MEHMET MAÇ

2021 Makaleleri

Makale Başlık Yayın Tarihi
İcra Daireleri Tarafından Satılan Mallara İlişkin Hatalı KDV Uygulaması, Kanuna Aykırılık ve Haksızlık Oluşturmaktadır (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2021-04-08
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinin Kdv Tevkifatı Karşısındaki Yeni Durumu İle İlgili İdari Yazı Hakkındaki Açıklamalarımız (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-04-02
Gayrımenkul Ve Taşıt Alımlarında Gider Pusulasının Gerekli Olduğu Yönündeki İdari Görüşü Ve Bu Görüşe Dayanan Özel Usulsüzlük Cezalarını Doğru Bulmuyoruz (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2021-04-02
Mücbir Sebep Halinin KDV Tevkifatına Etkisi ve Bu Konuda 34 No.lu KDV Tebliği İle Getirilen Değişiklik (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-03-01
Yurtdışı Mukimi Yabancı Uyruklulara Verilen Sağlık Hizmetlerinde Kdv İstisnası Ve Gençleştirme, Güzelleştirme Veya Estetik Amaçlı Tıbbı İşlemlerin Durumu (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2021-02-10
İthal Edilmiş Olan Mallar İle İlgili Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Kur Farkları (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-02-02
Personele Ve Yöneticilere İşin İcabı Olarak Giyim Eşyası Kullandırılmasının Vergisel Boyutu (LEBİB YALKIN-MEVZUAT DERGİSİ DÜNYASI) 2021-01-05