TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2008 VERGİ SİRKÜLERLERİ

No Başlık Tarih İndirilme
2008/120 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5827 Sayılı Kanun 2008-12-30 1193
2008/119 Amortisman Oranlarında Değişiklik ve İlaveler Yapan 389 No.lu VUK Genel Tebliği 2008-12-29 1289
2008/118 2008 Yılına İlişkin İndirim Oranı %64,9 Olarak İlan Edilmiştir (270 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2008-12-25 1048
2008/117 31.12.2008 Tarihinde Süresi Bitecek Mali Uygulamalar 2008-12-19 920
2008/116 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 5811 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğ 2008-12-17 1151
2008/115 Tam Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumlar Tarafından Elde Edilen Halka Açık Şirket Hisse Senetlerinin Alım-Satım Kazançlarında %0 Olarak Belirlenen Yeni Kesinti Oranının Nasıl Uygulanacağı (269 Seri No.l 2008-12-17 1229
2008/114 Anonim Şirketlerde YTL/TL Geçişi ve Hisse Senetlerinin İtibari Değeri 2008-12-05 1063
2008/113 Genel Ekonomik Kriz veya Zorlayıcı Sebeplerle İşin Geçici Olarak Durması Hallerinde İşçilere İşsizlik Sigortasından "Kısa Çalışma Ödeneği" Verilmesi İle İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi Durumunda İşçile 2008-12-01 1230
2008/112 Serbest Bölgelerdeki Vergisel Teşvikler Değiştirildi (5810 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) 2008-11-26 1267
2008/111 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 5811 Sayılı Kanun 2008-11-25 1170
2008/110 Kurumlar Vergisi Kanununda 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında 3 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 2008-11-24 1162
2008/109 Bankaların Maaş İşlemleri Nedeniyle Yaptıkları Promosyon Ödemelerinin Vergisel Boyutu (4 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirküleri) 2008-11-24 980
2008/108 2008 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (%12) ve Bu Orandan Etkilenen Bazı Mali Uygulamalar 2008-11-20 1172
2008/107 Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 2008-11-19 1265
2008/106 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Payında Beş Puanlık İndirime İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır 2008-11-14 1238
2008/105 Tam Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumların Halka Açık Şirketlerin Hisse Senetlerinin Alım-Satımından Elde Ettikleri Kazançlardaki Stopaj Oranı %10''dan Sıfıra Düşürülmüştür (2008/14272 Sayılı Bakanlar Kur 2008-11-13 1013
2008/104 Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Fuel-Oil ve Motorinde ÖTV İstisnası Uygulaması ve ÖTV''de Teminat ve Usulsüzlük Cezası Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler (15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebli 2008-10-31 1221
2008103 Gecikmiş Vergi Borçlarına Düşük Faizle (Yıllık %3) Tecil İmkanı Getirilmiştir (Tahsilat Genel Tebliği Seri : B, Sıra No : 4) 2008-10-30 1130
2008/102 İşverenlerce Ödenen Sağlık Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Sigorta Primine Tabi Tutulması 2008-10-27 1332
2008/101 Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sosyal Güvenlik Hukuku Karşısındaki Durumu 2008-10-24 1312
2008/100 Emekli Olup Çalışmaya Devam Edenlerin Sosyal Sigorta Mevzuatı Karşısındaki Durumu (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Uygulaması) 2008-10-20 1164
2008/099 Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Prim Oranları 2008-10-17 1058
2008/098 2003 Yılında Yapılan Fon Payı Kesintilerinin İadesi İmkanı Doğmuştur (13 Sayılı 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri) 2008-10-08 1105
2008/097 Gözlük ve Küspe Konularında KDV Oranı Değişikliği 2008-09-22 994
2008/096 KDV Beyannamesinin, Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Bedellere İlişkin 45 No.lu Satırı İle İlgili Maliye Bakanlığı Duyurusu 2008-08-29 1127
2008/095 Yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 2008-08-28 1161
2008/094 Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Konusunda Yapılan Değişiklikler (386 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2008-08-28 1155
2008/093 2009 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (53 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2008-08-27 1102
