2021 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERLERİ

No Başlık Tarih
2021/054 Kısa Çalışma Uygulanan Dönemde İşçi Çıkarılması 2021-05-12
2021/053 Hisse Devri, Katılım, Birleşme Ve Adi Şirketlerde Yeni Ortak Ekleme İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi 2021-05-11
2021/052 Tüzel Özel İşyerlerinde Tescil Bilgilerinin Mersıs Sisteminden Alınması 2021-05-11
2021/051 Geriye Yönelik Teşvik Değişikliğinin Yürürlükten Kaldırılması 2021-05-11
2021/050 Mikro Ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 2021-05-10
2021/049 2021 Mart Ayı Kdv İadesi Mahsubu İle Sigorta Prim Ödemesi Tarihi 2021-05-06
2021/048 4447 Sayılı Kanunun Geçici 30’uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği 2021-05-05
2021/047 7815 Sayılı Görev Belgesi Genelgesi 2021-05-03
2021/046 Fesih Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 2021-05-02
2021/045 Görev Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Önemli Değişiklik 2021-04-30
2021/044 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik 2021-04-30
2021/043 3836 Sayılı Cumhur Başkanlığı Kararı İle Kosgeb Tarafından Verilecek Hizmetler Ve Desteklerden Yararlanacak Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel Ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Değişiklik Yapılmıştır 2021-04-24
2021/042 2021/03 Dönemi Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Bildirim Süresi 28.04.2021 Tarihine Ertelenmiştir 2021-04-24
2021/041 Kısa Çalışma Ödeneği 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-04-24
2021/040 7316 Sayılı Kanun İle Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 2021-04-22
2021/039 Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Cumhurbaşkanı Açıklaması 2021-04-21
2021/038 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 2021-04-09
2021/037 İşten Ayrılış Kodu Değişiklikleri 2021-04-08
2021-036 İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2021/8 Sayılı Genelge 2021-04-05
2021-035 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 2021-04-05
2021/034 Mahsuplaşma Programı Kullanım Kılavuzu 2021-04-02
2021/033 Posta İle Yapılan Başvuru Tarihleri 2021-04-02
2021/032 4/A Çalışanlar İçin Çalışmadı Bildirim Web Servisi Versiyonu 2021-04-02
2021-030 Türkiye-Moğolistan Sosyal Güvenlik Anlaşması 2021-03-30
2021/031 Yurt Dışı Sözleşme ve Borçlanma İşlemleri Hakkında 2021-03-30
2021/029 Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 2021-03-25
2021/028 Geriye Yönelik Teşvik Değişikliği Mahsup İşlemi 2021-03-19
2021/027 İşkur Tarafından Uygulanan Uygulamalı Eğitim Programına (Uep) Talepler Alınmaya Başlanmıştır. 2021-03-18
2021/026 Ulusal Meslek Standartları Tebliği Ve Değişiklikler 2021-03-18
2021/023 Sosyal Güvenlik Ve İş Mevzuatı Açısından Ekonomi Reformları Kitapçığı’nda Yer Alan Düzenlemeler 2021-03-15
2021/024 Yaşlılık (Emeklilik) Aylığı İşten Ayrılış Şartındaki Son Durum 2021-03-15
2021/25 Belgelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi 2021-03-15
2021/022 Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin İşveren Açısından Kısa Değerlendirmesi 2021-03-10
2021/021 Fesih Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği 17/05/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-03-09
2021/20 Yaşlılık (Emeklilik) Aylığı Başvurularında İşten Ayrılış Şartı Anayasa’ya Aykırı Bulunarak İptal Edilmiştir. 2021-03-04
2021/019 SGDP’ye Tabi Çalışanların İşe Giriş İşlemleri 2021-03-02
2021/018 İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Prim Teşviki Uzatıldı 2021-02-25
2021/17 Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması 2021-02-19
2021/16 Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı 2021-02-19
2021/015 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Ve Uzatılması (Şubat Ayı ) İle Nakdi Ücret Desteği, Fazla Ve Yersiz Ödemelerin Terkini 2021-02-17
2021/014 Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi 2021-02-15
2021/013 “Bahşiş” Adı Altında Yapılan Ödemelerin Ücret Mahiyetinde Olduğu Fazla Mesai Alacağının Hesap Yöntemi 2021-02-09
2021/012 Diğer Ücretlilerin Vergilendirilme Dönemi Duyurusu 2021-02-02
2021/011 Şubat Dönemi Sgk Prim Gün Sayısı Bildirimi 2021-02-02
2021/010 Personel Maliyetlerinde Tasarruf Sağlama Yöntemleri -2- 2021 Yılı Sgk İstihdam Teşvikleri 2021-02-02
2021/009 İşbaşı Eğitim Programındaki Katılımcılara Ödenen Günlük Ücretlerin Arttırılması 2021-01-18
2021/007 7256 Sayılı Kanun İle 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 Ve 28 İnci Maddelere İlişkin Önemli Duyuru 2021-01-12
2021/006 Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında 2020/1 Sayılı Genelge 2021-01-08
2021/005 01.01.2021 – 30.06.2021 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2021-01-07
2021/004 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı. 2021-01-07
2021/003 Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Genelgesi 2021-01-05
2021/002 2021 Yılı Asgari Ücrete Endeksli Bordro Parametreleri 2021-01-04
2021/001 Bordro Parametrelerini Gelir Vergisi Yönünden Etkileyen Unsurlar 2021-01-04