TÜRKİYE

 
Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

BDO, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de benzersiz müşteri hizmeti ile yanınızdadır. Kurulduğumuz günden beri amacımız, müşterilerimizin güvenilir danışmanı olarak, yakın ilişkiler içerisinde, ihtiyaçlarına en uygun profesyonel çözümler sunmaktır.

BDO yılın uluslararası mesleki ağı ödülünü kazanmıştır. Konu ile ilgili BDO Global Basın Bildirisi için lütfen tıklayınız.

BDO, 152 ülkedeki 1,328’ü aşkın ofisinde 60.000’den fazla çalışan ile denetim, vergi, kurumsal finansman ve risk yönetimi alanlarında hizmet veren, küresel bir kuruluştur.

  • e-Danışmanlık
  • Önemli Linkler
  • Pratik Bilgiler
Yaklaşım Yayıncılık sitesinden alınmıştır.

26.07.2001'den İtibaren İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Gelirleri İçin İstisna Tutarı
4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
Amortisman Sınırı
Arizi Kazançlar İstisna Tutarları
Asgari Geçim İndirimi Tutarları
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar
Aylık Engellilik İndirim Tutarları
Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları
Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar
Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Tutarları
Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
Emlak Vergisi Oranları
Fatura Düzenleme Sınırı
Gecikme Zammı Oranları
Geçici Vergi Oranları
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Dışı Gelirler İçin)
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)
GVK'nın 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları
Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
İşsizlik Sigortası Prim Oranları
Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo
Kıdem Tazminatı Tavanı
KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
Örgün Eğitim Öğrencileri İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
Özel Usulsüzlük Cezaları
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
SGK Gecikme Zammı Oranları
Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
SS ve GSS Kanunu'na Göre Prim Oranları
SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Tecil Faizi Oranları
Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
Vergi Kodları
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Sabit Yatırım Tutarları
Yeniden Değerleme Oranları
Yeniden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)
Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü
Yıllık Ücretli İzinler
Yurtdışı Gündelikleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Yurt İçi Üretici Enflasyon Oranları(2003=100)
Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100)
Üretici Enflasyon Oranları(2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Tüketici Enflasyon Oranları(1994=100)
Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)

SİRKÜLERLER

2020-04-09
Corona Virüse Karşı Oluşturulan Torba Yasa Tasarısı İle İşten Çıkarmanın Üç Ay Süreyle Yasaklanması ve Ücretsiz İzne Çıkarılan İşçiye Ücret Desteği Verilmesi
2020-04-09
Pandemi Vakalarının Tanı ve Tedavi Hizmetleri Acil Hal Kapsamına Alınmıştır
2020-04-08
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınına Karşı İşyerlerinde Etkin Mücadele İçin Alınması Gerekli Tedbirler İle İlgili Bilgilendirme Yazısı ve Bilgilendirme Afişleri Yayımlanmıştır
2020-04-07
Vergi Dairesi İşlem ve Süreleri 30/4/2020 Tarihine Kadar Durmuştur (7226 Sayılı Kanun Geçici Md.1; 2020/2 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi)
2020-04-07
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması 01/07/2020 Tarihine Ertelenmiştir
2020-04-06
SGK Eksik Gün Nedenlerine 27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler Kodu Eklenmiştir
2020-04-06
Yarım Ücret Ödenmesini Gerektiren Hallerde Sigorta Bildirimleri
2020-04-06
İşkur Tarafından Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesi Formu Güncellenmiştir
2020-04-04
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Genel Uygulama 1.7.2020 Tarihine Ertelenmiştir
2020-04-03
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Tarafından "İcra İflas Kanunu 330. Madde Gereğince Maaş Hacizleri" Konulu Görüş Yazısı Yayımlanmıştır

DUYURULAR

2020-04-02
2350 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Kobilere Sağlanan KOSGEB Finansman Desteği Üst Limiti Yıllık 3.000.000 TL'ye Yükseltilmiş ve Destek Sağlanacak Kredilerin Vade Üst Limiti 60 Aya Uzatılmıştır
2020-04-07
Mücbir Sebepten Faydalanacak Mükelleflere İlişkin Uygulama İç Genelgesi Yayımlanmıştır
2020-04-06
Birinci Geçici Vergi Dönem Sonu (31.03.2020) İtibariyle Uygulanacak Kurlar
2020-04-06
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, COVID-19 Salgınının Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilmesine ve 10 Mart 2020 veya Sonrasında Sona Eren veya Erecek Bazı Süreli Yükümlülüklere İlişkin Sürelerin 3 Ay Uzatılmasına Karar Vermiştir
2020-04-06
E-Defter Uygulaması Saklama Klavuzu 03.04.2020 Tarihinde Yayımlanmıştır
2020-04-06
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çad Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır
2020-04-03
İçişleri Bakanlığınca Getirilen Yeni Kısıtlamalar
2020-04-02
Ticaret Bakanlığı’nca Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Gündemlerinde Geçmiş Yıl Kârlarının Dağıtıma Konu Edilmemesi, Kâr Dağıtım Tutarının 2019 Yılı Net Dönem Karının %25'ini Aşmaması ve Yönetim Kuruluna Kâr Payı Avansı Dağıtım Yetkisi Verilmemesi Hususlarının Bulundurulması Gerektiği Konusunda Duyuru Yapılmıştır
2020-04-02
3 Aşamalı Transfer Fiyatlandırması Dökümantasyon Yükümlülüğü Mevzuatımıza Girdi
2020-04-01
İstanbul Ticaret Odası Tarafından Yayınlanan Yıllık Üyelik Aidatı ve Munzam Aidatı Hakkında Duyuru

KİTAPLAR

MAKALELER


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.