TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2007 DUYURULAR

No Başlık Tarih İndirilme
2007-180 24/12/2007 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Beyannamelerin Verilme Süresi Uzatılmıştır 2007-12-25 1156
2007-179 107 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı 2007-12-24 1150
2007-178 Kasım/2007 Vergilendirme Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 25.12.2007 Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır 2007-12-24 1153
2007-177 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 2007-12-13 1153
2007-176 Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarının Ortaklara Dağıtılmasında Ortaya Çıkacak Kurumlar Vergisini Yatırım İndirimi Potansiyeli veya Geçmiş Yıl Zarar Mahsup Hakkı İle Önlemenin Mümkün Olup Olmadığı 2007-12-04 1154
2007-175 Asgari Geçim İndiriminde Yüksek Ücretliye Büyük Haksızlık 2007-12-03 1150
2007-174 Maaşa Değil, Çocuğa, Eşe Göre Asgari Geçim İndirimi 2007-11-30 1156
2007-173 Vergi İncelemelerinde Mükellefin Hakları, İdarenin Yükümlülükleri Broşürü 2007-11-28 1153
2007-172 Tüm Yönleriyle Vergi İncelemesi Broşürü 2007-11-28 1152
2007-171 İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Muhtasar ve KDV Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderme Zorunluluğu Ertelendi 2007-11-21 1157
2007-170 Uluslararası Muhasebe Standartlarına Geçiş Sürecinde Türkiye 2007-11-20 1156
2007-169 Asgari Geçim İndiriminde Uygulama Esasları Netleşiyor 2007-11-20 1156
2007-168 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği Yayımlandı 2007-11-19 1151
2007-167 5698 Sayılı Kanunla 506 ve 2925 Sayılı Kanunlara İlişkin Yapılan Değişiklikler İle İlgili 2007/86 Sayılı SSK Genelgesi 2007-11-19 1154
2007-166 2007/3. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi 16 Kasım 2007 Akşamına Kadar Uzatılmıştır (65 No.lu GV Sirküleri) 2007-11-15 1156
2007-165 2008'de vergiler yüzde 7,2 artacak 2007-11-12 1149
2007-164 Kurum Alacaklarının Otomatik Olarak İcra Havuzuna Aktarımı, İcra Takip Haciz ve Satış Servislerinin Yeniden Yapılandırılması İle İlgili 2007-81 Sayılı SSK Genelgesi 2007-11-07 1153
2007-163 Gözetim veya Nezaret Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu 2007-11-06 1152
2007-162 Konut Edindirme Yardımlarının Geri Ödenmesi İçin İşverenlerin Yapacağı Herhangi Bir Şey Yoktur 2007-11-02 1150
2007-161 Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarım, Montaj İşleri ve Teknik Hizmetlerle İlgili İstisna Uygulaması 2007-11-02 1156
2007-160 İthalatçının Yurt Dışındaki Satıcıdan Aldığı Ciro Primi, İskonto ve Fiyat Farklarının KDV Karşısındaki Durumu 2007-11-01 1157
2007-159 Kaldırılan Vergi İadesinin Yerine Getirilen Asgari Geçim İndirimine İlişkin Tebliğ Taslağı Yayımlandı 2007-10-30 1155
2007-158 15 YTL'lik Yurtdışına Çıkış Harcının Önceden Ödenmesi Tedbir Açısından Yararlıdır 2007-10-24 1157
2007-157 Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulması Uygulamasını Anayasa Mahkemesi İptal Etti 2007-10-22 1156
2007-156 5.7.2003 Tarihinden Önce Çalınan veya Trafikten Çekilen Taşıtlar Hakkında Genel Yazı 2007-10-22 1152
2007-155 Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik (R.G. 19.10.2007 - 26675) 2007-10-19 1151
2007-154 2000 Yılından Önce Emekli Olanlardan Yeniden Çalışmaya Başlayanların İkinci Kez Emekli Olma Esasları Meclis'te Dün Kabul Edilen 5698 Sayılı Kanunla Değiştirildi 2007-10-17 1160
