Kadın Çalışan Oranı : %56 | Rate of Women Employment : %56

ERDOĞAN SAĞLAM

2024 Makaleleri

Makale Başlık Yayın Tarihi
Reel Olmayan Finansman Giderlerinin Henüz İtfa Edilmemiş Kısmı İtfa Süresi Beş Yıldan Az Kalmışsa Nasıl Vergi Matrahından İndirilecek? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-21
Enflasyon Düzeltmesi Sırasında Saptadığımız Muhasebe Hatalarını Nasıl Düzeltmeliyiz? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-19
Serbest Meslek Erbabının Işte Kullandığı Binek Otomobili Işletme Aktifine Kaydetmesi Hiç Mantıklı Değil! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-12
2023 Yılında Elde Edilen Hangi Ücret Gelirleri İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Verilecek? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-09
Ücretlilere İlişkin Vergi Tarifesi Anayasaya Aykırı (Mı?) (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-06
Yeni Getirilen Ve 2023 Yılı İçin De Geçerli Olan “Yurt Dışı Kâr Paylarında Gelir Vergisi İstisnası” (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-02-05
AYM, Enflasyon Düzeltmesinin 2021 Yılında Yaptırılmamasına İlişkin Hükmü İptal Etti; İptal Kararının Sonuçları… (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-01-16
Enflasyon Düzeltmesi Yapmamanın Yaptırımı Ne Olabilir? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-01-15
Ek Vergi Davalarında Son Gelişmeler; Gözler İstanbul 1. Vergi Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'ne Yaptiği Itiraz Başvurusunda (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-01-09
Enflasyon Düzeltmesinin Kâr Dağıtımına Etkileri Konusunda Yaşanan Tartışmalar… (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2024-01-05