2008/092 Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İçin Başvuru Süresi Uzatıldı 2008-08-19 967
2008/091 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin SPK Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 2008-08-15 1062
2008/090 Sigorta Şirketleri İle Acentelerinin BSMV ve KDV Düzeninde Yapılan Değişiklikler 2008-08-14 1190
2008/089 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu''nda 5786 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 2008-08-08 1165
2008/088 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete''de Yayımlanmıştır 2008-08-06 1133
2008/087 Araç Devirlerinin Trafik Tescil Şube Veya Büroları Tarafından Yapılmasını Öngören Düzenlemenin Yürürlüğü 1.1.2009 Tarihine Ertelendi 2008-08-05 977
2008/086 Belge Düzeninde Bazı Değişiklikler Yapan 385 No.lu VUK Genel Tebliği 2008-08-01 1141
2008/085 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayımlanmıştır 2008-08-01 1214
2008/084 Gayrimenkul Alım Satımlarında Tapu Harcı Emlak Vergi Değerinden Az Olmamak Üzere Gerçek Alım - Satım Bedeli Üzerinden Ödenecektir (56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2008-07-29 1289
2008/083 Kira Tahsilat ve Ödemelerinin Banka veya Posta İdareleri Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir (268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2008-07-29 1105
2008/082 KDV Oranlarında Değişiklik 2008-07-24 1090
2008/081 Konaklama Tesislerinin KDV İade Hesaplarına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Dolayısıyla Yüklenilen KDV’lerin Dahil Edilmesi Yasaklanmıştır 2008-07-24 1084
2008/080 Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye'de Gayrimenkul Sahibi Olabilmelerine İlişkin Yeni Düzenleme 2008-07-22 900
2008/079 110 No.lu KDV Genel Tebliği 2008-07-11 1123
2008/078 5766 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Tahsilat Kanunu''nda Yapılan Değişiklikler (Tahsilat Genel Tebliği Seri : A Sıra No :2) (2008/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi) 2008-07-11 1237
2008/077 ÖTV Kanununa Ekli Listeler Yeniden Düzenlenmiş ve II Sayılı Listeye Dahil Olan Mallara (Otomobil, Otobüs Kamyon vb.) Asgari ÖTV Uygulaması Getirilmiştir (5766 Sayılı Kanun Md.19, Yürürlük : 01.07.2 2008-06-30 1080
2008/076 Vergi Borcu 150.000 YTL.''yi Aşan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir (384 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2008-06-30 994
2008/075 Çalışanlara Hizmet Karşılığı Yapılan Avans Ödemeleri Damga Vergisine Tabi Tutulmuştur 2008-06-26 1337
2008/074 Anonim Şirketlerin Alım-Satım (İhale) Kararları Damga Vergisi Kapsamından Çıkarılmıştır 2008-06-25 1124
2008/073 Gelir Vergisi Kanunu''nda 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında 267 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 2008-06-25 1076
2008/072 İlave Genç Erkek İle Kadın İstihdamını Teşvik 2008-06-20 912
2008/071 Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu Değiştirilmiş, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu Kaldırılmıştır 2008-06-20 1172
2008/070 Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezaları Tecil Kapsamına Alınmıştır (2008/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi) 2008-06-12 991
2008/069 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5766 Sayılı Kanun Resmi Gazete''de Yayımlanmıştır 2008-06-09 954
2008/068 Taşıt Kimlik Birimi Sistemi İle İlgili 383 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 2008-06-04 937
2008/067 Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Restoranlarda Verilen Hizmetlerde Belge Düzeni (382 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2008-06-04 1112
2008/066 Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi Ertelenmiştir 2008-06-02 1136
2008/065 2007 Yılı İle 2008 Yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan Dönemlerine İlişkin Ba ve Bs Formlarının 5 Haziran 2008 Akşamına Kadar Verilmesi Gerekmektedir 2008-05-13 1108
2008/064 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu''nda Değişiklikler Öngören 5754 Sayılı Kanun Resim Gazete''de Yayımlandı 2008-05-08 1003
2008/063 Noter Satış Senedi İle Satışı Yapılan Taşıtların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Mükellefiyetine İlişkin 30 Seri No.lu MTV Genel Tebliği 2008-05-06 1194