2007-153 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ve Genel Tebliğ Taslağı Revize Edildi 2007-10-16 1153
2007-152 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/9 2007-10-10 1156
2007-151 Muhasebe Kayıtlarının Maliye Bakanlığınca Belirlenen Asgari İhtiyaçları Karşılayan Muhasebe Programları Kullanılarak Oluşturulması ve Bunların Manyetik Ortamda Muhafazasına İlişkin Muhasebe Uygulama G 2007-10-08 1153
2007-150 Akaryakıt Pompalarını Ödeme Kaydedici Cihazlara Bağlatmayan Mükelleflere Ceza Uygulaması Hakkında Sirküler Yayımlandı 2007-10-06 1154
2007-149 Transfer Fiyatlandırmasında Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları, Uygulamaları ve Mükelleflere Yaşatabileceği Bazı Sıkıntılar 2007-10-05 1151
2007-148 2006 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2007-10-04 1155
2007-147 Kısmi Bölünmede Aranan Şartlar ve Uygulama 2007-10-02 1152
2007-146 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2007) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2007-10-02 1157
2007-145 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Verilecek Borcu Yoktur Yazıları İle İlgili 2007-75 Sayılı SSK Genelgesi 2007-10-01 1150
2007-144 Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Plan (2007-2009) 2007-10-01 1153
2007-143 Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Seri : B Sıra No.1 2007-10-01 1149
2007-142 KDV Alacağının Gümrük Vergi Borcuna Mahsubu İçin Pratik Bir Yönteme İhtiyaç Vardır 2007-09-27 1157
2007-141 506 Sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (R.G. 26.09.2007 - 26655) 2007-09-26 1156
2007-140 Bayilere Bedelsiz, Düşük Bedelle veya Emanet Olarak Cihaz, Araç Yahut Donanım Verilmesi 2007-09-25 1152
2007-139 Çekilişle Talihli Tüketicilere Hediye Verilmesinde KDV Hesaplanmasına Gerek Olmadığı Kabul Edilmiştir 2007-09-25 1152
2007-138 Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Yapılan Hizmetlerde KDV İstisnasının Kapsamı ve Taşeronların Durumu (KDV Md:13/b) 2007-09-24 1150
2007-137 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri/1 2007-09-21 1155
2007-136 "Borcu Yoktur" ve "Mükellefiyet Yazısı" Elektronik Ortamda Alınabilecek 2007-09-20 1158
2007-135 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ Taslağı Yeniden Düzenlenmiştir 2007-09-14 1152
2007-134 Tecil Faizlerinin Vergi Matrahından İndirilmesine İzin Verilmelidir 2007-09-07 1159
2007-133 Düşük Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İade Tutarının Tesbit Şekli ve Önerilerimiz 2007-09-07 1154
2007-132 Fason Olarak Yaptırılan Dikim ve Nakış İşlerinde %50 KDV Tevkifatı Yapılması İle Gümrük Beyannamelerinin İbrazı Hakkında 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğ Taslağı 2007-09-05 1150
2007-131 Çift Kabin Kamyonetlerin Hangi Tarifeye Göre Vergilendirileceği Hakkında 2007/1 Seri No.lu MTV İç Genelgesi 2007-09-05 1155
2007-130 Beyan Edilen Gelirin %10'u ile Sınırlı Eğitim, Sağlık Giderleri İndirimi ve Ücretlilerin Durumu 2007-09-03 1152
2007-129 Kamu İhalelerine Katılacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge İle İlgili Genel Yazı 2007-08-20 1151
2007-128 Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Seri No : 3 2007-08-20 1155
2007-127 506 Sayılı Kanun'un Ek 5'inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulanması Hakkında Tebliğ 2007-08-20 1155
2007-126 İkinci Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı % 1,29 Olarak İlan Edildi 2007-07-07 1153
