TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar
2015 Şeffaflık Raporu

Bağımsız Dış Denetim


Finansal Tabloların Denetimi
   – Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
   – Tek Düzen Hesap Planı / VUK (TURKISH GAAP)
   – İngiltere Muhasebe Standartları (UK GAAP)
   – Amerika Birleşik Devletleri Muhasebe Standartları (US GAAP)
   – Almanya Muhasebe Standartları (GERMAN GAAP)
   – Hollanda Muhasebe Standartları (DUTCH GAAP)
TTK’ya Göre Bağımsız Denetim
Halka Açık Şirketlerin Bağımsız Denetimi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na Tabi Şirketlerin Bağımsız Denetimi
Sigorta Şirketlerinin Bağımsız Denetimi
Özel Amaçlı Bağımsız Denetim

Diğer Denetim Hizmetlerimiz


İç Denetim
İç Kontrol Denetimi
Bilgi Sistemleri Denetimi (IS/IT Audit)
Üzerinde Mutabık Kalınan Yöntemler Raporlaması

Finansal Due Diligence


Satıcı Due Diligence
Alıcı Due Diligence
Data Room Hazırlama

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 10 / 04 / 2020 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.