2008/062 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar 2008-05-01 841
2008/061 2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle 1 Seri No.lu Tebliğde Yapılan Değişiklikler 2008-04-28 972
2008/060 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 2 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 1 Sayılı Sirküler 2008-04-28 1250
2008/059 Kambiyo Muamelelerinde Uygulanan BSMV (Kambiyo Gider Vergisi) Oranı Binde Birden Sıfıra İndirilmiştir (2008/13459 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2008-04-15 1093
2008/058 Transfer Fiyatlandırması Raporunun Hazırlanma Süresi Hazıran Sonuna Kadar Uzatıldı, Serbest Bölgeler Rapor Kapsamına Alındı (2008/13490 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2008-04-14 864
2008/057 Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) (109 No.lu KDV Genel Tebliği) 2008-04-11 942
2008/056 Bazı Makine ve Binek Oto Teslimlerine İlişkin KDV Oranı Değişikliği 2008-04-08 1093
2008/055 5736 Sayılı Uzlaşma Kanunu''ndan Yararlanma Süresi 30.4.2008 Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatıldı (4 Sıra No.lu Tebliğ) 2008-03-27 932
2008/054 VUK''nun 359''uncu Maddesinde Yazılı Fiillerle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi Halleri Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Kapsamına Girmemektedir 2008-03-24 1100
2008/053 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Uygulama Esaslarını Düzenleyen 2007-32/33 Sayılı Tebliğ Yürürlükten Kaldırıldı, Yerine 2008-32/34 Sayılı Tebliğ Yayımlandı 2008-03-18 1233
2008/052 Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanun 2008-03-17 1068
2008/051-Ek4 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki Örneği 2008-03-07 1210
2008/051-Ek3 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Örneği 2008-03-07 1140
2008/051-Ek2 2007 Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanına İlişkin Örnekler 2008-03-07 1017
2008/051-Ek1 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2007 Yılında Elde Edilecek Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım-Satım Kazançlarında Vergileme 2008-03-07 917
2008/051 2007 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2008-03-07 1097
2008/050 KDV İadelerinde Dövizle İlgili Belge Aranan ve Aranmayan İhracat Türleri (2008/2 Sayılı KDV İç Genelgesi) 2008-03-06 1032
2008/049 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında 5736 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Sıra No.lu Genel Tebliğ 2008-03-05 1128
2008/048 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında 5736 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır 2008-02-28 1134
2008/047 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimlerinde KDV Tevkifatı Oranı %50''den %90''a Çıkarılmış, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Etlerinin Tesliminde %50 KDV Tevkifatı Getirilmiştir 2008-02-27 1006
2008/046 Konaklama Tesislerinde ve Seyahat Acentalarında KDV Uygulamasına İlişkin 108 No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler 2008-02-27 1295
2008/045 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği''nin Avans Kar Dağıtımına İlişkin Düzenlemelerinin Yürütmesi Danıştay''ca Durdurulmuştur 2008-02-22 1045
2008/044 Seyahat Acentaları ve Tarım Makinalarında KDV Oran Değişikliği 2008-02-14 1108
2008/043 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarında 2008 Yılında Değişiklik Yoktur (2008/13196 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2008-02-13 989
2008/042 5728 Sayılı "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" İle Vergi Ceza Normlarında Yapılan Değişiklikler 2008-02-12 1088
2008/041 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Mecburiyeti Kaldırılmıştır (2008/13186 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) 2008-02-11 1071
2008/040 KDV ve Muhtasar Beyannamede Açılan Yeni Satırlar 2008-02-08 1078
2008/039 E-Beyan Uygulamasında Son Gelişmeler 2008-01-18 1029
2008/038 YMM''lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2008-01-16 971
2008/037 Belge Düzenine İlişkin 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2008-01-11 997
