TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2007 DUYURULAR

No Başlık Tarih İndirilme
2007-180 24/12/2007 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme Süresi Uzatılmıştır 2007-12-25 853
2007-179 107 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 2007-12-24 775
2007-178 Kasım/2007 Vergilendirme Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 25.12.2007 Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır 2007-12-24 754
2007-177 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 2007-12-13 735
2007-176 Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarının Ortaklara Dağıtılmasında Ortaya Çıkacak Kurumlar Vergisini Yatırım İndirimi Potansiyeli veya Geçmiş Yıl Zarar Mahsup Hakkı İle Önlemenin Mümkün Olup Olmadığı 2007-12-04 817
2007-175 Asgari Geçim İndiriminde Yüksek Ücretliye Büyük Haksızlık 2007-12-03 812
2007-174 Maaşa Değil, Çocuğa, Eşe Göre Asgari Geçim İndirimi 2007-11-30 714
2007-173 Vergi İncelemelerinde Mükellefin Hakları, İdarenin Yükümlülükleri Broşürü 2007-11-28 830
2007-172 Tüm Yönleriyle Vergi İncelemesi Broşürü 2007-11-28 908
2007-171 İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Muhtasar ve KDV Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Zorunluluğu Ertelendi 2007-11-21 875
2007-170 Uluslararası Muhasebe Standartlarına Geçiş Sürecinde Türkiye 2007-11-20 1487
2007-169 Asgari Geçim İndiriminde Uygulama Esasları Netleşiyor 2007-11-20 905
2007-168 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği Yayımlandı 2007-11-19 870
2007-167 5698 Sayılı Kanunla 506 ve 2925 Sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler İle İlgili 2007/86 Sayılı SSK Genelgesi 2007-11-19 840
2007-166 2007/3. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi 16 Kasım 2007 Akşamına Kadar Uzatılmıştır (65 No.lu GV Sirküleri) 2007-11-15 905
2007-165 2008'de vergiler yüzde 7,2 artacak 2007-11-12 742
2007-164 Kurum Alacaklarının Otomatik Olarak İcra Havuzuna Aktarımı, İcra Takip Haciz ve Satış Servislerinin Yeniden Yapılandırılması İle İlgili 2007-81 Sayılı SSK Genelgesi 2007-11-07 1135
2007-163 Gözetim veya Nezaret Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu 2007-11-06 807
2007-162 Konut Edindirme Yardımlarının Geri Ödenmesi İçin İşverenlerin Yapacağı Herhangi Bir Şey Yoktur 2007-11-02 1026
2007-161 Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ve Teknik Hizmetlerle İlgili İstisna Uygulaması 2007-11-02 945
2007-160 İthalatçının Yurt Dışındaki Satıcıdan Aldığı Ciro Primi, İskonto ve Fiyat Farklarının KDV Karşısındaki Durumu 2007-11-01 998
2007-159 Kaldırılan Vergi İadesinin Yerine Getirilen Asgari Geçim İndirimine İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı 2007-10-30 1123
2007-158 15 YTL'lik Yurtdışına Çıkış Harcının Önceden Ödenmesi Tedbir Açısından Yararlıdır 2007-10-24 886
2007-157 Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulması Uygulamasını Anayasa Mahkemesi İptal Etti 2007-10-22 1008
2007-156 5.7.2003 Tarihinden Önce Çalınan veya Trafikten Çekilen Taşıtlar Hakkında Genel Yazı 2007-10-22 867
2007-155 Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (R.G. 19.10.2007 - 26675) 2007-10-19 914
2007-154 2000 Yılından Önce Emekli Olanlardan Yeniden Çalışmaya Başlayanların İkinci Kez Emekli Olma Esasları Meclis'te Dün Kabul Edilen 5698 Sayılı Kanunla Değiştirildi 2007-10-17 885
2007-153 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Genel Tebliğ Taslağı Revize Edildi 2007-10-16 805
2007-152 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/9 2007-10-10 759
2007-151 Muhasebe Kayıtlarının Maliye Bakanlığınca Belirlenen Asgari İhtiyaçları Karşılayan Muhasebe Programları Kullanılarak Oluşturulması ve Bunların Manyetik Ortamda Muhafazasına İlişkin Muhasebe Uygulama G 2007-10-08 911
2007-150 Akaryakıt Pompalarını Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlatmayan Mükelleflere Ceza Uygulaması Hakkında Sirküler Yayımlandı 2007-10-06 782
2007-149 Transfer Fiyatlandırmasında Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları, Uygulamaları ve Mükelleflere Yaşatabileceği Bazı Sıkıntılar 2007-10-05 917
