Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

2021 İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2021-135 ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (KARAR SAYISI: 4980) 2021-12-29
2021/134 7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2021-12-27
2021/133 7346 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2021-12-27
2021/132 2022 Yılı Bordro Parametrelerini Gelir Vergisi Yönünden Etkileyen Unsurlar 2021-12-21
2021/131 Pandemi Sonrasında İŞKUR İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Konulu Webinarımıza Ait Sunum ve Video Kaydı 2021-12-20
2021/130 Megip Sonlandırılmıştır 2021-12-17
2021/129 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2021-12-17
2021/128 7326 Sayılı Kanun Kapsamında İlk Taksit Ödemesini Gerçekleştirenlerin Peşin Ödeme Hükümlerinden Yararlanabilmeleri 2021-12-13
2021/127 SGK E-Tebligat Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru 2021-12-13
2021/126 Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri Genelgesi 2021-12-11
2021/125 Çağrı Merkezleri İle Toptan Veya Perakende Ticaret Yapan Market Ve Süpermarketlerde İEP/MEK/MEGİP Düzenlemesi 2021-12-10
2021/124 İşkur Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Denetimleri 2021-12-10
2021/123 Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşviki Broşürü Yayınlandı 2021-12-10
2021/122 01.12.2021 MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVKSGK Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler 2021-12-10
2021/121 Megib Uygulama Genelgesi İstihdam Zorunluluğu Değişikliği 2021-12-09
2021/120 İşe Giriş Bildirgesi Öğrenim Durumu Değişikliği 2021-12-01
2021/119 Vefat Eden Gerçek Kişi İşyeri İşverenlerinin E-Bildirge Şifrelerinin Pasife Alınması Konulu Genel Yazı 2021-11-17
2021/118 2013/11, 2018/38 ve 2021/02 Sayılı Genelgelerde Değişiklik Hakkında 2021/37 Sayılı Genelge 2021-11-15
2021/117 İŞKUR Tarafından Düzenlenen Kurs Ve Programlar 2021-11-07
2021/116 2020/20 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması Hususunda 2021/36 Sayılı Genelge 2021-10-26
2021/115 Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 2021-10-20
2021-114 Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Genelgesi Değişikliği 2021-10-13
2021-113 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Çalışma İzni Başvuruları Hakkında Duyuru 2021-10-08
2021/112 Yemek İstisnası Kdv Oranı Değişikliği Hatırlatması 2021-10-08
2021-111 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2021-10-05
2021-110 Gelir/Aylık Ödeme Ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2021-10-05
2021-109 Geriye Yönelik Belge Değişikliği İşlemleri 2021-10-05
2021-108 Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2021-10-01
2021-107 Aşı Olmayan İşçilerden Pcr Testi İstenmesinin İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 2021-10-01
2021-106 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 2021-09-30
2021-105 Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri Ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 30 Eylül 2021 Tarihinde Tüm Gün Hizmet Vereceklerine Dair Duyuru 2021-09-30
2021-104 İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 2021-09-30
2021-103 Bağ-Kur Sigortalılarının Hak Ve Yükümlülükleriyle İlgili Uygulama Tebliği Seri No:1’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 2021-09-30
2021/102 Covid-19 PCR Test Sonucu ve Aşı Bilgisi Uygulamalarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu 2021-09-29
2021-101 Maluliyet Ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 2021-09-28
2021/100 Vekaletnamede Tereddüt Edilen Hususlar Hakkında Genel Yazı 2021-09-27
2021-099 SGK’Da E-Tebligat Dönemi 01.10.2021 Tarihi İtibarıyla Başlıyor 2021-09-24
2021/098 Yabancı Sigortalıların İşe Giriş Bildirgelerinde Değişiklik Yapılmıştır 2021-09-20
2021-097 Mahkemeye Erişim Engeli Hususunda Anayasa Mahkemesi Kararı 2021-09-17
2021/096 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Meydana Gelen Önemli Değişiklikler 2021-09-17
2021/095 İkale Sözleşmesi Çerçevesinde Ödenen İhbar Tazminatı Gelir Vergisi Kesintisinin Durumu 2021-09-10
2021/094 Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği 2021-09-10
