Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

2023 DUYURULAR


No Başlık Tarih
DUYURU/2023-069 İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı : 8000) 2023-12-28
DUYURU/2023-064 Bazı Elektrikli Araçlarda ÖTV Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahları Yükseltilmiştir 2023-12-01
DUYURU/2023-068 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlanına İlişkin Duyuru 2023-11-30
DUYURU/2023-067 “Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı 2023-11-29
DUYURU/2023-066 Ülke Bazlı Rapor'un (CbCR) 31/12/2022 Tarihine Kadar Btrans Sistemine Yüklenmesi Gerekmektedir 2023-11-28
DUYURU/2023-065 İthalatta Gözetim Ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Gümrükte Ödenen KDV’nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır 2023-11-24
DUYURU/2023-063 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır 2023-11-15
DUYURU/2023-062 Elektronik Belge Sistemlerinde Yapılacak Bakım Çalışması Hakkında Duyuru 2023-11-08
DUYURU/2023-061 Örtülü Sermaye Kullanan Şirketin Zarar Ve Benzeri Sebeplerle Cari Yılda Kurumlar Vergisi Ödemediği Durumda Borç Veren Kurumda Oluşan Faiz Gelirinin İştirak Kazancı Olarak İndirime Tabi Tutulup Tutulmayacağı Konusunda Verilen Yargı Kararlarında Son Durum 2023-10-30
DUYURU/2023-060 Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı 2023-10-18
DUYURU/2023-059 2023 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %34,80 Olarak Açıklanmıştır 2023-10-10
DUYURU/2023-058 Anayasa Mahkemesi Ek MTV’nin İptal Talebini Reddetmiştir 2023-09-29
DUYURU/2023-057 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisinin Birinci Taksit Ödeme Süresi 6 Eylül 2023 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2023-08-29
DUYURU/2023-056 Mücbir Sebep Hali Nedeniyle Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Mücbir Sebep Süresi Sona Erdikten Sonra Vermesi Gereken Mükelleflerin Vergi Levhası Yükümlülüğü Hakkında 160 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı 2023-08-23
DUYURU/2023-055 Karekod Standardı Kılavuzu Yayınlanmıştır 2023-08-17
DUYURU/2023-054 Mücbir Sebep Hali Sona Eren Yerlerdeki Mükelleflerin Bazı Bildirim Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru 2023-08-16
DUYURU/2023-053 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No.4) Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2023-08-09
DUYURU/2023-052 Covıd-19 İdari Yaptırımları Kapsamında Kesilen Ve Tahsil Edilen İdari Para Cezalarının İade Edilmesine Yönelik Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 19) Yayımlanmıştır 2023-08-08
DUYURU/2023-051 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 47 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır 2023-08-08
DUYURU/2023-050 Gelir Vergisi, MTV ve 7440 Sayılı Kanunun Ödeme Süreleri İle Bazı Bildirim, Oluşturma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı 2023-07-31
DUYURU/2023-049 7456 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır 2023-07-31
DUYURU/2023-048 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş'ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlanına İlişkin Duyuru 2023-07-27
DUYURU/2023-047 2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı %18,95 Olarak Açıklanmıştır 2023-07-21
DUYURU/2023-046 2023 Yılı Adli Tatili 2023-07-19
DUYURU/2023-045 Güncellenen Harç Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır 2023-07-17
DUYURU/2023-044 Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Tutarları Artırılmıştır (4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında 7390 Sayılı CB Kararı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır) 2023-07-17
DUYURU/2023-043 30.06.2023 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar 2023-07-10
DUYURU/2023-042 Genel KDV Oranı %18’den %20’ye Yükseltilmiş, %8 olan İndirimli KDV Oranı da %10’a Yükseltilmiştir 2023-07-07
DUYURU/2023-041 Hukuken İstenebilir Olmayan Gelirlerde Tahakkuk Kaydı 2023-07-05
DUYURU/2023-040 2023 Yılı Mali Tatili 2023-07-03
DUYURU/2023-039 Ülke Bazlı Rapor (CBCR) Bildirim Yükümlülüğünün Haziran Ayı Sonuna Kadar Tamamlanması Gerekmektedir 2023-05-31
DUYURU/2023-038 Elektronik Defter (E-Defter) Uygulamasına Dahil Olanlar Tarafından 31 Mayıs 2023 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi İle İlgili 157 Sayılı VUK Sirküleri 2023-05-30
DUYURU/2023-037 2023 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 22 Mayıs 2023 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2023-05-15
DUYURU/2023-036 Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar 2023-05-04