2007-125 TMS-37/Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar 2007-08-03 1157
2007-124 İşçinin Geçici Olarak Başka Bir İşverenin Emrine Tahsis Edilmesi (Geçici İş İlişkisi) 2007-08-03 1154
2007-123 Katma Değer Vergisi Sirküleri/48 2007-07-30 1153
2007-122 2006/3 Sayılı Yatırım Teşvik Tebliğinde 2007/1 Sayılı Tebliğ İle Değişiklik Yapıldı 2007-07-25 1160
2007-121 Likidite Senetleri Dolayısıyla Lehe Alınan Paralarda BSMV Oranı %1 Olarak Belirlendi (2007/12392 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2007-07-24 1153
2007-120 İdari Para Cezaları İle İlgili 2007-65 Sayılı SSK Genelgesi 2007-07-23 1154
2007-119 Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Dilekçematik" Uygulaması 2007-07-13 1152
2007-118 Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşlerinde Uygulanacak KDV Oranı Hakkındaki 49 No.lu KDV Sirküleri 2007-07-10 1150
2007-117 KDV Tevkifatına Tabi Tutulmuş Mal veya Hizmetin Aktarılmasında Tekrar KDV Tevkifatı Gerekir mi ? 2007-07-09 1150
2007-116 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı (Seri No :1) 2007-07-06 1152
2007-115 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2007) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2007-07-05 1157
2007-114 Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No : 2007/1) 2007-07-04 1152
2007-113 Metal Mamullerde KDV Tevkifatı 2007-07-02 1156
2007-112 Mali Tatil Uygulaması Hakkında 1 Sıra No.lu Tebliğ Taslağı 2007-06-25 1150
2007-111 1.7.2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı İle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2007-06-25 1152
2007-110 Devrolan KDV Sorunu Çözülmelidir 2007-06-25 1148
2007-109 5084 Sayılı Kanunda 5568 ve 5615 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler İle İlgili 2007-48 Sayılı SSK Genelgesi 2007-06-19 1155
2007-108 Konut Finansmanı Sistemi Kapsamında Yapılacak İşlemlerde Harç İstisnası ile İMKB ve SPK'da Yapılan Bazı İşlemlere İlişkin Harç Uygulamasına Son Verilmesi 2007-06-19 1156
2007-107 2 Seri No.lu Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği 2007-06-19 1151
2007-106 Alüminyum Mamullerinde KDV Tevkifatı Hatalıdır 2007-06-15 1155
2007/105 6183 Sayılı Tahsilat Kanunu'nda 5479 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında 4 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi 2007-06-14 1148
2007-104 Katma Değer Vergisi Oranlarına İlişkin Sirküler Taslağı 2007-06-08 1153
2007-103 Konut Finansmanı Kapsamında Kullandırılacak Kredilerin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Karşısındaki Durumu (2 No.lu Sirküler) 2007-06-08 1157
2007-102 Yatırım Teşvik Kararnamesinde Değişiklik (2007/12142 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2007-06-08 1150
2007-101 Sera Faaliyetinde Kullanılan Tesisler İle Bazı Zirai Tesislerin İnşaatı Bina İnşaat Harcından İstisna Edilmiştir (5679 Sayılı Kanun) 2007-06-08 1157
2007-100 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı Hazırlandı 2007-06-04 1148
2007-099 TMS-36 Kapsamında Varlıklarda Değer Düşüklüklerinin Muhasebeleştirilmesi 2007-06-01 1156
2007-098 Transfer Fiyatlandırması Uyuşmazlıklarının Çözümünde Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (Advance Pricing Agreements) 2007-06-01 1159
2007-097 Yüzde 15 Stopaj Vergiyi Artırıyor 2007-05-31 1149
2007-096 Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair 5664 Sayılı Kanun Yayımlandı 2007-05-30 1153
