TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2007 VERGİ SİRKÜLERLERİ

No Başlık Tarih İndirilme
2007/106 28.12.2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %29''dan %27''e Düşmüştür 2007-12-31 948
2007/105 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı 2007-12-10 964
2007/104 Asgari Geçim İndirimine İlişkin 265 Seri No.lu Tebliğ Yayımlanmıştır 2007-12-06 1040
2007/103 1 Seri No.lu Tebliğe Göre Transfer Fiyatlandırmasında Belgelendirme 2007-11-23 1175
2007/102 2007 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (%7,2) ve Bu Orandan Etkilenen Mali Uygulamalar 2007-11-23 879
2007/101 E-Beyan Uygulamasının Kapsamı Genişletilmiştir (376 Sarı No.lu VUK Genel Tebliği) 2007-10-18 1127
2007/100 Birikimli, Birikimsiz ve Karma Sigorta Poliçeleri Uyarınca Ödenen Tazminatlarda Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması (3 No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Sirküleri) 2007-09-20 1280
2007/099 KDV İndirimi İçin, İndirime Dayanak Teşkil Eden Belgelerin Yevmiye Defterlerine Kaydedilmesi ve İbrazı Zorunludur (Yevmiye Defteri Dökümü Alınmasının Önemi) 2007-09-14 1223
2007/098 Belge Düzeni İle İlgili 375 No.lu VUK Genel Tebliği 2007-09-11 1022
2007/097 2008 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (51 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2007-08-29 1049
2007/096 Konut Yapı Kooperatiflerine İstisna Kapsamında veya %1 Oranlı KDV İle İnşaat Taahhüt İşi Yapılabilmesine İlişkin Yeni Şart (106 No.lu KDV Genel Tebliği) 2007-08-02 1348
2007/095 Düşük Oranlı Teslim ve Hizmetlerden Kaynaklanan Aylık KDV Mahsuplarının Uygulama Alanı (106 No.lu KDV Genel Tebliği) 2007-08-02 925
2007/094 Vade Farklarının KDV ve ÖTV Karşısındaki Durumu 2007-07-25 1364
2007/093 2006 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2007-07-20 907
2007/092 1.7.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı ile Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2007-07-11 943
2007/091 Kur Farklarının KDV'si Hakkında 105 No.lu Tebliğle Yapılan Açıklama ve Görüşlerimiz 2007-07-06 1252
2007/090 Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde KDV Tevkifatı Kaldırılmış, %8 Orana Tabi Fason İşlerin Neler Olduğu Açıklanmış ve Bu İşleri Yapanlara Yönelik KDV İade Esasları Belirlenmiştir 2007-07-03 1220
2007/089 105 No.lu KDV Genel Tebliği 2007-07-03 1161
2007/088 Mevcut Tahsilat Tebliğlerinin Güncellenerek Toplandığı 1 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği 2007-07-02 1134
2007/087 Mali Tatil Uygulaması Hakkında Tebliğler Yayımlandı 2007-07-02 1049
2007/086 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Mecburiyeti Getirilmiştir (373 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2007-06-29 1058
2007/085 Konut Finansmanı Sistemine İlişkin 5582 Sayılı Kanunla Damga Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişikliklere İlişkin 49 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği 2007-06-29 1108
2007/084 Önceki Yıl Olduğu Gibi Bu Yıl da Vergi Borcu 125.000 YTL.'yi Aşan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir (374 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2007-06-29 922
2007/083 İş Akdi Sebepsiz Olarak Veya Geçersiz Sebeplerle Feshedilen İşçilere Mahkeme Kararı İle Ödenen Tazminatların Vergi Hukuku Karşısındaki Durumuna İlişkin Yeni Danıştay Kararları 2007-06-21 1299
2007/082 İptal Edilen Sigorta Muamelelerine Ait BSMV'nin Tabi Tutulacağı İşlemlere İlişkin 85 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği 2007-06-14 1134
2007/081 Veraset ve İntikal Vergisi Beyan Sürelerine İlişkin Usulsüzlük Cezaları (2007/1 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi İç Genelgesi) 2007-06-07 1235
2007/080 İhracat İşlemlerinde Kolaylık Sağlayan Genelgeler 2007-06-05 1166