DUYURU/2023-035 Muhtasar ve Prim Hizmet, Konaklama Vergisi ve Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle Ba-Bs Formlarına, E-Defterlere, “Elektronik Defter Beratları”na İlişkin Süreler Uzatıldı 2023-04-25
DUYURU/2023-034 Ek Vergi Tebliği Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığı’na Gönderilmiştir 2023-04-13
DUYURU/2023-033 2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Ve Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği 2023-04-10
DUYURU/2023-032 Gelir İdaresi Başkanlığınca Görüşe Açılan Tebliğ Taslakları 2023-04-03
DUYURU/2023-030 31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannmelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı 2023-03-30
DUYURU/2023-031 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun İç Genelgesi (Seri No.2023/1) 2023-03-30
DUYURU/2023-029 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No : 2) 2023-03-27
DUYURU/2023-028 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No.1) 2023-03-27
DUYURU/2023-027 2 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır 2023-03-24
DUYURU/2023/026 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 46 Seri No.Lu Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır 2023-03-16
DUYURU/2023-025 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Taslağı Hazırlanmıştır 2023-03-16
DUYURU/2023-024 Gelir Vergisi Beyannamesinde Nasıl İade Edilecek Vergi Çıkıyor? 2023-03-15
DUYURU/2023-023 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir 2023-03-12
DUYURU/2023-022 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirim ve İstisna Uygulayan İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrahları Bulunan Kurumlara Bir Defaya Mahsus Ek Vergi Getiriliyor 2023-03-09
DUYURU/2023-021 Deprem Felaketi Nedeniyle KDV Kanununun 11/1-C Maddesinde Düzenlenen Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamında Teslim Edilen Malların İhracat Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır 2023-03-09
DUYURU/2023-020 Gelir Vergisi Beyanına İlişkin Olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Rehber Ve Broşürler Güncellenmiştir 2023-03-08
DUYURU/2023-019 2023 Yılında Hayatımıza Giren "Konaklama Vergisi" Hakkında Bilinmesi Gerekenler 2023-03-01
DUYURU/2023-018 E-Belge Uygulamalarında Karekod Uygulaması Zorunlu Hale Getirilmiştir 2023-02-21
DUYURU/2023-017 Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremden Etkilenen Elazığ İli İçin İlan Edilen Mücbir Sebep Duyurusu 2023-02-17
DUYURU/2023-016 Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA III) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır 2023-02-16
DUYURU/2023-015 Mücbir Sebep Döneminde KDV İade Uygulaması İle OHAL İlan Edilen İllerde Yapılacak Konteyner Ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV Oran Uygulamasına İlişkin Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır 2023-02-16
DUYURU/2023-014 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış Ve Yardımlar Rehberi Yayınlanmıştır 2023-02-16
DUYURU/2023-13 Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Meslek Mensuplarıyla Deprem Tarihi İtibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mücbir Sebep İlan Edilen Yerler Dışındaki Mükelleflerin Durumuna İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu 2023-02-15
DUYURU/2023-012 Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu 2023-02-11
DUYURU/2023-011 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir 2023-02-09
DUYURU/2023-010 Kurumlarda Eurobondun Değerlemesi ve Vergilendirilmesi 2023-02-01
DUYURU/2023-009 Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İle Serbest Meslek Kazanç Defteri Tutanlara Pos Cihazı Bulundurma Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlanmıştır 2023-01-19
DUYURU/2022-008 7420 Sayılı Kanunla Getirilen Sermaye Azaltımında Vergileme Uygulaması 2023-01-10
DUYURU/2023-007 2023 Yılı Sonunda Yapılacak Enflasyon Düzeltmesi 2023-01-10
DUYURU/2022-006 Damga Vergisinde Kağıdın "Hükmünden Faydalanma" Kavramı 2023-01-10
DUYURU/2023-005 Taşıt, Makine, vs. Kiralama İşlemlerinde Tam KDV Tevkifatının Kapsamı Ve Uygulaması 2023-01-09
DUYURU/2023-004 Sanatın Vergisi Ve Vergi Sanatı 2023-01-05
DUYURU/2023-003 Sermaye Azaltılmasında Ortaya Çıkacak Vergileri Belirleyen Yeni Yasal Düzenleme (7420 Sayılı Kanun) 2023-01-05
DUYURU/2023-002 2023 Başından İtibaren Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Geçerli Temerrüt Faiz Oranının Yıllık %11,75 Olacağına Dair Tebliğ 2023-01-03
DUYURU/2023-001 31.12.2022 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemelerde Uygulanacak Kurlar 2023-01-02