Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

2023 VERGİ SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2023/104 2024 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir 2023-12-29
2023/103 Ar-Ge İndirimi ve Teknokent İstisnasından Faydalananların Fon Ayırma ve Yatırım Yapma Yükümlülüklerine İlişkin Had ve Sınırlarda Değişiklik YApılmıştır 2023-12-18
2023/102 2024 Yılına İlişkin Olarak Kağıt Ortamında Tutulan Defterlerin Onayları 2023-12-07
2023/101 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %36,75'ten %41,75'e Yükselmiştir 2023-12-01
2023/100 2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Kesinleşmiştir 2023-12-01
2023/099 İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Gümrükte Ödenen KDV’nin İndirim Hakkı Kaldırıldı 2023-11-29
2023/098 7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yeni Kurulacak Anonim Şirketler İçin Asgari Sermaye Tutarı 250.000 TL’ye Limited Şirketler İçin 50.000 TL’ye Yükseltilmiştir 2023-11-27
2023/097 Tecil Faizi Oranı Yıllık %24’ten %36’ya Yükseltilmiştir (Tahsilat Genel Tebliği Seri: C Sıra No: 7) 2023-11-14
2023/096 Gecikme Zammı Oranı Aylık % 2,5’dan % 3,5’a Yükseltilmiştir (7782 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2023-11-14
2023/095 Özet Döviz Pozisyon Raporlaması Kaldırılmış ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Üzerinden Döviz Pozisyon Raporlamasında Kapsam Değişikliği Yapılmıştır 2023-11-13
2023/094 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %31,75’ten %36,75’e Yükselmiştir 2023-11-02
2023/093 Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Hesaplamalarda Kur Farkı Zararlarının Tamamı İle Bazı Giderlerin Yarısının Dikkate Alınmayabileceğine İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi 1 Ocak 2025 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2023-10-31
2023/092 Çok Taraflı Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi Yeniden TBMM Başkanlığı’na Sunulmuştur 2023-10-12
2023/090 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No : 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No. 550) İle Yapılan Değişiklikler 2023-10-10
2023/089 Dijital Vergi Dairesi Hizmete Açılmıştır 2023-10-09
2023/088 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %26,75’ten %31,75’e Yükselmiştir 2023-09-29
2023/087 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.Lu Tebliğ Yayımlanmıştır 2023-09-13
2023/086 2024 Yılı İçin Geçerli Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri (83 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2023-09-07
2023/085 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %16,75’ten %26,75’e Yükselmiştir 2023-09-01
2023/084 7456 Sayılı Kanunla Taşınmaz Satışlarında Vergilemeye Ve Taşınmazların Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesine Yönelik Olarak Yapılan Değişiklikler 2023-08-03
2023/083 1/8/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir (7449 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2023-08-03
2023/082 30/06/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesi Halinde de Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanılabilecektir 2023-07-31
2023/057 7431 Sayılı Kanunun 5 İnci Maddesi İle 5510 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 94 Üncü Maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında SGK Genelgesi 2023-07-27
2023/081 7456 Sayılı Kanunla 2023 Yılı İçin Getirilen Ek MTV Düzenlemesi 2023-07-21
2023/080 7456 Sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2023-07-18
2023/079 7456 Sayılı Kanunla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)’Ne İlişkin (I) Ve (III) Sayılı Listelerde Cumhurbaşkanına Ek Yetki Verilmiş Ve (I) Sayılı Listede Fiyat Endeksine Bağlı Güncelleme Yöntemine Geçilmiştir 2023-07-17
2023/078 Konut Kiralarinda Kira Artiş Oranlarinin 01.07.2024 Tarihine Kadar En Fazla %25 Olmasini Düzenleyen Kanun 15.07.2023 Tarihinde Yürürlüğe Girmiştir 2023-07-17
2023/077 7456 Sayılı Kanunla Cumhurbaşkanının Geri Kazanım Katılım Payı Tutarının Artırılması Konusunda Yetkisi Artırılmıştır 2023-07-17
2023/076 7456 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2023-07-17
2023/075 Bazı Vergi Oran Ve Tutarlarında Yapılan Değişiklikler 2023-07-07
2023/074 Katma Değer Vergisinde %8 Oranı %10’a, %18 Olan Genel Oran İse %20’ye Yükseltilmiş, Bazı Mallar İndirimli Oran Kapsamından Çıkarılmıştır 2023-07-07
2023/073 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %10,75’ten %16,75’e Yükselmiştir 2023-07-03
2023-072 Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden Yapılacak Stopajın Oranı %25’e Çıkarılmış, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 Nci Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi 6 Ay Daha Uzatılmıştır 2023-07-03
2023/071 Ek Verginin 12 Aya Kadar Taksitlendirilmesi Olanağı Getirilmiştir 2023-06-01
2023/070 Anayasa Mahkemesince 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 4. Maddesinin İkinci Cümlesinde Yer Alan “...Tahsil Edilmiş Olan İdari Para Cezaları İade Edilmez.” İbaresi İptal Edilmiştir 2023-05-31
