TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2009 VERGİ SİRKÜLERLERİ

No Başlık Tarih İndirilme
2009/123 22.12.2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %19'dan %16'ya Düşmüştür 2009-12-22 1323
2009/122 2010 Yılı Defter Tasdikleri 2009-12-16 1945
2009/121 Varlık Barışının Şahsi Gayrimenkul Değerini Yükselterek Gelecekte Doğacak Vergileri Azaltma Fonksiyonu 2009-12-16 1571
2009/120 113 No.lu KDV Genel Tebliği 2009-12-07 2028
2009/119 Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları İle İlgili Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı 2009-12-01 1710
2009/118 Haklarında Olumsuz Tespit veya Rapor Bulunan Mükelleflerden Yapılan Alımlara İlişkin KDV İndirimine Yönelik Olarak Vergi Dairelerince Yapılan Tebligatlar 2009-11-23 1943
2009/117 Tecil Faizi Oranı Yıllık %25'ten %19'a Düşürülmüştür (Tahsilat Genel Tebliği Seri : C Sıra No : 1) 2009-11-23 1162
2009/116 Gelir Vergisi Tarifesinde Yer Alan %35'lik Gelir Vergisi Oranının Ücret Gelirleri Yönünden İptalini Öngören Anayasa Mahkemesi Kararı Yürürlüğe Girmeden Uygulanabilir mi ? 2009-11-19 1642
2009/114 2009 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı (% 2,2) Resmi Gazete’de Yayımlandı (392 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2009-11-19 1228
2009/115 Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'tan %1,95'e Düşürülmüştür (2009/15565 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2009-11-19 1370
2009/113 2010 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (55 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2009-10-28 1318
2009/112 Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yönelik Mevzuattaki Gelişmeler Mevcut Uygulamayı Etkilememiştir 2009-10-12 1471
2009/111 Varlık Barışından Yararlanmak İçin Öngörülen Bildirim ve Beyan Süresi 31.12.2009 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2009-09-30 1388
2009/110 Yatırım Yeri Tahsisine İlişkin Yönetmelik 2009-09-17 1460
2009/109 Tabii Afet Nedeniyle Kaybolan, Hasara veya Değer Kaybına Uğrayan İktisadi Kıymetlerin Vergisel Durumu 2009-09-15 1581
2009/108 Sel Felaketi Nedeniyle Defter ve/veya Belgeleri Zayi Olanların Yapması Gereken İşlemler 2009-09-11 1624
2009/107 Gelire Endeksli Senetlerin Repo veya Kesin Satış İşlemlerinde de BSMV Oranı %1 Olarak Uygulanacak (2009/15398 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2009-09-07 1270
2009/106 Kobi Birleşmesinde İndirimli (%5) Kurumlar Vergisi Oranı Uygulanmasına İlişkin Kararname Yayımlandı (2009/15386 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2009-09-07 1343
2009/105 Yolcu ve Gezinti Gemileri Yat, Eğlence ve Spor Teknelerinde 30 Kasım 2009 Tarihine Kadar ÖTV'yi Kaldıran ve KDV Oranını %1'e İndiren Kararname 2009-08-22 1516
2009/104 İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5921 Sayılı Kanun 2009-08-18 1698
2009/103 Kobi Birleşmelerine Özel Vergisel Teşvik (4 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği) 2009-08-18 1466
2009/102 4 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 2009-08-17 1668
2009/101 Gelir Vergisi Kanununda 5904 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında 272 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 2009-08-17 1640
2009/100 31.12.2009 Tarihine Kadar Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsiline İlişkin Esaslar 2009-08-17 1342
2009/099 Varlık Barışı İle İlgili Hatırlatmalar 2009-08-17 1707
2009/098 Tekstil, Konfeksiyon ve Hazır Giyim, Deri ve Deri Mamulleri Sektörlerine Taşınma Desteği 2009-07-31 1321
2009/097 Yurtdışı Harcırah Gündelikleri Hakkında 2009/15244 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2009-07-27 1470
2009/096 01.08.2009 Tarihinden İtibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Diğer Birimlere de Yapılmış Sayılacağına Dair Yönetmelik Yayımlandı 2009-07-22 1610
2009/095 Bazı Lokantalardaki KDV Oranı % 8’den % 18’e Yükseltilmiştir 2009-07-15 1673
2009/094 Kısa Çalışma Süresi Uzatılmış ve Yeni Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği Yayımlanmıştır 2009-07-14 1388
2009/093 15.7.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Değerli Kâğıt Bedelleri Artırıldı 2009-07-14 1235
2009/092 Kat Mülkiyetine Geçmeyene Getirilen İdari Para Cezası 5912 Sayılı Kanunla Kaldırılmış ve Kat Mülkiyetine Geçişte Yeni Esaslar Getirilmiştir 2009-07-13 1551
