TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


DENETİM VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI DUYURULARI

No Başlık Tarih İndirilme
018-002 Şirketlerin 2018 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olma Durumlarını Gösteren Sistemin Kullanıma Açılması 2018-09-13 116
018-001 IFRS 9-Finansal Araçlar Uygulama Rehberi 2018-05-15 152
017-002 Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (“BOBİ FRS”) Hakkında Tebliğ ve BOBİ FRS’lere İlişkin Açıklamalar 2017-08-03 338
017-001 Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No:56) Yayınlandı 2017-07-31 300
016-016 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Denetime Tabi Olan Şirketlerin Faaliyet Dönemi Geçtikten Sonra Denetçi Seçimi Yapabileceği Hakkındaki 27.10.2016 Tarihli 75935942-050.01.04 – [03/ ] Numaralı Kamu Gözetimi Kurul Kararı Açıklanmıştır. 2016-11-02 195
016-015 UFRS 9 – Finansal Enstrümanlar ve UFRS 4 – Sigorta Anlaşmaları (IFRS 4’e İlişkin Değişiklikler) 2016-10-11 189
016-014 IFRS Yorumlaması Komitesi – Gündem İtizarları (Temmuz 2016) 2016-10-11 167
016-013 IFRS Yorumlaması Komitesi – Gündem İtizarları (Mayıs 2016) 2016-10-11 148
016-012 Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Komitesi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın Doğru Uygulanmasına Yardımcı Olmak Amacıyla, Avrupa Birliği Ulusal İcra Komisyonu Tarafından Alınan “İcra Kararları” Veritabanı Oluşturmuştur 2016-10-10 180
011 IFRB- Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Tarafından Yayınlanan Taslak UFRS 3- İşletme Birleşmeleri ve UFRS 11- Müşterek Anlaşmalar Standartlarına İlişkin Değişiklikler 2016-07-29 229
010 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı Geçiş Sürecine İlişkin Örnekler 2016-07-29 171
009 1 Ocak 2016 Tarihi İtibarıyla Yürürlülükte Olan IAS/IFRS’lere İlişkin Özetler 2016-05-30 239
008 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yorumlama Komitesi Tarafından Yayınlanan UFRS 15 – Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Açıklamalar 2016-05-24 198
007 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yorumlama Komitesi Tarafından Mart 2016’da Alınan Kararlara İlişkin Açıklamalar 2016-05-13 224
006 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yorumlama Komitesi Tarafından Ocak 2016’da Alınan Kararlara İlişkin Açıklamalar 2016-05-13 279
005 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yorumlama Komitesi Tarafından Kasım 2015’de Alınan Kararlara İlişkin Açıklamalar 2016-05-13 210
004 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi 2016-03-23 408
003 IFRS 16 - Kiralama İşlemleri 2016-02-12 278
002 31.12.2015 Tarihi İtibarıyla Erken Uygulanabilecek Olan IFRS, IFRS Yorumları ve Değişiklikleri 2016-01-20 247
001 Finansal Kiralamalar 2016-01-18 279
018 31 Aralık 2015 Yıl Sonu İçin İlk Defaya Mahsus Ve Zorunlu Olan UFRS, UFRS Yorumları ve Değişiklikler 2015-12-29 240
017 Taslak Metin - UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri ile UFRS 9 Finansal Araçların Birlikte Uygulanması 2015-12-29 135
016 Taslak metin - 2014-2016 Dönemi Yıllık IFRS İyileştirmeleri 2015-12-29 137
015 Finansal Tablolarda Önemlilik Düzeyi Uygulamaları 2015-12-29 169
014 UFRS Yorumlama Komitesi – Gündem İtirazı (Eylül 2015) 2015-12-29 140
013 UFRS Açıklamaları 2015 2015-12-29 160
012 UFRS Yorumlama Komitesi – Gündem İtirazı ( Temmuz 2015 ) 2015-12-29 124
011 Avrupa Piyasalar ve Menkul Kıymetler Komitesinin Avrupa Yürütme Koordinasyon Oturumu Uygulama Veritabanından 17. Duyurusu 2015-12-29 138
010 UFRS Yorumlama Komitesi – Gündem İtirazı (Mayıs 2015) 2015-12-29 122
009 Raporlama dönemi içerisinde, Tanımlanmış Fayda Planına ilişkin değişiklik durumunda Tanımlanmış Fayda Planının Yeniden Ölçümü, (Tasarlanan UMS 19 ve UFRYK 14 Değişiklikleri) 2015-12-29 159
008 Taslak Metin – IFRS 15 yürürlük tarihi (Tasarlanan UFRS 15 değişiklikleri) 2015-12-29 150
007 UFRS Yorumlama Komitesi – Gündem İtirazı (Mart 2015) 2015-12-29 161
006 Basel Bankacılık Denetim Komitesi - Beklenen Kredi Zararlarına İlişkin Muhasebe Rehberi - UFRS 9 Finansal Araçlar Uygulamasına İlişkin Denetim Gereksinimleri 2015-12-29 153
005 Yükümlülüklerin Sınıflandırılması (Tasarlanan UMS 1 değişiklikleri) 2015-12-29 130
004 UFRS Yorumlama Komitesi – Gündem İtirazı (Ocak 2015) 2015-12-29 134
003 Taslak Metin – Açıklama İnisiyatifi (Tasarlanan UMS 7 Değişiklikleri) 2015-12-29 191
002 Açıklama İnisiyatifi (UMS 1 değişikliği) 2015-12-29 156
001 Yatırım Şirketleri: Konsolidasyon İstisnasının Uygulanışı (UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28 değişikşlikleri) 2015-12-29 178

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 19 / 03 / 2019 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.