TÜRKİYE

Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

HİZMETLERİMİZ
Bağımsız Denetim
Vergi Hizmetleri & Hukuk Danışmanlığı
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
Kurumsal Finans & Yönetim Danışmanlığı
Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri
Turizm Danışmanlığı
Eğitim & Yayınlar
2015 Şeffaflık Raporu

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri


İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında sürekli danışmanlık hizmetleri
Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri ile işyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanmasına
   ilişkin hizmetler
Özlük dosyalarının hazırlanmasına ve denetlenmesine ilişkin hizmetler
İşyeri tescili ile devir ve birleşmelerine ve işyerlerinin kapatılmasına ilişkin hizmetler
İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin danışmanlık hizmetleri
Asgari işçilik ve uzlaşma konularına ilişkin danışmanlık ve ön denetim hizmetleri
İstihdam teşvikleri konusunda danışmanlık hizmetleri
Alt işverenlerin iş ve işlemlerinin, iş ve sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğunun denetimi
   ve raporlanması hizmetleri
İş ve sosyal güvenlik hukuku yükümlülükleri açısından risk değerlendirmesi yapılması
   ve raporlanması hizmetleri
İdari para cezaları ve prim farklarına itiraz sürecinde danışmanlık hizmetleri
İşyeri kayıt ve belgelerinin teftişe hazırlanmasına,incelemeye sunulmasına ve teftiş
   verilmesine ilişkin hizmetler
İş akdinin feshi ve iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin hizmetler
Yurtdışı işçi istihdamına ilişkin konularda danışmanlık hizmetleri
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin danışmanlık hizmetleri
İş ve sosyal güvenlik mevzuat desteği ve sirküler hizmetleri
İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında eğitim ve seminer hizmetleri

Türkiye'den Muhasebe ve Ekonomi Haberleri

  • 10 / 04 / 2020 


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.