2023/069 7440 Sayılı Yapılandırma Kanununda Yer Alan Başvuru Süreleri 30 Haziran 2023 Tarihine Kadar Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 31 Temmuz 2023 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2023-05-26
2023/068 Anayasa Mahkemesince Harçlar Kanunu’nun 36. Maddesinin Birinci Ve İkinci Fıkraları İptal Edilmiştir 2023-05-16
2023/067 31/03/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesi Halinde de Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanılabilecektir 2023-04-25
2023/039 Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi Hakkında SGK Genelgesi 2023-04-18
2023/066 Ek Vergiye İlişkin Genel Tebliğ Yayınlanmıştır 2023-04-17
2023/065 TCMB Tarafından 5 Milyon Tl Ve Üzeri Kredi Borcu Olanlar İçin Getirilen Özet Döviz Pozisyonu Raporlama Yükümlülüğünün Kapsam Ve Süresinde Değişiklikler Yapılmıştır 2023-04-13
2023/064 2022 Yılı Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi (Kitapçık Versiyonu) 2023-04-11
2023/063 7440 Sayılı Kanunda Yer Alan Diğer Bazı Vergisel Düzenlemeler 2023-04-10
2023/062 22 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 2023-04-10
2023/061 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 46 Seri No.Lu Tebliğ Yayımlanmıştır 2023-04-05
2023/060 2022 Yılı Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2023-04-03
2023/059 Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Bulunan Mükellefler Nezdinde Yapılan Karşıt İncelemelere İlişkin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47) Yayımlanmıştır 2023-04-03
2023/058 Depremler Nedeniyle Yapılan Özel Vergisel Düzenlemelere İlişkin Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) Yayımlanmıştır 2023-04-03
2023/057 TCMB Tarafından Beş Milyon Tl Ve Üzeri Kredi Borcu Olanlardan Talep Edilen Özet Döviz Pozisyon Raporu Hakkında Bilgiler 2023-03-31
2023/056 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle 7440 Sayılı Kanunla Yapılan Özel Düzenlemeler 2023-03-20
2023/055 7440 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin İhdas Edilen Ek Vergi Yükümlülüğü 2023-03-15
2023/054 7440 Sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının (Emtia, Makine, Demirbaş, Teçhizat, Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacaklar Hesaplarının) Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri 2023-03-13
2023/053 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanunun Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacaklarına İlişkin Hükümleri 2023-03-13
2023/052 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Getirilen Matrah Ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeler 2023-03-13
2023/051 7440 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin hükümleri 2023-03-13
2023/050 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un Kapsamı ve Kesinleşmiş Borçların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 2023-03-12
2023/049 İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde Faaliyette Bulunan Kurumların Elde Ettikleri Kazançlarda İndirim Uygulamasına Yönelik Açıklamalar İçeren Tebliğ Yayımlanmıştır 2023-03-08
2023/048 Nakit Sermaye Artışı İndirimini 5 Yıl İle Sınırlandıran Yasal Düzenlemeye Yönelik Açıklamalar İçeren Tebliğ Yayımlanmıştır 2023-03-08
2023/047(EK 1) 2022 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlerin Beyan Durumuna İlişkin Örnekler 2023-03-05
2023/047 2022 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2023-03-03
2023/046 Sermaye Azaltımı Halinde Daha Önce Sermayeye Eklenen Öz Sermaye Kalemlerinin Vergilenmesine İlişkin Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır 2023-03-02
2023/045 Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Dönem Boyunca Talep Edilen KDV İadeleri İçin Mücbir Sebep Süresi Boyunca Bazı Kolaylıklar Getirilmiştir 2023-02-27
2023/044 31/7/2023 Tarihine Kadar "Borcu Yoktur" Yazısı Vermek İçin Tecil Edilen Borç Tutarının %10'unun Ödenmiş Olması Şartı Aranmayacaktır 2023-02-26
2023/043 Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Borçluların 7256 ve 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunları Kapsamındaki Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır 2023-02-24
2023/042 Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Teslimi 31.12.2023 Tarihine Kadar Herhangi Bir Koşul Olmaksızın %1 KDV Ye Tabi Olacaktır 2023-02-23
2023/041 Depremden Etkilenen Sivas İli Gürün İlçesi İçin de Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir 2023-02-23
2023/040 Yurt Dışı İnşaat, Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerde Çalışan Hizmet Erbabına Yapılan Ücret Ödemelerinde İstisnaya Yönelik Düzenlemeler 2023-02-22
2023/039 Vadesi Geçmiş Borcun Bulunmadığına İlişkin Belge Aranılması Zorunluluğu, Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremler Nedeniyle 31/7/2023 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Yapılacak Ödemeler İçin Aranılmayacaktır 2023-02-17
2023-038 Deprem Felaketi Nedeniyle Hasara Uğrayan Veya Değerini Kaybeden İktisadi Kıymetlerin Vergisel Durumu 2023-02-16
2023/037 Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Paylarına İlişkin Olarak Dağıtılmış Kâr Payı Sayılan Tutarlar Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranı %15’ten %0’a Düşürülmüştür 2023-02-15