2007-095 Kayıtdışılığı Önleyelim Derken Kayıtdışılığa Yol Açılabilir 2007-05-30 1152
2007-094 Bağışlar, Sponsorluklar ve %5'lik Haddin Bazı 2007-05-24 1151
2007-093 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2007-05-22 1153
2007-092 KOBİ'lerin Vergi Borçlarının 5569 Sayılı Kanun Kapsamında Teciline İlişkin 443 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı 2007-05-18 1152
2007-091 Satış Belgesi Düzenleme ve Müşteriye Gönderme Alanındaki İsrafı Önleyelim 2007-05-16 1152
2007-090 Kabahatler Kanunu'na İstinaden Uygulanan İdari Para Cezaları Hakkında 442 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği 2007-05-15 1150
2007-089 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar 2007-05-11 1152
2007-088 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinde Tereddüt Yoktur 2007-05-11 1153
2007-087 Dar Mükelleflere Yapılan Ödemelerde Vergi Anlaşmalarının veya GVK'nun Geçici 67 nci Maddesinin Sağladığı Tavizlerden Yararlanmak İçin Mukimlik Belgesinin Önemi 2007-05-07 1151
2007-086 Serbest Bölgeye Yapılan İhracat Teslimlerinde ÖTV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı 2007-05-07 1153
2007-085 Rezervasyon Yahut Sipariş İptali Nedeniyle İade Edilmeyen Avanslar ve Alınan Cezalar KDV'ye Tabi Değildir 2007-05-07 1154
2007-084 2009 Yılı Başından İtibaren Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan "Yeni" İbareleri Kaldırılacak 2007-05-07 1154
2007-083 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin SSK'ya Olan Borçlarının Tecil ve Taksitlendirilmesi İle İlgili 2007-33 Sayılı SSK Genelgesi 2007-05-04 1153
2007-082 104 No.lu KDV Genel Tebliği 2007-05-01 1155
2007-081 TMS-23 Kapsamında Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi 2007-04-30 1155
2007-080 Müşterek bahisler üzerinden alınan eğlence vergisi uygulaması hakkında Belediye Gelirleri Kanunu Sirküleri/3 2007-04-30 1154
2007-079 Bağımsız Denetimde Yeni Bir Perspektif : Kamu Gözetimi Kurulu 2007-04-30 1157
2007-078 Şirketlerde Tam Bölünme Yoluyla Vergisiz Yeniden Yapılanma 2007-04-30 1150
2007-077 Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri 2007-04-14 1153
2007-076 Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No : 8) 2007-04-13 1153
2007-075 Dövize Endeksli Kredilerde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Matrahı 2007-04-12 1151
2007-074 Biribirinden Ayrılmak veya Yeni Ortaklık Kurmak İsteyen Şirket Hissedarları İçin Vergisiz ve Pratik Çözüm Tam Bölünme 2007-04-12 1148
2007-073 6183 Sayılı Kanunun 79. Maddesinde Yapılan Düzenlemeler İle İlgili 2007-23 Sayılı SSK Genelgesi 2007-04-11 1151
2007-072 ÖTV Taahhütnamelerine İlişkin Damga Vergisi Uygulaması 2007-04-11 1155
2007-071 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) 2007-04-11 1150
2007-070 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2007) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2007-04-10 1158
2007-069 Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Hakkında 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri/6 2007-04-09 1150
2007-068 Maliye, çalışan ile işvereni karşı karşıya getirmesin 2007-04-06 1149
2007-067 Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İştiraklerin ve İş Ortaklıklarının Muhasebeleştirilmesi 2007-04-04 1159
2007-066 Personele Sağlanabilecek Stopaj ve SSK Primi Avantajlı Menfaatler 2007-04-04 1151
2007-065 Fason Üretimde Tecil-Terkin Uygulaması Hakkında Özel Tüketim Vergisi Sirküleri / 4 2007-04-04 1158
