TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2008 VERGİ SİRKÜLERLERİ

No Başlık Tarih İndirilme
2008/120 Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 5827 Sayılı Kanun 2008-12-30 1224
2008/119 Amortisman Oranlarında Değişiklik ve İlaveler Yapan 389 No.lu VUK Genel Tebliği 2008-12-29 1307
2008/118 2008 Yılına İlişkin İndirim Oranı %64,9 Olarak İlan Edilmiştir (270 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2008-12-25 1074
2008/117 31.12.2008 Tarihinde Süresi Bitecek Mali Uygulamalar 2008-12-19 947
2008/116 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 5811 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğ 2008-12-17 1176
2008/115 Tam Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumlar Tarafından Elde Edilen Halka Açık Şirket Hisse Senetlerinin Alım-Satım Kazançlarında %0 Olarak Belirlenen Yeni Kesinti Oranının Nasıl Uygulanacağı (269 Seri No.l 2008-12-17 1259
2008/114 Anonim Şirketlerde YTL/TL Geçişi ve Hisse Senetlerinin İtibari Değeri 2008-12-05 1090
2008/113 Genel Ekonomik Kriz veya Zorlayıcı Sebeplerle İşin Geçici Olarak Durması Hallerinde İşçilere İşsizlik Sigortasından "Kısa Çalışma Ödeneği" Verilmesi İle İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi Durumunda İşçile 2008-12-01 1257
2008/112 Serbest Bölgelerdeki Vergisel Teşvikler Değiştirildi (5810 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) 2008-11-26 1293
2008/111 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 5811 Sayılı Kanun 2008-11-25 1197
2008/110 Kurumlar Vergisi Kanununda 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında 3 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 2008-11-24 1193
2008/109 Bankaların Maaş İşlemleri Nedeniyle Yaptıkları Promosyon Ödemelerinin Vergisel Boyutu (4 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirküleri) 2008-11-24 1011
2008/108 2008 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (%12) ve Bu Orandan Etkilenen Bazı Mali Uygulamalar 2008-11-20 1193
2008/107 Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik 2008-11-19 1285
2008/106 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Primleri İşveren Payında Beş Puanlık İndirime İlişkin SGK Genelgesi Yayımlanmıştır 2008-11-14 1264
2008/105 Tam Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumların Halka Açık Şirketlerin Hisse Senetlerinin Alım-Satımından Elde Ettikleri Kazançlardaki Stopaj Oranı %10''dan Sıfıra Düşürülmüştür (2008/14272 Sayılı Bakanlar Kur 2008-11-13 1042
2008/104 Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Fuel-Oil ve Motorinde ÖTV İstisnası Uygulaması ve ÖTV''de Teminat ve Usulsüzlük Cezası Uygulamalarına İlişkin Değişiklikler (15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebli 2008-10-31 1245
2008103 Gecikmiş Vergi Borçlarına Düşük Faizle (Yıllık %3) Tecil İmkanı Getirilmiştir (Tahsilat Genel Tebliği Seri : B, Sıra No : 4) 2008-10-30 1158
2008/102 İşverenlerce Ödenen Sağlık Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının Sigorta Primine Tabi Tutulması 2008-10-27 1354
2008/101 Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sosyal Güvenlik Hukuku Karşısındaki Durumu 2008-10-24 1352
2008/100 Emekli Olup Çalışmaya Devam Edenlerin Sosyal Sigorta Mevzuatı Karşısındaki Durumu (Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Uygulaması) 2008-10-20 1185
2008/099 Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Prim Oranları 2008-10-17 1077
2008/098 2003 Yılında Yapılan Fon Payı Kesintilerinin İadesi İmkanı Doğmuştur (13 Sayılı 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri) 2008-10-08 1124
2008/097 Gözlük ve Küspe Konularında KDV Oranı Değişikliği 2008-09-22 1014
2008/096 KDV Beyannamesinin, Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Bedellere İlişkin 45 No.lu Satırı İle İlgili Maliye Bakanlığı Duyurusu 2008-08-29 1150
2008/095 Yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 2008-08-28 1189
2008/094 Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Konusunda Yapılan Değişiklikler (386 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2008-08-28 1177
2008/093 2009 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (53 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2008-08-27 1123
