2018 VERGİ SİRKÜLERLERİ


No Başlık Tarih
2018/130 15 Temmuz Şehitler Köprüsü İle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden Geçilmesi Nedeniyle Kesilen İdari Para Cezalarına Af Getirilmiştir 2018-12-31
2018/129 6360 Sayılı Kanunla Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylerle Mahalleye Dönüştürülen Yerlerde Uygulanan Mali Avantajların Süresi Uzatılmıştır 2018-12-31
2018/128 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi ve Sigorta Prim Borçlarını Yapılandıran Ancak Süresinde Ödeme Yapamayıp Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybeden Borçlulara Yeni Bir İmkan Verilmiştir (7159 Sayılı Kanun, Madde 11) 2018-12-28
2018/127 2019 Yılından İtibaren Gazete ve Dergi İle Elektronik Kitap (E-Kitap) ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışı %18 Oranında KDV'ye Tabi Olacaktır 2018-12-20
2018/126 7155 Sayılı Kanunla Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarının Elektronik Takibinde ve Konkordato İle Arabuluculuk Kurumlarında Yapılan Düzenlemeler 2018-12-20
2018/125 İnternet Ortamında Alınan Reklam Hizmetlerine Karşılık Yapılan Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapma Mükellefiyeti Getirilmiştir 2018-12-20
2018/124 2019 Yılına İlişkin Olarak Kağıt Ortamında Tutulan Defterlerin Onayları 2018-12-18
2018/123 Yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2018-12-06
2018/122 Varlık Barışında Süreler 6 Ay Uzatılmıştır (405 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) 2018-12-03
2018/121 2018 Yılı Yeniden Değerleme Oranı % 23,73 Olarak İlan Edilmiştir (503 No.lu VUK Genel Tebliği) 2018-11-30
2018/120 Konkordato Halindeki Borçlulardan Olan Alacakların Vergi Usul Kanunu'nun Şüpheli Alacak ve Değersiz Alacaklara Yönelik Hükümleri Karşısındaki Durumu 2018-11-28
2018/119 85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca Bedeli Türk Parası Olarak Belirlemek Amacıyla Düzenlenen Kâğıtlarda Damga Vergisi Uygulaması 2018-11-22
2018/118 -Yönetici Özeti- Döviz Cinsinden Sözleşme Kısıtlamasına İlişkin Son Düzenlemeler 2018-11-20
2018/117 Döviz Cinsinden Sözleşmelere İlişkin Kısıtlamalara ve İstisnai Hallere İlişkin Son Düzenlemeler 2018-11-16
2018/116 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Yapılan Değişiklikler 2018-11-09
2018/115 Çeşitli Vergi ve Harçlarda İndirim Sağlayan 287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 2018-11-01
2018/114 İmar Barışında Başvuru Süresi Uzatıldı 2018-10-31
2018/113 Ödeme Kaydedici Cihazların Günlük Z Raporlarının Gelir İdaresi Başkanlığı'na Bildirim Mecburiyetinin Başlangıç Tarihi Ertelenmiştir (502 No.lu VUK Genel Tebliği) 2018-10-31
2018/112 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01.07.2019 Tarihine Ertelenmiştir 2018-10-30
2018/111 KDV Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21) 2018-10-11
2018/110 Döviz Cinsinden Sözleşmelere İlişkin Kısıtlamaları ve İstisnai Halleri Düzenleyen Tebliğ Yayımlandı (NOT : Son güncel düzenlemelerle ilgili olarak 2018/117 Sayılı Sirkülerimize bakınız.) 2018-10-08
2018/109 İmar Barışı Kapsamında Yapılacak %3 veya %5 Kayıt Bedeli Ödemelerinin Gİder Yazılma veya Taşınmazın Maliyetine Eklenme İmkanları 2018-10-02
2018/108 Tecil Faizi Oranı Yıllık %12'den %22'ye Çıkarılmıştır (Tahsilat Genel Tebliği Seri : C Sıra No :3) 2018-09-06
2018/107 Gecikme Zammı Oranı Aylık %1,40'tan %2'ye Çıkartılmıştır (2018/62 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı) 2018-09-05
2018/106 İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu Getiren 2018-32/48 No.lu Tebliğ 2018-09-04
2018/105 54 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Yönelik Yapılan Düzenlemeler 2018-09-03
