TÜRKİYE

 
Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

BDO, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de benzersiz müşteri hizmeti ile yanınızdadır. Kurulduğumuz günden beri amacımız, müşterilerimizin güvenilir danışmanı olarak, yakın ilişkiler içerisinde, ihtiyaçlarına en uygun profesyonel çözümler sunmaktır.

BDO yılın uluslararası mesleki ağı ödülünü kazanmıştır. Konu ile ilgili BDO Global Basın Bildirisi için lütfen tıklayınız.

BDO, 152 ülkedeki 1,328’ü aşkın ofisinde 60.000’den fazla çalışan ile denetim, vergi, kurumsal finansman ve risk yönetimi alanlarında hizmet veren, küresel bir kuruluştur.

  • e-Danışmanlık
  • Önemli Linkler
  • Pratik Bilgiler
Yaklaşım Yayıncılık sitesinden alınmıştır.

26.07.2001'den İtibaren İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Gelirleri İçin İstisna Tutarı
4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
Amortisman Sınırı
Arizi Kazançlar İstisna Tutarları
Asgari Geçim İndirimi Tutarları
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar
Aylık Engellilik İndirim Tutarları
Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları
Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar
Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Tutarları
Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
Emlak Vergisi Oranları
Fatura Düzenleme Sınırı
Gecikme Zammı Oranları
Geçici Vergi Oranları
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Dışı Gelirler İçin)
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)
GVK'nın 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları
Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
İşsizlik Sigortası Prim Oranları
Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo
Kıdem Tazminatı Tavanı
KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
Örgün Eğitim Öğrencileri İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
Özel Usulsüzlük Cezaları
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
SGK Gecikme Zammı Oranları
Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
SS ve GSS Kanunu'na Göre Prim Oranları
SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Tecil Faizi Oranları
Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
Vergi Kodları
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Sabit Yatırım Tutarları
Yeniden Değerleme Oranları
Yeniden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)
Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü
Yıllık Ücretli İzinler
Yurtdışı Gündelikleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Yurt İçi Üretici Enflasyon Oranları(2003=100)
Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100)
Üretici Enflasyon Oranları(2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Tüketici Enflasyon Oranları(1994=100)
Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)

SİRKÜLERLER

2020-01-23
6331 Sayılı İsg Kanununa Göre 2020 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
2020-01-23
4857 Sayılı Kanuna Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları
2020-01-22
Çevre Kanunu İle Belirlenen Bazı Ürünler İle Bu Ürünlerden Olmasa Bile Ürettiği/İthal Ettiği Ürünleri Ambalajlı Olarak Piyasaya Sürenlere Getirilen Geri Kazanım Katılım Payı Mükellefiyeti
2020-01-20
2020 Yılı İtibariyle Geçerli Olan 5510 İdari Para Cezaları
2020-01-15
Ymm’lerle Tam Tasdik Sözleşmelerinin Ocak Ayı İçinde İmzalanması Gerekmektedir
2020-01-15
Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM’lere İmzalattırılması Mecburiyetine İlişkin Yeni Hadler
2020-01-15
Kâr Dağıtım Tablosu İle 7/A - 7/B Seçeneğine İlişkin Hâdler
2020-01-14
Ücret Gizliliğinin Korunması Amacıyla Mevcut E-Beyanname Şifresinden Ayrı Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifre Alınması Suretiyle Sadece Hizmet Erbabına Ödenen Ücretlere İlişkin Yeni Oluşturulan 1003B Beyanname Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilebilecektir (122 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)
2020-01-13
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No : 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No : 515)
2020-01-10
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi DuyurusuMuhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu

DUYURULAR

2020-01-23
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Hazırlanan Kılavuzlar Yayımlanmıştır
2020-01-20
Fil Dişi Sahili Cumhuriyeti Hukumeti, Çad Cumhuriyeti Hükümeti, Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti İLE İmzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar Yayımlanmıştır.
2020-01-20
Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca 30.01.2020 Tarihinden İtibaren 2.225 TL Olarak Belirlenmiştir
2020-01-17
E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru
2020-01-16
7194 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler Hakkında Yıllık BDO Türkiye Müşteri Semineri Sunumları
2020-01-13
2019 Yılı Sonunda Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği
2020-01-06
Değerli Konut Vergisine İlişkin Düzenlemeler
2020-01-06
Binek Otomobillerin Kira Bedellerine, Kullanım Giderlerine Ve Amortismanlarına Getirilen Kısıtlamalar
2020-01-03
2020 Başından İtibaren Mal Ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Geçerli Temerrüt Faiz Oranının Yıllık %15 Olacağına Dair Tebliğ
2020-01-02
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik

KİTAPLAR

MAKALELER


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.