2008/092 Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İçin Başvuru Süresi Uzatıldı 2008-08-19 989
2008/091 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin SPK Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 2008-08-15 1086
2008/090 Sigorta Şirketleri İle Acentelerinin BSMV ve KDV Düzeninde Yapılan Değişiklikler 2008-08-14 1212
2008/089 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu''nda 5786 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 2008-08-08 1186
2008/088 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanuna İlişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete''de Yayımlanmıştır 2008-08-06 1156
2008/087 Araç Devirlerinin Trafik Tescil Şube Veya Büroları Tarafından Yapılmasını Öngören Düzenlemenin Yürürlüğü 1.1.2009 Tarihine Ertelendi 2008-08-05 994
2008/086 Belge Düzeninde Bazı Değişiklikler Yapan 385 No.lu VUK Genel Tebliği 2008-08-01 1157
2008/085 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği Yayımlanmıştır 2008-08-01 1236
2008/084 Gayrimenkul Alım Satımlarında Tapu Harcı Emlak Vergi Değerinden Az Olmamak Üzere Gerçek Alım - Satım Bedeli Üzerinden Ödenecektir (56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2008-07-29 1306
2008/083 Kira Tahsilat ve Ödemelerinin Banka veya Posta İdareleri Aracılığıyla Yapılması Zorunluluğu Getirilmiştir (268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2008-07-29 1122
2008/082 KDV Oranlarında Değişiklik 2008-07-24 1107
2008/081 Konaklama Tesislerinin KDV İade Hesaplarına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Dolayısıyla Yüklenilen KDV’lerin Dahil Edilmesi Yasaklanmıştır 2008-07-24 1112
2008/080 Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilerin Türkiye'de Gayrimenkul Sahibi Olabilmelerine İlişkin Yeni Düzenleme 2008-07-22 919
2008/079 110 No.lu KDV Genel Tebliği 2008-07-11 1143
2008/078 5766 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Tahsilat Kanunu''nda Yapılan Değişiklikler (Tahsilat Genel Tebliği Seri : A Sıra No :2) (2008/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi) 2008-07-11 1268
2008/077 ÖTV Kanununa Ekli Listeler Yeniden Düzenlenmiş ve II Sayılı Listeye Dahil Olan Mallara (Otomobil, Otobüs Kamyon vb.) Asgari ÖTV Uygulaması Getirilmiştir (5766 Sayılı Kanun Md.19, Yürürlük : 01.07.2 2008-06-30 1099
2008/076 Vergi Borcu 150.000 YTL.''yi Aşan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir (384 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2008-06-30 1010
2008/075 Çalışanlara Hizmet Karşılığı Yapılan Avans Ödemeleri Damga Vergisine Tabi Tutulmuştur 2008-06-26 1362
2008/074 Anonim Şirketlerin Alım-Satım (İhale) Kararları Damga Vergisi Kapsamından Çıkarılmıştır 2008-06-25 1147
2008/073 Gelir Vergisi Kanunu''nda 5766 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hakkında 267 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 2008-06-25 1091
2008/072 İlave Genç Erkek İle Kadın İstihdamını Teşvik 2008-06-20 930
2008/071 Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu Değiştirilmiş, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu Kaldırılmıştır 2008-06-20 1190
2008/070 Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezaları Tecil Kapsamına Alınmıştır (2008/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi) 2008-06-12 1007
2008/069 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5766 Sayılı Kanun Resmi Gazete''de Yayımlanmıştır 2008-06-09 971
2008/068 Taşıt Kimlik Birimi Sistemi İle İlgili 383 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 2008-06-04 951
2008/067 Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Restoranlarda Verilen Hizmetlerde Belge Düzeni (382 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2008-06-04 1126
2008/066 Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi Ertelenmiştir 2008-06-02 1169
2008/065 2007 Yılı İle 2008 Yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan Dönemlerine İlişkin Ba ve Bs Formlarının 5 Haziran 2008 Akşamına Kadar Verilmesi Gerekmektedir 2008-05-13 1128
2008/064 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu''nda Değişiklikler Öngören 5754 Sayılı Kanun Resim Gazete''de Yayımlandı 2008-05-08 1029
