Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

2024 DUYURULAR


No Başlık Tarih
DUYURU/2024-028 Haziran 2024 Dönemi ve Sonraki Dönemlerden İtibaren Geçerli Olmak Üzere, İnternet Vergi Dairesinden Girişi Yapılan İndirilecek KDV Listesi Formatında Değişiklik Yapılmıştır 2024-07-02
DUYURU/2024-027 Kağıt Ortamında Tutulan 2023 Yılı Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onaylarının 2024 Yılı Haziran Ayı Sonuna Kadar Yaptırılması Gerekmektedir 2024-06-28
DUYURU/2024-026 2024 Yılı Mali Tatili 2024-06-28
DUYURU/2024-025 Ülke Bazlı Rapor (CBCR) Bildirim Yükümlülüğünün Haziran Ayı Sonuna Kadar Tamamlanması Gerekmektedir 2024-06-12
DUYURU/2024-024 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Defter Uygulama Kılavuzu Güncellenmiştir 2024-05-24
DUYURU/2024-023 e-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerin ve Uyumlu Yazılım Firmalarının Dikkatine 2024-05-23
DUYURU/2024-022 1 No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 2024-05-22
DUYURU/2024-021 2024 1. Geçici Vergi Dönemi İtibariyle Yasal Kayıtlarında Enflasyon Düzeltmesi Yapan Mükelleflerin Defterlerini Düzeltmesine Gerek Olmadığına İlişkin Özelge Verilmiştir 2024-05-16
DUYURU/2024-020 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar 2024-05-07
DUYURU/2024-019 Enflasyonla Mücadelede Dolaylı Vergi Politikasının Artan Önemi 2024-05-06
DUYURU/2024-018 2024 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı ve Yatırım İndirimi Haklarının HAngi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2024-04-29
DUYURU/2024-017 2023 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle Ba-Bs Formlarının Verilme, E-Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma ve "Elektronik Defter Beratları'nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı 2024-04-26
DUYURU/2024-016 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2024) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2024-04-04
DUYURU/2024-015 2023 Kurumlar Vergisi Beyannamesi Güncellenerek Uygulamaya Açılmıştır 2024-04-03
DUYURU/2024-014 Finansman Gider Kısıtlamasında Doğru Rasyo Doğru Yaklaşım 2024-04-01
DUYURU/2023-013 1 Nisan 2024 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2023 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle Ba-Bs Formları ve E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve "Elektronik Defter Beratları'nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı 2024-03-28
DUYURU/2024-012 Anonim Şirketlerin Haklı Nedenle Feshi Davasında Mahkemenin Tam veya Kısmi Bölünmeye Karar Verip Veremeyeceği 2024-03-01
DUYURU/2024-011 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı 2024-02-20
DUYURU/2024-010 Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır 2024-02-13
DUYURU/2024-009 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol Onaylanmıştır 2024-02-06
DUYURU/2024-008 Güvence Bedellerinin VUK Enflasyon Düzeltmesi Karşısındaki Durumu 2024-02-01
DUYURU/2024-007 Sermaye Tamamlama Fonunun Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatı Bakımından Değerlendirilmesi 2024-01-18
DUYURU/2024-006 Form Ba - Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru 2024-01-10
DUYURU/2024-005 Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Tutarları 3 Ocak 2024 Tarihinde İlan Edilen Son 6 Aylık Yİ-ÜFE Değişim Oranında Ve İlan Gününden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Otomatik Olarak Artmıştır 2024-01-03
DUYURU/2024-004 Elektronik Defter(E-Defter) Uygulamasına Dahil Olanlar Tarafından 2 Ocak 2024 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması 2024-01-03
DUYURU/2024-003 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Uygulanacak Kurlar 2024-01-02
DUYURU/2024-002 Vergi İle İlgili Bazı Kanun Ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had Ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır 2024-01-02
DUYURU/2024-001 2024 Yılı Vergi Takvimi 2024-01-02