Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

2024 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2024/042 5510 Sayılı Kanunun Ek 20 Nci Maddesinin İptaline İlişkin Yapılacak İşlemler Hakkında SGK Genel Yazısı 2024-07-12
2024/041 01/10/2024 Tarihinden İtibaren Sosyal Güvenlik Kurumu’na 5.000 TL Üzeri Kesinleşmiş Borcu Olanlar İhalelere Katılamayacak 2024-07-09
2024/040 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler 2024-07-08
2024/039 01/07/2024 İle 31/12/2024 Tarihleri Arasında Geçerli Olmak Üzere Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır 2024-07-05
2024/038 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler 2024-07-03
2024/037 Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Mali Tatil 2024-07-02
2024/036 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2024-07-02
2024/035 5510 Sayılı Kanun'un İptal Edilen Ek 20'nci Maddesinde Yer Alan Kuruluşların Prim Teşviklerinden Yararlanma Durumlarındaki Değişiklik Hakkında SGK Genelgesi 2024-07-01
2024/034 2024/Nisan Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 25/06/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi Hakkında Duyuru 2024-06-20
2024/033 Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hakkında 2024-06-11
2024/032 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 2024-06-07
2024/031 Tecil İşlemlerine İlişkin Değişiklikler Hakkında SGK Genelgesi 2024-06-04
2024/030 4447 Sayılı Kanun'un Geçici 10'uncu Maddesi Kapsamında Ustalık Ve Kalfalık Belgerine Yönelik Uygulama Hakkında SGK Genel Yazısı 2024-06-04
2024/029 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı 2024-05-27
2024/028 2024/Mart Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 24/05/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi Hakkında Duyuru 2024-05-27
2024/027 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2024-05-27
2024/026 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi İle Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik Yapılmasına Dair SGK Genel Yazısı 2024-05-22
2024/025 2011/13 Sayılı İlişiksizlik Belgesi Konulu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair SGK Genelgesi 2024-05-17
2024/024 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2024-05-10
2024/023 7440 Sayılı Yapılandırma Yıl Sonu Taksit İhlali Hakkında SGK Genel Yazısı 2024-05-02
2024/022 Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru 2024-05-02
2024/021 Kredi Kartı Veya Banka Kartıyla Prim Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Basın Duyurusu 2024-04-30
2024/019 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğler 2024-04-24
2024/020 2024/Şubat Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 26/04/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi Hakkında Duyuru 2024-04-19
2024/018 Tarımsal Faaliyette Bulunanların Sigortalılığı Hakkında SGK Genelgesi 2024-04-01
2024/017 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 2024-04-01
2024-016 Hastalık Ve Analık Halinde Mevcut Geçici İş Göremezlik Hesaplama Yöntemine Anayasa Mahkemesinden İptal Kararı 2024-03-25
2024/015 Ev Hizmetlerinde Çalışanların İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönlerinden Değerlendirilmesi 2024-03-19
2024/014 Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler 2024-03-14
2024/013 5510 Sayılı Kanunun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesi 2024-03-13
2024/012 İş Kazası Ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İşverenin Ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu Hakkında SGK Genel Yazısı 2024-03-12
2024/010 2024/3 Sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Yayımlandı 2024-03-04
2024/009 Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) 2024-02-22
2024/008 Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 2024-02-20
2024/007 İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2024-02-05
2024/06 İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2024-01-24
2024/005 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı (İEP) Kapsamında Yapılan Değişiklikler Ve İşverenler Açısından Personel Maliyetlerinde Tasarruf Fırsatları 2024-01-24
2024-004 Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında 2024/2 Sayılı Genelge 2024-01-09
2024/003 01/01/2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır 2024-01-05
2024-002 2024 Yılı Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Harç Bedelleri Ve SGK İle MUHSGK Damga Vergisi Tutarları 2024-01-02
2024-001 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Asgari Ücret Resmi Gazete'de Yayımlandı 2024-01-02