2009/091 Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu Getirilen Beyanname Bildirim ve Formlara İlişkin Ceza Uygulaması (5904 Sayılı Kanun) 2009-07-13 1909
2009/090 Önemli Bir Fırsat: Varlık Barışında Süre Uzatılmış ve KDV İndirim Reddinden Kaynaklanan Tarhiyatlar da Mahsup Kapsamına Alınmıştır (5917 Sayılı Kanun Md.44, 45 ve 46) 2009-07-13 1675
2009/089 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunla Düzenlenen Damga Vergisi İstisnasının Uygulama Esaslarına İlişkin 3 Seri No.lu Tebliğ İle 52 No.lu Damga Vergisi Tebliği 2009-07-08 1559
2009/088 Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Olarak 5904 Sayılı Kanun'da Yapılan Düzenlemeler 2009-07-03 1331
2009/087 Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Yaptıkları Konut Teslimlerindeki KDV İstisnası Kaldırılmıştır (5904 Sayılı Kanun'un 13/b ve 16'ncı Maddeleri) 2009-07-03 1443
2009/086 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2009-07-03 1977
2009/085 Denetçilerin Genel Kurul Toplantılarına Katılması ve Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Diğer Hususlar 2009-06-30 1542
2009/084 Vergi Borcu 150.000 TL'yi Aşan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir (391 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2009-06-26 1287
2009/083 Bazı Mallarda Katma Değer Vergisi (KDV) Oranları Yeniden Belirlenmiştir 2009-06-19 1831
2009/082 Bazı Mallarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Oranları Yeniden Belirlenmiştir 2009-06-17 1342
2009/081 12.06.2009 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %20'den %19'a Düşmüştür 2009-06-15 1379
2009/080 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun'a İstinaden Tahakkuk Ettirilen Vergilerin Tecil Edilmeyeceğine İlişkin 2009/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi 2009-06-10 1493
2009/079 Araçlardaki ÖTV İndirimi ve Net Alanı 150 m2 ve üzeri Konut Teslimlerindeki KDV İndirimi 14.06.2009 Tarihinde Sona Ermektedir 2009-06-04 1302
2009/078 Bankalara Adres Teyidine İlişkin Süre 1 Eylül 2009 Tarihine Ertelendi 2009-05-26 1204
2009-55-Ek4 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ ÖRNEĞİ 2009-03-06 1195
2009-55-Ek3 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ 2009-03-06 1209
2009-077 Yat, Kotra ve Her Türlü Motorlu Teknelerden Alınan Motorlu Taşıtlar Vergisini Kaldıran, Yerine Harç Ödenmesi Yükümlülüğünü Getiren 5897 Sayılı Kanun Resmi Gazete''de Yayımlandı 2009-05-21 1302
2009-076 Çeklere Geçici Bir Süre İle Sınırlı Olarak Vade Getirilmiş Olsa da İleri Tarihli Çeklerin Reeskonta Tabi Tutulamayacağı Hakkında 41 Sayılı Vuk Sirküleri 2009-05-13 1063
2009-075 TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI 1 SIRA NO.LU GENEL TEBLİĞİ 2009-05-11 1256
2009-074 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ HAKLARI NEDENİYLE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMELERİNİ İHTİRAZİ KAYITLA VERMENİN ANLAMI YOKTUR 2009-05-07 1237
2009-073 İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILIĞI HİZMETİNE İLİŞKİN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ (ÖİV) UYGULAMASI HAKKINDA 5 SERİ NO.LU ÖİV GENEL TEBLİĞİ 2009-05-05 1024
2009-072 VERGİ LEVHALARININ MAYIS AYI İÇİNDE TASDİK ETTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR (x) 2009-05-04 1094
2009-071 1 MAYIS TARİHİ “EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ” OLARAK BELİRLENMİŞTİR 2009-04-29 1287
2009-070 BAZI MAKİNA, CİHAZ VE MOBİLYALAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN GEÇİCİ SÜRELİ DÜŞÜK (% 8) KDV ORANINA TABİ MALLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR 2009-04-16 1202
2009-069 09.04.2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %27’den %20’ye DÜŞMÜŞTÜR 2009-04-09 940
2009-068 2010 YILINDA UYGULANACAK EMLAK VERGİSİ DEĞERLERİNİN TESPİTİ İLE İLGİLİ ARSA VE ARAZİ METREKARE BİRİM DEĞER TAKDİRLERİNE İLİŞKİN SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR 2009-04-07 1238
2009-067 2008 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2009-03-31 1350
2009-066 İŞYERİ, BAZI MAKİNA, CİHAZ, BİLGİSAYAR VE MOBİLYA TESLİMLERİNDE KDV ORANI 30.06.2009 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE % 8’E İNDİRİLMİŞTİR 2009-03-30 1125
2009-065 GAYRİMENKUL DEVİR VE İKTİSAPLARINDA UYGULANAN TAPU HARCI 30.06.2009 TARİHİNE KADAR BİNDE 15’DEN BİNDE 5’E İNDİRİLMİŞTİR 2009-03-30 1094
