TÜRKİYE

 
Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

BDO, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de benzersiz müşteri hizmeti ile yanınızdadır. Kurulduğumuz günden beri amacımız, müşterilerimizin güvenilir danışmanı olarak, yakın ilişkiler içerisinde, ihtiyaçlarına en uygun profesyonel çözümler sunmaktır.

BDO yılın uluslararası mesleki ağı ödülünü kazanmıştır. Konu ile ilgili BDO Global Basın Bildirisi için lütfen tıklayınız.

BDO, 152 ülkedeki 1,328’ü aşkın ofisinde 60.000’den fazla çalışan ile denetim, vergi, kurumsal finansman ve risk yönetimi alanlarında hizmet veren, küresel bir kuruluştur.

SİRKÜLERLER

2020-05-29
311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Binek Otomobillerin Giderlerine Ve Amortismanlarına Getirilen Kısıtlamalara İlişkin Düzenlemeler
2020-05-29
Türkiye - Hırvatistan Sosyal Güvenlik Anlaşması Hakkında 2020/16 Sayılı Genelge’nin Yayımlanması
2020-05-28
311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Karşı Tarafa Yükletilen Vekâlet Ücretlerinde Gelir Vergisi Tevkifatına” İlişkin Düzenlemeleri
2020-05-28
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Sağlanan Vergi İndiriminin Uygulanmasıyla İlgili 301 Seri No.Lu Gelir Vergisi Tebliğinde Değişiklik Yapan 312 Seri No.Lu Gelir Vergisi Tebliği Yayımlanmıştır
2020-05-28
İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Uygulamasına Yönelik Düzenlemeler (311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
2020-05-27
311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulamasına Yönelik Düzenlemeleri
2020-05-27
Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Düzenlemeler (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 311)
2020-05-24
Finansman Bonolarından Ve Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Bir Yıldan Kısa Vadeli Kira Sertifikalarından Sağlanan Gelirler İle Bunların Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlarda Stopaj Oranı %10’dan %15’e Yükseltilmiştir
2020-05-24
Kambiyo Muameleleri Vergisinin Oranı Binde 2’den Yüzde 1’e Çıkarılmış, Fiziki Teslimat Olmaksızın Yapılan Altın Satış İşlemleri “Kambiyo İşlemi” Olarak Değerlendirilmiştir
2020-05-23
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (2020/15-16) Yayımlandı

DUYURULAR

2020-05-29
Transfer Fiyatlandırması Ve Nakit Akışı Yönetimi
2020-05-29
Elektronik Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması İle İlgili 131 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri
2020-05-27
Vergiye Uyumlu Mükelleflere % 5 Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin 312 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır
2020-05-27
Gelir Vergisi Kanununda 7194 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklere İlişkin 311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır
2020-05-27
5 Soruda Vergi Borçlarında Tecil Uygulaması
2020-05-27
Elektronik İmza Veya Mali Mühür Temin Süreçleri Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınca E-SMM Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi Hakkında Duyuru
2020-05-22
Covid-19 Sebebiyle Ücretsiz İzin, İş Sözleşmesinin Feshi, Nakdî Ücret Desteğindeki Düzenlemelerin Çalışma Hayatına Etkileri
2020-05-21
5 Soruda 'Nakit Kâr Payı Dağıtma' Kısıtlamasının Kapsamı, Süresi, İstisnaları Ve Tartışmalı Noktaları
2020-05-20
Cumhurbaşkanı Yetkisini Kullanmazsa 'Kısa Çalışma Ödeneği' Çalışanların İşsizlik Maaşından Düşürülecek!
2020-05-19
Teknoloji Ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Tarafından Yenilik Destek Programı Kapsamında Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin Kobi Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020-1) Yayımlandı

KİTAPLAR

MAKALELER