TÜRKİYE

 
Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

BDO, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de benzersiz müşteri hizmeti ile yanınızdadır. Kurulduğumuz günden beri amacımız, müşterilerimizin güvenilir danışmanı olarak, yakın ilişkiler içerisinde, ihtiyaçlarına en uygun profesyonel çözümler sunmaktır.

BDO yılın uluslararası mesleki ağı ödülünü kazanmıştır. Konu ile ilgili BDO Global Basın Bildirisi için lütfen tıklayınız.

BDO, 152 ülkedeki 1,328’ü aşkın ofisinde 60.000’den fazla çalışan ile denetim, vergi, kurumsal finansman ve risk yönetimi alanlarında hizmet veren, küresel bir kuruluştur.

  • e-Danışmanlık
  • Önemli Linkler
  • Pratik Bilgiler
Yaklaşım Yayıncılık sitesinden alınmıştır.

26.07.2001'den İtibaren İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Gelirleri İçin İstisna Tutarı
4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
Amortisman Sınırı
Arizi Kazançlar İstisna Tutarları
Asgari Geçim İndirimi Tutarları
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar
Aylık Engellilik İndirim Tutarları
Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları
Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar
Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Tutarları
Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
Emlak Vergisi Oranları
Fatura Düzenleme Sınırı
Gecikme Zammı Oranları
Geçici Vergi Oranları
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Dışı Gelirler İçin)
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)
GVK'nın 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları
Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
İşsizlik Sigortası Prim Oranları
Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo
Kıdem Tazminatı Tavanı
KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
Örgün Eğitim Öğrencileri İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
Özel Usulsüzlük Cezaları
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
SGK Gecikme Zammı Oranları
Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
SS ve GSS Kanunu'na Göre Prim Oranları
SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Tecil Faizi Oranları
Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
Vergi Kodları
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Sabit Yatırım Tutarları
Yeniden Değerleme Oranları
Yeniden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)
Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü
Yıllık Ücretli İzinler
Yurtdışı Gündelikleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Yurt İçi Üretici Enflasyon Oranları(2003=100)
Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100)
Üretici Enflasyon Oranları(2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Tüketici Enflasyon Oranları(1994=100)
Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)

SİRKÜLERLER

2019-08-07
2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda ve 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapan 1402 ve 1403 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları
2019-08-05
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) Çerçevesinde Yeni Varlık Barışı Uygulaması
2019-08-05
Vergi Dairelerine 250.000 TL'yi Aşan Borcu Bulunan Mükellefler Kamuoyuna İlan Edilecektir (508 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği)
2019-07-29
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamasının Ertelenmesi
2019-07-29
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi Uygulaması 01.01.2020 Tarihine Ertelenmiştir
2019-07-25
7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Yapılan Yurtdışı Borçlanma Düzenlemeleri
2019-07-24
Limited Şirket Tüzel Kişiliğinden Tahsil Edilemeyen veya Edilemeyeceği Anlaşılan Vergi Borcunun Tahsilinde Ortağın Takibine Başlanabilmesi İçin Kanuni Temsilcinin Takibinin Gerekli Olmadığı Yönünde Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Yayımlanmıştır
2019-07-23
7186 Sayılı Kanun’un Varlık Barışına İlişkin Hükümleri
2019-07-22
7186 Sayılı Kanunla Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler
2019-07-18
Mali Tatil Düzenlemesi

DUYURULAR

2019-08-02
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No : 1)
2019-08-01
Vergi Daireleri 31 Temmuz 2019 Çarşamba Günü Saat 19.00'a Kadar Açık Bulundurulacaktır
2019-07-30
Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No : 1) Resmi Gazete'de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığı'na Gönderilmiştir
2019-07-29
Mücbir Sebep Dolayısıyla Yahut Mücbir Sebep Olmaksızın Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Halinde Yapılan KDV Tarhiyatına İlişkin Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı
2019-07-19
2019 Yılı Adli Tatili
2019-07-05
2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği
2019-07-03
Gereğinden Fazla veya Tamamen Yersiz KDV İçeren Fatura Düzenlenmesinin Alıcı ve Satıcı Açısından Yaratacağı Sonuçlar
2019-07-02
İhracatta Mahsup Uygulamasında Grup Firmalarına Sağlanan İmkan
2019-07-01
İmar Barışı Kapsamında Yapılan "Kayıt Bedeli" Ödemelerinin Gider Yazılması Veya İlgili Binanın Maliyetine Eklenmesi
2019-07-01
30.06.2019 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanabilecek Kurlar

KİTAPLAR

MAKALELER


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.