TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH
HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & YayınlarVergi Denetimi ve
Tam Tasdik Hizmetleri


Kurumlar Vergisi Tam Tasdik Hizmetleri
Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Hizmetleri
Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlama
Teşvik, İstisna, İndirim ve AR-GE Raporları
Özel Tüketim Vergisi Raporları
Özel Amaçlı Raporlar

Vergi İhtilafları


Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
Vergi İnceleme Danışmanlığı
Vergi Davaları Danışmanlığı
Vergi Uzlaşmaları

Vergisel Due Diligence


Satıcı Due Diligence
Alıcı Due Diligence
Data Room Hazırlama

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri


Kurumlar Vergisi
Katma Değer Vergisi
Gelir Vergisi
Stopaj
Damga Vergisi
Veraset ve İntikal Vergisi
Emlak Vergisi
Yabancıların Vergilendirilmesi
Uluslararası Vergileme, Vergi Anlaşmaları
Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri
Devlet Teşvikleri
Transfer Fiyatlandırması
Vergi Planlaması / Şirket YapılandırmasıHukuk Danışmanlığı


Ticaret Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku Alanlarında Danışmanlık
Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları
Şirket Yeniden Yapılandırma Projelerinde Danışmanlık
   – Birleşme & Devralmalar
   – Tam Bölünme
   – Kısmi Bölünme
   – Tür Değişikliği
Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantısı Organizasyonu
Türk Ticaret Kanunu’na Uyum Danışmanlığı
Ticaret Hukuku Sözleşmeleri Danışmanlığı
Hukuksal Due Diligence
Şirket Ticaret Sicil İşlemleri ve Prosedürleri

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 06 / 07 / 2020