Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

2024 VERGİ SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2024/019 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler 2024-04-08
2024/037 2023 Yılı Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2024-04-02
2024/036 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %44,25'ten %51,75'e Yükselmiştir 2024-04-01
2024-011 İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2024-03-05
2024/035 Menkul Satış Sözleşmelerinde Sözleşme Bedelinin Türk Parası Cinsinden Yapılması Zorunluluğuna İlişkin Önemli İstisnaların Yer Aldığı 2024-32/69 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır 2024-02-28
2024/034 Enflasyon Düzeltmesi Sirküleri Yayımlanmıştır 2024-02-27
2024/033(EK 2) 2023 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2024-02-16
2024/033(EK 1) 2023 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlerin Beyan Durumuna İlişkin Örnekler 2024-02-16
2024/033 2023 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2024-02-16
2024/032 Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV'nin İndirimine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiş, KDV Tevkifatının Kapsamı Genişletilmiş, Kısmi KDV Tevkifat Sınırı Fatura Düzenleme Sınırına Yükseltilmiş ve Bazı KDV İstisnalarının Süresi Uzatılmıştır (50 Seri No.lu KDV Genel Tebliği) 2024-02-14
2024/031 Sorumlu Sıfatıyla Verilen KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır 2024-02-13
2024/030 31.12.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (559 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2024-02-02
2024/029 Vergi Usul Kanunu Kapsamında Enflasyon Düzeltmesi 2024-01-26
2024/028 Sanal veya Fiziki Ortamda Satılan Kart, Şifre ve Kodlarda KDV Uygulaması İle Bavul Ticareti ve Yolcu Beraberi Eşyada Asgari KDV Tutarları Güncellenmiştir 2024-01-22
2024/027 Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2024-01-21
2024/026 Vergi Beyannamelerinin SM Veya SMMM’lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2024-01-21
20247025 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2023 Yılı İçin %53,11 Oranı Esas Alınacaktır 2024-01-20
2024/024 Makaronların Müteselsil Sorumluluk Kapsamına Alınması Nedeniyle Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 2024-01-20
2024/023 2024 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Harcırah Gündelikleri 2024-01-20
2024/022 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların 2024 Yılında Uygulanacak Tutarları Belirlenmiştir 2024-01-03
2024/021 Engellilere ÖTV'den İstisna Araç Satışındaki Üst Limit 2024 Yılı İçin 1.591.200 TL'ye Yükseltilmiştir 2024-01-02
2024/020 Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların (EN ÖKC) 01.07.2024 Tarihine Kadar Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla (YN ÖKC) Değiştirilme Zorunluluğu Getirilmiştir (557 No.Lu Vuk Genel Tebliği) 2024-01-02
2024/019 2024 Yılında Ödenecek Emlak Vergilerine Esas Değerlerin Tespitine İlişkin 84 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2024-01-02
2024/018 2024 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hadleri İle Vergi Tarifesi (55 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği) 2024-01-02
2024/017 Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın 01.01.2024 Tarihinden İtibaren Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harçlara İlişkin 95 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2024-01-02
2024/016 2024 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlenmiştir 2024-01-02
2024/015 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlarda 1 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Değişiklikler 2024-01-02
2024/014 2024 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir 2024-01-02
2024/013 2024 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlenmiştir Tutarları Belinlenmiştir 2024-01-02
2024-012 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine İlişkin Sınır 2024 Yılı İçin 90.800 TL Olarak Uygulanacaktır 2024-01-02
2024-011 Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Ödenmesi Gereken Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 2024 Yılı İçin 400 TL Olarak Belirlenmiştir 2024-01-02
2024/010 Değerli Kağıt Bedelleri 01.01.2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Artırılmıştır 2024-01-02
2024-009 Sigaralar Ve Bazı Diğer Tütün Ürünlerinde 1 Ocak 2024’ten İtibaren Özel Tüketim Vergisi Oranları Düşürülmüş; Maktu ÖTV Ve Asgari Maktu ÖTV Tutarları Da Arttırılmıştır 2024-01-02
2024/008 2024 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı (68 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği) 2024-01-02
2024-007 Maliyet Hesaplarının 7/A Veya 7/B Seçeneğine Göre Tutulması İçin 2024 Yılında Geçerli Hâdler 2024-01-02
2024-006 Teknoparklar İle AR-GE & Tasarım Merkezleri İçin Belirlenen Uzaktan Çalışma Süresi Oranlarının Uygulama Süresi 31.12.2024’e Kadar Uzatılmıştır 2024-01-02
2024-005 7491 Sayılı Torba Kanun’la Yapılan Vergisel Düzenlemeler 2024-01-02
2024-004 Şans Oyunları Vergisi 1/1/2024 Tarihinden İtibaren Kanuni Oranlarına (Yani Fiilen Uygulanan Oranların Yarısına) İndirilmiştir 2024-01-02
2024-003 İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi 30/4/2024 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2024-01-02
2024-002 Gözetim Ve Korunma Önlemi Uygulanan İthalat İşlemlerinde Bedelin 24/11/2023 Tarihinden Önce Ödenmiş Olması Ve İthalatın 1/4/2024 Tarihine Kadar Yapılması Şartıyla KDV İndirim Yasağı Kaldırılmıştır 2024-01-02
2024-001 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %41,75’ten %44,25’e Yükselmiştir 2024-01-02