TÜRKİYE

 
Anasayfa Kariyer İletişim BDO Int. ENGLISH

BDO, Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de benzersiz müşteri hizmeti ile yanınızdadır. Kurulduğumuz günden beri amacımız, müşterilerimizin güvenilir danışmanı olarak, yakın ilişkiler içerisinde, ihtiyaçlarına en uygun profesyonel çözümler sunmaktır.

BDO yılın uluslararası mesleki ağı ödülünü kazanmıştır. Konu ile ilgili BDO Global Basın Bildirisi için lütfen tıklayınız.

BDO, 152 ülkedeki 1,328’ü aşkın ofisinde 60.000’den fazla çalışan ile denetim, vergi, kurumsal finansman ve risk yönetimi alanlarında hizmet veren, küresel bir kuruluştur.

  • e-Danışmanlık
  • Önemli Linkler
  • Pratik Bilgiler
Yaklaşım Yayıncılık sitesinden alınmıştır.

26.07.2001'den İtibaren İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Gelirleri İçin İstisna Tutarı
4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları
Amortisman Sınırı
Arizi Kazançlar İstisna Tutarları
Asgari Geçim İndirimi Tutarları
Asgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar
Aylık Engellilik İndirim Tutarları
Bazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar
Bazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları
Beyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar
Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar
Çıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Tutarları
Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
Emlak Vergisi Oranları
Fatura Düzenleme Sınırı
Gecikme Zammı Oranları
Geçici Vergi Oranları
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Dışı Gelirler İçin)
Gelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)
GVK'nın 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları
Hizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları
İşsizlik Sigortası Prim Oranları
Katsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo
KDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo
Kıdem Tazminatı Tavanı
KKTC'ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler
Konut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler
Konut Kira Geliri İstisna Tutarları
Örgün Eğitim Öğrencileri İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları
Özel Usulsüzlük Cezaları
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları
SGK Gecikme Zammı Oranları
Sigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler
Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları
SS ve GSS Kanunu'na Göre Prim Oranları
SS ve GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
Tecil Faizi Oranları
Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları
Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi
Vergi Kodları
Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı
Vergiden Müstesna Harcırah Tavanı
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Sabit Yatırım Tutarları
Yeniden Değerleme Oranları
Yeniden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)
Yıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü
Yıllık Ücretli İzinler
Yurtdışı Gündelikleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Yurt İçi Üretici Enflasyon Oranları(2003=100)
Tüketici Enflasyon Oranları(2003=100)
Üretici Enflasyon Oranları(2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)
Tüketici Enflasyon Oranları(1994=100)
Toptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)

SİRKÜLERLER

2019-03-18
306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler
2019-03-13
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Düzenlemeler
2019-03-11
Hava Taşıtları ile İlgili Amortisman Oran Değişikliği ve Son Haliyle Amortisman Oranları Listesi
2019-03-07
5510 Sayılı Kanun'un Ek-9 uncu Maddesi Kapsamında Konut Kapıcılığı İşyerlerinde Çalışanlar
2019-03-05
Arabuluculuk Faaliyeti Sonucu Anlaşma Sağlanması Halinde Fesih Tarihinin Belirlenmesi
2019-03-04
İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi ve Bankalara Satılma Zorunluluğu 6 Ay Süreyle Uzatılmıştır (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ-İhracat Bedelleri Hakkında-Tebliğ No:2018/32/48-'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-Tebliğ No:2019/32/53)
2019-03-04
İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtlarının ÖTV'si Sıfırlanmış; Ham ve Yarı Mamul Kürklerin ÖTV'si Sıfırlanmış, Mamul Kürklerin ÖTV'si Artırılmıştır (27.02.2019 Tarih ve 796 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)
2019-03-04
Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler
2019-03-04
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
2019-03-04
Menkul Sermaye İratları İle Menkul Kıymet Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi

DUYURULAR

2019-03-15
Gelir Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO: 301)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SERİ NO: 307)
2019-03-08
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 25 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Güncellendi
2019-03-06
"E-Fatura İptal Portalı" Kullanıma Açılmıştır
2019-03-04
Vakfa Bağışlanan Malların Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu
2019-03-01
Gelir Vergisi Kanununda 7161 ve 7162 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler
2019-02-26
Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı Ve Ödenmesine İlişkin Düzenlemeler
2019-02-25
Muhtasar, KDV, Damga Vergisi ve Basit Usul Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması ile 2019/Ocak Dönemi Defter-Beyan Sisteminden Verilmesi Gereken Beyannamelerin BDP’den Verilebilmesine İlişkin Sirküler Yayınlandı
2019-02-20
İkinci 100 Günlük Eylem Planı Kapsamında İnteraktif Vergi Dairesine 5 Yeni İşlem Eklendi
2019-02-20
İkale Sözleşmesi Veya Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Kapsamında Kesilen Gelir Vergisine İlişkin İade Talebi İnteraktif Vergi Dairesinde!
2019-02-13
2018 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatılmıştır

KİTAPLAR

MAKALELER


Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş. BDO Yayıncılık A.Ş. ve BDO İK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil etmektedir.
BDO, BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun marka adıdır.