2007/079 Bazı Mal (Gıda Maddeleri) ve Hizmetlerde (Lokanta, Turizm vs.) KDV Oranları Değiştirildi (2007/12143 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2007-06-01 1196
2007/078 Bazı İllerde Yatırımın ve İstihdamın Teşviki Hakkında 5084 Sayılı Kanuna İlişkin 4 Seri No.lu Tebliğ ve Bedelsiz İrtifak Hakkı Temini ile İlgili Yönetmelik 2007-05-30 1141
2007/077 Tüccarlar, Adi Ortaklıklar, Kurumlar, İş Ortaklıkları ve Konsorsiyumların Mahiyetleri İle Bunların İnşaat ve Diğer İşlerden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi 2007-05-29 1146
2007/076 Prim Borcu Bulunan İşverenler Kamuoyuna Açıklanacak 2007-05-22 1127
2007/075 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Kesilen İdari Para Cezalarına İtirazda Yetkili Mahkeme Değiştirildi (5655 Sayılı Kanun, Madde 2) 2007-05-21 1136
2007/074 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Yürürlük Tarihi 1.1.2008'e Ertelenmiştir (5655 Sayılı Kanun) 2007-05-21 1128
2007/073 Siyasi Partilere Yapılan Bağışlar (*) 2007-05-18 1242
2007/072 Tecil Yetki Sınırları Yeniden Belirlendi (2007/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi) 2007-05-15 1062
2007-071 Özel Güvenlik Hizmetlerinde Tevkifat Yapacak Olanlara Tüm KDV Mükellefleri Eklenmiş ve Tevkifat Oranı 1/2'den 4/5'e Çıkarılmıştır 2007-05-14 2186
2007/070 Uzlaşma Komisyonları ve Yetki Sınırları 2007-05-10 1465
2007/069 Birinci Geçici Vergi Dönemine İlişkin Yeniden Değerleme Oranının Negatif Olduğu ve Dolayısıyla Devreden Yatırım İndiriminin Teşvik Belgeli Harcamalardan Kaynaklanan Kısmına Endeksleme Yapılmayacağı 2007-05-04 886
2007/068 Devir ve Bölünme Nedeniyle İktisap Edilen İştirak Hisselerinin İktisap Tarihi ile Satış kazançlarının Vergilendirilmesine İlişkin Esaslar 2007-05-03 1388
2007/067 Gelir Vergisi Kanunu'nda 5615 Sayılı Kanunla Yapılan Bazı Değişiklikler Hakkında 264 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 2007-05-01 1019
2007/066 2007 Yılı İçin Yatırım İndirimi Uygulama Tercihi, 14 Mayıs 2007 Tarihine Kadar Belirlenmelidir 2007-04-26 939
2007/065 Kurumlarda Avans Kar Payı Dağıtımı 2007-04-19 1097
2007/064 Serbest Bölgede Gelir veya Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanmayan Kullanıcılardan Binde 5 Oranındaki Ücret Alınmayacaktır. (5623 Sayılı Kanun) 2007-04-18 883
2007/063 Noterlerin Damga Vergisinden Sorumluluğu 2007-04-14 1277
2007/062 2006 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2007-04-12 965
2007/061 Yurt İçinde ve Dışında Ödenen Vergilerle Geçici Verginin Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesi Üzerinde Mahsubu, Mahsup Edilemeyen Tutarları İadesi 2007-04-12 1301
2007/060 Akaryakıt İstasyonlarında, Akaryakıt Alan Motorlu Aracı Otomatik Olarak Tanıyacak Taşıt Kimlik Birimi Sistemine İlişkin 370 Sıra No.lu Genel Tebliği 2007-04-09 1087
2007/059 Bazı Vergi Beyannamelerinin Verilme Tarihleri Yeniden Tespit Edilmiştir (5615 Sayılı Kanun Md.10, 371 No.lu VUK Genel Tebliği, 63 No.lu GV Sirküleri) 2007-04-05 1015
2007/058 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5615 Sayılı Kanun 2007-04-05 1133
2007/057 Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Artırılmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelikleri Belirlenmiştir (2007/11912 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2007-04-05 1085
2007/056 Vakıflara Vergi Muafiyet Tanınması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ 2007-04-04 1115
2007/055 Repo, Mevduat, Alacak ve Borç Değerlemesi ile İlgili 369 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 2007-04-03 1056
2007/054 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine-Teçhizatın Finansal Kiralama Yoluyla Edinilmesinde KDV İstisnası (47 No.lu KDV Sirküleri) 2007-04-02 1101
2007/053 Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında 1 Seri No.lu Tebliğ 2007-03-30 1044
2007/052 Mali Tatil İhdas Edilmiştir (5604 Sayılı Kanun) 2007-03-29 1069
