TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2006 VERGİ SİRKÜLERLERİ

No Başlık Tarih İndirilme
2006/123 2006 Yılına İlişkin İndirim Oranı %46,5 Olarak İlan Edilmiştir(260 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2006-12-25 1003
2006/122 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnası Uygulaması Tasdik Kapsamına Alınmıştır(40 Seri No'lu SM, SMMM Ve YMM Kanunu Genel Tebliği) 2006-12-25 1039
2006/121 Mazbut Vakıflara 1.1.2004 Tarihinden Önce Yapılan Kira Ödemeleri İle İlgili 261 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 2006-12-25 1045
2006/120 20.12.2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %25'den %29'a Çıkarılmıştır 2006-12-25 914
2006/119 Örtülü Sermaye Mukayesesinde Esas Alınacak Öz Sermaye Tutarının Nasıl Tespit Edileceği ve Yıl Sonuna Kadar Yapılacak Sermaye Artırımlarının Önemi 2006-12-08 1088
2006/118 ÖTV Uygulamalarında Düzenlenmesi Gereken YMM Üretim Rapoırlarının Verilme Sürelerine İlişkin Değişiklikler (12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği) 2006-12-04 1010
2006/117 Yapı Kooperatiflerinde Yeni Muafiyet Şartları (5 No.lu KVK Sirküleri) 2006-11-29 1161
2006/116 2006 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (%7.8) ve Bu Orandan Etkilenen Mali Uygulamalar 2006-11-20 957
2006/115 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinin Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubuna İlişkin 101 No.lu KDV Genel Tebliği 2006-11-16 1117
2006/114 2006 Yılına İlişkin Emlak Vergisi İkinci Taksitlerinin Kasım Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekmektedir(49 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2006-11-13 1144
2006/113 Kurumlarda Kabul Edilen ve Edilmeyen Giderler, İndirimler ve Zararlar (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Md.8,9,10 ve 11) 2006-11-08 1111
2006/112 Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f) 2006-10-10 1515
2006/111 Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı İle Bu Dönemde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2006-10-09 869
2006/110 Yeni Yatırım Teşvik Kararnamesi (2006/10921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-10-09 1129
2006/109 Eurobondlardan Elde Edilen Faiz Gelirleri İle Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2006-10-06 973
2006/108 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2006 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi(258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2006-10-05 1042
2006/107 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2006) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2006-10-05 835
2006/106 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 3/b Maddesindeki Vergi İndiriminden Yararlanılması YMM 2006-10-04 1022
2006/105 İş Akdi Sona Eren İşçilere Yapılan Ödemelerle İlgili 16-370 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-10-03 1358
2006/104 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 2006-10-02 977
2006/103 1.7.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı İle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2006-10-02 816
2006/102 Yeni Haliyle Kurumlar Vergisi İstisnaları 2006-09-28 1176
2006/101 Kısmi Bölünmenin Sağladığı Vergisiz Yeniden Yapılanma İmkanı Yeni KVK Kapsamında Devam Etmektedir 2006-09-27 1260
2006/100 Yeni KVK Kapsamında Yapılan Vergisiz Şirket Devirleri ve Devralınan Şirkete Ait Zarar Mahsup Hakkının Devralan Şirket Tarafından Kullanılması 2006-09-27 1098
2006/099 Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi 2006-09-27 1235
2006/098 100 No.lu KDV Genel Tebliği 2006-09-18 972
2006/097 Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihazlardan Verilen Fişler Gider Belgesi Olarak Kullanılabilecektir 2006-09-11 1109
2006/096 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılacak Motorin Teslimleriyle İlgili ÖTV İstisnasına İlişkin 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği 2006-09-08 941
2006/095 Serbest Bölge Kazancı İstisnasından Yararlananların Faiz, Repo, Kur Farkı Gibi Finansal Kazançlarının Vergiye Tabi Olduğu Yolundaki 85 No.lu KVK Genel Tebliği Hükmünün Yürütmesi Durdurulmuştur 2006-09-06 1020
2006/094 T.C Uyruklu Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanma Zorunluluğu1.1.2007 Tarihinde Başlayacaktır 2006-09-01 1076
