No.lu KDV GENEL TEBLİĞİ 2009-02-14 1258
2009/038 AR-GE İNDİRİMİNDE TERCİH HAKKI 2009-02-12 1353
2009/037 İŞLE İLGİLİ YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHAT VE İKÂMET HARCAMALARININ GİDER YAZILMASINA VE VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2009-02-12 1697
2009/036 Bakanlar Kurulu Kararları İle Belirlenen Yeni Stopaj Oranları Hakkında Sirkülerler Yayımlandı 2009-03-13 1216
2009/035 Tevkifat (Stopaj) Oranlarını Belirleyen Yeni Bakanlar Kurulu Kararları ve Güncel Tevkifat Oranları Listeleri 2009-02-04 1578
2009/034 Gayrimenkullerin ve Mülkiyetten Gayri Ayni Hakların Kanuni ve Atanmış Mirasçılara İntikalinde Tapu Harcı Uygulaması Değiştirilmiştir 2009-01-28 1160
2009/033 2009 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifeleri 2009-01-19 1451
2009/032 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsiline Maliye Bakanlığı''na Bağlı Vergi Daireleri Yetkili Kılınmıştır 2009-01-15 1088
2009/031 Kar Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Hadler 2009-01-15 1181
2009/030 YMM''lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2009-01-14 1258
2009/029 Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM''lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2009-01-14 1060
2009/028 2008 Son Dönem Geçici Vergisinde ve Yıllık Gelir/Kurumlar Vergisinde (Vergisel Açıdan) Uygulanacak Stok Değerleme Yöntemi Hakkında Hatırlatmalar ve Özellikli Durumlar 2009-01-12 1403
2009/027 Aralık Ayı KDV Beyannamesi İle İlgili Hatırlatmalar 2009-01-06 1193
2009/026 2009 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri 2009-01-06 1329
2009/025 Sigorta Primine Kısmen Tabi Tutulacak Kazançlar İçin 2009 Yılında Geçerli İstisna Tutarları 2009-01-05 1126
2009/024 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2009-01-05 968
2009/023 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 2009-01-05 1053
2009/022 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından Verilecek 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli İdari Para Cezaları 2009-01-02 956
2009/021 Dövize Endeksli ve Diğer Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinin Hesabında Değişiklik (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 2008/14420 Sayılı Karar) 2009-01-02 927
2009/020 Araç Devirlerinin Trafik Tescil Şube veya Büroları Tarafından Yapılmasını Öngören Düzenlemenin Yürürlüğü 31.12.2009 Tarihine Ertelendi 2009-01-02 1015
2009/019 2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 2009-01-02 1036
2009/018 31.12.2008 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar 2009-01-02 1051
2009/017 Ekonomik Kriz Nedeniyle Satış Bedelleri Maliyet Bedellerinin Altına Düşen Stoklarda Düşük Değerle (Emsal Bedelle) Değerleme Yapma İmkanı 2009-01-01 1295
2009/016 YTL''den TL''ye Geçişte Özel Sektör Muhasebeleri Tarafından Yapılması Gereken İşlemlerle İlgili Olarak Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2009-01-01 965
2009/015 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (31 Seri No.lu MTV Genel Tebliği) 2009-01-01 913
2009/014 2009 Yılı İçin Geçerli Asgari Geçim İndirimi Tutarları 2009-01-01 1111
2009/013 1 Ocak 2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücreti İle Yeni SSK Prim Tabanı ve Tavanı 2009-01-01 1240
2009/012 2009 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had (KDV Dahil 10,80 TL) 2009-01-01 951
2009/011 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (270 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2009-01-01 956
2009/010 2009 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları (51 Seri No.lu DV Genel Tebliği) 2009-01-01 1086
2009/009 2009 Yılında Uygulanacak Harçlar (58 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2009-01-01 1038
2009/008 2009 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri (35 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2009-01-01 1030
2009/007 2009 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hadleri İle Vergi Tarifesi (40 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği) 2009-01-01 1032
2009/006 2009 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı %6 Olarak İlan Edilmiştir (54 seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği) 2009-01-01 1002
2009/005 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Değerli Kağıt Bedelleri 2009-01-01 1009
2009/004 2009 Yılında Satın Alınacak Cep Telefonu Sim Kartlarında Tahakkuk Edecek Maktu Özel İletişim Vergisi 31,10 YTL Olarak Belirlenmiştir (4 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği) 2009-01-01 995
2009/003 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV''nin 2009 Yılında Geçerli Olacak Alt Sınırı 13.000 TL Olarak Belirlenmiştir 2009-01-01 1067
2009/002 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Had ve Miktarlar 2009-01-01 1056
2009/001 2009 Yılı Defter Tasdikleri 2009-01-01 2395

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 15 / 08 / 2020