TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

Türkiye'den Mali Haberler

 • 2015-02-01  Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi
 • 2015-01-03  Devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmeliklerin yürürlüğe konulması ertelendi
 • 2014-12-31  02 Ocak 2015 Cuma Günü Mesai Saati Bitimine Kadar Tüm Vergi Daireleri Açık Bulundurulacak
 • 2013-10-28  Yatırım Teşviklerine Revizyon Düşünülüyor...
 • 2013-10-07  Türkiye-Kamerun Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İlk Tur Müzakereleri Tamamlandı
 • 2013-07-31  Varlık Barışında Beyan / Bildirim Süresi 3 Ay Uzatıldı
 • 2013-07-30  Varlık Barışı'nda Başvuru Süresi 3 Ay Uzatılıyor
 • 2013-07-20  26 Seri No'lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
 • 2013-07-07  Adli Tatille İlgili Yasal Düzenleme Yapıldı
 • 2013-07-06  Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Onaylandığına İlişkin Karar
 • 2013-06-22  Varlık Barışında Başvuru Süresi Uzatılabilir
 • 2013-06-22  Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı
 • 2013-06-22  Sermaye Piyasası Kurulunun II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı
 • 2013-06-20  Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Alt Komisyona Gönderildi
 • 2013-06-19  G8'de konu vergi kaçakçılığı ve kara para...
 • 2013-05-26  2012 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Kurumlar Vergisi Beyan Eden İlk 100 Mükellef Açıklandı
 • 2013-05-23  Varlık Barışının Da İçinde Yer Aldığı Torba Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda Kabul Edildi…
 • 2013-05-06  Gelir Vergisi Rekortmenleri Açıklandı...
 • 2013-04-23  Kurumlar Vergisi beyannamesinin verilme süresi, 29 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı
 • 2013-04-10  Torba Yasa Cumhurbaşkanı Tarafından Onaylandı...
 • 2013-03-27  Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkında Kanunu Tasarısı Komisyonda Kabul Edildi
 • 2013-03-27  Torba Yasanın Mecliste Görüşülmesine Devam Ediliyor
 • 2013-03-24  Yıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
 • 2013-03-22  Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkında Kanunu Tasarısının Görüşülmesine Plan ve Bütçe Komisyonunda Devam Ediliyor
 • 2013-02-25  Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
 • 2013-02-17  Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayımlandı
 • 2013-02-17  Çokuluslu şirketler 'daha çok vergi ödemeli'
 • 2013-02-03  KDV İadesine İlişkin Tebliğlerin Tek Bir Tebliğde Toplanmasına ve Yeniden Düzenlenmesine Yönelik Tebliğ Taslağı Hazırlandı
 • 2013-01-29  2012/Aralık Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi Uzatıldı
 • 2013-01-29  420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Tüketim Bilgilerinin Alınma Süresinin Uzatılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı
 • 2013-01-27  Ticaret Sicili Yönetmeliği Yayımlandı
 • 2013-01-17  Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Basın Duyurusu
 • 2013-01-12  Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilerek Kanunlaştı
 • 2013-01-12  Bağımsız Denetçi Belgesi İçin Ödenecek Ücretler Belli Oldu
 • 2013-01-09  2013 Yılına Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksitinin 31 Ocak 2013 Perşembe Günü Akşamına Kadar Ödenmesi Gerekiyor
 • 2013-01-01  Yeni Yıl Vergi Artışları İle Başladı
 • 2012-12-30  Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı
 • 2012-12-08  Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı Mecliste Kabul Edildi
 • 2012-12-07  Elektrik ve Doğalgaz Dağıtım Lisansı Almış Şirketler İle OSB Tüzel Kişiliklerine Abone Bilgileri İle Tüketim Bilgilerini Elektronik Ortamda Gönderme Zorunluluğu Getirildi
 • 2012-12-07  Türkiye İle Cebelitarık Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması İmzalandı
