Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

ERDOĞAN SAĞLAM

2024 Makaleleri

Makale Başlık Yayın Tarihi
Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladi (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-04-01
Öz Sermaye Hesaplarına İlişkin Enflasyon Farklarını Sermayeye İlave Ederken Bir Kere Daha Düşünün! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-03-27
Vergi Denetim Kurulu 2023 Yili Faaliyet Raporunu Açikladi: Kaç Müfettiş Var, Kaç Mükellef Incelendi, Ne Kadar Matrah Farki Bulundu? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-03-18
Şirket Ortakları Ve Mirasçılarını İlgilendiren Önemli Gelişme: Enflasyon Düzeltmesi Veraset Ve İntikal Vergisini De Etkiliyor! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-03-13
Öz Sermaye Kalemlerine Ait Enflasyon Farklarını Enflasyon Düzeltmesi Sonucu Oluşan Geçmiş Yıl Zararlarına Mahsup Ederken Dikkatli Olun! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-03-12
Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Süresi 1 Mart'ta Başladı; Kimler, Nasıl Beyanname Verecek? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-03-04
Sermaye Artırım Avanslarının Parasal Kalem Olarak Kabul Edilmesinin Sonuçları (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-29
Reel Olmayan Finansman Giderlerinin Henüz İtfa Edilmemiş Kısmı İtfa Süresi Beş Yıldan Az Kalmışsa Nasıl Vergi Matrahından İndirilecek? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-21
Enflasyon Düzeltmesi Sırasında Saptadığımız Muhasebe Hatalarını Nasıl Düzeltmeliyiz? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-19
Serbest Meslek Erbabının Işte Kullandığı Binek Otomobili Işletme Aktifine Kaydetmesi Hiç Mantıklı Değil! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-12
2023 Yılında Elde Edilen Hangi Ücret Gelirleri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilecek? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-09
Ücretlilere İlişkin Vergi Tarifesi Anayasaya Aykırı (Mı?) (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-06
Yeni Getirilen Ve 2023 Yılı İçin De Geçerli Olan “Yurt Dışı Kâr Paylarında Gelir Vergisi İstisnası” (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-05
AYM, Enflasyon Düzeltmesinin 2021 Yılında Yaptırılmamasına İlişkin Hükmü İptal Etti; İptal Kararının Sonuçları… (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-01-16
Enflasyon Düzeltmesi Yapmamanın Yaptırımı Ne Olabilir? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-01-15
Ek Vergi Davalarında Son Gelişmeler; Gözler İstanbul 1. Vergi Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'ne Yaptiği Itiraz Başvurusunda (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-01-09
Enflasyon Düzeltmesinin Kâr Dağıtımına Etkileri Konusunda Yaşanan Tartışmalar… (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-01-05