2008/063 Noter Satış Senedi İle Satışı Yapılan Taşıtların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Mükellefiyetine İlişkin 30 Seri No.lu MTV Genel Tebliği 2008-05-06 1213
2008/062 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar 2008-05-01 858
2008/061 2 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle 1 Seri No.lu Tebliğde Yapılan Değişiklikler 2008-04-28 988
2008/060 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 2 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 1 Sayılı Sirküler 2008-04-28 1273
2008/059 Kambiyo Muamelelerinde Uygulanan BSMV (Kambiyo Gider Vergisi) Oranı Binde Birden Sıfıra İndirilmiştir (2008/13459 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2008-04-15 1125
2008/058 Transfer Fiyatlandırması Raporunun Hazırlanma Süresi Hazıran Sonuna Kadar Uzatıldı, Serbest Bölgeler Rapor Kapsamına Alındı (2008/13490 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2008-04-14 881
2008/057 Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) (109 No.lu KDV Genel Tebliği) 2008-04-11 958
2008/056 Bazı Makine ve Binek Oto Teslimlerine İlişkin KDV Oranı Değişikliği 2008-04-08 1110
2008/055 5736 Sayılı Uzlaşma Kanunu''ndan Yararlanma Süresi 30.4.2008 Mesai Saati Bitimine Kadar Uzatıldı (4 Sıra No.lu Tebliğ) 2008-03-27 957
2008/054 VUK''nun 359''uncu Maddesinde Yazılı Fiillerle Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi Halleri Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Kapsamına Girmemektedir 2008-03-24 1118
2008/053 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın Uygulama Esaslarını Düzenleyen 2007-32/33 Sayılı Tebliğ Yürürlükten Kaldırıldı, Yerine 2008-32/34 Sayılı Tebliğ Yayımlandı 2008-03-18 1250
2008/052 Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 5746 Sayılı Kanun 2008-03-17 1083
2008/051-Ek4 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki Örneği 2008-03-07 1227
2008/051-Ek3 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Örneği 2008-03-07 1164
2008/051-Ek2 2007 Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanına İlişkin Örnekler 2008-03-07 1036
2008/051-Ek1 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2007 Yılında Elde Edilecek Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım-Satım Kazançlarında Vergileme 2008-03-07 933
2008/051 2007 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2008-03-07 1117
2008/050 KDV İadelerinde Dövizle İlgili Belge Aranan ve Aranmayan İhracat Türleri (2008/2 Sayılı KDV İç Genelgesi) 2008-03-06 1059
2008/049 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında 5736 Sayılı Kanuna İlişkin 1 Sıra No.lu Genel Tebliğ 2008-03-05 1146
2008/048 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında 5736 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır 2008-02-28 1152
2008/047 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimlerinde KDV Tevkifatı Oranı %50''den %90''a Çıkarılmış, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Etlerinin Tesliminde %50 KDV Tevkifatı Getirilmiştir 2008-02-27 1028
2008/046 Konaklama Tesislerinde ve Seyahat Acentalarında KDV Uygulamasına İlişkin 108 No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler 2008-02-27 1315
2008/045 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği''nin Avans Kar Dağıtımına İlişkin Düzenlemelerinin Yürütmesi Danıştay''ca Durdurulmuştur 2008-02-22 1061
2008/044 Seyahat Acentaları ve Tarım Makinalarında KDV Oran Değişikliği 2008-02-14 1127
2008/043 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranlarında 2008 Yılında Değişiklik Yoktur (2008/13196 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2008-02-13 1010
2008/042 5728 Sayılı "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" İle Vergi Ceza Normlarında Yapılan Değişiklikler 2008-02-12 1110
2008/041 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme Mecburiyeti Kaldırılmıştır (2008/13186 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) 2008-02-11 1087
2008/040 KDV ve Muhtasar Beyannamede Açılan Yeni Satırlar 2008-02-08 1096
2008/039 E-Beyan Uygulamasında Son Gelişmeler 2008-01-18 1047
2008/038 YMM''lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2008-01-16 986
2008/037 Belge Düzenine İlişkin 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2008-01-11 1012
