HALİT BAŞBUĞA

2021 Makaleleri

Makale Başlık Yayın Tarihi İndirme
Aşı Olmayan İşçilerden Pcr Testi İstenmesinin İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN-MEVZUAT DERGİSİ DÜNYASI) 2021-10-01 16
Sahte İşyeri Ve Sahte Sigortalılığın Hukuki Sonuçları (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-09-02 65
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Mali Tatil (Lebib Yalkın Dergisi) 2021-07-02 23
Uzaktan Çalışan İşçilerin Ücret ve Ücret Eklerinin Değerlendirilmesi (Lebib Yalkın Dergisi) 2021-06-01 35
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'ne Göre Çalışanlar ve İşveren Açısından Uygulama Biçimleri ve Alanları (Lebib Yalkın Dergisi) 2021-04-05 26
Personel Maliyetlerinde Tasarruf Sağlama Yöntemleri II (Lebib Yalkın Dergisi) 2021-02-02 28

2020 Makaleleri

Makale Başlık Yayın Tarihi İndirme
Personel Maliyetlerinde Tasarruf Sağlama Yöntemleri (LEBİB YALKIN-MEVZUAT DERGİSİ DÜNYASI) 2020-12-07 146
Kıdem Tazminatının Yargı Kararları Kapsamında Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-10-05 174
The Effects Of The Incentive For Young And Female Employment Regulated By Law No. 6111 And Macroeconomic Variables On Employment, Informal Employment And Income (INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES) 2020-09-10 168
Fesih Yasağı ile Eşit İşlem Borcuna Aykırılığın Hukuki Sonuçları (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-09-01 158
İşe İade Kararı Sonrası SGK'na Yapılacak Bildirimler İle Tazminat Haklarına İlişkin Değerlendirme (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-08-02 139
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Mali Tatil (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-07-02 147
Sosyal Güvenlik Kurumu İstihdam Teşvikleri ve İşkur İstihdam Programlarının Kısa Çalışma Döneminde ve Sonrasında Uygulanma Modelleri (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-06-09 290
Kısa Çalışma Talepleriyle İlgili Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların İş Hukukundaki Yansımaları (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-05-04 143
Koronavirüs (COVID-19) Nedeniyle İşletmelerin İş Hukuku Bağlamında Alması Gereken Tedbir ve Düzenlemeleri (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-03-31 133
Banka Promosyonlarının Sosyal Güvenlik, Vergi ve İş Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-02-10 161

2019 Makaleleri

Makale Başlık Yayın Tarihi İndirme
Ücretin Hataen Fazla Ödenmesinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-11-05 80
Yabancı İşçilerle İlgili Kolluk Kuvvetlerince Düzenlenen Tutanakların Hukuki Niteliği ve Sonuçları (LEBİB YALKIN DERGİSİ - EKİM 2019) 2019-10-03 81