Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ ile daha önceki tüm KDV GENEL TEBLİĞLERİ (1-123) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

KDV-6 isimli bu e-kitabımız, yeni KDV Tebliğini ve diğer güncel gelişmeleri içerecek şekilde hazırlanmış olup, sürekli güncellenmektedir.

KDV İADE REHBERİ     KDV-6 ( e-Kitap )


Mehmet MAÇ (YMM)

Sadece yazılan kelime yazıldığı şekliyle aranır. Döküman içinde arama yaparken Ctrl+F tuşlarını kullanınız.

Ortaklarımızdan Mehmet MAÇ tarafından hazırlanan ve son (4 üncü) baskısı 3.11.1998'de yapılan KDV Uygulaması Kitabı, beğenilen ve yaygın şekilde başvurulan bir kaynak olmuştur. 2000 yılında kitap metni güncellenerek internet sitemize konmak suretiyle ücretsiz olarak kullanıma sunulmuştur.

KDV 6 (E-Kitap) ;
- Ekranda okunabilir,
- Maddeler itibariyle print edilebilir,
- Arama motoru ile kavram aratılabilir.

Web sitemizin ziyaretçilerinden ricamız, KDV 6'yı incelerken, değişiklik ve eklenti önerilerini mehmet.mac@bdo.com.tr adresine göndermeleridir. Sizlerin de desteği ile bu E-kitabı güncel, güvenilir ve doyurucu halde tutarak hizmetimizi sürdürmek istiyoruz.
1. MADDE - VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER
2. MADDE - TESLİM
3. MADDE - TESLİM SAYILAN HALLER
4. MADDE - HİZMET
5. MADDE - HİZMET SAYILAN HALLER
6. MADDE - İŞLEMLERİN TÜRKİYE'DE YAPILMASI
7. MADDE - ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ
8. MADDE - MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
9. MADDE - VERGİ SORUMLUSU
10. MADDE - VERGİYİ DOĞURAN OLAY
11. MADDE - MAL VE HİZMET İHRACATI
12. MADDE - İHRACAT TESLİMİ VE YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN HİZMETLER
13. MADDE - ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA
14. MADDE - TRANSİT TAŞIMACILIK
15. MADDE - DİPLOMATİK İSTİSNALAR
16. MADDE - İTHALAT İSTİSNASI
17. MADDE - SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR
18. MADDE - İSTİSNADAN VAZGEÇME
19. MADDE - İSTİSNALARIN SINIRI
20. MADDE - TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH
21. MADDE - İTHALATTA MATRAH
22. MADDE - ULUSLARARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMALARINDA MATRAH
23. MADDE - ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ
24. MADDE - MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR
25. MADDE - MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR
26. MADDE - DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLER
27. MADDE - EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ
28. MADDE - ORAN
29. MADDE - VERGİ İNDİRİMİ
30. MADDE - İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
31. MADDE - A.T.İ.K. LERDE ÜÇ TAKSİTTE KDV İNDİRİMİ
32. MADDE - İSTİSNA EDİLMİŞ İŞLEMLERDE İNDİRİM
33. MADDE - KISMİ VERGİ İNDİRİMİ
34. MADDE - İNDİRİMİN BELGELENDİRİLMESİ
35. MADDE - MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ
36. MADDE - YETKİ
37. MADDE - GERÇEK USULDE VERGİLENDİRME
38. MADDE - HASILAT ESASLI VERGİLENDİRME
39. MADDE - VERGİLENDİRME DÖNEMİ
40. MADDE - BEYAN ESASI
41. MADDE - BEYANNAME VERME ZAMANI
42. MADDE - BEYANNAMELERİN ŞEKİL VE MUHTEVASI
43. MADDE - TARH YERİ
44. MADDE - TARHİYATIN MUHATABI
45. MADDE - TARH ZAMANI
46. MADDE - VERGİNİN ÖDENMESİ
47. MADDE - GÜMRÜK MAKBUZU
48. MADDE - DÜZELTME İŞLEMLERİ
49. MADDE - TEMİNAT İŞLEMLERİ
50. MADDE - MUHATAP
51. MADDE - MATRAH FARKLARINA UYGULANACAK İŞLEMLER
52. MADDE - MAKTU VERGİ
53. MADDE - FATURA VE BENZERİ VESİKA DÜZENLENMESİ
54. MADDE - KAYIT DÜZENİ
55. MADDE - VERGİ TEMİNATI
56. MADDE - ASGARİ RANDIMAN ORANLARI VE BİRİM SATIŞ BEDELLERİ
57. MADDE - VERGİNİN ETİKETTE GÖSTERİLME MECBURİYETİ
58. MADDE - VERGİNİN GİDER KAYDEDİLEMEYECEĞİ
59. MADDE - KANUNLARIN UYGULAMA ALANI
60. MADDE - EK VERGİ
61. MADDE - KALDIRILAN HÜKÜMLER
GEÇİCİ MADDELER
 GEÇİCİ MADDE -1
 GEÇİCİ MADDE -2
 GEÇİCİ MADDE -3
 GEÇİCİ MADDE -4
 GEÇİCİ MADDE -5
 GEÇİCİ MADDE -6
 GEÇİCİ MADDE -7
 GEÇİCİ MADDE -8
 GEÇİCİ MADDE -9
 GEÇİCİ MADDE -10
 GEÇİCİ MADDE -11
 GEÇİCİ MADDE -12
 GEÇİCİ MADDE -13
 GEÇİCİ MADDE -14
 GEÇİCİ MADDE -15
 GEÇİCİ MADDE -16
 GEÇİCİ MADDE -17
 GEÇİCİ MADDE -18
 GEÇİCİ MADDE -19
 GEÇİCİ MADDE -20
 GEÇİCİ MADDE -21
 GEÇİCİ MADDE -22
 GEÇİCİ MADDE -23
 GEÇİCİ MADDE -24
 GEÇİCİ MADDE -25
 GEÇİCİ MADDE -26
 GEÇİCİ MADDE -27
 GEÇİCİ MADDE -28
 GEÇİCİ MADDE -29
 GEÇİCİ MADDE -30
 GEÇİCİ MADDE -31
 GEÇİCİ MADDE -32
 GEÇİCİ MADDE -33
 GEÇİCİ MADDE -34
 GEÇİCİ MADDE -35
 GEÇİCİ MADDE -36
 GEÇİCİ MADDE -37
 GEÇİCİ MADDE -38
 GEÇİCİ MADDE -39
 GEÇİCİ MADDE -40
 GEÇİCİ MADDE -41
 GEÇİCİ MADDE -42
 GEÇİCİ MADDE -43
 GEÇİCİ MADDE -44