TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar


MEHMET MAÇ


2019 Makaleleri

Başlık Yayın Tarihi İndirilme
İnşaat Halindeki ( Natamam ) Konut veya İşyeri Satışlarında KDV Oranı, Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnaları İle Bu Taşınmazların Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesi Açısından Durum (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-09-05 145
Gereğinden Fazla Veya Tamamen Yersiz KDV İçeren Fatura Düzenlenmesinin Alıcı ve Satıcı Açısından Yaratacağı Sonuçlar (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-08-05 165
Komisyon Olarak Alınan Bedellerin KDV Karşısındaki Durumu (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2019-07-01 185
İmar Barışı Kapsamında Yapılan "Kayıt Bedeli" Ödemelerinin Gider Yazılması Veya İlgili Binanın Maliyetine Eklenmesi (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2019-07-01 112
KDV İadelerinde Hak Düşürücü Süreler, YMM Tasdik Raporlarının Geçerli Olup Olmadığı ve İbraz Süreleri (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2019-06-14 198
Konut, İşyeri ve Arsa Teslimlerinde KDV'nin Ne Zaman Doğacağı, KDV Oranı ve Oran İndiriminden Hangi Tarafın Yararlanacağı Konusundaki İhtilaflar (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2019-05-27 246
İhraç Kayıtlı Teslimle İlgili İade Tutarı, İade Talep Dilekçesinin Verildiği Tarih İtibariyle Kesinleşecektir (25 No.lu KDV Tebliğinin 2. Maddesi) (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-05-02 229
Alacağın KDV'den Kaynaklanan Kısmının Şüpheli Hale Gelmesi veya Değersiz Hale Gelmesi Durumunda KDV Açısından Yapılacak İşlemler (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2019-05-02 215
Yurtdışına veya Serbest Bölgeye Gönderilen Malların Tamir – Bakım İşlemi Gördükten Sonra Geri Getirilmesinde Vergileme (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2019-01-10 357
Yeniden Değerleme Oranından Etkilenen Mali Uygulamalar ve Personel Yemek Haddinde Meydana Gelen Derin Aşınma (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-01-03 384

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 14 / 10 / 2019 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.