MEHMET MAÇ

2019 Makaleleri

Makale Başlık Yayın Tarihi İndirme
İnşaat Halindeki ( Natamam ) Konut veya İşyeri Satışlarında KDV Oranı, Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnaları İle Bu Taşınmazların Kısmi Bölünmeye Konu Edilmesi Açısından Durum (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-09-05 181
Gereğinden Fazla Veya Tamamen Yersiz KDV İçeren Fatura Düzenlenmesinin Alıcı ve Satıcı Açısından Yaratacağı Sonuçlar (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-08-05 196
Komisyon Olarak Alınan Bedellerin KDV Karşısındaki Durumu (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2019-07-01 216
İmar Barışı Kapsamında Yapılan "Kayıt Bedeli" Ödemelerinin Gider Yazılması Veya İlgili Binanın Maliyetine Eklenmesi (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2019-07-01 137
KDV İadelerinde Hak Düşürücü Süreler, YMM Tasdik Raporlarının Geçerli Olup Olmadığı ve İbraz Süreleri (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2019-06-14 228
Konut, İşyeri ve Arsa Teslimlerinde KDV'nin Ne Zaman Doğacağı, KDV Oranı ve Oran İndiriminden Hangi Tarafın Yararlanacağı Konusundaki İhtilaflar (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2019-05-27 269
İhraç Kayıtlı Teslimle İlgili İade Tutarı, İade Talep Dilekçesinin Verildiği Tarih İtibariyle Kesinleşecektir (25 No.lu KDV Tebliğinin 2. Maddesi) (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-05-02 255
Alacağın KDV'den Kaynaklanan Kısmının Şüpheli Hale Gelmesi veya Değersiz Hale Gelmesi Durumunda KDV Açısından Yapılacak İşlemler (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2019-05-02 244
Yurtdışına veya Serbest Bölgeye Gönderilen Malların Tamir – Bakım İşlemi Gördükten Sonra Geri Getirilmesinde Vergileme (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2019-01-10 381
Yeniden Değerleme Oranından Etkilenen Mali Uygulamalar ve Personel Yemek Haddinde Meydana Gelen Derin Aşınma (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-01-03 406