2023/036 Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları İle Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında Sirküler 2023-02-15
2023/035 Deprem Nedeniyle OHAL İlan Edilen Yerlerdeki Afetzedelere ve Buralarda Kullanılmak Üzere Bazı Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV Oranı 31.12.2023'e Kadar %1'e İndirilmiştir 2023-02-14
2023-034 Deprem Nedeniyle İlan Edilen Olağanüstü Hal Kapsamında Yargıda Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesı Yayımlanmıştır 2023-02-13
2023-033 Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler Mücbir Sebep Süresi Boyunca Kısmi KDV Tevkifatı Kapsamındaki Alımlarında KDV Tevkifatı Yapmayacaklardır 2023-02-09
2023/032 Deprem Afeti Nedeniyle Yapılacak Bağışların Vergi Matrahlarından İndirilmesi 2023-02-09
2023/031 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (548 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2023-02-08
2023/030 Banka ve Sigorta Şirketleri Gibi Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlar Tarafından Yeniden Değerleme Değer Artış Fonlarının Nasıl Oluşturulacağı Hakkında Açıklamalar Yapılmıştır 2023-02-01
2023/029 Katma Değer Vergisi İadelerinde Asgari Talep Tutarı 2.000 TL Olarak Belirlenmiş, Ayrıca Hasılat Esaslı Vergilemeye Yönelik Düzenlemeler Yapılmıştır 2023-01-30
2023/028 31/12/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesi Halinde De Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanılabilecektir 2023-01-27
2023-027 Binek Otoların Motorlu Araç Ticareti Yapanlar Tarafından İthalinde Ve Bunlarla Alt Bayiler Arasındaki Teslimlerde, ÖTV’yi Güvence Altına Almak Amacıyla, 1 Şubat 2023 Tarihinden İtibaren Vergi Dairesine Teminat Verme Zorunluluğu Getirilmiştir (545 Nolu Vuk Genel Tebliği) 2023-01-23
2023/026 Mükelleflerin Vergi Usul Kanunu Gereği Yapması Gereken Bildirimlere Yönelik Düzenleme (546 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2023-01-18
2023/025 2023 Yılında Uygulanacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelikleri Belirlenmiş, Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri İse Yine Değiştirilmemiştir 2023-01-16
2023/024 Finansal Kiralama Şirketlerinin Yurt Dışından Sağladıkları Kredilerde KKDF Kesintisi Oranı Yüzde Sıfır Olarak Belirlenmiştir 2023-01-16
2023/023 Artırımlı Ar-ge & Tasarım İndirimi Uygulamasında Yapılan Değişiklikler 2023-01-11
2023/022 Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yayınlanmıştır 2023-01-11
2023/021 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2022 Yılı İçin %13,47 Oranı Esas Alınacaktır 2023-01-08
2023/020 Kar Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Yeni Hadler 2023-01-08
2023/019 Yeminli Mali Müşavirlerce Tasdik Raporu Düzenlenecek Konulara İlişkin Usul, Esas ve İşlemlerde Dikkate Alınacak Hadler Yeniden Belirlenmiştir 2023-01-03
2023/018 2023 Yılında Değerli Konut Vergisinde Esas Alınacak Değerler Tespit Edilmiştir 2023-01-02
2023/017 2023 Yılında Ödenecek Emlak Vergilerine Esas Değerlerin Tespitine İlişkin 82 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2023-01-02
2023/016 Vergi Usul Kanununda Yer Alan Hâd Ve Miktarların 2023 Yılında Uygulanacak Tutarları Belirlenmiştir 2023-01-02
2023/015 Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın 01.01.2023 Tarihinden İtibaren Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harçlara İlişkin 90 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2023-01-02
2023/014 2023 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlenmiştir 2023-01-02
2023/013 2023 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı Belirlenmiştir 2023-01-02
2023/012 2023 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Belirlenmiştir 2023-01-02
2023/011 Değerli Kâğıt Bedelleri 01.01.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Artırılmıştır 2023-01-02
2023/010 Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %15,75’ten %10,75’e Düşmüştür 2023-01-02
2023-009 2023 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Harcırah Gündelikleri 2023-01-02
2023/008 2023 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Belirlenmiştir 2023-01-02
2023/007 2022 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Bu Yıl Da 1’den Büyük Çıkmıştır 2023-01-02
2023/006 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had Ve Tutarlarda 1 Ocak 2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Değişiklikler 2023-01-02
2023/005 Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Ödenmesi Gereken Maktu Özel İletişim Vergisi Tutarı 2023 Yılı İçin 260,00 TL Olarak Belirlenmiştir 2023-01-02
2023/004 Engellilere Ötv’den İstisna Araç Satışındaki Üst Limit 2023 Yılı İçin 1.004.200 TL’ye Yükseltilmiştir 2023-01-02
2023/003 2023 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Yayımlanmıştır 2023-01-02
2023/002 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine İlişkin Sınır 2023 Yılı İçin 57.300 TL Olarak Uygulanacaktır (44 Seri No.lu KDV Tebliği) 2023-01-02
2023/001 2023 Yılında Uygulanacak Veraset Ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hâdleri İle Vergi Tarifesi (54 Seri No.lu VİVK Genel Tebliği) 2023-01-02