2021/093 Covid-19 Aşısı Ve PCR Testi 2021-09-07
2021/092 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 98 İnci Maddesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Genel Yazı 2021-09-06
2021/091 İş Yerlerinde Covid-19 Tedbirleri 2021-09-04
2021/090 İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2021-09-03
2021/089 Sahte İşyeri Ve Sahte Sigortalılığın Hukuki Sonuçları 2021-09-02
2021-088 7326 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı 2021-08-27
2021/087 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2021-08-19
2021/086 Sahte, Kontrollü Şüpheli İşyerleri İle İlgili Yapılacak İşlemler 2021-08-18
2021/085 Asgari Ücret Desteği Genelgesi 2021-08-17
2021/084 2021/5 Tebliğ No’lu Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ 2021-08-12
2021/083 Trafik İdari Para Cezalarına İstinaden Sgk Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları 2021-08-12
2021/082 Belge Verme Sürelerinin Ertelenmesi 2021-07-30
2021/081 2021 Asgari Ücret Desteği Düzenlemesi 2021-07-28
2021/080 Beş Puanlık İndirimde Önemli Değişiklik 2021-07-28
2021/079 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2021-07-27
2021/078 2021 Haziran Ayına İlişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresi 30 Temmuz 2021 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır 2021-07-16
2021/077 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 31 İnci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği Genelgesi 09.07.2021 Tarih 41481264 Sayı İle Yayınlanarak 2021/24 Sayılı Genelge Yürürlüğe Girmiştir 2021-07-13
2021/076 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır 2021-07-12
2021/075 01.07.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı 2021-07-07
2021/74 4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 Ve 28 İnci Maddelerinde Yer Alan Prim Destekleri 2021-07-07
2021/073 Uzaktan Çalışma Gün Bildirimi 2021-07-07
2021/072 Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Mali Tatil 2021-07-02
2021/071 Babadan Dolayı Alınan Ölüm Aylığının Eşten Dolayı Da Ölüm Aylığı Bağlandığı İçin İptal Edilmesi Ve Geriye Dönük Borçlandırma Yapılması Nedeniyle Mülkiyet Hakkının İhlal Edilmesi 2021-06-25
2021/070 Hatalı Teşvik Kayıtları 2021-06-25
2021/069 Rücu Alacaklarının Takip Ve Tahsili 2021-06-25
2021/068 5510 Sayılı Kanunun 4/(B) Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması 2021-06-25
2021/067 İsviçre Sürelerinin Borçlandırılması 2021-06-24
2021/066 Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması 2021-06-24
2021/065 Meslek Adı Ve Kodu Değişiklikleri Hakkında Yapılacak İşlemler 2021-06-21
2021/064 Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri 2021-06-21
2021-063 17 Haziran 2021 Günü Gerçekleştirilen 7326 Sayılı Yeni Mali Af Kapsamında Yapılan Düzenlemeler Konulu Webinar Sunumu ve Video Kaydı 2021-06-18
2021-061 Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2021-06-11
2021-062 Türkiye-Macaristan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 2021-06-11
2021/060 Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 2021-06-10
2021/059 Uzaktan Çalışma Gün Sayısı 2021-06-04
2021/058 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4038) 2021-06-03
2021/057 Hatalı Teşvik Döneminin Geçici Olarak Hatalı Teşvik Listesinden Çıkarılması İşlemleri 2021-05-27
2021/056 İlave İstihdam Sigorta Prim Desteği 2021-05-27
2021/055 E-Devlet İşyeri Nace Değişiklik Talep Ekranı Açılmıştır 2021-05-17
2021/054 Kısa Çalışma Uygulanan Dönemde İşçi Çıkarılması 2021-05-12
2021/053 Hisse Devri, Katılım, Birleşme Ve Adi Şirketlerde Yeni Ortak Ekleme İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi 2021-05-11
2021/052 Tüzel Özel İşyerlerinde Tescil Bilgilerinin Mersıs Sisteminden Alınması 2021-05-11
2021/051 Geriye Yönelik Teşvik Değişikliğinin Yürürlükten Kaldırılması 2021-05-11
2021/050 Mikro Ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı 2021-05-10
2021/049 2021 Mart Ayı Kdv İadesi Mahsubu İle Sigorta Prim Ödemesi Tarihi 2021-05-06
2021/048 4447 Sayılı Kanunun Geçici 30’uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği 2021-05-05
2021/047 7815 Sayılı Görev Belgesi Genelgesi 2021-05-03
2021/046 Fesih Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır. 2021-05-02