2007/051 Yurtdışına Çıkış Harcı 70 YTL'den 15 YTL'ye Düşürülmüştür (5597 Sayılı Kanun Md.1) 2007-03-23 1054
2007/050 Şans Oyunları Vergisi Yeniden Düzenlenmiştir(5602 Sayılı Kanun Md.6) 2007-03-22 1764
2007/049 Serbest Bölge Kazancı İstisnasından Yararlananların Faiz, Repo, Kur Farkı Gibi Finansal Gelirlerinin Vergiye Tabi Olduğu Yolundaki 85 No.lu KVK Genel Tebliği Hükmü İptal Edilmiştir 2007-03-21 875
2007/048 Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilme Zorunluluğu 2007-03-13 1145
2007/047 Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5582 Sayılı Kanun 2007-03-06 1012
2007/046 GVK'nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsamındaki Gelirlerin İhtiyari Beyanı İle Özel Amaçlı Araçlardan (ADR, GDR, DR) Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi (263 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2007-03-06 1124
2007/045 KDV İade Alacağının Mahsubu Yoluyla Ödenen Geçici Verginin Nakden veya Mahsuben İadesi (262 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2007-03-06 1968
2007/044-Ek6 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 2007-03-05 977
2007/044-Ek5f Kombine Örnek 2007-03-05 1073
2007/044-Ek5e Değer Artışı Kazançları 2007-03-05 1056
2007/044-Ek5d Çeşitli Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Örnekler 2007-03-05 882
2007/044-Ek5c Çeşitli Kar Paylarına İlişkin Örnekler 2007-03-05 880
2007/044-Ek5b GVK (Md.86/1-c) Uygulaması (Tevkif Yoluyla Vergilenmiş Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratlarının Beyan Durumu Hakkında Örnekler) 2007-03-05 1096
2007/044-Ek5a G.V.K. (Md.86/1-b) Uygulaması (Tevkif Yolu İle Vergilenmiş Tek ve Birden Fazla İşverenden Alınmış Ücretlerin Beyan Durumu Hakkında Örnekler) 2007-03-05 994
2007/044-Ek4 Toptan Eşya Fiyat Endeksleri 2007-03-05 1001
2007/044-Ek3 Stopaj Oranlarına İlişkin Tablo 2007-03-05 1392
2007/044-Ek2 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2006 Yılında Elde Edilecek Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım-Satım Kazançlarında Vergileme 2007-03-05 961
2007/044-Ek1 Vergiye Tabi Olmayan Vergiden Muaf ve Müstesna Bulunan Beyana Tabi Olan ve Olmayan Gelirler Tablosu (2006 Takvim Yılı) 2007-03-05 1193
2007/044 2007 Yılı Mart Ayının 15'ine Kadar Verilecek Olan 2006 Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi Sırasında Gözönünde Bulundurulacak Esaslar, Hadler ve Tarife 2007-03-05 1790
2007/043 Düzeltme Beyannamelerinin Tanzim Şekli ile Elektronik Ortamda Gönderme Mecburiyetine İlişkin 368 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 2007-03-01 930
2007/042 Yeminli Mali Müşavirlerin Diğer Yeminli Mali Müşavirlere Bilgi Verme Zorunluluklarının Olmadığı (3568 Sayılı Kanuna İlişkin 41 Sıra No.lu Tebliğ) 2007-02-23 1060
2007/041 YMM Tasdik Raporlarının Vergi Dairelerine Ne Zaman ve Nasıl Verileceği 2007-02-23 1528
2007/040 Süresinde Verilmiş Olan ÖTV Üretim Tasdik Raporları İçin Öngörülen İlave Süre 28.Şubat.2007'de Sona Erecektir 2007-02-19 981
2007/039 Kambiyo Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 2007-02-16 1170
2007/038 Elektronik Beyanname Verme İle İlgili Hadler Değişmiş, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükelleflerinin Tamamı Elektronik Beyanname Vermeye Mecbur Kılınmıştır 2007-02-01 1097
2007/037 Ciro Primlerinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu 2007-01-22 1545
2007/036 Kar Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Hadler 2007-01-16 880
2007/035 YMM'lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2007-01-16 877
2007/034 Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM'lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2007-01-16 914
2007/033 Aralık Ayı KDV Beyannamesi İle İlgili Hatırlatmalar 2007-01-16 1031
2007/032 5084 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Yerlerde Yapılan Yatırımlardan 31.12.2007 Tarihinden Sonra Tamamlananlar da Teşvik Kapsamına Alındı 2007-01-15 828
