Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

M. EMEK KURT

Makale Başlık Yayın Tarihi
AR-GE & Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışma Süresi (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2022-09-02
Üretim İle İhracat Faaliyetinde Bulunan Kurumlara Sağlanan 1 Puan Vergi İndirimi (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2022-07-04
AR-GE & Tasarım Merkezleri İle Teknoparklarda Uzaktan Çalışmaya İlişkin Usul Ve Esaslar (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2022-07-01
Yılda 270 Saatlik Fazla Çalışma Ücretinin Aylık Ücrete Dahil Edilmesinin Öğreti Ve Güncel Yargı Kararları Işığında Değerlendirilmesi (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2022-06-06
7394 Sayılı Kanunla Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Yapılan Düzenlemeler (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2022-06-01
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Düzenlemeler (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2022-03-02
Yatırıma Katkı Tutarının Vergi Borçlarına Mahsubuna İlişkin Düzenlemeler (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-12-02
Taşınmazların Ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi (LEBİB YALKIN-MEVZUAT DERGİSİ DÜNYASI) 2021-07-01
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Ar & Ge Ve Tasarım Merkezlerine Sağlanan Teşviklerde Yapılan Değişiklikler (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-03-01
Beyan Edilmesi Gereken 2020 Yılına Ait Ücret Gelirleri (DÜNYA GAZETESİ) 2021-01-11
Taşınmaz Kira Bedellerinin Belirlenmesine Yönelik Güncel Düzenlemeler (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-12-02
Binek Otomobillerin Giderlerine ve Amortismanlarına Getirilen Kısıtlamalara İlişkin Son Düzenlemeler (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-07-02
Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-06-04
Salgın Nedeniyle Mücbir Sebep Kapsamında Ertelenen Vergisel Yükümlülükler ve Prim Ödemeleri (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-05-04
Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi İle Gelir Vergisi Tarifesinde Yapılan Değişiklikler (LEBİB YALKIN) 2020-02-04
Binek Otomobillerin Kira Bedellerine, Kullanım Giderlerine ve Amortismanlarına Getirilen Kısıtamalar (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-01-07
Değerli Konut Vergisine İlişkin Düzenlemeler (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2020-01-07
Binek Otomobillerin Kira Bedellerine, Kullanım Giderlerine Ve Amortismanlarına Getirilen Kısıtlamalar (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2020-01-06
Gelir Vergisi Kanunu’nda 7161 ve 7162 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-03-01
Döviz Cinsinden Sözleşmelere Getirilen Kısıtlamalar ve İstisnai Haller (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2018-12-03
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilme ve Bankalara Bozdurulma Şartına İlişkin Düzenlemeler (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2018-11-01
7143 Sayılı Kanun Uyarınca İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2018-05-31
İmalat, Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetlerinde Bulunanlara 7103 ve 7104 Sayılı Kanunlarla (Son Torba Kanunlarla) Sağlanan Teşvikler (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2018-05-02
Kurumlar Vergisinde % 5 İndirim Teşviki (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2018-03-30
Son Torba Kanun (7061 Sayılı Kanun) ile Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2018-02-01
Patent veya Faydalı Model Belgesine Bağlı Buluşlardan Elde Edilen Kazançlarda İstisna Uygulaması (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2018-01-05
ÖTV İade Hakkının Başvuru Süresiyle Sınırlandırılmasının Emsal Yargı Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi (LEBİB YALKIN) 2017-10-02
2017 Yılında Yapılan Yatırımlara Sağlanan Özellikli Teşvikler (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2017-06-30
Gelir ve Kurumlar Vergisinde İndirim Teşviki (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2017-04-04
Ar-Ge & Tasarım Merkezlerinde Artırımlı Ar-Ge İndirimi Uygulaması (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2017-03-31
Yatırımların Proje Bazlı Desteklenmesine İlişkin Düzenlemeler (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2017-01-31
Hizmet İhracı Kaynaklı KDV İadelerinde Bedelin Döviz Olarak Getirilmesi Şartının Değerlendirilmesi (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2016-07-12
Nakdi Sermaye Artışlarında Faiz İndirimi Uygulamasıyla İlgili Belirsizlikler Giderildi (mi) (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2016-04-11
Tahsilat ve Ödemelerde Tevsik Zorunluluğuna İlişkin Had 7.000 TL Olarak Belirlenmiştir (Vergi Dünyası Dergisi) 2016-01-04
Vergi Uygulamalarında E-Tebligat Dönemi Başladı (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2015-10-02
Nakdi Sermaye Artışlarında Teşvik Uygulamasıyla İlgili Özellikli Hususlar (Vergi Dünyası Dergisi) 2015-08-03
Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (Vergi Dünyası Dergisi) 2015-04-03
Sözleşmelerin Süresinde Meydana Gelen Değişikliklerin Damga Vergiine Etkisi (Yaklaşım Dergisi) 2015-03-04
Kayıtkların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesine (Kayıt Saklama Gereksinimlerine) İlişkin Zorunluluk 2015 Yılından İtibaren Yürürlüğe Girecektir (Yaklaşım Dergisi) 2015-01-08
İade Hakkı Tanınan ve Tanınmayan İşlemlerde Kullanılan ATİK Nedeniyle İadesi Gereken Katma Değer Vergisi (Yaklaşım Dergisi) 2014-11-05