2007-148 2006 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2007-10-04 799
2007-147 Kısmi Bölünmede Aranan Şartlar ve Uygulama 2007-10-02 911
2007-146 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2007) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2007-10-02 893
2007-145 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Verilecek Borcu Yoktur Yazıları İle İlgili 2007-75 Sayılı SSK Genelgesi 2007-10-01 1053
2007-144 Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Plan (2007-2009) 2007-10-01 1429
2007-143 Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Seri : B Sıra No.1 2007-10-01 903
2007-142 KDV Alacağının Gümrük Vergi Borcuna Mahsubu İçin Pratik Bir Yönteme İhtiyaç Vardır 2007-09-27 673
2007-141 506 Sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (R.G. 26.09.2007 - 26655) 2007-09-26 802
2007-140 Bayilere Bedelsiz, Düşük Bedelle veya Emanet Olarak Cihaz, Araç Yahut Donanım Verilmesi 2007-09-25 710
2007-139 Çekilişle Talihli Tüketicilere Hediye Verilmesinde KDV Hesaplanmasına Gerek Olmadığı Kabul Edilmiştir 2007-09-25 774
2007-138 Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Yapılan Hizmetlerde KDV İstisnasının Kapsamı ve Taşeronların Durumu (KDV Md:13/b) 2007-09-24 942
2007-137 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri/1 2007-09-21 845
2007-136 "Borcu Yoktur" ve "Mükellefiyet Yazısı" Elektronik Ortamda Alınabilecek 2007-09-20 913
2007-135 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ Taslağı Yeniden Düzenlenmiştir 2007-09-14 734
2007-134 Tecil Faizlerinin Vergi Matrahından İndirilmesine İzin Verilmelidir 2007-09-07 1282
2007-133 Düşük Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Tutarının Tesbit Şekli ve Önerilerimiz 2007-09-07 728
2007-132 Fason Olarak Yaptırılan Dikim ve Nakış İşlerinde %50 KDV Tevkifatı Yapılması İle Gümrük Beyannamelerinin İbrazı Hakkında 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ Taslağı 2007-09-05 973
2007-131 Çift Kabin Kamyonetlerin Hangi Tarifeye Göre Vergilendirileceği Hakkında 2007/1 Seri No.lu MTV İç Genelgesi 2007-09-05 915
2007-130 Beyan Edilen Gelirin %10'u ile Sınırlı Eğitim, Sağlık Giderleri İndirimi ve Ücretlilerin Durumu 2007-09-03 706
2007-129 Kamu İhalelerine Katılacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge İle İlgili Genel Yazı 2007-08-20 835
2007-128 Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No : 3 2007-08-20 783
2007-127 506 Sayılı Kanun'un Ek 5'inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ 2007-08-20 871
2007-126 İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı % 1,29 Olarak İlan Edildi 2007-07-07 799
2007-125 TMS-37/Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 2007-08-03 1366
2007-124 İşçinin Geçici Olarak Başka Bir İşverenin Emrine Tahsis Edilmesi (Geçici İş İlişkisi) 2007-08-03 952
2007-123 Katma Değer Vergisi Sirküleri/48 2007-07-30 818
2007-122 2006/3 Sayılı Yatırım Teşvik Tebliğinde 2007/1 Sayılı Tebliğ İle Değişiklik Yapıldı 2007-07-25 884
2007-121 Likidite Senetleri Dolayısıyla Lehe Alınan Paralarda BSMV Oranı %1 Olarak Belirlendi (2007/12392 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2007-07-24 1003
2007-120 İdari Para Cezaları İle İlgili 2007-65 Sayılı SSK Genelgesi 2007-07-23 759
2007-119 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Dilekçematik" Uygulaması 2007-07-13 958
2007-118 Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerinde Uygulanacak KDV Oranı Hakkındaki 49 No.lu KDV Sirküleri 2007-07-10 932
2007-117 KDV Tevkifatına Tabi Tutulmuş Mal veya Hizmetin Aktarılmasında Tekrar KDV Tevkifatı Gerekir mi ? 2007-07-09 724
2007-116 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı (Seri No :1) 2007-07-06 1458
2007-115 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2007) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2007-07-05 819
2007-114 Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2007/1) 2007-07-04 742
2007-113 Metal Mamullerde KDV Tevkifatı 2007-07-02 1068
