TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

 VERASET , HİBE VE ÖLÜM (e-Kitap)


Mehmet MAÇ
YMM


Dr. Tarık JAMALİ
SMMM

Sadece yazılan kelime yazıldığı şekliyle aranır. Döküman içinde arama yaparken Ctrl+F tuşlarını kullanınız.

İlk baskısı 26.11.1999'da yapılan bu kitabımız da çok beğenilmiş ve kendi alanındaki boşluğu tek başına doldurmuştur.

Mevzuat değişiklikleri nedeniyle bu kitabın 2 nci baskısına ihtiyaç doğmuş ve güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Ancak bu kez kitabı kağıt ortamında bastırmamayı ve kitap metnini internet sitemize koyup sürekli güncellemek suretiyle ve ÜCRETSİZ şekilde Türk Halkı' nın kullanımına sunmayı uygun bulduk.

Bu E-Kitabımızı
- Ekranda okuyabilirsiniz,
- Maddeler itibariyle print edebilirsiniz,
- Arama motorları ile kavram aratabilirsiniz.

Web sitemizin ziyaretçilerinden ricamız, kitabımızı incelerken, değişiklik ve eklenti önerilerini tjamali@asasalu.com.tr adresine göndermeleridir. Sizlerin de desteği ile bu E-kitabı güncel, güvenilir halde tutarak hizmetimizi sürdüreceğiz.

İÇİNDEKİLER
KISIM I - VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU YORUM VE AÇIKLAMALARI
MADDELER
1. MADDE - VERGİNİN MEVZUU
2. MADDE - KANUNDA KULLANILAN TÂBİRLER
3. MADDE - MUAFİYETLER
4. MADDE - İSTİSNALAR
5. MADDE - VERGİNİN MÜKELLEFİ
6. MADDE - TEKLİF MAHALLÎ
7. MADDE - BEYANNAME
8. MADDE - BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER
9. MADDE - BEYANNAME VERİLME MÜDDETİ
10. MADDE - VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT
11. MADDE - DEĞERLEME GÜNÜ
12. MADDE - TENZİL OLUNABİLECEK BORÇ VE MASRAFLAR
13. MADDE - İHTİLÂFLI BORÇLAR
14. MADDE - VERGİNİN TARHI
15. MADDE - 213 sayılı Kanunun 415 inci maddesiyle kaldırılmıştır.
16. MADDE - NİSPETLER
17. MADDE - VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT
18. MADDE - İHTİYAT TEDBİRLERİ
19. MADDE - ÖDEME ZAMANI
20. MADDE - MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI
21. MADDE - GAİBİN ZUHURU
22. MADDE - MİRASÇILIKLARI HÜKMEN SABİT OLANLAR
23. MADDE - BANKALARDAKİ KİRALIK KASALAR MUHTEVİYATININ TESPİTİ
24. MADDE - KALDIRILAN KANUNLAR VE HÜKÜMLER
25. MADDE - Madde 25 - Bu kanun neşri tarihinde mer'iyete girer.
26. MADDE - Madde 26 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
GEÇİCİ MADDELER
1. MADDE - GEÇİCİ MADDE -1
2. MADDE - GEÇİCİ MADDE -2
3. MADDE - GEÇİCİ MADDE -3
ÖRNEKLER
1. MADDE - ÖRNEK -1
2. MADDE - ÖRNEK -2
3. MADDE - ÖRNEK -3
4. MADDE - ÖRNEK -4
5. MADDE - ÖRNEK -5
7. MADDE - ÖRNEK -7
8. MADDE - ÖRNEK -8
9. MADDE - ÖRNEK -9
KISIM 2 - HİBENİN (BAĞIŞLARIN) KAZANÇ VERGİLERİNE VE KDV' YE ETKİSİ
KISIM 3 - ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER
KISIM 4 - MİRASÇILARIN KENDİLERİNE AİT VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KISIM 5 - MİRASÇILARIN YAPACAKLARI BİLDİRİMLER
EKLER
EK-1 Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik
EK-2 Karşılığı (İkramiyesi) Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Genel Tebliğ (92/1)
EK-3 Karşılığı (İkramiyesi) Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Genel Tebliğ (95/1)
EK-4 Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük
EK-5 Yeni Medeni Kanun
KISALTMALAR
KAYNAKLAR

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 14 / 10 / 2019 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.