TÜRKİYE

 
Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

BDO, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de benzersiz müşteri hizmeti ile yanınızdadır. Kurulduğumuz günden beri amacımız, müşterilerimizin güvenilir danışmanı olarak, yakın ilişkiler içerisinde, ihtiyaçlarına en uygun profesyonel çözümler sunmaktır.

BDO yılın uluslararası mesleki ağı ödülünü kazanmıştır. Konu ile ilgili BDO Global Basın Bildirisi için lütfen tıklayınız.

BDO, 152 ülkedeki 1,328’ü aşkın ofisinde 60.000’den fazla çalışan ile denetim, vergi, kurumsal finansman ve risk yönetimi alanlarında hizmet veren, küresel bir kuruluştur.

  • e-Danışmanlık
  • Önemli Linkler
  • Pratik Bilgiler
Yaklaşım Yayıncılık sitesinden alınmıştır.

26.07.2001'den İtibaren İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Gelirleri İçin İstisna Tutarı
4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
Amortisman Sınırı
Arizi Kazançlar İstisna Tutarları
Asgari Geçim İndirimi Tutarları
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar
Aylık Engellilik İndirim Tutarları
Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları
Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar
Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Tutarları
Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
Emlak Vergisi Oranları
Fatura Düzenleme Sınırı
Gecikme Zammı Oranları
Geçici Vergi Oranları
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Dışı Gelirler İçin)
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)
GVK'nın 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları
Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
İşsizlik Sigortası Prim Oranları
Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo
Kıdem Tazminatı Tavanı
KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
Örgün Eğitim Öğrencileri İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
Özel Usulsüzlük Cezaları
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
SGK Gecikme Zammı Oranları
Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
SS ve GSS Kanunu'na Göre Prim Oranları
SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Tecil Faizi Oranları
Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
Vergi Kodları
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Sabit Yatırım Tutarları
Yeniden Değerleme Oranları
Yeniden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)
Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü
Yıllık Ücretli İzinler
Yurtdışı Gündelikleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Yurt İçi Üretici Enflasyon Oranları(2003=100)
Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100)
Üretici Enflasyon Oranları(2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Tüketici Enflasyon Oranları(1994=100)
Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)

SİRKÜLERLER

2019-11-21
Yabancı Saklama Kuruluşları İle Genel Saklama Yetkisi Bulunan Kuruluşlara İlişkin Stopaj Yükümlülüğüne Dair 308 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
2019-11-18
Bavul Ticareti İle İlgili Yeni KDV Tebliğ Hükmü (28 No.lu KDV Genel Tebliği)
2019-11-18
Yabancı Uyrukluların Eksik Gün Bildirimi Hakkında Genel Yazı
2019-11-15
E-Bildirge Ekranı Vergi Kimlik Numarası Doğruluk Beyanı Duyurusu
2019-11-15
Yüksek ve Orta-Yüksek Teknolojili Sanayi Sınıfında Yer Alan Ürünlerin İmalatına Yönelik Sözleşmelere İlişkin Damga Vergisi ve Harç İstisnası
2019-11-14
4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 Uncu Maddesi Hatalı Tanımlamalar Hakkında Bilgilendirme
2019-11-11
Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yabancı Ortakların Sermaye Artırım Avanslarına İlişkin Değişiklik Yapılmıştır
2019-11-11
İhracatçılara hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi için aranan en düşük ihracat tutarı 500.000 dolara indirilmiştir
2019-10-25
Tecil Faizi Oranı Yıllık %22'den %19'a İndirilmiştir (Tahsilat Genel Tebliği Seri : C Sıra No : 4)
2019-10-23
509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle Elektronik Belge Uygulamalarına Geçişe İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler

DUYURULAR

2019-12-05
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5.12.2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır
2019-12-04
5746 Sayılı Ar Ge Kanunu Kapsamında Siparişe Dayalı Ar Ge Yenilik Ve Tasarım İndiriminin Muhasebeleştirilmesi Ve Hesaplamada Dikkat Edilmesi Gereken Konular
2019-12-04
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin Birleştirilmesi İle Oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesine Ocak 2020 Döneminden İtibaren Başlanacaktır
2019-12-03
Önemli Vergisel Düzenlemeler İçeren 7193 Sayılı Kanun Cumhurbaşkanınca Yayımlanması Uygun Bulunmayarak Meclise Geri Gönderilmiştir
2019-12-03
Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanların Vergiye Tabi Kazançlarının Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti Yoluyla Belirlenmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır
2019-11-22
Önemli Vergisel Düzenlemeler İçeren Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulunda Kabul Edildi
2019-11-20
2018 Vergilendirme Dönemine İlişkin En Fazla Vergi Beyan Eden Mükellefler Açıklandı
2019-11-14
“Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Sirküler Yayımlandı
2019-11-06
Son Değişikliklere Göre e-Belge Uygulamaları ve Vergi Kanunlarında Önemli Değişiklikler Öngören Kanun Teklifi Konulu Seminer Sunumları
2019-11-05
Ücretin Hataen Fazla Ödenmesinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi

KİTAPLAR

MAKALELER


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.