2007-112 Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra No.lu Tebliğ Taslağı 2007-06-25 771
2007-111 1.7.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı İle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2007-06-25 838
2007-110 Devrolan KDV Sorunu Çözülmelidir 2007-06-25 718
2007-109 5084 Sayılı Kanunda 5568 ve 5615 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler İle İlgili 2007-48 Sayılı SSK Genelgesi 2007-06-19 868
2007-108 Konut Finansmanı Sistemi Kapsamında Yapılacak İşlemlerde Harç İstisnası ile İMKB ve SPK'da Yapılan Bazı İşlemlere İlişkin Harç Uygulamasına Son Verilmesi 2007-06-19 848
2007-107 2 Seri No.lu Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği 2007-06-19 746
2007-106 Alüminyum Mamullerinde KDV Tevkifatı Hatalıdır 2007-06-15 857
2007/105 6183 Sayılı Tahsilat Kanunu'nda 5479 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında 4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi 2007-06-14 1000
2007-104 Katma Değer Vergisi Oranlarına İlişkin Sirküler Taslağı 2007-06-08 1009
2007-103 Konut Finansmanı Kapsamında Kullandırılacak Kredilerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Karşısındaki Durumu (2 No.lu Sirküler) 2007-06-08 775
2007-102 Yatırım Teşvik Kararnamesinde Değişiklik (2007/12142 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2007-06-08 759
2007-101 Sera Faaliyetinde Kullanılan Tesisler İle Bazı Zirai Tesislerin İnşaatı Bina İnşaat Harcından İstisna Edilmiştir (5679 Sayılı Kanun) 2007-06-08 958
2007-100 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı Hazırlandı 2007-06-04 717
2007-099 TMS-36 Kapsamında Varlıklarda Değer Düşüklüklerinin Muhasebeleştirilmesi 2007-06-01 1098
2007-098 Transfer Fiyatlandırması Uyuşmazlıklarının Çözümünde Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (Advance Pricing Agreements) 2007-06-01 1053
2007-097 Yüzde 15 Stopaj Vergiyi Artırıyor 2007-05-31 940
2007-096 Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 5664 Sayılı Kanun Yayımlandı 2007-05-30 955
2007-095 Kayıtdışılığı Önleyelim Derken Kayıtdışılığa Yol Açılabilir 2007-05-30 749
2007-094 Bağışlar, Sponsorluklar ve %5'lik Haddin Bazı 2007-05-24 829
2007-093 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2007-05-22 762
2007-092 KOBİ'lerin Vergi Borçlarının 5569 Sayılı Kanun Kapsamında Teciline İlişkin 443 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı 2007-05-18 890
2007-091 Satış Belgesi Düzenleme ve Müşteriye Gönderme Alanındaki İsrafı Önleyelim 2007-05-16 688
2007-090 Kabahatler Kanunu'na İstinaden Uygulanan İdari Para Cezaları Hakkında 442 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği 2007-05-15 1033
2007-089 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar 2007-05-11 841
2007-088 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinde Tereddüt Yoktur 2007-05-11 722
2007-087 Dar Mükelleflere Yapılan Ödemelerde Vergi Anlaşmalarının veya GVK'nun Geçici 67 nci Maddesinin Sağladığı Tavizlerden Yararlanmak İçin Mukimlik Belgesinin Önemi 2007-05-07 966
2007-086 Serbest Bölgeye Yapılan İhracat Teslimlerinde ÖTV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı 2007-05-07 964
2007-085 Rezervasyon Yahut Sipariş İptali Nedeniyle İade Edilmeyen Avanslar ve Alınan Cezalar KDV'ye Tabi Değildir 2007-05-07 1098
2007-084 2009 Yılı Başından İtibaren Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan "Yeni" İbareleri Kaldırılacak 2007-05-07 907
2007-083 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin SSK'ya Olan Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi İle İlgili 2007-33 Sayılı SSK Genelgesi 2007-05-04 1005
2007-082 104 No.lu KDV Genel Tebliği 2007-05-01 889
2007-081 TMS-23 Kapsamında Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 2007-04-30 1044
2007-080 Müşterek bahisler üzerinden alınan eğlence vergisi uygulaması hakkında Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/3 2007-04-30 942
2007-079 Bağımsız Denetimde Yeni Bir Perspektif : Kamu Gözetimi Kurulu 2007-04-30 1294
2007-078 Şirketlerde Tam Bölünme Yoluyla Vergisiz Yeniden Yapılanma 2007-04-30 718