2018/104 Tam Mükellef Gerçek Kişi ve Kurumlar Tarafından Elde Edilen; Yurtdışı İştirak Hissesi Satış Kazancı, Yurtdışı İştirak Kazancı, Yurtdışında Bulunan İşyeri ve Daimi Temsilciler Aracılığıyla Elde Edilen Ticari Kazançlar ve Yurtdışı Kurumların Tasfiyesinden Doğan Kazançların 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir ve Kurumlar Vergisinden İstisna Edilmesi İçin Öngörülen Süreler Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmıştır 2018-08-31
2018/103 Vadeli Türk Lirası Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplarından Elde Edilen Faiz Gelirlerine Uygulanan Stopaj Oranları Geçici Süreyle Değiştirilmiştir 2018-08-31
2018/102 7143 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin 4 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2018-08-28
2018/101 Kar Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi Halinde Edinilen Bedelsiz Hisseleri, Ortaklarca Elde Edilmiş Kar Payı Sayan Tebliğ Düzenlemesini İptal Eden Danıştay Kararı DVDDK Tarafından Bozulmuştur 2018-08-14
2018/100 Yurt İçi ve Yurt Dışından Kullanılan Döviz Kredilerine İlişkin Sınırlamalarda Son Durum 2018-07-31
2018/099 Mahsup Talepli Borçlar İçin de Yapılandırmadan Yararlanılabilir 2018-07-18
2018/098 Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Zayi Olması Halinde KDV İndirim Yasağının Nasıl Uygulanacağını Düzenleyen Yeni Kanun Hükmü 2018-07-16
2018/097 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İlişkin 500 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2018-07-09
2018/096 Vergi Dairelerine 250.000 TL'yi Aşan Borcu Bulunan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir (501 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2018-07-09
2018/095 KDV İndirim ve İade Hakkının Korunması Açısından İşlemin Gerçekliğinin İspat Edilmesi ve Bu Kapsamda İzaha Davet Uygulaması 2018-07-06
2018/094 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 19) 2018-07-06
2018/093 İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonraki Aylarda Yüklenilen KDV’lerin İade İmkanı ve Usulü 2018-07-06
2018/092 Arsa Karşılığında Konut veya İş Yeri Tesliminde 7104 Sayılı Kanun İle Gelinen Yeni Durum 2018-07-06
2018/091 7143 Sayılı Kanun'un Varlık Barışına İlişkin 3 Seri No.lu Genel Tebliği Yayımlanmıştır 2018-07-05
2018/090 Örtülü Kazanç Kapsamında Hesaplanan KDV’nin İndirilmesinde Yasak Olup Olmadığı Konusunda Getirilen Yeni Yasa Hükmü ve Son Durum 2018-07-03
2018/089 29.06.2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Vergisel İşlemlerde Reeskont Oranı %9,75’ten %19,50’ye Çıkarılmıştır 2018-06-29
2018/088 Yatırım Teşvik Kararnamesinde Yapılan Değişiklikler 2018-06-25
2018/087 Hizmet Erbabına Hizmet Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Yapılan Ödemeler ve Yardımların Vergilendirilmesine İlişkin 303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yapılan Açıklamalar 2018-06-20
2018/086 Sporculara Ödenen Ücretlerden Tevkif Edilerek İlgili Vergi Dairesine Yatırılan Gelir Vergisi Tutarlarının, Amatör Spor Dallarında Kullanılmak Üzere İlgili İşverenlere İade Edilmesi İmkanı (3289 Sayılı Kanunun Ek 12 nci Maddesi) 2018-06-18
2018/085 Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş ve Gündüz Bakımevi Yardımında Gelir Vergisi İstisnası 2018-06-12
2018/084 16 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır 2018-06-12
2018/083 Yatırım Teşvik Tebliği’nde Yapılan Değişiklikler (2018/2 Sayılı Yatırım Teşvik Tebliği) 2018-06-11
2018/082 KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) 2018-06-08
2018/081 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler 2018-06-06
2018/080 Filipinler İle İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Yürürlüğe Girmiştir 2018-06-05
2018/079 Yatırım Teşvik Tebliğinde Yapılan Değişiklikler 2018-06-01