2007-064 2006 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Konusunda Özet Açıklamalar 2007-04-03 1151
2007-063 Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Öngören 5615 Sayılı Kanun Mecliste Kabul Edildi 2007-04-02 1151
2007-062 Hafta Tatilinde, Genel Tatilde Çalışma ve Fazla Mesai 2007-03-31 1151
2007-061 AB Ülkelerinden KDV İadesi Almak Mümkün 2007-03-28 1151
2007-060 Bireysel Emeklilik Hesaplarında Haciz Uygulaması Hakkında Tahsilat İç Genelgesi Çıkarıldı 2007-03-27 1156
2007-059 Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Hakkında 1 No.lu Tebliğ 2007-03-19 1149
2007-058 Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair 2007/11834 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G. 17.3.2007 - 26465) 2007-03-19 1152
2007-057 Mali Tatil Yasalaştı 2007-03-16 1155
2007-056 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile Eki Cetvelin Elektronik Ortamda Gönderilmesi 2007-03-13 1154
2007-055 Şubat 2007 Vergilendirme Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatımı 2007-03-13 1156
2007-054 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresinin Uzatılması 2007-03-13 1154
2007-053 Beyanname Verme Süreleri Değiştirildi. 2006 Yılına Ait Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Mart 2007 Akşamına Kadar Uzatıldı 2007-03-13 1154
2007-052 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvillerinde Vergileme 2007-03-13 1156
2007-051 Türk İş Dünyası Şeffaflaşmaya Hazır mı ? 2007-03-12 1152
2007-050 Basel II Hazırlıkları Hakkında BDDK'nın Basın Duyurusu 2007-03-12 1153
2007-049 Harcırahların Gelir ve Damga Vergisi Stopajları ile SSK Primleri Karşısındaki Durumu 2007-03-08 1154
2007-048 Malın Alıcı Adına Alıcının Müşterisine Gönderilmesinde Sevk İrsaliyesi ve Fatura 2007-03-06 1150
2007-047 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2007-03-05 1149
2007-046 2006 Yılına İlişkin Olarak Yatırım İndiriminden Yararlanacak Gelir Vergisi Mükelleflerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (60 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri) 2007-03-02 1156
2007-045 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Vergilendirilmesi 2007-03-02 1154
2007-044 Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı 2007-03-01 1159
2007-043 Ticari Kazançların Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi 2007-02-26 1150
2007-042 Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 2007-02-26 1156
2007-041 Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi 2007-02-26 1153
2007-040 Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi 2007-02-26 1148
2007-039 G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi 2007-02-26 1151
2007-038 2006 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 2 Nisan 2007 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2007-02-26 1152
2007-037 Dövizli Fatura Düzenlenmesi Usulü 2007-02-24 1149
2007-036 Belediye Grupları Yeniden Belirlenmiştir (2007/1 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2007-02-23 1150
2007-035 Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi Mart Sonuna Kadar Uzatıldı 2007-02-20 1150
2007-034 Mukimlik Belgesi Hakkında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri 2007-02-15 1154
2007-033 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 2007-02-15 1157
2007-032 Kira Gelirleri İçin Vergi Hesaplama Makinesi 2007-02-14 1162