2007/031 Kobilerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun ve Sağladığı Teşvikler (5569 Sayılı Kanun) 2007-01-15 1076
2007/030 2007 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri 2007-01-09 970
2007/029 1.1.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli SSK İdari Para Cezaları 2007-01-08 860
2007/028 Sigorta Primi Kesilmeyecek Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları 2007-01-08 897
2007/027 31.12.2006 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar 2007-01-05 943
2007/026 2006 Yılı İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacağı Hususu İle Bu Dönemde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2007-01-05 939
2007/025 2007 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifeleri 2007-01-04 890
2007/024 Amortisman Oranlarında Değişiklik ve İlaveler Yapan 365 No.lu VUK Genel Tebliği 2007-01-04 1065
2007/023 Stopaj Oranları Değiştirildi (2006/11447 ve 2006/11449 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları) 2007-01-04 1270
2007/022 2007 Yılı Bina (Emlak) Vergisi Oranı Sıfıra İndirilen Kişiler (2006/11450 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2007-01-01 1122
2007/021 01.01.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2007-01-01 854
2007/020 1 Ocak 2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücreti İle Yeni SSK Prim Tabanı ve Tavanı 2007-01-01 1082
2007/019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Uygulanması 6 Ay Süreyle Ertelenmiştir 2007-01-01 1010
2007/018 01.01.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 2007-01-01 885
2007/017 Yabancı Diplomasi Mensuplarına Yönelik KDV İstisnasında Yeni Usul (103 No.lu KDV Genel Tebliği) 2007-01-01 1033
2007/016 2007 Yılında % 1 veya % 8 Oranlı Teslim ve Hizmetlerde Bulunanların KDV İade Haklarına ilişkin Had (10.800 YTL) 2007-01-01 858
2007/015 2007 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Had 2007-01-01 921
2007/014 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (259 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2007-01-01 848
2007/013 Değeri 560 YTL'yi Aşmayan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 2007 Yılında Doğrudan Gider Yazılabilir 2007-01-01 921
2007/012 Fatura Kesmeye İlişkin Had 2007 Yılı İçin 560 YTL'ye Yükselmiştir 2007-01-01 898
2007/011 2007 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri (33 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2007-01-01 1005
2007/010 2007 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hâdleri İle Vergi Tarifesi 2007-01-01 984
2007/009 2007 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları (47 Seri No.lu DV Genel Tebliği) 2007-01-01 927
2007/008 2007 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı (50 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği) 2007-01-01 1087
2007/007 2007 Yılında Satın Alınacak Cep Telefonu Sim Kartlarında Tahakkuk Edecek Maktu Özel İletişim Vergisi 26 YTL olup, Nispi veya Maktu Özel İletişim Vergileri Kanunen Kabul Edilmeyen Giderdir (2 No.lu Öz 2007-01-01 981
2007/006 2007 Yılında Uygulanacak Harçlar (52 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2007-01-01 841
2007/005 2007 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları ve Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzeri Taşıtlar İçin Kasko Sigortası Değeri Uygulaması (28 Seri No.lu MTV Genel Tebliği) 2007-01-01 1056
2007/004 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Hâd ve Miktarlar 2007-01-01 903
2007/003 01.01.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Değerli Kağıt Bedelleri 2007-01-01 915
2007/002 2007 Yılı Defter Tasdikleri 2007-01-01 1013
2007/001 2006 Yılı Ücretlerine İlişkin Vergi İndirimi Uygulaması 2007-01-01 968

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 30 / 05 / 2020