2018/078 Bozulduğu veya Miadı Dolduğu İçin İade Gelen Yiyecek, İçecek Maddeleri ve İlaçların Takdir Komisyonu veya Resmi Yetkililer Nezdinde Olmaksızın, Başvuruda Bulunacak Her Firma İçin Bakanlık Tarafından Özel Olarak Belirlenecek ve Belli Bir Süre Geçerli Olacak Oran Dahilinde İmha Edilmesi İmkanı ( VUK 278/A ) - ( 496 No.lu VUK Tebliği ) 2018-06-01
2018/077 Yabancı Para Nakdi Krediler İle Dövize Endeksli Kredileri 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama ve Sisteme Yükleme Süresi 30.6.2018 Tarihine Kadar Uzatılmıştır 2018-05-30
2018/076 2019 Yılı Sonuna Kadar İmalatta, Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere veya Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Satın Alınan Yeni Makina-Teçhizatta Amortisman Sürelerinin Yarıya İndirilmesine Yönelik Düzenleme 2018-05-29
2018/075 Yurtdışından Getirilen Nakdi Sermaye Teşvikine İlişkin Olarak VUK Genel Tebliği (Sıra No: 495) Yayımlanmıştır 2018-05-29
2018/074 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması Üç Ay Daha Ertelenmiştir 2018-05-29
2018/073 “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı”nın 2018 Yılı Dahil Olarak Uygulanacağına İlişkin KGK Duyurusu 2018-05-28
2018/072 Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi 2018-05-28
2018/071 7144 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Yapılan Bazı Düzenlemeler 2018-05-28
2018/070 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No.1) 26.05.2018 Tarih ve 30432 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2018-05-28
2018/069 Elektronik Belge Olarak Düzenlenmesi Gereken Belgelerin Kağıt Ortamında Düzenlenmesi Halinde Uygulanacak Cezalar Belirlenmiştir (494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2018-05-25
2018/068 Ödeme Kaydedici Cihazlara Yönelik Bazı Düzenlemeler Getiren 498 No.lu VUK Genel Tebliği (Z Raporlarının GİB'e Bildirim Mecburiyetinin Başlangıç Tarihi Ertelenmiştir) 2018-05-25
2018/067 Taşınmazların Yeniden Değerlemesine İlişkin Düzenlemeler 2018-05-25
2018/066 Vergi Affı Takvimi 2018-05-24
2018/065 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanunun Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacaklarına İlişkin Hükümleri 2018-05-23
2018/064 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun'un İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemlere İlişkin Hükümleri 2018-05-23
2018/063 7143 Sayılı Kanun'un Varlık Barışına İlişkin Düzenlemeleri 2018-05-21
2018/062 7143 Sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının (Emtia, Makine, Demirbaş, Teçhizat, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Tutarlarının) Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri 2018-05-21
2018/061 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunla Getirilen Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeler 2018-05-21
2018/060 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Kesinleşmiş Borçların Yeniden Yapılandırılması 2018-05-21
2018/059 Esnaf Muafiyetinden Yararlananlara İhtiyaç Fazlası Elektrik Bedeli Olarak Yapılan Ödemeler Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Kesintisi Oranı % 0 Olarak Belirlenmiştir 2018-05-18
2018/058 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında İlgili Mevzuat Gereğince Kayıt ve Tescili Silinerek, Doğrudan veya İhracatçılar Vasıtasıyla İhraç Edilen Ya Da Bir Daha Kullanılmamak Üzere Hurdaya Çıkartılan Her Bir Cins Araç İçin Aynı Cins Yeni Bir Aracın İlk İktisabında Tahakkuk Eden Özel Tüketim Vergisinin Terkin Edilecek Kısmı Belirlenmiştir 2018-05-18
2018/057 31.10.2018 Tarihine Kadar ( Bu Tarih Dahil ) İşyeri Teslimlerinde de KDV Oranı %8’e Düşürülmüştür (2018/11750 Sayılı Kararname) 2018-05-18
2018/056 Binek Otomobili, Otobüs, Minibüs, Kamyon ve Kamyonet Gibi Taşıtların İmalinde Kullanılan ÖTV’ye Tabi Bazı Elektronik Cihazlar İçin Ödenen ÖTV’nin İadesine İlişkin Usul ve Esaslar (ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Teblig Seri No:4) 2018-05-17
