Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

HALİT BAŞBUĞA

Makale Başlık Yayın Tarihi
Ev Hizmetlerinde Çalışanların İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönlerinden Değerlendirilmesi (Mali Çözüm Dergisi) 2024-03-19
Mesleki Amaçlı Kurulan Geçici İş İlişkisi Ve Uygulanacak İdari Para Cezaları[1] (Özel İstihdam Büroları Ve İşyerleri İçin Değerleme) (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2023-05-02
Ustalık Telafi Programı (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2023-04-03
Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalışma Koşulları, Usul Ve Esaslara Uyulmadığı Konularda Uygulanacak İdari Yaptırımlar ve EYT Kapsamında Sigortalılık Süreleri[1] (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2023-03-01
Süt Izni Uygulamasinin Iş Ve Sosyal Güvenlik Yönlerinden Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2022-08-01
Aktif İş Gücü Hizmetlerine İlişkin Değişiklikler Kurs Ve Programların Güncel Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2022-07-01
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Mali Tatil (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2022-07-01
Yılda 270 Saatlik Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Edilmesinin Öğreti Ve Güncel Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2022-07-01
7349 Sayılı Kanun İle Getirilen Güncel Değişiklikler (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2022-02-03
Aşı Olmayan İşçilerden Pcr Testi İstenmesinin İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN-MEVZUAT DERGİSİ DÜNYASI) 2021-10-01
Sahte İşyeri Ve Sahte Sigortalılığın Hukuki Sonuçları (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-09-02
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Mali Tatil (Lebib Yalkın Dergisi) 2021-07-02
Uzaktan Çalışan İşçilerin Ücret ve Ücret Eklerinin Değerlendirilmesi (Lebib Yalkın Dergisi) 2021-06-01
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ne Göre Çalışanlar ve İşveren Açısından Uygulama Biçimleri ve Alanları (Lebib Yalkın Dergisi) 2021-04-05
Personel Maliyetlerinde Tasarruf Sağlama Yöntemleri II (Lebib Yalkın Dergisi) 2021-02-02
Personel Maliyetlerinde Tasarruf Sağlama Yöntemleri (LEBİB YALKIN-MEVZUAT DERGİSİ DÜNYASI) 2020-12-07
Kıdem Tazminatının Yargı Kararları Kapsamında Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-10-05
The Effects Of The Incentive For Young And Female Employment Regulated By Law No. 6111 And Macroeconomic Variables On Employment, Informal Employment And Income (INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES) 2020-09-10
Fesih Yasağı ile Eşit İşlem Borcuna Aykırılığın Hukuki Sonuçları (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-09-01
İşe İade Kararı Sonrası SGK'na Yapılacak Bildirimler İle Tazminat Haklarına İlişkin Değerlendirme (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-08-02
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Mali Tatil (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-07-02
Sosyal Güvenlik Kurumu İstihdam Teşvikleri ve İşkur İstihdam Programlarının Kısa Çalışma Döneminde ve Sonrasında Uygulanma Modelleri (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-06-09
Kısa Çalışma Talepleriyle İlgili Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların İş Hukukundaki Yansımaları (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-05-04
Koronavirüs (COVID-19) Nedeniyle İşletmelerin İş Hukuku Bağlamında Alması Gereken Tedbir ve Düzenlemeleri (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-03-31
Banka Promosyonlarının Sosyal Güvenlik, Vergi ve İş Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-02-10
Ücretin Hataen Fazla Ödenmesinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-11-05
Yabancı İşçilerle İlgili Kolluk Kuvvetlerince Düzenlenen Tutanakların Hukuki Niteliği ve Sonuçları (LEBİB YALKIN DERGİSİ - EKİM 2019) 2019-10-03