2021 DUYURULAR


No Başlık Tarih
DUYURU/2021-30 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru 2021-02-26
DUYURU/2021-029 Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek Kendi Bünyelerinde İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen (I) Sayılı Listeye Dahil Olan Mallarda ÖTV Tutarları Sıfıra İndirilmiştir 2021-02-22
DUYURU/2021-028 Ülke Bazlı Rapor Yükleme Süresi Uzatılmıştır. Daha Önce Yapılan Ülke Bazlı Rapor Bildirimlerinin Sonradan Anlaşmaları Aktive Olan Ülkeler İçin Değiştirilmesine Gerek Bulunmamaktadır 2021-02-22
DUYURU/2021-027 Değerli Konut Vergisi Hakkında Son Uyarılar - Hatırlatmalar - Soru - Cevaplar Konulu Online Semiremize Ait Sunum ve Video Kaydı 2021-02-19
DUYURU/2021-026 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2021-02-16
DUYURU/2021-025 Yurtdışı Mukimi Yabancı Uyruklulara Verilen Sağlık Hizmetlerinde Kdv İstisnası Ve Gençleştirme, Güzelleştirme Veya Estetik Amaçlı Tıbbı İşlemlerin Durumu 2021-02-10
DUYURU/2021-024 Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru 2021-02-05
DUYURU/2021-023 Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Ve Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması 2021-02-02
DUYURU/2021-022 İthal Edilmiş Olan Mallar İle İlgili Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Kur Farkları 2021-02-02
DUYURU/2021-021 Sadece Elektrikli Motorla Çalışan Binek Araçlarda Özel Tüketim Vergisi Oranları Artırılmıştır (3471 Sayılı CB Kararı) 2021-02-02
DUYURU/2021-020 Patent Harcamalarının 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi ve 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi 2021-02-01
DUYURU/2021-019 Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 29.01.2021 Tarihinden İtibaren 2.675 TL Olarak Belirlenmiştir 2021-02-01
DUYURU/2021-018 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Saklama Uygulaması İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Dökümanı Yayımlanmıştır 2021-01-31
DUYURU/2021-017 Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı İçin Son Gün 1 Şubat 2021 2021-01-27
DUYURU/2021-016 2020 Yılı Sonunda Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2021-01-18
DUYURU/2021-015 e-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru 2021-01-15
DUYURU/2021-014 18 Seri No.Lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı 2021-01-15
DUYURU/2021-013 Yeni Düzenlemeler Işığında Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Değerli Konut Vergisi Konulu Webinarımıza Ait Sunum ve Video Kaydı 2021-01-14
DUYURU/2021-012 314 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı 2021-01-13
DUYURU/2021-011 Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru 2021-01-08
DUYURU/2021-010 e-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru 2021-01-08
DUYURU/2021-009 Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı 2021-01-06
DUYURU/2021-008 Türkiye’de Yerleşik Şirketlerin Yurtdışındaki Bankalardan Döviz Kredisi Kullanabilmesinin Şartları Ve Kullanımın Vergisel Sonuçları 2021-01-06
DUYURU/2021-007 Anonim Ve Limited Şirket Genel Kurullarının Koronavirüs (Covıd-19) Salgını Karşısındaki Durumu 2021-01-05
DUYURU/2021-006 Personele ve Yöneticilere İşin İcabı Olarak Giyim Eşyası Kullandırılmasının Vergisel Boyutu 2021-01-05
DUYURU/2021-005 E-Portal Uygulamalarından Gib Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükellefler İçin Duyuru 2021-01-05
DUYURU/2021-004 Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru 2021-01-04
DUYURU/2021-003 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar 2021-01-02
DUYURU/2021-002 2021 Başından İtibaren Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Geçerli Temerrüt Faiz Oranının Yıllık %18,25 Olacağına Dair Tebliğ 2021-01-02
DUYURU2021-001 E-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru 2021-01-01