2021 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERLERİ

No Başlık Tarih
2021/018 İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Prim Teşviki Uzatıldı 2021-02-25
2021/17 Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması 2021-02-19
2021/16 Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı 2021-02-19
2021/015 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Ve Uzatılması (Şubat Ayı ) İle Nakdi Ücret Desteği, Fazla Ve Yersiz Ödemelerin Terkini 2021-02-17
2021/014 Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi 2021-02-15
2021/013 “Bahşiş” Adı Altında Yapılan Ödemelerin Ücret Mahiyetinde Olduğu Fazla Mesai Alacağının Hesap Yöntemi 2021-02-09
2021/012 Diğer Ücretlilerin Vergilendirilme Dönemi Duyurusu 2021-02-02
2021/011 Şubat Dönemi Sgk Prim Gün Sayısı Bildirimi 2021-02-02
2021/010 Personel Maliyetlerinde Tasarruf Sağlama Yöntemleri -2- 2021 Yılı Sgk İstihdam Teşvikleri 2021-02-02
2021/009 İşbaşı Eğitim Programındaki Katılımcılara Ödenen Günlük Ücretlerin Arttırılması 2021-01-18
2021/007 7256 Sayılı Kanun İle 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 Ve 28 İnci Maddelere İlişkin Önemli Duyuru 2021-01-12
2021/006 Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında 2020/1 Sayılı Genelge 2021-01-08
2021/005 01.01.2021 – 30.06.2021 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2021-01-07
2021/004 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı. 2021-01-07
2021/003 Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Genelgesi 2021-01-05
2021/002 2021 Yılı Asgari Ücrete Endeksli Bordro Parametreleri 2021-01-04
2021/001 Bordro Parametrelerini Gelir Vergisi Yönünden Etkileyen Unsurlar 2021-01-04