 • 2012-11-17  Türkiye-Filistin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Parafe Edildi
 • 2012-10-16  2 No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri Yayımlandı
 • 2012-10-06  Vakıfların Vergilendirilmesi Rehberi Güncellendi
 • 2012-10-06  Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü Güncellendi
 • 2012-10-06  Borç Bilgilendirme Servisi Hizmete Girdi
 • 2012-09-18  Kosova İle Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalandı
 • 2012-06-30  Yeni TTK'da Değişiklik Yapan Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı
 • 2012-06-26  Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ( TBMM’de Kabul Edilen Şekli )
 • 2012-06-24  İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Esaslarına İlişkin 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Yayımlandı
 • 2012-06-07  Vakıfların Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Yayımlandı
 • 2012-05-25  Torba Yasa Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi
 • 2012-05-18  2011 Yılı İçin En Yüksek Kurumlar Vergisi Matrahı Beyan Eden İlk 100 Mükellef İlan Edildi
 • 2012-05-17  Derneklerin Vergilendirilmesine İlişkin Rehber Yayımlandı
 • 2012-04-23  Avrupa Birliği Mali Yardımları Vergi İstisnaları Rehberi Yayınlandı
 • 2012-03-16  Türkiye İle Singapur Arasındaki Mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması’nın Bilgi Değişimine ilişkin Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalandı
 • 2012-03-16  Türkiye İle Guernsey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” imzalandı
 • 2012-01-27  Türkiye ile Almanya Arasında İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Onay Prosedürü Türkiye Açısından Tamamlandı
 • 2011-11-04  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Kuruldu
 • 2011-11-04  OECD - Avrupa Konseyi "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" İmzalandı
 • 2011-10-22  Türkiye ile İsviçre Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı
 • 2011-09-09  1 Milyon TL ve Üzerindeki Vergi Borçlularını İçeren Liste İnternette Yayınlandı
 • 2011-09-03  2011/Temmuz Dönemine İlişkin Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresi 7 Eylül 2011 Tarihine Kadar Uzatıldı
 • 2011-08-15  İhraç Edilen Mallara İlişkin ÖTV İadesi Konusunda YMM’lere Tasdik Raporu Düzenleme Yetkisi Veren Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
 • 2011-08-11  Mevcut 59 adet KDV Sirküleri Birleştirilerek 60 no.lu KDV Sirküleri Yayımlandı
 • 2011-07-16  İlk "Tek Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması" İmzalandı
 • 2011-07-15  Türkiye İle Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması imzalandı
 • 2011-06-14  İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına Mersin Limanı da Eklendi
 • 2011-05-06  6111 Sayılı Kanun Kapsamında Nakit ve Kredi Kartı İle Tahsilat Yapan Bankalara İlişkin Duyuru
 • 2011-04-30  Torba Yasa'da Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı
 • 2011-04-28  Torba Yasada Başvuru Süresi 1 Ay Uzatılıyor
 • 2011-04-10  Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Tebliğ Taslağı
 • 2011-03-27  Gelir İdaresi Taşınmazın İktisap Tarihinin Nasıl Belirleneceğini Sirkülerle Açıkladı
 • 2011-03-26  Bağımsız Denetçi Rotasyonu İle İlgili Düzenleme
 • 2011-03-17  Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi Yayınlandı
 • 2011-03-15  Meslek Mensuplarına Getirilen Sözleşmeleri İnternet Vergi Dairesine Giriş Yapma Mecburiyeti Ertelendi
 • 2011-03-12  Sosyal Güvenlik Kurumu 6111 Sayılı Torba Yasa kapsamında başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu
 • 2011-03-09  Teknoloji Bölgeleri Kanunu Değiştirildi, İstisna Süreleri Uzatıldı, Ücret İstisnasının Kapsamı Genişletildi