2007-077 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 2007-04-14 758
2007-076 Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No : 8) 2007-04-13 739
2007-075 Dövize Endeksli Kredilerde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Matrahı 2007-04-12 841
2007-074 Biribirinden Ayrılmak veya Yeni Ortaklık Kurmak İsteyen Şirket Hissedarları İçin Vergisiz ve Pratik Çözüm Tam Bölünme 2007-04-12 951
2007-073 6183 Sayılı Kanunun 79. Maddesinde Yapılan Düzenlemeler İle İlgili 2007-23 Sayılı SSK Genelgesi 2007-04-11 936
2007-072 ÖTV Taahhütnamelerine İlişkin Damga Vergisi Uygulaması 2007-04-11 914
2007-071 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) 2007-04-11 1022
2007-070 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2007) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2007-04-10 793
2007-069 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Hakkında 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri/6 2007-04-09 1007
2007-068 Maliye, çalışan ile işvereni karşı karşıya getirmesin 2007-04-06 688
2007-067 Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İştiraklerin ve İş Ortaklıklarının Muhasebeleştirilmesi 2007-04-04 1222
2007-066 Personele Sağlanabilecek Stopaj ve SSK Primi Avantajlı Menfaatler 2007-04-04 930
2007-065 Fason Üretimde Tecil-Terkin Uygulaması Hakkında Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 4 2007-04-04 763
2007-064 2006 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Konusunda Özet Açıklamalar 2007-04-03 705
2007-063 Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Öngören 5615 Sayılı Kanun Mecliste Kabul Edildi 2007-04-02 860
2007-062 Hafta Tatilinde, Genel Tatilde Çalışma ve Fazla Mesai 2007-03-31 847
2007-061 AB Ülkelerinden KDV İadesi Almak Mümkün 2007-03-28 821
2007-060 Bireysel Emeklilik Hesaplarında Haciz Uygulaması Hakkında Tahsilat İç Genelgesi Çıkarıldı 2007-03-27 778
2007-059 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Hakkında 1 No.lu Tebliğ 2007-03-19 1007
2007-058 Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair 2007/11834 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 17.3.2007 - 26465) 2007-03-19 829
2007-057 Mali Tatil Yasalaştı 2007-03-16 751
2007-056 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile Eki Cetvelin Elektronik Ortamda Gönderilmesi 2007-03-13 899
2007-055 Şubat 2007 Vergilendirme Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatımı 2007-03-13 939
2007-054 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması 2007-03-13 860
2007-053 Beyanname Verme Süreleri Değiştirildi. 2006 Yılına Ait Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Mart 2007 Akşamına Kadar Uzatıldı 2007-03-13 730
2007-052 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvillerinde Vergileme 2007-03-13 886
2007-051 Türk İş Dünyası Şeffaflaşmaya Hazır mı ? 2007-03-12 883
2007-050 Basel II Hazırlıkları Hakkında BDDK'nın Basın Duyurusu 2007-03-12 792
2007-049 Harcırahların Gelir ve Damga Vergisi Stopajları ile SSK Primleri Karşısındaki Durumu 2007-03-08 746
2007-048 Malın Alıcı Adına Alıcının Müşterisine Gönderilmesinde Sevk İrsaliyesi ve Fatura 2007-03-06 755
2007-047 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2007-03-05 712
2007-046 2006 Yılına İlişkin Olarak Yatırım İndiriminden Yararlanacak Gelir Vergisi Mükelleflerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (60 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri) 2007-03-02 821
2007-045 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Vergilendirilmesi 2007-03-02 715
2007-044 Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı 2007-03-01 745
2007-043 Ticari Kazançların Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi 2007-02-26 887
2007-042 Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 2007-02-26 1211
2007-041 Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi 2007-02-26 1339
2007-040 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 2007-02-26 908
2007-039 G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi 2007-02-26 859
