TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


2006 VERGİ SİRKÜLERLERİ

No Başlık Tarih İndirilme
2006/123 2006 Yılına İlişkin İndirim Oranı %46,5 Olarak İlan Edilmiştir(260 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2006-12-25 1155
2006/122 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnası Uygulaması Tasdik Kapsamına Alınmıştır(40 Seri No'lu SM, SMMM Ve YMM Kanunu Genel Tebliği) 2006-12-25 1134
2006/121 Mazbut Vakıflara 1.1.2004 Tarihinden Önce Yapılan Kira Ödemeleri İle İlgili 261 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 2006-12-25 1153
2006/120 20.12.2006 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %25'den %29'a Çıkarılmıştır 2006-12-25 999
2006/119 Örtülü Sermaye Mukayesesinde Esas Alınacak Öz Sermaye Tutarının Nasıl Tespit Edileceği ve Yıl Sonuna Kadar Yapılacak Sermaye Artırımlarının Önemi 2006-12-08 1177
2006/118 ÖTV Uygulamalarında Düzenlenmesi Gereken YMM Üretim Rapoırlarının Verilme Sürelerine İlişkin Değişiklikler (12 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği) 2006-12-04 1088
2006/117 Yapı Kooperatiflerinde Yeni Muafiyet Şartları (5 No.lu KVK Sirküleri) 2006-11-29 1242
2006/116 2006 Yılı Yeniden Değerleme Oranı (%7.8) ve Bu Orandan Etkilenen Mali Uygulamalar 2006-11-20 1036
2006/115 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinin Elektrik ve Doğalgaz Borçlarına Mahsubuna İlişkin 101 No.lu KDV Genel Tebliği 2006-11-16 1196
2006/114 2006 Yılına İlişkin Emlak Vergisi İkinci Taksitlerinin Kasım Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekmektedir(49 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2006-11-13 1224
2006/113 Kurumlarda Kabul Edilen ve Edilmeyen Giderler, İndirimler ve Zararlar (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Md.8,9,10 ve 11) 2006-11-08 1183
2006/112 Gayrimenkul ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası(5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f) 2006-10-10 1593
2006/111 Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı İle Bu Dönemde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2006-10-09 949
2006/110 Yeni Yatırım Teşvik Kararnamesi (2006/10921 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-10-09 1205
2006/109 Eurobondlardan Elde Edilen Faiz Gelirleri İle Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2006-10-06 1046
2006/108 Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2006 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi(258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2006-10-05 1127
2006/107 Üçüncü Geçici Vergi Dönem Sonu (30.09.2006) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2006-10-05 920
2006/106 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkındaki Kanun'un 3/b Maddesindeki Vergi İndiriminden Yararlanılması YMM 2006-10-04 1096
2006/105 İş Akdi Sona Eren İşçilere Yapılan Ödemelerle İlgili 16-370 Ek Sayılı SSK Genelgesi 2006-10-03 1469
2006/104 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 2006-10-02 1055
2006/103 1.7.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı İle Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2006-10-02 889
2006/102 Yeni Haliyle Kurumlar Vergisi İstisnaları 2006-09-28 1267
2006/101 Kısmi Bölünmenin Sağladığı Vergisiz Yeniden Yapılanma İmkanı Yeni KVK Kapsamında Devam Etmektedir 2006-09-27 1369
2006/100 Yeni KVK Kapsamında Yapılan Vergisiz Şirket Devirleri ve Devralınan Şirkete Ait Zarar Mahsup Hakkının Devralan Şirket Tarafından Kullanılması 2006-09-27 1198
2006/099 Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi 2006-09-27 1300
2006/098 100 No.lu KDV Genel Tebliği 2006-09-18 1045
2006/097 Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihazlardan Verilen Fişler Gider Belgesi Olarak Kullanılabilecektir 2006-09-11 1171
2006/096 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılacak Motorin Teslimleriyle İlgili ÖTV İstisnasına İlişkin 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği 2006-09-08 1000
2006/095 Serbest Bölge Kazancı İstisnasından Yararlananların Faiz, Repo, Kur Farkı Gibi Finansal Kazançlarının Vergiye Tabi Olduğu Yolundaki 85 No.lu KVK Genel Tebliği Hükmünün Yürütmesi Durdurulmuştur 2006-09-06 1110
2006/094 T.C Uyruklu Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanma Zorunluluğu1.1.2007 Tarihinde Başlayacaktır 2006-09-01 1164
