MEHMET MAÇ

2021 Makaleleri

Makale Başlık Yayın Tarihi
Kiralık Arsa Üzerine Kiracı Tarafından Bina Yapılması İşleminde Güncel Vergisel Durum (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2021-10-01
Türkiye’de Çalışarak Yurtdışındaki İşverenden Alınan Ücretin Vergi Ve Sgk Karşısındaki Durumu (LEBİB YALKIN-MEVZUAT DERGİSİ DÜNYASI) 2021-10-01
Otellerde Bedelsiz ( Complimentary ) Olarak Verilen Konaklama, Yeme-İçme Hizmetlerine İlişkin Vergisel Hükümler (GÜNCEL MALİYE TARTIŞMALARI KİTABI – 3) 2021-09-29
İthal Eşyasının Gümrük Kıymetine Dahil Edilmesi Gereken Gayrimaddi Hak Bedellerinin Stopaja Tabi Olmadığı Görüşündeyiz (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-09-02
Transit Ticarete Konu Mallar Ve Yurtdışı Hizmetler İle İlgili Komisyonların Vergisel Durumu (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2021-09-02
2022 Yılında Konut Kdv Oranları Yükselebilir (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2021-09-02
Kiracılık Hakkının Devri Nedeniyle Alınan Veya Ödenen Hava Parası (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2021-08-02
İnşaatçı Firmaların Ortaklara veya Diğer İlişkili Kişilere Konut Satmaları Durumunda KDV İadesi (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2021-08-02
Hekimlerin Serbest Meslek Geliri Değil Ücret Geliri Elde Ettiği Haller İle İlgili Özelge Ve Görüşlerimiz (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2021-07-02
36 Nolu Kdv Tebliği (LEBİB YALKIN-MEVZUAT DERGİSİ DÜNYASI) 2021-07-01
6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Riskli Yapılara Yönelik Deprem Güçlendirme İşlerinin Kdv Oranı Karşısındaki Durumu (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2021-07-01
İnceleme Sonucunda Devrolan KDV’nin Küçültülmesi (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2021-06-07
Özel Yat, Kaptan Ve Görevlerine Verilen Ücretlerin Gelir Vergisinden İstisna Olduğu Görüşündeyiz (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2021-06-02
Personel Ve Yöneticiler İçin Yapılan Tedavi Ve İlaç Giderleri (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-06-02
Yeni İnşaatta Bağımsız Bölüm Teslim Zamanı Konusundaki İdari Kabul (34 No.Lu Kdv Tebliği) (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2021-05-31
İcra Daireleri Tarafından Satılan Mallara İlişkin Hatalı KDV Uygulaması, Kanuna Aykırılık ve Haksızlık Oluşturmaktadır (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2021-04-08
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinin Kdv Tevkifatı Karşısındaki Yeni Durumu İle İlgili İdari Yazı Hakkındaki Açıklamalarımız (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-04-02
Gayrımenkul Ve Taşıt Alımlarında Gider Pusulasının Gerekli Olduğu Yönündeki İdari Görüşü Ve Bu Görüşe Dayanan Özel Usulsüzlük Cezalarını Doğru Bulmuyoruz (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2021-04-02
Mücbir Sebep Halinin KDV Tevkifatına Etkisi ve Bu Konuda 34 No.lu KDV Tebliği İle Getirilen Değişiklik (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-03-01
Yurtdışı Mukimi Yabancı Uyruklulara Verilen Sağlık Hizmetlerinde Kdv İstisnası Ve Gençleştirme, Güzelleştirme Veya Estetik Amaçlı Tıbbı İşlemlerin Durumu (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2021-02-10
İthal Edilmiş Olan Mallar İle İlgili Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Kur Farkları (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-02-02
Personele Ve Yöneticilere İşin İcabı Olarak Giyim Eşyası Kullandırılmasının Vergisel Boyutu (LEBİB YALKIN-MEVZUAT DERGİSİ DÜNYASI) 2021-01-05