2006/093 Avrupa Birliğince veya Türkiye ile Avrupa Birliği Tarafından Müştereken Finanse Edilen Projelerde ÖTV İadesi (3 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği) 2006-09-01 986
2006/092 1.1.2004 Tarihinden Önce Yapılan Kadastro Yenileme İşlemlerinden Harç Alınmayacağına İlişkin 51 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2006-08-25 871
2006/091 2007 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (48 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2006-08-22 1072
2006/090-EK2 Ba ve Bs Formlarına İlişkin 362 Sıra No.luVergi Usul Kanunu Genel Tebliği Ek 2 2006-08-17 842
2006/090-EK1 Ba ve Bs Formlarına İlişkin 362 Sıra No.luVergi Usul Kanunu Genel Tebliği Ek 1 2006-08-17 843
2006/090 Ba ve Bs Formlarına İlişkin 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2006-08-17 1228
2006/089 Yatırım İndirimiyle İlgili 3 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2006-08-08 963
2006/088 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması İle 30.04.2006 Tarihinden Önce İhalesi Bitmiş Yapım İşlerinde Tevkifat Uygulaması Hakkında 41 Seri No.lu KDV Sirküleri 2006-08-04 1054
2006/087 İhraç Edilecek Elektriğin Üretiminde Kullanılacak Fuel Oilin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi Sıfıra İndirilmiştir(2006/10798 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-08-04 839
2006/086 İhraç Malı Taşıyan Araçlara KDV ve ÖTV'den Müstesna Olarak Motorin Teslim Edilebilecek Sınır Kapıları Belirlendi(2006/10784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-08-04 1057
2006/085 Geçici Vergi Oranları ve İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Hangi Oranların Uygulanacağı 2006-07-27 858
2006/084 Yerli Yatırımcıların Stopaj Oranı İle Kâr Dağıtım Stopajının Oranı Değiştirildi(2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-07-25 1200
2006/083 İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı İle Bu Dönemde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2006-07-21 856
2006/082 Elektronik Defter ve Belge Uygulaması Başlatılmıştır(361 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2006-07-17 963
2006/081 Uzlaşma Komisyonları ve Yetki Sınırları 2006-07-17 1370
2006/080 Sakatlık İndirimi ve İndirimden Yararlanabilmek İçin Alınacak Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Düzenlemeler 2006-07-17 1115
2006/079 5535 Sayılı Kanunla Yapılan Vergisel Düzenlemeler 2006-07-17 1123
2006/078 2006 Yılı Emlak Vergisi Tutarlarının Düzeltilmesi İmkanını Getiren 5538 Sayılı Kanunla Yapılan Vergisel Düzenlemeler 2006-07-17 1031
2006/077 Kültür Yatırımları ve Girişimlerinin Teşvikine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır 2006-07-17 878
2006/076 %1 veya %8 KDV Oranlı Teslim ve Hizmetlerde Bulunanlara Aylık Olarak, Mahsup Yoluyla KDV İadesi Başlamıştır 2006-07-14 991
2006/075 Kapıcı Ücretleri (ve diğer bazı ücretler) Damga Vergisi'nden İstisna Edilmiştir 2006-07-13 1032
2006/074 99 No.lu KDV Genel Tebliği 2006-07-13 1026
2006/073 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2006) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2006-07-12 771
2006/072 Vergi Borcu 125.000 YTL.'yi Aşan Mükellefler İlan Edilecektir(359 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2006-07-12 966
2006/071 GVK’nun Geçici 67 nci Maddesinde Bazı Değişiklikler Yapan 5527 Sayılı Kanun Düzenlemeleri 2006-07-11 897
2006/070 Kurumlarda Zarar Mahsubu(5520 Sayılı Kanun’la Getirilen Yeni Esaslar) 2006-07-10 1021
2006/069 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Çerçevesinde 5520 Sayılı KVK'nun Örtülü Sermayeye İlişkin Düzenlemeleri 2006-07-06 1087
2006/068 Tam ve Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerde Geçerli Vergi Kesintisi Oranları 2006-06-29 847
2006/067 Beyan Edilecek Damga Vergisinin Bulunmaması Halinde Vergi Dairesine Bildirim Yükümlülüğü Kaldırıldı(46 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2006-06-23 975
2006/066 5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geneli Hakkında Özet Açıklamalar 2006-06-22 1016
2006/065 Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçilerinin Hukuki Statüleri ve Bunlara Yapılan Ödemelerin Vergi ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Durumu 2006-05-26 1090
2006/064 Yeni Vergi Ziyaı Cezası Tatbikatına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2006-05-17 915