2008/036 2006 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin 2007 Yılı İçin Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2008-01-08 1012
2008/035 2008 Yılında Vergiden Müstesna olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri. 2008-01-08 1045
2008/034 KDV Mahsup Alanları Daraltılmıştır 2008-01-07 932
2008/033 Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının İmal Veya İnşa Edilmesi Yahut Ettirilmesi İle İlgili Olarak Yapılan Malzeme Alımlarında KDV İstisnası Uygulaması Değiştirilmiştir 2008-01-07 958
2008/032 Geceleme Hizmetlerinde % 8 KDV Uygulaması 2008-01-07 1087
2008/031 % 8 KDV Oranına Tabi Yiyecek Ve İçecek Sunumları 2008-01-07 1133
2008/030 Pamuk, Yün ve Ham Deri Teslimleri % 50 Oranında KDV Tevkifatına Tabi Hale Getirilmiştir 2008-01-07 1046
2008/029 Tekstil Ve Konfeksiyon Alanındaki Fason İşler % 50 Oranında KDV Tevkifatına Tabi Tutulmuştur 2008-01-07 966
2008/028 107 no.lu KDV Genel Tebliği 2008-01-07 1030
2008/027 Kar Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Hadler 2008-01-02 829
2008/026 Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM''lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2008-01-02 873
2008/025 KDV Oranları Komple Yeniden Düzenlendi ve Bu Arada Finansal Kiralamadaki KDV Avantajı Sona Erdi (2007/13033 Sayılı Kararname) 2008-01-01 1349
2008/024 2008 Yılı İçin Geçerli Asgari Geçim İndirimi Tutarları 2008-01-01 994
2008/023 2008 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 2008-01-01 895
2008/022 31.12.2007 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar 2008-01-01 870
2008/021 1.1.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli SSK İdari Para Cezaları 2008-01-01 916
2008/020 2008 Yılı İçin Geçerli Sigorta Primi Kesilmeyecek Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları 2008-01-01 884
2008/019 1 Ocak 2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücreti İle Yeni SSK Prim Tabanı ve Tavanı 2008-01-01 1102
2008/018 2008 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifeleri 2008-01-01 1064
2008/017 2007 Yılına İlişkin İndirim Oranı %37,7 Olarak İlan Edilmiştir (266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2008-01-01 847
2008/016 2008 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had (KDV Hariç 9,00 YTL) 2008-01-01 868
2008/015 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2008-01-01 862
2008/014 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Değerli Kağıt Bedelleri 2008-01-01 808
2008/013 2008 Yılında Uygulanacak Harçlar (54 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2008-01-01 913
2008/012 2008 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri (34 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2008-01-01 993
2008/011 2008 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı %3,6 Olarak İlan Edilmiştir (52 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği) 2008-01-01 880
2008/010 2008 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları (50 Seri No.lu DV Genel Tebliği) 2008-01-01 949
2008/009 2008 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hadleri İle Vergi Tarifesi 2008-01-01 917
2008/008 Değeri 600 YTL''yi Aşmayan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 2008 Yılında Doğrudan Gider Yazılabilir 2008-01-01 886
2008/007 Fatura Kesmeye İlişkin Had 2008 Yılı İçin 600 YTL''ye Yükselmiştir 2008-01-01 835
2008/006 2008 Yılında Satın Alınacak Cep Telefonu Sim Kartlarında Tahakkuk Edecek Maktu Özel İletişim Vergisi 27,80 YTL. Olarak Belirlenmiştir (3 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği) 2008-01-01 938
2008/005 2008 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergsi Tutarları ve Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzeri Taşıtlar İçin Kasko Sigortası Değeri Uygulaması (29 Seri No.lu MTV Genel Tebliği) 2008-01-01 945
2008/004 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar 2008-01-01 894
2008/003 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2008-01-01 849
2008/002 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 2008-01-01 905
2008/001 2008 Yılı Defter Tasdikleri 2008-01-01 891

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 29 / 02 / 2020 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.