ERDOĞAN SAĞLAM

2021 Makaleleri

Makale Başlık Yayın Tarihi İndirme
Kooperatiflere "Dış Denetim" Zorunluluğu Getirildi (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-10-26 8
Konaklama Vergisi Bir Yıl Ertelendi, Turizm Payı Alınmaya Devam Ediyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-10-21 20
Çiftçilere Yapılan Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Kesilen Yüzde 4 Verginin Kaldırılma Öyküsü (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-10-18 25
Taşınmazların Varlık Barışı Kapsamında Kayda Alınması (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-10-15 49
Gelir Vergisinde Beyan Esasından Hızla Uzaklaşıyoruz (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-10-11 42
Yabancılara Taşınmaz Satışında Yeni "Değerleme Raporu Uygulama Standardı" Sıkıntı Yarattı! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-10-06 56
Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği Kazançları Gelir Vergisinden İstisna Ediliyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-10-04 42
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE GECİKME FAİZİ OLMAZ ! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-09-30 57
Mutlu Sonla Biten Bir Yargı Öyküsü… (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-09-27 146
Teminat Karşılığı İadede Ceza Kesilmesi Hakkındaki Düşüncelerim… (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-09-24 48
Matrah Ve Vergi Artırımından Yararlananlara Son Uyarılarım… (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-09-20 211
Maliye'den Beklenen Açıklama Geldi: Birden Fazla Gelir Unsuru İçin Nasıl Gelir Vergisi Matrah Artırımı Yapılacağına Dair Rehber Yayımlandı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-09-16 121
Maliye, Örtülü Sermaye Karşı Taraf Düzeltmesinde Görüş Mü Değiştirdi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-09-13 86
Yapılandırma Kanunundaki ‘Özel Pişmanlık’ Olanağı Neler Sağlıyor? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-09-09 170
Aman dikkat! İhtiyari Arabuluculuk Kapsamında Ödenen Tazminatlara Gelir Vergisi İstisnası Uygulanmıyor! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-09-06 221
Kronik Rahatsızlığı Nedeniyle Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükellefler Yapılandırmadan Yararlanabilir Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-09-03 58
İştirak Tasfiyesinden Doğan Zararlar Vergi Matrahından İndirilebilir (Mi?) (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-08-31 93
Kıdem Tazminatının Gider Yazılabilmesi İçin Fiilen Ödenmiş Olması Şart Mıdır? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-08-27 100
Birden Fazla Gelir Unsurunun Bulunması Halinde Gelir Vergisi Matrah Artırımı Nasıl Yapılacak? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-08-27 89
Cumhurbaşkanı Müdahale Etmezse Bazı Konutlarda KDV Oranı Artacak! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-08-14 203
Yangın Sebebiyle Nerelere Bağış Veya Yardım Yapılabilir; Bu Bağışlar Vergiden Düşülebilir Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-08-09 103
Mücbir Sebep' İlan Edilen Yangın Bölgelerinde Hangi Mali Yükümlülükler Ertelendi, Vergi Borçları Silinecek Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-08-06 436
Kasa Ve Ortaklardan Alacak Hesaplarının Yapılandırma Kanunu Kapsamında Düzeltilmesi Halinde Vergileme (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-08-05 628
Yangın Sebebiyle Bazı Bölgelerimizin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" İlan Edilmesi Ne Anlama Geliyor? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-08-02 111
Yasal Süresi Geçmeden Bir Vergi Beyannamesine İlişkin Düzeltme Beyannamesi Verilmesi (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-07-29 298
Matrah Ve Vergi Artırımında Düzeltme Beyannameleri Ve Tarhiyatlar Nasıl Dikkate Alınacak? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-07-26 252
Emlak Vergisinde Fahiş Takdirlere Karşı Vatandaşlar Nasıl Dava Açabilir? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-07-19 129
Yurt Dışı İştirak Kazançları İle İştirak Tasfiyesinden Doğan Kazançlar Varlık Barışı Kapsamında Bildirime Konu Edilebilir Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-07-16 148
KDV İndirim Yasağını Gözden Geçirmenin Zamanı Gelmedi Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-07-13 123
Yapılandırma Kanunu Kapsamında Ödenen Vergi, Yİ-ÜFE Tutarı ve Katsayı Gibi Yükümlülükler Gider Yazılabilir Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-07-12 327