2006/063 2005 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin Hangi Oranlarla Endeksleneceği(52 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri) 2006-05-08 920
2006/062 10 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler 2006-05-05 964
2006/061 Yatırım İndiriminin Kaldırılmasına İlişkin Düzenlemeler ve Sonuçları 2006-05-03 955
2006/060 Yurt Dışına İhraç Malını Taşıyan Kamyon, Çekici ve Soğutucu Ünitesine Sahip Römorkların Standart Depolarına Yurt Dışına Çıkışlarında Yapılacak Motorin Teslimleri ÖTV ve KDV'den İstisna Edilmiştir 2006-05-02 891
2006/059 Vergi Levhalarının Mayıs Ayı İçinde Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir (x) 2006-05-01 1057
2006/058 Tecil Faizi Oranı Yıllık %30''dan %24''e Düşürülmüştür(438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) 2006-04-28 767
2006/057 Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulmasını Gerektiren Borç Miktarı 15.000 YTL.''den 25.000 YTL'ye Yükseltilmiştir(439 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) 2006-04-27 797
2006/056 Avrupa Birliğince veya Türkiye ile Avrupa Birliği Tarafından Müştereken Finanse Edilen Projelerde KDV İadeleri(2 no.lu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği) 2006-04-25 1125
2006/055 5479 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler 2006-04-24 789
2006/054 Gecikme Zammı Oranı Aylık %3'ten %2,5'a Düşürülmüştür(2006/10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-04-21 922
2006/053 5479 Sayılı Kanunla Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 2006-04-19 942
2006/052 5479 Sayılı Kanunla İhdas Edilen Yeni Vergi Ziyaı Cezası ve Dönemler İtibariyle Uygulanması Gereken Vergi Cezaları 2006-04-12 914
2006/051 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2006) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2006-04-11 818
2006/050 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 5479 Sayılı Kanun 2006-04-10 870
2006/049 Yurtdışına Çıkış Harcı Uygulamasında Değişiklik 2006-03-29 818
2006/048 Vade Farkı Ve Kur Farkı Faturalarında KDV Oranı Ve Bu Faturaların Ne Zaman Düzenlenmesi Gerektiği 2006-03-22 1164
2006/047 KDV Oranı Değiştikten Sonra Yapılan Mal İadelerindeEski Oran Uygulanması Gerekmektedir 2006-03-20 930
2006/046 98 No.lu KDV Genel Tebliği 2006-03-20 895
2006/045 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Ve Yurt Dışına Yapılacak İş Sehahatlerinde Personele 2006 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Harcırah Gündelikleri 2006-03-14 842
2006/044 S.S.K. Ve Bağ-Kur Borçlarının Yeniden YapılandırılmasıHakkındaki 5458 Sayılı Kanunun İhtiva Ettiği Esaslar 2006-03-09 1136
2006/043 Tekstil Ürünlerinde KDV Oranı % 18'den % 8'e Düşürülmüştür 2006-03-08 886
2006/042 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve Geçici Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar 2006-03-02 904
2006/041 Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığında Belge Düzeni, İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenen Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi Ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yeni Uzlaşma Sınırları Hakkın 2006-02-27 1628
2006/040 Kanunla Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarından Gelir Ve Aylık Alanlara Yapılan Ödemelerde Artış Yapılmasına Ve Bu Kurumlarla İlgili Bazı Hükümlerin Değiştirilmesine İlişkin 5454 Sayılı Kanunun İhtiva Et 2006-02-20 1254
2006/039 2006 Yılı Mart Ayının 15'ine Kadar Verilecek Olan 2005 Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi Sırasında Gözönünde Bulundurulacak Esaslar, Hâdler ve Tarife. 2006-02-20 1223
2006/038 Ocak Dönemine İlişkin KDV Beyannamesinin Verilme Süresi 22 Şubat 2006 Akşamına Kadar Uzatıldı 2006-02-09 1498
2006/037 Dördüncü Dönem Geçici Verig Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Şubat 2006, Ocak Dönemine İlişkin Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi 22 Şubat 2006 Akşamına Kadar Uzatıldı. 2006-02-08 1420
2006/036 En Az 50 İşçi Çalıştıran Sanayi İşletmelerinde İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu 2006-01-26 1577
2006/035 Mevduat Faizi, Repo ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığında Ödenen Kar Paylarının Vergilendirilmesi 2006-01-26 1406