2021/045 Görev Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Önemli Değişiklik 2021-04-30
2021/044 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik 2021-04-30
2021/043 3836 Sayılı Cumhur Başkanlığı Kararı İle Kosgeb Tarafından Verilecek Hizmetler Ve Desteklerden Yararlanacak Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel Ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Değişiklik Yapılmıştır 2021-04-24
2021/042 2021/03 Dönemi Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Bildirim Süresi 28.04.2021 Tarihine Ertelenmiştir 2021-04-24
2021/041 Kısa Çalışma Ödeneği 30.06.2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-04-24
2021/040 7316 Sayılı Kanun İle Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 2021-04-22
2021/039 Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Cumhurbaşkanı Açıklaması 2021-04-21
2021/038 Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 2021-04-09
2021/037 İşten Ayrılış Kodu Değişiklikleri 2021-04-08
2021-036 İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2021/8 Sayılı Genelge 2021-04-05
2021-035 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 2021-04-05
2021/034 Mahsuplaşma Programı Kullanım Kılavuzu 2021-04-02
2021/033 Posta İle Yapılan Başvuru Tarihleri 2021-04-02
2021/032 4/A Çalışanlar İçin Çalışmadı Bildirim Web Servisi Versiyonu 2021-04-02
2021-030 Türkiye-Moğolistan Sosyal Güvenlik Anlaşması 2021-03-30
2021/031 Yurt Dışı Sözleşme ve Borçlanma İşlemleri Hakkında 2021-03-30
2021/029 Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ 2021-03-25
2021/028 Geriye Yönelik Teşvik Değişikliği Mahsup İşlemi 2021-03-19
2021/027 İşkur Tarafından Uygulanan Uygulamalı Eğitim Programına (Uep) Talepler Alınmaya Başlanmıştır. 2021-03-18
2021/026 Ulusal Meslek Standartları Tebliği Ve Değişiklikler 2021-03-18
2021/023 Sosyal Güvenlik Ve İş Mevzuatı Açısından Ekonomi Reformları Kitapçığı’nda Yer Alan Düzenlemeler 2021-03-15
2021/024 Yaşlılık (Emeklilik) Aylığı İşten Ayrılış Şartındaki Son Durum 2021-03-15
2021/25 Belgelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesi 2021-03-15
2021/022 Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin İşveren Açısından Kısa Değerlendirmesi 2021-03-10
2021/021 Fesih Yasağı Ve Nakdi Ücret Desteği 17/05/2021 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2021-03-09
2021/20 Yaşlılık (Emeklilik) Aylığı Başvurularında İşten Ayrılış Şartı Anayasa’ya Aykırı Bulunarak İptal Edilmiştir. 2021-03-04
2021/019 SGDP’ye Tabi Çalışanların İşe Giriş İşlemleri 2021-03-02
2021/018 İlave 6 Puanlık Bölgesel Sigorta Prim Teşviki Uzatıldı 2021-02-25
2021/17 Ek-9 Kapsamındaki Ev Hizmetleri İşyerlerinin Kolay İşverenlik Kapsamına Alınması 2021-02-19
2021/16 Kısa Çalışma Ödeneği Süre Uzatımı 2021-02-19
2021/015 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresi Ve Uzatılması (Şubat Ayı ) İle Nakdi Ücret Desteği, Fazla Ve Yersiz Ödemelerin Terkini 2021-02-17
2021/014 Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi 2021-02-15
2021/013 “Bahşiş” Adı Altında Yapılan Ödemelerin Ücret Mahiyetinde Olduğu Fazla Mesai Alacağının Hesap Yöntemi 2021-02-09
2021/012 Diğer Ücretlilerin Vergilendirilme Dönemi Duyurusu 2021-02-02
2021/011 Şubat Dönemi Sgk Prim Gün Sayısı Bildirimi 2021-02-02
2021/010 Personel Maliyetlerinde Tasarruf Sağlama Yöntemleri -2- 2021 Yılı Sgk İstihdam Teşvikleri 2021-02-02
2021/009 İşbaşı Eğitim Programındaki Katılımcılara Ödenen Günlük Ücretlerin Arttırılması 2021-01-18
2021/007 7256 Sayılı Kanun İle 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 Ve 28 İnci Maddelere İlişkin Önemli Duyuru 2021-01-12
2021/006 Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında 2020/1 Sayılı Genelge 2021-01-08
2021/005 01.01.2021 – 30.06.2021 Döneminde Geçerli Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları 2021-01-07
2021/004 01.01.2021 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklandı. 2021-01-07
2021/003 Türkiye İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Genelgesi 2021-01-05
2021/002 2021 Yılı Asgari Ücrete Endeksli Bordro Parametreleri 2021-01-04
2021/001 Bordro Parametrelerini Gelir Vergisi Yönünden Etkileyen Unsurlar 2021-01-04