2021 DUYURULAR


No Başlık Tarih
DUYURU/2021-068 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Fatura Uygulaması İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlanmıştır 2021-05-16
DUYURU/2021-067 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar 2021-05-10
DUYURU/2021-066 Çalışma İzin Görev Belgesi Süresi Uzatıldı 2021-05-07
DUYURU/2021-065 İnteraktif Vergi Dairesi Broşürü Yayınlandı 2021-05-05
DUYURU/2021-064 Yeni İnşaatta Bağımsız Bölüm Teslim Zamanı Konusundaki İdari Kabul (34 No.lu KDV Tebliği) 2021-05-04
DUYURU/2021-063 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Tebliği’nde Değişiklikler Yapıldı 2021-05-04
DUYURU/2021-062 E-Belge İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Kılavuzu Yayımlanmıştır 2021-05-03
DUYURU/2021-061 Birinci Geçici Vergi Dönemine İlişkin Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri/134 2021-05-03
DUYURU/2021-060 Uluslararası Vergilendirmede Kurallar Değişiyor: BEPS, MLI ve Türkiye'nin Yaklaşımı 2021-04-23
DUYURU/2021-059 18 ve 19 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslakları Gelen Görüşler de Dikkate Alınarak Güncellenmiş ve Birleştirilmiştir 2021-04-22
DUYURU/2021-058 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı 2021-04-22
DUYURU/2021-057 Meclise Yeni Bir Torba Kanun Teklifi Sunuldu 2021-04-19
DUYURU/2021-056 Ticaret Sicili Belgelerinin Tüm Türkiye'de Elektronik Ortamda Temin Edilebileceği Açıklandı 2021-04-12
DUYURU/2021-055 2021 ve 2022 Yıllarına Ait Kurumlar Vergisi Oranının Artırılmasını da İçeren Torba Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi 2021-04-08
DUYURU/2021-054 İcra Daireleri Tarafından Satılan Mallara İlişkin Hatalı KDV Uygulaması, Kanuna Aykırılık ve Haksızlık Oluşturmaktadır 2021-04-08
DUYURU/2021/053 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) Ticaret Bakanlığı Tarafından Değişiklik Yapıldı. 2021-04-08
DUYURU/2021-052 2021 Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2021-04-05
DUYURU/2021-051 Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2021) İtibariyle Uygulanacak Kurlar 2021-04-05
DUYURU/2021-050 Uzaktan Çalışma Yönetmeliğine Göre Çalışanlar ve İşveren Açısından Uygulama Biçimleri ve Alanları 2021-04-05
DUYURU/2021-049 Kurumlar Vergisi Oranının 2 Yıl İçin Artırılmasını da İçeren Torba Yasa Teklifi Meclise Sevk Edilmiştir 2021-04-05
DUYURU/2021-048 Miras Paylaşma Sözleşmesine Konu Taşınmazların Veraset ve İntikal Vergisi İle Tapu Harçları Karşısındaki Durumu 2021-04-03
DUYURU/2021-047 Gayrımenkul Ve Taşıt Alımlarında Gider Pusulasının Gerekli Olduğu Yönündeki İdari Görüşü Ve Bu Görüşe Dayanan Özel Usulsüzlük Cezalarını Doğru Bulmuyoruz 2021-04-02
DUYURU/2021-046 Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinin Kdv Tevkifatı Karşısındaki Yeni Durumu İle İlgili İdari Yazı Hakkındaki Açıklamalarımız 2021-04-02
DUYURU/2021-045 Yatırım Teşviklerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması, Devreden Katkı Payının Hangi Yıldan İtibaren Yeniden Değerleme Oranında Artırılabileceği 2021-04-01
DUYURU/2021-044 Akaryakıt İstasyonlarına Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Zorunluluğu Getiren 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2021-03-24
DUYURU/2021-043 2021 Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2021-03-20
DUYURU/2021-042 Yatırım Teşvik Uygulamaları, Proje Bazlı Destekler ve Hamle Programı 2021-03-18
DUYURU/2021-041 Ülke Bazlı Rapor Gönderilmesine İlişkin Son Tarih 31 Mart 2021 Çarşamba Günüdür 2021-03-18
DUYURU/2021-040 Kadınların Çalışma Hayatındaki Durumu ve Bazı Öneriler 2021-03-15
DUYURU/2021-039 Verbis’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru 2021-03-12
DUYURU/2021-038 524 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle İlan Edilen Mücbir Sebep Halinden Etkilenen Mükelleflerden Faaliyetlerine Tekrar Başlayanlar Hakkında Duyuru 2021-03-09
DUYURU//2021 - 037 Tasarruf Finansman Sistemini Düzenleyen 7292 Sayılı Kanun Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir. 2021-03-08
DUYURU/2021-036 Sermaye Şirketlerindeki Yönetici ve Ortakların Kamu Borçları Karşısındaki Sorumluluğunun 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi 2021-03-06
DUYURU/2021-035 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Dönemi Başladı 2021-03-03
DUYURU/2021-034 Koronavirüs Nedeniyle Faaliyeti Durdurulan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir 2021-03-01