2006/093 Avrupa Birliğince veya Türkiye ile Avrupa Birliği Tarafından Müştereken Finanse Edilen Projelerde ÖTV İadesi (3 Sıra No.lu Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği) 2006-09-01 1067
2006/092 1.1.2004 Tarihinden Önce Yapılan Kadastro Yenileme İşlemlerinden Harç Alınmayacağına İlişkin 51 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2006-08-25 939
2006/091 2007 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (48 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2006-08-22 1128
2006/090-EK2 Ba ve Bs Formlarına İlişkin 362 Sıra No.luVergi Usul Kanunu Genel Tebliği Ek 2 2006-08-17 906
2006/090-EK1 Ba ve Bs Formlarına İlişkin 362 Sıra No.luVergi Usul Kanunu Genel Tebliği Ek 1 2006-08-17 911
2006/090 Ba ve Bs Formlarına İlişkin 362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2006-08-17 1281
2006/089 Yatırım İndirimiyle İlgili 3 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri 2006-08-08 1009
2006/088 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması İle 30.04.2006 Tarihinden Önce İhalesi Bitmiş Yapım İşlerinde Tevkifat Uygulaması Hakkında 41 Seri No.lu KDV Sirküleri 2006-08-04 1136
2006/087 İhraç Edilecek Elektriğin Üretiminde Kullanılacak Fuel Oilin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi Sıfıra İndirilmiştir(2006/10798 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-08-04 894
2006/086 İhraç Malı Taşıyan Araçlara KDV ve ÖTV'den Müstesna Olarak Motorin Teslim Edilebilecek Sınır Kapıları Belirlendi(2006/10784 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-08-04 1124
2006/085 Geçici Vergi Oranları ve İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Hangi Oranların Uygulanacağı 2006-07-27 921
2006/084 Yerli Yatırımcıların Stopaj Oranı İle Kâr Dağıtım Stopajının Oranı Değiştirildi(2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-07-25 1299
2006/083 İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı İle Bu Dönemde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2006-07-21 908
2006/082 Elektronik Defter ve Belge Uygulaması Başlatılmıştır(361 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2006-07-17 1008
2006/081 Uzlaşma Komisyonları ve Yetki Sınırları 2006-07-17 1464
2006/080 Sakatlık İndirimi ve İndirimden Yararlanabilmek İçin Alınacak Sağlık Kurulu Raporlarına İlişkin Düzenlemeler 2006-07-17 1167
2006/079 5535 Sayılı Kanunla Yapılan Vergisel Düzenlemeler 2006-07-17 1209
2006/078 2006 Yılı Emlak Vergisi Tutarlarının Düzeltilmesi İmkanını Getiren 5538 Sayılı Kanunla Yapılan Vergisel Düzenlemeler 2006-07-17 1088
2006/077 Kültür Yatırımları ve Girişimlerinin Teşvikine İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır 2006-07-17 929
2006/076 %1 veya %8 KDV Oranlı Teslim ve Hizmetlerde Bulunanlara Aylık Olarak, Mahsup Yoluyla KDV İadesi Başlamıştır 2006-07-14 1041
2006/075 Kapıcı Ücretleri (ve diğer bazı ücretler) Damga Vergisi'nden İstisna Edilmiştir 2006-07-13 1099
2006/074 99 No.lu KDV Genel Tebliği 2006-07-13 1069
2006/073 İkinci Geçici Vergi Dönem Sonu (30.06.2006) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2006-07-12 831
2006/072 Vergi Borcu 125.000 YTL.'yi Aşan Mükellefler İlan Edilecektir(359 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2006-07-12 1013
2006/071 GVK’nun Geçici 67 nci Maddesinde Bazı Değişiklikler Yapan 5527 Sayılı Kanun Düzenlemeleri 2006-07-11 949
2006/070 Kurumlarda Zarar Mahsubu(5520 Sayılı Kanun’la Getirilen Yeni Esaslar) 2006-07-10 1060
2006/069 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Çerçevesinde 5520 Sayılı KVK'nun Örtülü Sermayeye İlişkin Düzenlemeleri 2006-07-06 1138
2006/068 Tam ve Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemelerde Geçerli Vergi Kesintisi Oranları 2006-06-29 889
2006/067 Beyan Edilecek Damga Vergisinin Bulunmaması Halinde Vergi Dairesine Bildirim Yükümlülüğü Kaldırıldı(46 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2006-06-23 1038
2006/066 5520 Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu'nun Geneli Hakkında Özet Açıklamalar 2006-06-22 1056
2006/065 Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri İle Denetçilerinin Hukuki Statüleri ve Bunlara Yapılan Ödemelerin Vergi ve Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından Durumu 2006-05-26 1131
