ERDOĞAN SAĞLAM

2021 Makaleleri

Makale Başlık Yayın Tarihi İndirme
Merkez Bankası Kripto Paraların Ödemede Kullanılmasını Yasakladı, Şimdi Gözler Maliye'de (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-19 6
Vergi Daireleri, Yazar Kasa Fişini Kabul Etmeyerek Yanlış Yapıyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-16 165
İstihdam Teşviklerinden Geriye Dönük 6 Ay Yararlanma Hakkı Kaldırılıyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-13 43
Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Danışma Komisyonu Kuruldu () 2021-04-12 33
Yüzde 25'lik Kurumlar Vergisi Uygulanırsa, İhtirazî Kayıtla Beyan Edip Dava Açmaya Değer Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-08 61
Ekonomi Reformları Eylem Planı Hakkındaki Değerlendirmelerim (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-02 50
Girişim Sermayesi Yatırım Fon Ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesi (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-29 61
Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkındaki Değerlendirmelerim (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-26 99
Vergilendirmeye Esas Alınan Gelir Kavramı Ve Trampa, Takas, Kamulaştırma Gibi İşlemlerin "Elden Çıkarma" Sayılması Konusundaki Görüşlerim (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-25 85
Özel Sektör Firmalarına 2022 Yılından İtibaren Getirilen Girişim Sermayesine Yatırım Yapma Zorunluluğu (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-22 102
Uyumlu Vergi Mükellefine Yüzde 5 Vergi İndiriminde Sorunlar Bitmiyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-18 83
Eurobond Faiz Ve Alım-Satım Kazançlarının Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyanı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-15 171
Hangi Kira Gelirleri Yıllık Gelir Vergisi Beyanname İle Beyan Edilir? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-12 90
Ücret Gelirlerini Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edenlerin Elde Ettiği Diğer Stopaja Tabi Gelirlerin Beyan Durumu (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-08 93
Kiracının Ödemediği Vergi Kesintisi Kiraya Verenin Ödeyeceği Gelir Vergisinden İndirilebilir Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-05 132
Yüksek Ücretliler Bu Yıl İlk Kez Gelir Vergisi Beyannamesi Vermeye Hazırlanıyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-01 98
Kurumlara Sürpriz, Kurum Kazançları İçin Yeni Bir Vergi Tevkifatı Getiriliyor ! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-26 137
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Basım Ve Devri İçin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na Bildirim Zorunluluğu Ve Geçiş Süreci (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-22 94
Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma Dışına Çıkarılmasından Sonra Davalarda Artış Gözleniyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-19 117
KDV Tevkifatının Kapsamı Genişletildi, Bazı İşlemlerde Tevkifat Oranı Artırıldı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-17 123
Yapılandırma Başvuru Süresi Bitti, Beklenenden Az Başvuru Oldu, Hatalı Başvuru Yapanlara Yeni Başvuru İmkânı Verildi (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-15 84
Online Eğitim Giderleri, Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-12 100
Teknoparklar ve Ar-Ge / Tasarım Merkezlerinde Uygulanan Teşviklerdeki Değişiklikler Ne Anlama Geliyor? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-08 100
Vergi Artışları Devam Ediyor: Yıllara Sâri İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Yüzde 3'ten Yüzde 5'e Çıkarıldı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-05 131
Özel İletişim Vergisi Oranı Tüm İşlemlerde Yüzde 7,5'ten Yüzde 10'a Çıkarıldı; Vergi Artışı Tüketicilere Yansıtılabilir Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-01 132
Mücbir Sebep Mükelleflere Bir Fayda Sağlıyor Mu? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-28 138
2021 Yılı Vergisel Açıdan Nasıl Geçecek, Yeni Vergi Getirilecek Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-25 189
Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Tebliğinde Yapılan Değişikliklerle İlgili Ticaret Bakanlığı Görüşü (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-20 153
Değerli konut vergisi beyan ve ödeme yükümlülüğü başladı; verginin konusuna hangi taşınmazlar giriyor, verginin mükellefi kim? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-18 113
Yasal defter kayıtları yabancı para cinsinden tutulabilir mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-15 138
TOKİ Haksız Rekabet Yaratıyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-11 144
Reform paketinde yer alan vergiye ilişkin düzenlemeler (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-11 130
Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Durumu İle İlgili Düzenleme Çıktı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-04 146