MEHMET MAÇ

2019 Makaleleri

Makale Başlık Yayın Tarihi İndirme
KDV İadelerinde Hak Düşürücü Süreler, YMM Tasdik Raporlarının Geçerli Olup Olmadığı ve İbraz Süreleri (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2019-06-14 64
Konut, İşyeri ve Arsa Teslimlerinde KDV'nin Ne Zaman Doğacağı, KDV Oranı ve Oran İndiriminden Hangi Tarafın Yararlanacağı Konusundaki İhtilaflar (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2019-05-27 121
İhraç Kayıtlı Teslimle İlgili İade Tutarı, İade Talep Dilekçesinin Verildiği Tarih İtibariyle Kesinleşecektir (25 No.lu KDV Tebliğinin 2. Maddesi) (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-05-02 131
Alacağın KDV'den Kaynaklanan Kısmının Şüpheli Hale Gelmesi veya Değersiz Hale Gelmesi Durumunda KDV Açısından Yapılacak İşlemler (VERGİ DÜNYASI DERGİSİ) 2019-05-02 105
Yurtdışına veya Serbest Bölgeye Gönderilen Malların Tamir – Bakım İşlemi Gördükten Sonra Geri Getirilmesinde Vergileme (YAKLAŞIM DERGİSİ) 2019-01-10 259
Yeniden Değerleme Oranından Etkilenen Mali Uygulamalar ve Personel Yemek Haddinde Meydana Gelen Derin Aşınma (LEBİB YALKIN DERGİSİ) 2019-01-03 291