Yeniden Değerleme Tebliğ Taslağı Hakkındaki Değerlendirmelerim (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-07-05 176
2021 Yılı Mali Tatili Başladı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-07-02 222
Mahsup Talebinde Bulunulan Borçlar İçin de Yapılandırmadan Yararlanılabilir (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-06-28 249
KDV Artırımı, Devreden KDV ve KDV İadesi Bakımından, Vergi İncelemesi İle Tarhiyatları Korumuyor ! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-06-26 665
Gelir Vergisi Matrah Artırımında En Yüksek Koruma Nasıl Sağlanır? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-06-21 489
Taşınmaz Ve Amortismana Tabi Diğer İktisadi Kıymetleri 2021 Sonuna Kadar Yeniden Değerleme İmkânı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-06-18 232
Emlak Vergisi Borçlarında Yeniden Yapılandırma (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-06-16 183
MTV Borcu İle Trafik Para Cezası ve Diğer Para Cezalarında Yapılandırma (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-06-14 218
Yapılandırma Kanununda Büyük İmkân: Stok Affı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-06-11 421
Soru ve Yanıtlarla Gelir/Kurumlar Vergisinde Matrah Artırımı (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2021-06-09 411
Soru Ve Cevaplarla Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklarda Yapılandırma (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-06-07 177
Yapılandırma Kanununda Araç Muayeneleri Konusunda 'Anayasaya Aykırılık' Sorunu (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-06-04 203
Soru Ve Yanıtlarla Yeni Kanuna Göre Kesinleşmiş Borçlarda Yapılandırma (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-06-04 292
Ortaklardan Olan Gerçek Alacaklar Da Yapılandırma Kanunu Kapsamında Silinebilir (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-06-02 260
Tarhiyatların Yapılandırma Kanunu Kapsamında Kesinleştirilmesi Halinde Yüzde 5 İndirim Hakkı Kaybedilmeyecek (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-31 196
Yapılandırma Kanun Teklifi Komisyonda Kabul Edildi: Bazı Borçlar Kapsama Alındı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-28 249
Varlık Barışında En Çok Sorulan Sorular (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-26 458
Finansman Gider Kısıtlaması Bu Koşullarda Uygulanamaz, Bir Süre Ertelenmelidir! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-24 221
Matrah Artırımını da İçeren Kapsamlı Vergi Yapılandırma Paketi Meclis'te; İşte Madde Madde Bütün Detaylar (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-22 343
Bir Hatadan Dönüldü, Meslek Mensuplarının "Zorunlu" Eğitim Harcamaları Vergi Matrahından Düşülebilecek (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-20 232
Yurt Dışındaki İşverenlere Türkiye'den Hizmet Veren Kişilerin Ücretleri Hangi Koşullarla Türkiye'de Vergilenmez? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-18 237
Emlak Vergisinde 4 Yıl İçin Geçerli Olacak Takdirlere Karşı Mükelleflerin Dava Açma Hakkı Var Mıdır? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-17 214
Çeklerde Yasaya Aykırı Tebliğ Yasal Temele Kavuşturuluyor, Kanuna Aykırı İşlem Yapanlar Sorumluluktan Kurtarılıyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-12 218
Emlak Vergisi Birinci Taksitinin Ay Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekiyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-10 210
Payları İlk Defa Halka Arz Edilen Kurumlara 2 Puan Kurumlar Vergisi İndirimi Uygulanmaya Başladı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-07 279
Çalışanlara Dağıtılan Ramazan Paketleri Vergiye Tabi mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-03 244
Böyle Tam Kapanma Olmaz! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-05-03 178
İşlemleri Maskesiz Yapabileceğiniz Tek Vergi Dairesi: İnteraktif Vergi Dairesi (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-28 321
Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Güncellendi (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-26 392
Merkez Bankası Kripto Paraların Ödemede Kullanılmasını Yasakladı, Şimdi Gözler Maliye'de (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-19 189
Vergi Daireleri, Yazar Kasa Fişini Kabul Etmeyerek Yanlış Yapıyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-16 362
İstihdam Teşviklerinden Geriye Dönük 6 Ay Yararlanma Hakkı Kaldırılıyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-13 253
Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Danışma Komisyonu Kuruldu () 2021-04-12 211
Yüzde 25'lik Kurumlar Vergisi Uygulanırsa, İhtirazî Kayıtla Beyan Edip Dava Açmaya Değer Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-08 276
Ekonomi Reformları Eylem Planı Hakkındaki Değerlendirmelerim (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-04-02 224
Girişim Sermayesi Yatırım Fon Ve Ortaklıklarının Vergilendirilmesi (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-29 302
Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin Tebliğ Taslağı Hakkındaki Değerlendirmelerim (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-26 347
Vergilendirmeye Esas Alınan Gelir Kavramı Ve Trampa, Takas, Kamulaştırma Gibi İşlemlerin "Elden Çıkarma" Sayılması Konusundaki Görüşlerim (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-25 253
Özel Sektör Firmalarına 2022 Yılından İtibaren Getirilen Girişim Sermayesine Yatırım Yapma Zorunluluğu (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-22 402
Uyumlu Vergi Mükellefine Yüzde 5 Vergi İndiriminde Sorunlar Bitmiyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-18 292
Eurobond Faiz Ve Alım-Satım Kazançlarının Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyanı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-15 702
Hangi Kira Gelirleri Yıllık Gelir Vergisi Beyanname İle Beyan Edilir? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-12 320
Ücret Gelirlerini Gelir Vergisi Beyannamesi İle Beyan Edenlerin Elde Ettiği Diğer Stopaja Tabi Gelirlerin Beyan Durumu (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-08 292
Kiracının Ödemediği Vergi Kesintisi Kiraya Verenin Ödeyeceği Gelir Vergisinden İndirilebilir Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-05 341
Yüksek Ücretliler Bu Yıl İlk Kez Gelir Vergisi Beyannamesi Vermeye Hazırlanıyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-03-01 753
Kurumlara Sürpriz, Kurum Kazançları İçin Yeni Bir Vergi Tevkifatı Getiriliyor ! (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-26 343
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Basım Ve Devri İçin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na Bildirim Zorunluluğu Ve Geçiş Süreci (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-22 301
Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma Dışına Çıkarılmasından Sonra Davalarda Artış Gözleniyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-19 327
KDV Tevkifatının Kapsamı Genişletildi, Bazı İşlemlerde Tevkifat Oranı Artırıldı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-17 332
Yapılandırma Başvuru Süresi Bitti, Beklenenden Az Başvuru Oldu, Hatalı Başvuru Yapanlara Yeni Başvuru İmkânı Verildi (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-15 283
Online Eğitim Giderleri, Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Olarak İndirilebilir Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-12 302
Teknoparklar ve Ar-Ge / Tasarım Merkezlerinde Uygulanan Teşviklerdeki Değişiklikler Ne Anlama Geliyor? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-08 287
Vergi Artışları Devam Ediyor: Yıllara Sâri İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Yüzde 3'ten Yüzde 5'e Çıkarıldı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-05 343
Özel İletişim Vergisi Oranı Tüm İşlemlerde Yüzde 7,5'ten Yüzde 10'a Çıkarıldı; Vergi Artışı Tüketicilere Yansıtılabilir Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-02-01 375
Mücbir Sebep Mükelleflere Bir Fayda Sağlıyor Mu? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-28 341
2021 Yılı Vergisel Açıdan Nasıl Geçecek, Yeni Vergi Getirilecek Mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-25 389
Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Tebliğinde Yapılan Değişikliklerle İlgili Ticaret Bakanlığı Görüşü (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-20 323
Değerli konut vergisi beyan ve ödeme yükümlülüğü başladı; verginin konusuna hangi taşınmazlar giriyor, verginin mükellefi kim? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-18 286
Yasal defter kayıtları yabancı para cinsinden tutulabilir mi? (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-15 409
TOKİ Haksız Rekabet Yaratıyor (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-11 321
Reform paketinde yer alan vergiye ilişkin düzenlemeler (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-11 296
Sermaye Kaybı ve Borca Batıklık Durumu İle İlgili Düzenleme Çıktı (T24 BAĞIMSIZ İNTERNET GAZETESİ) 2021-01-04 332