2009-064 MODELİ 1979 VE DAHA ESKİ OLAN TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI KOŞULUYLA VERGİ VE CEZA BORÇLARININ TERKİNİNE İLİŞKİN 33 SERİ NO.LU MTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 2009-03-25 1013
2009-063 AR-GE VE DESTEK PERSONELİNE YÖNELİK GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ 2 SERİ NO.LU TEBLİĞ 2009-03-24 1298
2009-062 HARÇLAR KANUNU’NDA 5838 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ 59 SERİ NO.LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2009-03-17 1115
2009/061 BAZI MALLARDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) ORANLARI GEÇİCİ OLARAK (3 AYLIK SÜRE İÇİN) İNDİRİLMİŞTİR (2009/14802 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2009-03-16 1054
2009-060 NET ALANI 150 M2 VE ÜZERİ KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANI 15.06.2009 TARİHİNE KADAR UYGULANMAK ÜZERE % 8’E İNDİRİLMİŞTİR. 2009-03-16 1175
2009-059 TÜKETİCİ KREDİLERİNDE KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FON KESİNTİSİ %15’DEN %10’A DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR (2009/14803 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 2009-03-16 983
2009-058 SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELİN ÜCRETLERİNE İLİŞKİN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI 2009-03-12 1144
2009-057 5838 SAYILI KANUN’LA ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ VE ÇEK HAMİLLERİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VE TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-13 1105
2009-056 5838 SAYILI KANUN İLE KDV KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-07 1142
2009-55-35 ÖRNEKLER 2009-03-06 1066
2009-055-33 TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE 2008 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM KAZANÇLARINDA VERGİLEME 2009-03-06 1175
2009-055 2008 YILINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2009-03-02 1163
2009-054 5838 SAYILI KANUNLA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 1078
2009-053 01.08.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA YAPILACAK SİGORTALI VE İŞYERLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİMLER DİĞER BİRİMLERE DE YAPILMIŞ SAYILACAKTIR 2009-03-02 998
2009-052 5838 SAYILI KANUNLA GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 930
2009-051 5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 1008
2009-050 5838 SAYILI KANUNLA KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 1116
2009-049 5838 SAYILI KANUNLA DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 1033
2009-048 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN YATIRIM YAPMAYI TEŞVİK EDEN DÜZENLEMELER (İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ) 2009-03-02 1176
2009-047 ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZELTME BEYANNAMESİ VERİLİRKEN YANLIŞLIKLA “PİŞMANLIK TALEPLİ” YERİNE “KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA” SEÇENEĞİNİN İŞARETLENMESİNİN SONUÇLARI 2009-03-02 1391
2009-046 İLAVE GENÇ ERKEK ve KADIN İSTİHDAMINI TEŞVİKTE KAPSAM GENİŞLETİLMİŞ ve SÜRE UZATILMIŞTIR 2009-03-02 997
2009-045 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE 2008 VE 2009 YILINDA YAPILAN BAŞVURULARA MÜNHASIR OLMAK ÜZERE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 2009-03-02 885
2009-044 5838 SAYILI KANUNLA GELİR GERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 2009-03-02 1126
2009-043 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 5838 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 2009-03-02 1007
2009-042 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN 2 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞ 2009-02-20 1067
2009-041 YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ SONUNA KADAR HAZIRLANMALIDIR 2009-02-20 1098
2009-040 İFLÂSIN ERTELENMESİ MÜESSESESİ 2009-02-17 1243
2009/039 112 No.lu KDV GENEL TEBLİĞİ 2009-02-14 1209
2009/038 AR-GE İNDİRİMİNDE TERCİH HAKKI 2009-02-12 1308
2009/037 İŞLE İLGİLİ YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHAT VE İKÂMET HARCAMALARININ GİDER YAZILMASINA VE VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2009-02-12 1640
2009/036 Bakanlar Kurulu Kararları İle Belirlenen Yeni Stopaj Oranları Hakkında Sirkülerler Yayımlandı 2009-03-13 1173
2009/035 Tevkifat (Stopaj) Oranlarını Belirleyen Yeni Bakanlar Kurulu Kararları ve Güncel Tevkifat Oranları Listeleri 2009-02-04 1532