2007-031 TMS 27 Kapsamında Konsolidasyon İşlemleri 2007-02-08 1150
2007-030 Tecil, Taksitlendirme Yetkileri ile Usul ve Esasları ile İlgili 2007-10 Sayılı Genelge 2007-02-07 1150
2007-029 2006/IV. Dönem Geçici Vergi Beyanname Verme Süresi 14 Şubat 2007 Çarşamba Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır. 2007-02-06 1157
2007-028 Ocak 2007 Vergilendirme Dönemine İlişkin Katma Değer Vergisi Beyanname Verme Süresi 23 Şubat 2007 Cuma Günü Mesai Saati Sonuna Kadar Uzatılmıştır 2007-02-06 1156
2007-027 Yurt Dışından Elektronik Ortamda Gelen Belgelerin Gider veya Maliyet Kaydına Dayanak Olabilmesi 2007-02-06 1151
2007-026 Çakışan Hizmet Sürelerinin İptali ve Yersiz Tahsil Edilen Primlerin Devredilen İlgili Sosyal Güvenlik Kurumuna Aktarımı ile ilgili 2007-9 No.lu Genelge 2007-02-06 1150
2007-025 Nakliye Aracısı (Forwarder) Firmaların KDV İadesi ile İlgili Bir Mukteza ve Görüşlerimiz 2007-02-02 1153
2007-024 Forward İşlemi Kar veya Zararının Ait Olduğu Dönem, İşlemin Sonuçlandığı Dönemdir 2007-02-02 1152
2007-023 Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmalarının Onaylanması, Kabulü ve Uygulanmasına İlişkin Genel Şartlar Hakkında Yönetmelik 2007-01-31 1150
2007-022 Faturanın İmzalanması İle İlgili Usul ve Ceza 2007-01-29 1151
2007-021 GVK'nun 19. Maddesi Kapsamında 1.1.2006 Tarihinden Sonra Yapılan Harcamalarda Yatırım İndirimi Uygulaması 2007-01-22 1160
2007-020 Vergi İadesinin Kaldırılmasında Hukuk Tartışması 2007-01-22 1155
2007-019 Gelir Vergisi Kanunu’ndaki Değişiklik Gayrimenkul Sektörünü de İlgilendiriyor 2007-01-22 1151
2007-018 Harcırahların Gelir ve Damga Vergisi Stopajları ile SSK Primleri Karşısındaki Durumu 2007-01-22 1151
2007-017 Örtülü Sermaye Sayılmaması Gereken Borçlanmalar 2007-01-22 1154
2007-016 Çekle Ödemelerde Muhatap Bankanın Sorumlu Olduğu Tutar 410 YTL'ye Çıkarıldı 2007-01-17 1155
2007-015 5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'na İlişkin 1 Seri Nolu Tebliğ'in Taslağı İnternette Yayımlandı 2007-01-15 1157
2007-014 Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri/8 2007-01-12 1153
2007-013 TMS-12 Kapsamında Kurum Vergilerinin Muhasebeleştirilmesi 2007-01-08 1152
2007-012 Tahlil Hizmetlerinin Vergisel Açıdan Ticari Faaliyet Sayılması ve Bunun Sonuçları 2007-01-08 1151
2007-011 Amortisman Oranları Hakkında Bir Mukteza ve Görüşlerimiz 2007-01-08 1149
2007-010 Çekiliş Yoluyla Tüketicilere Hediye Verilmesi 2007-01-08 1150
2007-009 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mükellefleri E-Beyanname Uygulaması İçin Duyuru 2007-01-04 1154
2007-008 2007 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Taslağı 2007-01-04 1152
2007-007 365 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 2007-01-04 1151
2007-006 Vasiyetnamenin Hazırlanış Şekli ve Vasiyet Yoluyla Mirasın Planlanması 2007-01-01 1150
2007-005 PO'daki uygulama yasalara uygun 2007-01-01 1157
2007-004 104 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Taslağı) 2007-01-01 1156
2007-003 Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin İntibak Süresi 1 Yıl Uzatılmıştır (2006/1 Sayılı İç Ticaret Tebliği) 2007-01-01 1152
2007-002 Ücretlilerde Vergi İndirimine İlişkin Maliye Bakanlığı Rehberi 2007-01-01 1152
2007-001 1.1.2007 Tarihinden İtibaren Trafik Muayene İstasyonlarınca Alınacak Muayene Ücretleri 2007-01-01 1155

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 15 / 08 / 2020