2006/064 Yeni Vergi Ziyaı Cezası Tatbikatına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2006-05-17 962
2006/063 2005 Yılından Devreden Yatırım İndiriminin Hangi Oranlarla Endeksleneceği(52 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri) 2006-05-08 973
2006/062 10 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler 2006-05-05 1008
2006/061 Yatırım İndiriminin Kaldırılmasına İlişkin Düzenlemeler ve Sonuçları 2006-05-03 1003
2006/060 Yurt Dışına İhraç Malını Taşıyan Kamyon, Çekici ve Soğutucu Ünitesine Sahip Römorkların Standart Depolarına Yurt Dışına Çıkışlarında Yapılacak Motorin Teslimleri ÖTV ve KDV'den İstisna Edilmiştir 2006-05-02 939
2006/059 Vergi Levhalarının Mayıs Ayı İçinde Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir (x) 2006-05-01 1101
2006/058 Tecil Faizi Oranı Yıllık %30''dan %24''e Düşürülmüştür(438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) 2006-04-28 816
2006/057 Yurt Dışına Çıkış Yasağı Konulmasını Gerektiren Borç Miktarı 15.000 YTL.''den 25.000 YTL'ye Yükseltilmiştir(439 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği) 2006-04-27 853
2006/056 Avrupa Birliğince veya Türkiye ile Avrupa Birliği Tarafından Müştereken Finanse Edilen Projelerde KDV İadeleri(2 no.lu Türkiye - Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği) 2006-04-25 1172
2006/055 5479 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler 2006-04-24 838
2006/054 Gecikme Zammı Oranı Aylık %3'ten %2,5'a Düşürülmüştür(2006/10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-04-21 973
2006/053 5479 Sayılı Kanunla Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler 2006-04-19 985
2006/052 5479 Sayılı Kanunla İhdas Edilen Yeni Vergi Ziyaı Cezası ve Dönemler İtibariyle Uygulanması Gereken Vergi Cezaları 2006-04-12 969
2006/051 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2006) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2006-04-11 888
2006/050 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 5479 Sayılı Kanun 2006-04-10 908
2006/049 Yurtdışına Çıkış Harcı Uygulamasında Değişiklik 2006-03-29 868
2006/048 Vade Farkı Ve Kur Farkı Faturalarında KDV Oranı Ve Bu Faturaların Ne Zaman Düzenlenmesi Gerektiği 2006-03-22 1210
2006/047 KDV Oranı Değiştikten Sonra Yapılan Mal İadelerindeEski Oran Uygulanması Gerekmektedir 2006-03-20 976
2006/046 98 No.lu KDV Genel Tebliği 2006-03-20 937
2006/045 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Ve Yurt Dışına Yapılacak İş Sehahatlerinde Personele 2006 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Harcırah Gündelikleri 2006-03-14 888
2006/044 S.S.K. Ve Bağ-Kur Borçlarının Yeniden YapılandırılmasıHakkındaki 5458 Sayılı Kanunun İhtiva Ettiği Esaslar 2006-03-09 1179
2006/043 Tekstil Ürünlerinde KDV Oranı % 18'den % 8'e Düşürülmüştür 2006-03-08 936
2006/042 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve Geçici Vergi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Göndermek Zorunda Olanlar 2006-03-02 962
2006/041 Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığında Belge Düzeni, İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenen Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi Ve Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yeni Uzlaşma Sınırları Hakkın 2006-02-27 1672
2006/040 Kanunla Kurulu Sosyal Güvenlik Kurumlarından Gelir Ve Aylık Alanlara Yapılan Ödemelerde Artış Yapılmasına Ve Bu Kurumlarla İlgili Bazı Hükümlerin Değiştirilmesine İlişkin 5454 Sayılı Kanunun İhtiva Et 2006-02-20 1299
2006/039 2006 Yılı Mart Ayının 15'ine Kadar Verilecek Olan 2005 Yılı Gelir Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi Sırasında Gözönünde Bulundurulacak Esaslar, Hâdler ve Tarife. 2006-02-20 1279
2006/038 Ocak Dönemine İlişkin KDV Beyannamesinin Verilme Süresi 22 Şubat 2006 Akşamına Kadar Uzatıldı 2006-02-09 1553
2006/037 Dördüncü Dönem Geçici Verig Beyannamesinin Verilme Süresi 14 Şubat 2006, Ocak Dönemine İlişkin Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi 22 Şubat 2006 Akşamına Kadar Uzatıldı. 2006-02-08 1469
2006/036 En Az 50 İşçi Çalıştıran Sanayi İşletmelerinde İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu 2006-01-26 1630
2006/035 Mevduat Faizi, Repo ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığında Ödenen Kar Paylarının Vergilendirilmesi 2006-01-26 1452