2018/055 2018 Yılının Ekim Ayı Sonuna Kadar Uygulanmak Üzere Konut ve İşyeri Satışlarına İlişkin Tapu Harcı Alan ve Satan İçin Binde 20'şer Yerine Binde 15'er Olarak Uygulanacaktır 2018-05-07
2018/054 %18 KDV Oranına Tabi Konutlar 31.10.2018 Tarihine Kadar %8 Oranda KDV Hesaplanarak Teslim Edilebilecektir 2018-05-07
2018/053 Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi İle İlgili Özellikli Konular 2018-04-17
2018/052 Özel Tüketim Vergisinde 7103 Sayılı Kanun ve 2018/11542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Yapılan Değişiklikler 2018-03-30
2018/051 Şirketlerin Kuruluş Aşamasında Defter Tasdiklerinin Ticaret Sicili Müdürlükleri Tarafından Yapılması Gereği ile İlgili 493 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 2018-03-28
2018/050 7103 Sayılı Kanun (Torba Kanun) İle Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler 2018-03-28
2018/049 7103 Sayılı Kanun’un Vergi Usul Kanunu’na Yönelik Düzenlemeleri 2018-03-28
2018/048 7103 Sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 2018-03-28
2018/047 7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır 2018-03-28
2018/046 2017 Yılı Kazançlarına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2018-03-23
2018/045 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi Borçlarının Avantajlı Teciline İlişkin Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) 2018-03-23
2018/044 Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 13/03/2018 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır 2018-03-13
2018/043 7099 Sayılı Kanun'la 6102 Sayılı TürkTicaret Kanunu'nda ve Buna Bağlı Olarak Diğer Kanunlarda Yapılan Değişiklikler 2018-03-12
2018/042(EK 2) Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 2018-03-05
2018/042(EK 1) 2017 Yılında Elde Edilen Bazı Gelirlerin Beyan Durumuna İlişkin Örnekler 2018-03-05
2018/042 2017 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyannamesi Düzenleme Rehberi 2018-03-05
2018/041 İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına İlişkin Düzenlemeler 2018-02-28
2018/040 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler 2018-02-27
2018/039 Yurtiçinden ve Yurtdışından Sağlanan Yabancı Para Nakdi Krediler İle Dövize Endeksli Kredilerin Toplamı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalara Merkez Bankasına Sürekli Bildirim ve Bağımsız Denetim Yaptırma Yükümlülüğü Getirilmiştir 2018-02-27
2018/038 2018/11284 Sayılı Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar İle Vergi Borçlarının Avantajlı Teciline İlişkin Belirlemeler Yapılmıştır 2018-02-26
2018/037 Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Değiştirilmemiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Harcırah Gündelikleri İse Artırılmıştır (2018/11213 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) 2018-02-16
2018/036 17 No.lu KDV Genel Tebliği 2018-02-12
2018/035 Yap – İşlet – Devret Modeli Çerçevesinde Yapılan Köprülere İlave Olarak “ Denizaltı Karayolu Tünellerinden ” Geçişe İlişkin KDV Oranı da %8 Olarak Belirlenmiştir 2018-02-05
2018/034 Ticari İşlerde Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları 2018-01-30
2018/033 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yeniden Belirlenmiştir 2018-01-29
2018/032 Yurt İçi ve Yurt Dışından Kullanılan Döviz Kredilerine Sınırlamalar Getirilmiştir 2018-01-29
2018/031 Tüketici Hakem Heyetleri ve Gümrük İşlemlerinde Elektronik Tebligat Zorunluluğu Getirilmiştir 2018-01-29
2018/030 31.12.2017 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Kurlar (491 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 2018-01-25
2018/029 Haksız veya Fazla Meblağda Nakit KDV İadesi Alınması veya Mahsup Yaptırılması Durumunda Ortaya Çıkabilecek Ceza ve Bu Cezayı Önleme Yöntemleri 2018-01-23
2018/028 Yatırım Teşvik Kararı’nda Yapılan Değişiklikler (2017/11133 Sayılı B.K.K.) 2018-01-22