2007-038 2006 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 2 Nisan 2007 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2007-02-26 728
2007-037 Dövizli Fatura Düzenlenmesi Usulü 2007-02-24 956
2007-036 Belediye Grupları Yeniden Belirlenmiştir (2007/1 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2007-02-23 1292
2007-035 Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi Mart Sonuna Kadar Uzatıldı 2007-02-20 924
2007-034 Mukimlik Belgesi Hakkında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri 2007-02-15 1104
2007-033 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 2007-02-15 677
2007-032 Kira Gelirleri İçin Vergi Hesaplama Makinesi 2007-02-14 888
2007-031 TMS 27 Kapsamında Konsolidasyon İşlemleri 2007-02-08 1139
2007-030 Tecil, Taksitlendirme Yetkileri ile Usul ve Esasları ile İlgili 2007-10 Sayılı Genelge 2007-02-07 951
2007-029 2006/IV. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi 14 Şubat 2007 Çarşamba Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır. 2007-02-06 744
2007-028 Ocak 2007 Vergilendirme Dönemine İlişkin Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Süresi 23 Şubat 2007 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır 2007-02-06 730
2007-027 Yurt Dışından Elektronik Ortamda Gelen Belgelerin Gider veya Maliyet Kaydına Dayanak Olabilmesi 2007-02-06 685
2007-026 Çakışan Hizmet Sürelerinin İptali ve Yersiz Tahsil Edilen Primlerin Devredilen İlgili Sosyal Güvenlik Kurumuna Aktarımı ile ilgili 2007-9 No.lu Genelge 2007-02-06 838
2007-025 Nakliye Aracısı (Forwarder) Firmaların KDV İadesi ile İlgili Bir Mukteza ve Görüşlerimiz 2007-02-02 697
2007-024 Forward İşlemi Kar veya Zararının Ait Olduğu Dönem, İşlemin Sonuçlandığı Dönemdir 2007-02-02 699
2007-023 Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik 2007-01-31 911
2007-022 Faturanın İmzalanması İle İlgili Usul ve Ceza 2007-01-29 1028
2007-021 GVK'nun 19. Maddesi Kapsamında 1.1.2006 Tarihinden Sonra Yapılan Harcamalarda Yatırım İndirimi Uygulaması 2007-01-22 1130
2007-020 Vergi İadesinin Kaldırılmasında Hukuk Tartışması 2007-01-22 679
2007-019 Gelir Vergisi Kanunu’ndaki Değişiklik Gayrimenkul Sektörünü de İlgilendiriyor 2007-01-22 749
2007-018 Harcırahların Gelir ve Damga Vergisi Stopajları ile SSK Primleri Karşısındaki Durumu 2007-01-22 715
2007-017 Örtülü Sermaye Sayılmaması Gereken Borçlanmalar 2007-01-22 1076
2007-016 Çekle Ödemelerde Muhatap Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar 410 YTL'ye Çıkarıldı 2007-01-17 818
2007-015 5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'na İlişkin 1 Seri Nolu Tebliğ'in Taslağı İnternette Yayımlandı 2007-01-15 787
2007-014 Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/8 2007-01-12 760
2007-013 TMS-12 Kapsamında Kurum Vergilerinin Muhasebeleştirilmesi 2007-01-08 914
2007-012 Tahlil Hizmetlerinin Vergisel Açıdan Ticari Faaliyet Sayılması ve Bunun Sonuçları 2007-01-08 835
2007-011 Amortisman Oranları Hakkında Bir Mukteza ve Görüşlerimiz 2007-01-08 802
2007-010 Çekiliş Yoluyla Tüketicilere Hediye Verilmesi 2007-01-08 873
2007-009 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mükellefleri E-Beyanname Uygulaması İçin Duyuru 2007-01-04 893
2007-008 2007 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Taslağı 2007-01-04 935
2007-007 365 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 2007-01-04 728
2007-006 Vasiyetnamenin Hazırlanış Şekli ve Vasiyet Yoluyla Mirasın Planlanması 2007-01-01 892
2007-005 PO'daki uygulama yasalara uygun 2007-01-01 834
2007-004 104 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Taslağı) 2007-01-01 1034
2007-003 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin İntibak Süresi 1 Yıl Uzatılmıştır (2006/1 Sayılı İç Ticaret Tebliği) 2007-01-01 753
2007-002 Ücretlilerde Vergi İndirimine İlişkin Maliye Bakanlığı Rehberi 2007-01-01 923
2007-001 1.1.2007 Tarihinden İtibaren Trafik Muayene İstasyonlarınca Alınacak Muayene Ücretleri 2007-01-01 717

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 29 / 02 / 2020 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.