2006/034 2006 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi Ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri 2006-01-18 1614
2006/033 Kurumlarda 2005 Yılı Vergi Karşılığı Ve 2005 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Doldurulması Konusunda Açıklamalar-1 2006-01-17 1812
2006/032 Kâr Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Hâdler 2006-01-16 1478
2006/031 2005 Yılı İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacaktır 2006-01-04 1296
2006/030 YMM'lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2006-01-04 1658
2006/029 Vergi Beyannamelerinin SM Veya SMMM'lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2006-01-04 1460
2006/028 İndirimli Bina (Emlak) Vergisi Oranı Uygulamasına İlişkin 47 Seri No.Lu Emlak Vergisi Genel Tebliği-1 2006-01-04 1465
2006/027 2005 Yılında % 1 Veya % 8 Oranla İşlem Yapanların Yıllık KDV İade Hakkı-1 2006-01-03 1802
2006/026 97 No.lu KDV Genel Tebliği 2006-01-03 1365
2006/025 31.12.2005 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar 2006-01-02 1247
2006/024 2005 Yılı Harcamalarına İlişkin Ücretlilerde Vergi İndirimi Ve Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aylık Alanlarda Vergi İadesi İşlemleri Ve Müeyyideleri 2006-01-02 1603
2006/023 01.01.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2006-01-02 1204
2006/022 01.01.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 2006-01-02 1470
2006/021 1.1.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Yeni Kanuni Faiz Ve Kanuni Temerrüt Faizi Oranı (% 9) İle Ticari İşlerde Geçerli Yeni Temerrüt Faizi Oranı (% 25) 2006-01-01 1576
2006/020 Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarından Sağlanan Gelirler İle Bazı Menkul Sermaye İratlarından % 15 Oranında Vergi Kesintisi Yapılmasına İlişkin Gvk?nun Geçici 67?nci Maddesi Hakkında 257 2006-01-01 1584
2006/019 2006 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri 2006-01-01 1233
2006/018 2006 Yılı Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifeleri 2006-01-01 1499
2006/017 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had Ve Tutarlardaki Değişiklikler (2005/9826 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-01-01 1309
2006/016 2006 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had ( 2005/9826 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ) 2006-01-01 1368
2006/015 İşyerlerine İlişkin Çevre Temizlik Vergisi Tutarlarının Hesaplanmasında Kullanılan Bina Derecelerinin Belirlenmesine Yönelik 2005/9817 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 2006-01-01 1612
2006/014 2006 Yılı Bina (Emlak) Vergisi Oranı Sıfıra İndirilen Kişiler (2005/9827 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2006-01-01 1499
2006/013 2006 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları (45 Seri No.lu DV Genel Tebliği) 2006-01-01 1512
2006/012 Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları Ve Benzeri Taşıtlar İçin Kasko Sigortası Değeri Uygulaması 2006-01-01 1756
2006/011 1 Ocak 2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Asgarî Ücret, Yeni SSK Prim Tabanı Ve Tavanı İle SSK İdarî Para Cezaları 2006-01-01 1212
2006/010 2005 Yılı Ücretlerine İlişkin Vergi İndirimi Uygulaması-1 2006-01-01 1362
2006/009 2006 Yılı Defter Tasdikleri 2006-01-01 1364
2006/008 20.12.2005 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı % 30?dan %25?e Düşürülmüştür 2006-01-01 1295
2006/007 2006 Yılında Uygulanacak Harçlar-1 ( 49 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2006-01-01 1166
2006/006 01.01.2006 Tarihinden İtibaren Değerli Kâğıt Bedellerinde Yapılan Değişiklik 2006-01-01 1333
2006/005 Değeri 520 YTL'yi Aşmayan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 2006 Yılında Doğrudan Gider Yazılabilir 2006-01-01 1217
2006/004 Fatura Kesmeye İlişkin Had 2006 Yılı İçin 520 YTL'ye Yükselmiştir 2006-01-01 1420
2006/003 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01.01.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Hâd Ve Miktarlar 2006-01-01 1428
2006/002 2006 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hâdleri İle Vergi Tarifesi 2006-01-01 1682
2006/001 2006 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları (25 Seri No.lu MTV Genel Tebliği) 2006-01-01 1334

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 15 / 08 / 2020