2008/036 2006 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin 2007 Yılı İçin Hangi Oranlarla Endeksleneceği 2008-01-08 1036
2008/035 2008 Yılında Vergiden Müstesna olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri. 2008-01-08 1064
2008/034 KDV Mahsup Alanları Daraltılmıştır 2008-01-07 949
2008/033 Deniz, Hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarının İmal Veya İnşa Edilmesi Yahut Ettirilmesi İle İlgili Olarak Yapılan Malzeme Alımlarında KDV İstisnası Uygulaması Değiştirilmiştir 2008-01-07 977
2008/032 Geceleme Hizmetlerinde % 8 KDV Uygulaması 2008-01-07 1109
2008/031 % 8 KDV Oranına Tabi Yiyecek Ve İçecek Sunumları 2008-01-07 1157
2008/030 Pamuk, Yün ve Ham Deri Teslimleri % 50 Oranında KDV Tevkifatına Tabi Hale Getirilmiştir 2008-01-07 1062
2008/029 Tekstil Ve Konfeksiyon Alanındaki Fason İşler % 50 Oranında KDV Tevkifatına Tabi Tutulmuştur 2008-01-07 990
2008/028 107 no.lu KDV Genel Tebliği 2008-01-07 1045
2008/027 Kar Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Hadler 2008-01-02 847
2008/026 Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM''lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2008-01-02 896
2008/025 KDV Oranları Komple Yeniden Düzenlendi ve Bu Arada Finansal Kiralamadaki KDV Avantajı Sona Erdi (2007/13033 Sayılı Kararname) 2008-01-01 1368
2008/024 2008 Yılı İçin Geçerli Asgari Geçim İndirimi Tutarları 2008-01-01 1016
2008/023 2008 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 2008-01-01 915
2008/022 31.12.2007 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar 2008-01-01 894
2008/021 1.1.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli SSK İdari Para Cezaları 2008-01-01 936
2008/020 2008 Yılı İçin Geçerli Sigorta Primi Kesilmeyecek Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zammı Tutarları 2008-01-01 905
2008/019 1 Ocak 2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgari Ücreti İle Yeni SSK Prim Tabanı ve Tavanı 2008-01-01 1125
2008/018 2008 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifeleri 2008-01-01 1082
2008/017 2007 Yılına İlişkin İndirim Oranı %37,7 Olarak İlan Edilmiştir (266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2008-01-01 863
2008/016 2008 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had (KDV Hariç 9,00 YTL) 2008-01-01 889
2008/015 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2008-01-01 882
2008/014 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Değerli Kağıt Bedelleri 2008-01-01 831
2008/013 2008 Yılında Uygulanacak Harçlar (54 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2008-01-01 937
2008/012 2008 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri (34 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği) 2008-01-01 1014
2008/011 2008 Yılı Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Matrahlarının Hesabında Esas Alınacak Artış Oranı %3,6 Olarak İlan Edilmiştir (52 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği) 2008-01-01 902
2008/010 2008 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları (50 Seri No.lu DV Genel Tebliği) 2008-01-01 971
2008/009 2008 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hadleri İle Vergi Tarifesi 2008-01-01 941
2008/008 Değeri 600 YTL''yi Aşmayan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 2008 Yılında Doğrudan Gider Yazılabilir 2008-01-01 913
2008/007 Fatura Kesmeye İlişkin Had 2008 Yılı İçin 600 YTL''ye Yükselmiştir 2008-01-01 861
2008/006 2008 Yılında Satın Alınacak Cep Telefonu Sim Kartlarında Tahakkuk Edecek Maktu Özel İletişim Vergisi 27,80 YTL. Olarak Belirlenmiştir (3 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği) 2008-01-01 959
2008/005 2008 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergsi Tutarları ve Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları ve Benzeri Taşıtlar İçin Kasko Sigortası Değeri Uygulaması (29 Seri No.lu MTV Genel Tebliği) 2008-01-01 962
2008/004 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar 2008-01-01 914
2008/003 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2008-01-01 868
2008/002 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 2008-01-01 928
2008/001 2008 Yılı Defter Tasdikleri 2008-01-01 909

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 30 / 05 / 2020