Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

AV. MUSTAFA KAYHAN

Makale Başlık Yayın Tarihi
Enflasyon Muhasebesinin Bu Yıl Yapılacak Şirket Genel Kurullarına Etkisi (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-03-07
Hamiline Yazılı Pay Senetlerini 31 Aralık’a Kadar Bildirmeyenler İçin Hangi İdari Cezalar ve Hak Kısıtlamaları Gündemde? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-11-16
Sermaye Şirketlerindeki Yönetici ve Ortakların Kamu Borçları Karşısındaki Sorumluluğunun 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Vergi Dünyası Dergisi) 2021-06-03
Miras Paylaşma Sözleşmesine Konu Taşınmazların Veraset ve İntikal Vergisi İle Tapu Harçları Karşısındaki Durumu (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2021-04-03
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu ve Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-02-02
Anonim ve Limited Şirket Genel Kurullarının Koronavirüs (COVID-19) Salgını Karşısındaki Durumu (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-01-05
İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk ve Arabuluculukta Vergilendirme (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2018-07-04
Bazı Anonim Şirketlerde Ve Bazı Kooperatiflerde Sözleşmeli Avukat Bulundurma Zorunluluğu (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2017-08-04
Münfesih Olmasına Veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Tasfiyeleri, Ticaret Sicil Kayıtlarının Silinmesi Ve Mükelleflerin İşi Bırakmış Addolunması Ve Mükellefiyet Kayıtlarının Vergi Dairelerince Terkini (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2014-10-06