2009/034 Gayrimenkullerin ve Mülkiyetten Gayri Ayni Hakların Kanuni ve Atanmış Mirasçılara İntikalinde Tapu Harcı Uygulaması Değiştirilmiştir 2009-01-28 1120
2009/033 2009 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifeleri 2009-01-19 1408
2009/032 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Tarh, Tahakkuk ve Tahsiline Maliye Bakanlığı''na Bağlı Vergi Daireleri Yetkili Kılınmıştır 2009-01-15 1039
2009/031 Kar Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Hadler 2009-01-15 1139
2009/030 YMM''lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2009-01-14 1198
2009/029 Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM''lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2009-01-14 1004
2009/028 2008 Son Dönem Geçici Vergisinde ve Yıllık Gelir/Kurumlar Vergisinde (Vergisel Açıdan) Uygulanacak Stok Değerleme Yöntemi Hakkında Hatırlatmalar ve Özellikli Durumlar 2009-01-12 1326
2009/027 Aralık Ayı KDV Beyannamesi İle İlgili Hatırlatmalar 2009-01-06 1146
2009/026 2009 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri 2009-01-06 1280
2009/025 Sigorta Primine Kısmen Tabi Tutulacak Kazançlar İçin 2009 Yılında Geçerli İstisna Tutarları 2009-01-05 1070
2009/024 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2009-01-05 923
2009/023 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 2009-01-05 996
2009/022 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından Verilecek 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli İdari Para Cezaları 2009-01-02 916
2009/021 Dövize Endeksli ve Diğer Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinin Hesabında Değişiklik (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında 2008/14420 Sayılı Karar) 2009-01-02 878
2009/020 Araç Devirlerinin Trafik Tescil Şube veya Büroları Tarafından Yapılmasını Öngören Düzenlemenin Yürürlüğü 31.12.2009 Tarihine Ertelendi 2009-01-02 960
2009/019 2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 2009-01-02 969
2009/018 31.12.2008 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar 2009-01-02 1003
2009/017 Ekonomik Kriz Nedeniyle Satış Bedelleri Maliyet Bedellerinin Altına Düşen Stoklarda Düşük Değerle (Emsal Bedelle) Değerleme Yapma İmkanı 2009-01-01 1230
2009/016 YTL''den TL''ye Geçişte Özel Sektör Muhasebeleri Tarafından Yapılması Gereken İşlemlerle İlgili Olarak Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2009-01-01 922
2009/015 2009 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (31 Seri No.lu MTV Genel Tebliği) 2009-01-01 873
2009/014 2009 Yılı İçin Geçerli Asgari Geçim İndirimi Tutarları 2009-01-01 1058
2009/013 1 Ocak 2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücreti İle Yeni SSK Prim Tabanı ve Tavanı 2009-01-01 1183
2009/012 2009 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had (KDV Dahil 10,80 TL) 2009-01-01 908
2009/011 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (270 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2009-01-01 904
2009/010 2009 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları (51 Seri No.lu DV Genel Tebliği) 2009-01-01 1037
2009/009 2009 Yılında Uygulanacak Harçlar (58 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2009-01-01 987
2009/008 2009 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri (35 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2009-01-01 981
2009/007 2009 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hadleri İle Vergi Tarifesi (40 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği) 2009-01-01 975
2009/006 2009 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı %6 Olarak İlan Edilmiştir (54 seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği) 2009-01-01 951
2009/005 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Değerli Kağıt Bedelleri 2009-01-01 957
2009/004 2009 Yılında Satın Alınacak Cep Telefonu Sim Kartlarında Tahakkuk Edecek Maktu Özel İletişim Vergisi 31,10 YTL Olarak Belirlenmiştir (4 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği) 2009-01-01 946
2009/003 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV''nin 2009 Yılında Geçerli Olacak Alt Sınırı 13.000 TL Olarak Belirlenmiştir 2009-01-01 1022
2009/002 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Had ve Miktarlar 2009-01-01 1008
2009/001 2009 Yılı Defter Tasdikleri 2009-01-01 2343

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 17 / 11 / 2019 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.