 • 2011-03-01  6111 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik Olarak Tebliğ Taslağı Hazırlandı
 • 2011-02-26  Torba Yasa Resmi Gazete'de Yayımlandı
 • 2011-02-19  Torba Yasa Cumhurbaşkanına Sunuldu
 • 2011-02-13  Torba Yasa Meclis Genel Kurulunda Kabul Edildi
 • 2011-02-05  Torba Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulunda Görüşülmeye Devam Ediyor
 • 2011-02-04  Türk Borçlar Kanunu,Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Yayımlandı
 • 2011-02-03  Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • 2011-02-01  Aralık Dönemine Ait Ba ve Bs Formlarının Verilme Süresi 2 Şubat 2011 Tarihi Saat 24:00’e Kadar Uzatıldı
 • 2011-02-01  Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 yılı Performans Programını Yayımladı
 • 2011-01-27  Belge Düzeni İle İlgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Güncellendi
 • 2011-01-24  Torba Yasa Bu Hafta Meclis Genel Kurulunda Görüşülmeye Başlanacak
 • 2011-01-22  Türk Borçlar Kanunu ile Bu Kanunun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
 • 2011-01-22  Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında SGK Genelgesi
 • 2011-01-15  Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2011 Yılına İlişkin 1. Taksidinin Ödeme Süresi 31 Ocak 2011 Pazartesi Günü Sona Erecek
 • 2011-01-14  Torba Yasa Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi
 • 2011-01-14  Türk Ticaret Kanunu Meclis Genel Kurulunda Kabul Edildi
 • 2011-01-12  Türk Borçlar Kanunu Tasarısı Meclis Genel Kurulunda Jet Hızıyla Kabul Edildi
 • 2011-01-11  Torba Yasanın Komisyon Görüşmeleri Devam Ediyor
 • 2011-01-10  Almanya Vergi Anlaşması Uygulamadan Kalktı
 • 2011-01-08  Kanada ve Filipinler Cumhuriyeti İle İmzalanmış Olan Vergi Anlaşmaları Onaylandı
 • 2011-01-06  Torba Yasa Tasarısı Komisyonda Görüşülmeye Devam Ediyor
 • 2010-12-31  Torba Yasa'nın 30 Maddesi Komisyonda Kabul Edildi
 • 2010-12-29  MTV Tahsiline Yetkili Vergi Daireleri 29, 30 ve 31 Aralık 2010 Tarihlerinde Saat 20:00’a Kadar Açık Bulundurulacak
 • 2010-12-29  Torba Yasa'nın İlk Beş Maddesi Komisyonda Kabul Edildi
 • 2010-12-28  ''Torba Tasarı'' TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonunda Ele Alınıyor
 • 2010-12-27  2011 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Mecliste Kabul Edildi
 • 2010-12-24  Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından Yönetmelik Taslakları Hazırlandı
 • 2010-12-19  Brezilya İle "Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" İmzalandı
 • 2010-12-18  Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve
 • 2010-12-08  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısında ÖTV Kanununa Ekli Listelerin Güncellenmesine İlişkin Basın Açıklaması
 • 2010-12-06  Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellefin Ödevleri Hakkında Rehberler Yayınladı
 • 2010-11-28  Jersey Hükümeti İle "Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” İmzalandı
 • 2010-11-14  Vergi Daireleri 15 Kasım 2010 Pazartesi Günü Saat 13:00’ e Kadar Açık Bulundurulacak
 • 2010-11-14  2010 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranı % 7,7 Olarak ilan Edildi
 • 2010-07-29  Gelir İdaresi Başkanlığı 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
 • 2010-07-29  Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporunun İbraz Süresine İlişkin Tebliğ Yayımlandı
 • 2010-07-27  ÖTV Kanunu’na Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan ÖTV, Tecil ve Tahsil Tutarlarına İlişkin Sirküler Yayınlandı
 • 2010-07-26  ÖTV’nin 8/1’e Göre Tecil-Terkininde Oran Sistemine Geçildi
 • 2010-07-25  2010 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 4,99 Olarak İlan Edildi
 • 2010-07-23  Torba Kanun Mecliste kabul Edildi
 • 2010-07-18  Mecliste Bu Hafta...