DUYURU/2021-033 Mücbir Sebep Halinin KDV Tevkifatına Etkisi ve Bu Konuda 34 No.lu KDV Tebliği İle Getirilen Değişiklik 2021-03-01
DUYURU/2021-032 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar & Ge Ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Teşviklerde Yapılan Değişiklikler 2021-03-01
DUYURU/2021-31 Enerji Tesisi Yatırımlarında Kesin İzne Bağlı Olarak Ödenen Ağaçlandırma, Arazi İzin, Orköy Ve Erozyon Bedellerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi 2021-03-01
DUYURU/2021-30 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamındaki Borçların Ödenmesine İlişkin Duyuru 2021-02-26
DUYURU/2021-029 Rafineri ve Petrokimya Tesislerinde Üretilerek Kendi Bünyelerinde İmalatta Kullanılan ve İmalatta Kullanılmak Üzere Bu Tesislere Teslim Edilen (I) Sayılı Listeye Dahil Olan Mallarda ÖTV Tutarları Sıfıra İndirilmiştir 2021-02-22
DUYURU/2021-028 Ülke Bazlı Rapor Yükleme Süresi Uzatılmıştır. Daha Önce Yapılan Ülke Bazlı Rapor Bildirimlerinin Sonradan Anlaşmaları Aktive Olan Ülkeler İçin Değiştirilmesine Gerek Bulunmamaktadır 2021-02-22
DUYURU/2021-027 Değerli Konut Vergisi Hakkında Son Uyarılar - Hatırlatmalar - Soru - Cevaplar Konulu Online Semiremize Ait Sunum ve Video Kaydı 2021-02-19
DUYURU/2021-026 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2021-02-16
DUYURU/2021-025 Yurtdışı Mukimi Yabancı Uyruklulara Verilen Sağlık Hizmetlerinde Kdv İstisnası Ve Gençleştirme, Güzelleştirme Veya Estetik Amaçlı Tıbbı İşlemlerin Durumu 2021-02-10
DUYURU/2021-024 Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin E-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru 2021-02-05
DUYURU/2021-023 Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Ve Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması 2021-02-02
DUYURU/2021-022 İthal Edilmiş Olan Mallar İle İlgili Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Kur Farkları 2021-02-02
DUYURU/2021-021 Sadece Elektrikli Motorla Çalışan Binek Araçlarda Özel Tüketim Vergisi Oranları Artırılmıştır (3471 Sayılı CB Kararı) 2021-02-02
DUYURU/2021-020 Patent Harcamalarının 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi ve 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi 2021-02-01
DUYURU/2021-019 Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 29.01.2021 Tarihinden İtibaren 2.675 TL Olarak Belirlenmiştir 2021-02-01
DUYURU/2021-018 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından E-Saklama Uygulaması İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular Dökümanı Yayımlanmıştır 2021-01-31
DUYURU/2021-017 Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı İçin Son Gün 1 Şubat 2021 2021-01-27
DUYURU/2021-016 2020 Yılı Sonunda Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2021-01-18
DUYURU/2021-015 e-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru 2021-01-15
DUYURU/2021-014 18 Seri No.Lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı 2021-01-15
DUYURU/2021-013 Yeni Düzenlemeler Işığında Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Değerli Konut Vergisi Konulu Webinarımıza Ait Sunum ve Video Kaydı 2021-01-14
DUYURU/2021-012 314 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı 2021-01-13
DUYURU/2021-011 Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru 2021-01-08
DUYURU/2021-010 e-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru 2021-01-08
DUYURU/2021-009 Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Rehberi Yayınlandı 2021-01-06
DUYURU/2021-008 Türkiye’de Yerleşik Şirketlerin Yurtdışındaki Bankalardan Döviz Kredisi Kullanabilmesinin Şartları Ve Kullanımın Vergisel Sonuçları 2021-01-06
DUYURU/2021-007 Anonim Ve Limited Şirket Genel Kurullarının Koronavirüs (Covıd-19) Salgını Karşısındaki Durumu 2021-01-05
DUYURU/2021-006 Personele ve Yöneticilere İşin İcabı Olarak Giyim Eşyası Kullandırılmasının Vergisel Boyutu 2021-01-05
DUYURU/2021-005 E-Portal Uygulamalarından Gib Portal Yöntemi İle Yararlanan Mükellefler İçin Duyuru 2021-01-05
DUYURU/2021-004 Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru 2021-01-04
DUYURU/2021-003 31.12.2020 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar 2021-01-02
DUYURU/2021-002 2021 Başından İtibaren Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Geçerli Temerrüt Faiz Oranının Yıllık %18,25 Olacağına Dair Tebliğ 2021-01-02
DUYURU2021-001 E-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru 2021-01-01