Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

2024 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2024/018 Tarımsal Faaliyette Bulunanların Sigortalılığı Hakkında SGK Genelgesi 2024-04-01
2024/017 Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 2024-04-01
2024-016 Hastalık Ve Analık Halinde Mevcut Geçici İş Göremezlik Hesaplama Yöntemine Anayasa Mahkemesinden İptal Kararı 2024-03-25
2024/015 Ev Hizmetlerinde Çalışanların İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Yönlerinden Değerlendirilmesi 2024-03-19
2024/014 Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler 2024-03-14
2024/013 5510 Sayılı Kanunun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesi 2024-03-13
2024/012 İş Kazası Ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İşverenin Ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu Hakkında SGK Genel Yazısı 2024-03-12
2024/010 2024/3 Sayılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Yayımlandı 2024-03-04
2024/009 Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) 2024-02-22
2024/008 Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 2024-02-20
2024/007 İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2024-02-05
2024/06 İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2024-01-24
2024/005 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı (İEP) Kapsamında Yapılan Değişiklikler Ve İşverenler Açısından Personel Maliyetlerinde Tasarruf Fırsatları 2024-01-24
2024-004 Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında 2024/2 Sayılı Genelge 2024-01-09
2024/003 01/01/2024 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır 2024-01-05
2024-002 2024 Yılı Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Harç Bedelleri Ve SGK İle MUHSGK Damga Vergisi Tutarları 2024-01-02
2024-001 01/01/2024-31/12/2024 Tarihleri Arasında Geçerli Olacak Asgari Ücret Resmi Gazete'de Yayımlandı 2024-01-02