 • 2010-07-17  "Torba Yasa"nın Meclis Genel Kurulundaki Görüşmeleri Devam Ediyor
 • 2010-07-12  ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı
 • 2010-07-07  Pasaport Harçlarına İlişkin Harçlar Kanunu İç Genelgesi Yayımlandı
 • 2010-07-05  ''Torba Tasarı''ya ''Usul Düzenlemesi'' Yapıldı
 • 2010-07-05  Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi İle İlgili Sirküler Yayımlandı
 • 2010-06-24  Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonda Kabul Edildi
 • 2010-06-18  "Türkiye İle İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 18 Haziran 2010 tarihinde Bern’de İmzalandı
 • 2010-06-08  Prim Borcu Olan İşverenler Kamuoyuna Açıklanacak
 • 2010-06-06  Türkiye İle Almanya Arasındaki Yeni Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Parafe Edildi
 • 2010-05-24  Yabancıların Yabancı Kimlik Numaraları Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılacak
 • 2010-05-24  Vergi Usul Kanunu'nun Tekerrür Maddesi Anayasaya Aykırı Bulunmadı
 • 2010-05-20  Malul ve Engellilere Ait Taşıtlarda MTV İstisnası Uygulamasına İlişkin Sirküler Yayımlandı
 • 2010-05-19  İkinci El Taşıt Satışlarına İlişkin MTV Sirküleri Yayımlandı
 • 2010-05-09  SPK, Birleşme İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yaptı
 • 2010-05-07  En Yüksek Kurumlar Vergisi Beyan Eden İlk 100 Mükellef
 • 2010-05-03  Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 Yılına Ait “Faaliyet Raporu” Yayımlandı
 • 2010-04-29  Kullanılmış Araç Satışında Uygulanacak KDV Oranı Hakkında Sirküler Yayımlandı
 • 2010-04-28  Türkiye İle Avustralya Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması İmzalandı
 • 2010-04-25  Türkiye ile Yeni Zelanda Arasında Vergi Anlaşması İmzalandı
 • 2010-04-14  Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 2,33 Olarak Belirlendi
 • 2010-04-12  Gelir Vergisi Rekortmenleri Belli Oldu...
 • 2010-04-03  Hisse Senedi Ve Devlet İç Borçlanma Senetleri Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesine İlişkin Basın Açıklaması
 • 2010-03-23  Harçlar Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
 • 2010-03-19  Kamu Hizmetlerinin Elektonik Ortamda Sunulmasına İlişkin Tasarı
 • 2010-03-08  Aerosol Üretiminde Kullanılacak LPG Teslimlerinde Uygulanacak ÖTV Tutarının Belirlenmesine Dair Karara İlişkin ÖTV Tebliği Yayımlandı
 • 2010-03-08  Aerosol Üretiminde Kullanılacak LPG'yi Üreten Dağıtıcılara Verilecek Raporu Düzenlemeye Yetkili Akredite Laboratuarlara İlişkin ÖTV Sirküleri Yayımlandı
 • 2010-03-04  Maliye Gelir Vergisi Beyanı İle İlgili Rehberler Yayımladı
 • 2010-02-21  Elektronik Ortamda Gönderilecek KDV İade Listeleri Hakkında Maliye Duyurusu
 • 2010-02-18  Maliye Ücret Gelirleri Rehberi Yayınladı
 • 2010-02-18  Türkiye ile Malezya Arasında Mevcut “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” nın “Bilgi Değişimi” Maddesini Değiştiren Bir Protokol İmzalandı
 • 2010-02-07  Ba ve Bs Formlarının 2010 Yılı ve İzleyen Yıllarda Verilmesine İlişkin 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı
 • 2010-02-07  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5951 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı
 • 2010-01-30  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilerek, Yasalaştı
 • 2010-01-27  KDV İade Taleplerinde Bazı Belgeler Elektronik Ortamda Alınacak Ve Değerlendirilecek
 • 2010-01-25  MTV Birinci Taksidinin 1 Şubat Akşamına Kadar Ödenmesi Gerekiyor
 • 2010-01-23  Serbest Bölge Kullanıcılarından Alınan Ücretlerin Oranını Değiştiren 5946 Sayılı Kanun Yayımlandı
 • 2010-01-20  Türkiye İle Norveç Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması İmzalandı
 • 2010-01-14  ''Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' yasalaştı
 • 2010-01-13  Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alışları ile Satışlarının Bildirimlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin VUK Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı
 • 2010-01-13  Yılsonu Kurları Belirlendi
 • 2010-01-05  Varlık Barışında 47 Milyar 302 Milyon Liralık Kaynak Beyan Edildi
 • Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 14 / 10 / 2019 


  Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
  BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.