2018/027 Bazı Vergi Kanunlarındaki Tarih, Süre, Tutar, Had ve Oranların Yeniden Tespitine İlişkin Karar (2017/11176 Sayılı BKK, R.G. 01.01.2018 – 30288) 2018-01-09
2018/026 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) 2018-01-09
2018/025 Bankalarca Çiftçilere Kullandırılan Bazı Kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranı Sıfıra Düşürülmüştür (2017/11176 Sayılı BKK, Md.5) 2018-01-09
2018/024 Bireysel Katılım Yatırımcıları İçin Uygulanan İndirimin Süresi 31 Aralık 2022 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dahil) Uzatılmıştır (2017/11176 Sayılı BKK, Md:3) 2018-01-09
2018/023 2018 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları 2018-01-08
2018/022 Elektronik Tebligata İlişkin 456 No.lu VUK Genel Tebliği’nin Ceza Uygulamasına Yönelik Düzenlemeleri Danıştay Tarafından Hukuka Aykırı Bulunmuştur. 2018-01-05
2018/021 Fatih Projesi Kapsamında (IV) Sayılı Listede Yer Alan Malların Tesliminde ÖTV İstisnası Uygulaması (ÖTV (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 No.lu Tebliğ, R.G. 27.12.2017, 30283) 2018-01-05
2018/020 Kar Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Hadler 2018-01-05
2018/019 Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2017 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %17,06’dır 2018-01-05
2018/018 2017/11175 Sayılı Karar İle 2018 Yılında Yapılan Yatırımlara Sağlanan İlave Teşvikler 2018-01-02
2018/017 YMM’lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir 2018-01-02
2018/016 Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM'lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler 2018-01-02
2018/015 Özel Matrah Şekline Tabi İşlemler Hakkında Değişiklik 2018-01-02
2018/014 (Fatih) Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde KDV İstisnası Uygulaması (16 Seri No.lu KDV Tebliği) (RG 31.12.2017 - 30287) 2018-01-02
2018/013 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadelerine İlişkin Sınır 2018 Yılı İçin 11.400 TL Olarak Uygulanacaktır (16 Seri No.lu KDV Tebliği) (R.G. 31.12.2017 - 30287) 2018-01-02
2018/012 Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar (490 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği) 2018-01-02
2018/011 2018 Yılında Satın Alınacak Cep Telefonu Sim Kartlarında Tahakkuk Edecek Maktu Özel İletişim Vergisi 53,00 TL Olarak Belirlenmiş, Ön Ödemeli Hatlara Yüklemeler İçin Yapılan Satışlarda ÖİV Matrahına ve Fatih Projesi Kapsamında ÖİV İstisnasına Yönelik Düzenlemeler Yapılmıştır (16 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği) 2018-01-02
2018/010 2018 Yılında Uygulanacak Harçlar (80 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 2018-01-02
2018/009 2018 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı (62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2018-01-02
2018/008 2018 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Vergileri 2018-01-02
2018/007 2018 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin Yeni İstisna Hâdleri ile Vergi Tarifesi 2018-01-02
2018/006 2018 Yılında Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurtiçi ve Yurtdışı Harcırah Gündelikleri 2018-01-02
2018/005 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın Yapacağı İşlemlerden Alınacak Harçlara İlişkin 81 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği 2018-01-02
2018/004 2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 2018-01-02
2018/003 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarlardaki Değişiklikler (302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği) 2018-01-02
2018/002 2018 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 2018-01-02
2018/001 2018 Yılında Uygulanacak Vergiden Müstesna Yemek Ücretine İlişkin Yeni Had (KDV Dahil 17,28 TL) 2018-01-02