2006/034 2006 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri 2006-01-18 1563
2006/033 Kurumlarda 2005 Yılı Vergi Karşılığı Ve 2005 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Konusunda Açıklamalar-1 2006-01-17 1770
2006/032 Kâr Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Hâdler 2006-01-16 1425
2006/031 2005 Yılı İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır 2006-01-04 1246
2006/030 YMM'lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2006-01-04 1599
2006/029 Vergi Beyannamelerinin SM Veya SMMM'lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2006-01-04 1404
2006/028 İndirimli Bina (Emlak) Vergisi Oranı Uygulamasına İlişkin 47 Seri No.Lu Emlak Vergisi Genel Tebliği-1 2006-01-04 1422
2006/027 2005 Yılında % 1 Veya % 8 Oranla İşlem Yapanların Yıllık KDV İade Hakkı-1 2006-01-03 1756
2006/026 97 No.lu KDV Genel Tebliği 2006-01-03 1327
2006/025 31.12.2005 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar 2006-01-02 1199
2006/024 2005 Yılı Harcamalarına İlişkin Ücretlilerde Vergi İndirimi Ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aylık Alanlarda Vergi İadesi İşlemleri Ve Müeyyideleri 2006-01-02 1547
2006/023 01.01.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2006-01-02 1160
2006/022 01.01.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 2006-01-02 1420
2006/021 1.1.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kanuni Faiz Ve Kanuni Temerrüt Faizi Oranı (% 9) İle Ticari İşlerde Geçerli Yeni Temerrüt Faizi Oranı (% 25) 2006-01-01 1512
2006/020 Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarından Sağlanan Gelirler İle Bazı Menkul Sermaye İratlarından % 15 Oranında Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Gvk?nun Geçici 67?nci Maddesi Hakkında 257 2006-01-01 1524
2006/019 2006 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri 2006-01-01 1162
2006/018 2006 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifeleri 2006-01-01 1452
2006/017 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had Ve Tutarlardaki Değişiklikler (2005/9826 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-01-01 1260
2006/016 2006 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had ( 2005/9826 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ) 2006-01-01 1298
2006/015 İşyerlerine İlişkin Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarının Hesaplanmasında Kullanılan Bina Derecelerinin Belirlenmesine Yönelik 2005/9817 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2006-01-01 1553
2006/014 2006 Yılı Bina (Emlak) Vergisi Oranı Sıfıra İndirilen Kişiler (2005/9827 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-01-01 1449
2006/013 2006 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları (45 Seri No.lu DV Genel Tebliği) 2006-01-01 1463
2006/012 Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları Ve Benzeri Taşıtlar İçin Kasko Sigortası Değeri Uygulaması 2006-01-01 1716
2006/011 1 Ocak 2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgarî Ücret, Yeni SSK Prim Tabanı Ve Tavanı İle SSK İdarî Para Cezaları 2006-01-01 1154
2006/010 2005 Yılı Ücretlerine İlişkin Vergi İndirimi Uygulaması-1 2006-01-01 1317
2006/009 2006 Yılı Defter Tasdikleri 2006-01-01 1323
2006/008 20.12.2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı % 30?dan %25?e Düşürülmüştür 2006-01-01 1240
2006/007 2006 Yılında Uygulanacak Harçlar-1 ( 49 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2006-01-01 1126
2006/006 01.01.2006 Tarihinden İtibaren Değerli Kâğıt Bedellerinde Yapılan Değişiklik 2006-01-01 1290
2006/005 Değeri 520 YTL'yi Aşmayan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 2006 Yılında Doğrudan Gider Yazılabilir 2006-01-01 1161
2006/004 Fatura Kesmeye İlişkin Had 2006 Yılı İçin 520 YTL'ye Yükselmiştir 2006-01-01 1359
2006/003 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01.01.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Hâd Ve Miktarlar 2006-01-01 1374
2006/002 2006 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hâdleri İle Vergi Tarifesi 2006-01-01 1635
2006/001 2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (25 Seri No.lu MTV Genel Tebliği) 2006-01-01 1288

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 17 / 11 / 2019 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.